De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDMAR Werkcollege 2, jaar 1, Herfst

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDMAR Werkcollege 2, jaar 1, Herfst"— Transcript van de presentatie:

1 MEDMAR Werkcollege 2, jaar 1, Herfst
Let’s get started Marketing? Marketing! Docent Toine Nagel

2 Agenda Inleveren Opdracht 1a Toelichting en Opdracht 1b
Theorie en diverse oefeningen

3 Weekindeling herfstkwartaal Werkcolleges
WC 1: Doelgroepanalyse en Persona’s, Consumentengedrag, Marktsegmentatie en Positionering WC 2: Marketingomgeving, Marktonderzoek, + inleveren opdracht 1a + uitreiken opdracht 1b WC 3: Producten, diensten en merkenstrategie + teruggeven opdracht 1 met feedback WC 4: Marketingmix en promotieplan + inleveren opdracht 1b In week 6 kun je mijn feedback op opdracht 2 ophalen bij Frontoffice Tentamen in week 42 (nadere info volgt)

4 Inleveren opdracht 1a Hoe ging de opdracht?
Hoe hebben jullie het aangepakt? Was was leuk? Wat was lastig?

5 Opdracht 1b Voor volledige beschrijving zie de modulewijzer via de startpagina. De opdracht bestaat uit ... Opdracht 1b Individuele opdracht : Doelgroepanalyse In het eerste gedeelte van deze opdracht (1a) heb je samen met je groepje 4 typen consumenten benoemd voor uitgaansgelegenheden. Met deze informatie ga je nu individueel een uitgebreidere doelgroepanalyse maken. Maak een keuze voor 1 van de 4 typen consumenten die jij en je groep hebben benoemd in het eerste gedeelte van deze opdracht. Voor het tweede gedeelte van deze opdracht (1b) voer je een grondig doelgroeponderzoek uit, waarin je o.a. ook 3 mensen uit je gekozen consumententype interviewt. Ook maak je één persona die representatief is voor deze doelgroep. Opdracht Je maakt een doelgroepanalyse waarin minimaal het volgende aan de orde dient te komen: • Omvang van de doelgroep (hoeveel mensen van dit type zijn er te onderscheiden in Rotterdam) • De karakteristieken/kenmerken van deze doelgroep • De wensen en behoeften (needs en wants) van deze doelgroep. • Een persona • Uitwerking Interviews 1 van 3

6 Opdracht 1b 2 van 3 Maak een verslag waarin aan de orde komen:
• Omvang van de doelgroep • Kenmerken van de doelgroep • Needs en Wants analyse • Eén persona uit je doelgroep (incl. foto) • De uitwerkingen (conclusies) van 3 interviews met je doelgroep Randvoorwaarden Je verslag bevat tussen de 750 en 1000 woorden Boven aan je tekst staat in één regel je voornaam, achternaam, studentnummer en klas. Je verdeelt je tekst door tussenkoppen. De tussenkoppen zijn gelijk aan de onderwerpen waarop je een antwoord moet geven Aan je tekst niet je een apart voorblad vast. In de linkerbovenhoek staan je voor- en achternaam, studentnummer en klas. Je hebt het verslag aan het begin van werkcollege 4 op papier ingeleverd bij je docent. Tevens publiceer je je verslag online in PDF formaat op je studentenspace in een apart mapje MEDMAR, met als vermelding MEDMAR1B_herfst09 2 van 3

7 Opdracht 1b 3 van 3 Uitwerking:
Verslag (750 – 1000 woorden) + Fotografie Geef in je verslag antwoord op de volgende vragen: Welke type mensen/consumenten zie je, heb heb je geobserveerd? (4 typen) Wat zijn de verschillen tussen de typen mensen/consumenten? Zie je een relatie tussen het type mens/consument en de consumpties die hij/zij koopt? Hoe verklaar je dat een bepaald type mensen/consumenten een voorkeur heeft voor bepaalde consumpties? Geef in je verslag ook aan: Op welke dag(en) je in de 3 uitgaansgelegenheden je bent geweest en waar je bent geweest. Hoeveel mensen je hebt aangesproken. Hoeveel mensen wilden meewerken. Foto Maak foto’s van je bezoek aan de 3 uitgaansgelegenheden. Wanneer je klanten fotografeert, vraag dan eerst toestemming. Geef bij iedere foto een korte beschrijving 3 van 3

8 Weet iedereen wat needs en wants zijn dan?

9 Moet je wel weten voor de opdracht!
Mensen hebben allerlei behoeften Een behoefte is het besef dat het je aan iets ontbreekt Een belangrijke basisbehoefte is honger Wensen zijn de concrete vormen van een menselijke behoefte Een Amerikaan kan verlangen naar een Big Mac met frietjes en cola Een Indonesiër naar Nasi Goreng met een Bintang biertje Of jijzelf naar een broodje kroket met een Redbull

10 Tot zover Opdracht 1b We gaan verder met de “Marketingomgeving” De theorie:

11 Marketingomgeving Elke organisatie, met of zonder winstoogmerk, heeft te maken met haar omgeving Vanuit het perspectief van marketing heet dit dan de marketingomgeving DEFINITIE:De marketingomgeving omvat alle spelers en krachten buiten de marketing die de mate bepalen waarin het marketingmanagement in staat is succesvolle transacties met de klanten uit zijn doelgroep te beginnen en te onderhouden.

12 Marketingomgeving De marketingomgeving bestaat uit de micro-omgeving (binnen de organisatie) en de macro-omgeving (buiten de organisatie):

13 > de micro omgeving (ín het bedrijf)

14 > de macro-omgeving

15 Marketingomgeving in de praktijk: Douwe Egberts; (marketing) probleemstelling (anno ca 2004)
Koffieconsumptie daalt, met name onder jongeren Ook zijn er veel meer concurrenten van koffie op de markt gekomen: welke dranken zijn concurrenten van koffie? Oftewel: DE heeft moeite om nieuwe klanten te winnen in de veranderde marketingomgeving DE ontwikkelde een speciale jongerenstrategie: Douwe Egberts blend dagen nieuwe dranken op koffie gebaseerd specifieke marketingcommunicatie

16 > Douwe Egberts Campagne

17 Opdracht in groepjes van 4
Het management van Off Corso: las recentelijk een artikel over Eerlijk’ uitgaan. Een extract: “ Mogelijke trends in het uitgaan is het ‘eerlijk’ uitgaan. Uitgaansgelegenheden gooien het steeds meer op de milieubewuste aanpak. Denk aan energie dat wordt opgewerkt door de dansvloer, regenwater voor de toiletten, heaters die op beweging werken en het water van de spoelbak voor achter de bar behoort ook tot de mogelijkheden. Dit heeft de toekomst. Hier horen natuurlijk ook biologisch gebrouwen bier en fairtrade-cocktails bij. Aangezien de eigenaren aan massa-aankoop doen, zal de prijs niet heel veel hoger liggen”

18 Opdracht in groepjes van 4
Daar wil Off Corso wel wat mee. Maar ze willen ze grondig voorbereiden en geven jullie marketingbureau de opdracht om de micro- en macro-omgeving van Off Corso goed door te lichten 30 minuten Tip: meer uitleg in Hoofdstuk 3 van Kotler

19 Benen strekken, koffie halen...

20 Opdracht in groepjes van 4
2 groepjes presenteren de belangrijkste uitkomsten uit de Off Corso opdracht

21 Marktonderzoek Waarom? Inzicht in behoefte en wensen van de doelgroep!
Zicht houden op concurrenten en andere belangrijke spelers. De juiste informatie op het juiste moment levert concurrentievoordeel op!

22 Onderzoeksvragen... zo dus niet:

23 Data Verzamelen Dit komt natuurlijk uit het boek van een oude man en is dus een ‘beetje’ gedateerd... Tegenwoordig gebruik je web- en SMS poll’s, co-creation, crowdsourcing, social networks (Hyves), Google-Analytics enzovoort...

24 Data ‘Evalueren’ Desk research Hoe betrouwbaar is:
Secundaire informatie Tip: altijd doen Veel is bekend Let op relevantie, juistheid, actualiteit en onpartijdigheid Hoe betrouwbaar is: Wikipedia? Een weblog? Een website?

25 Oefening in groepje Stel dat Gazelle aan jullie vraagt om onderzoek te doen naar de marktmogelijkheden voor elektrische fietsen Hoe zou je dat aanpakken en welke vragen zou je beantwoord willen hebben? 20 minuten

26 Oefening in groepje Laat er nou mooi marktonderzoek uitgevoerd zijn
Bekijk de resultaten op: En licht toe wat er onderzocht is en hoe het is onderzocht 15 minuten

27 Tips Hoe waardevol is de informatie? Mijn tante Truus schrijft namelijk ook op Wikipedia... “63% baseerde zich op onvolledige informatie” wees een onderzoek uit. Zorg dat jij niet bij die 63% hoort! ( ) Ben onbevooroordeeld t.o.v. de markt en de doelgroep, schakel je “filters” uit (je kijk op de wereld) én... stel je oordeel uit want:

28 Doelgroeponderzoek

29 Doelgroeponderzoek Raadplegen inhoudelijke deskundigen
Raadplegen doelgroepkenners Deskresearch Gebruik bestaande gegevens Individuele interviews doelgroep Groepsdiscussie Onderzoek via internet Observatie Panels Observeren ... spreiding ten aanzien van relevante kenmerken is van belang. Voorkom dat bijvoorbeeld alle interviews worden gehouden met één vriendenclubje binnen de doelgroep.

30 Doelgroepen Laurens Rusters (Cendris = TNT Post) aan het woord:

31 Oefening: Voor het “Connecting Vibes” project ga je onderzoek doen naar een doelgroep. Daarbij ga je ook mensen interviewen. En dat interviewen, dat gaan we trainen: Bedenk 2 dingen die je zou willen weten van je gesprekspartner... (hou die 2 dingen voor jezelf) In groepjes van drie gaat persoon 1 in gesprek en stelt de vragen aan nummer 2. Onderwerp 1 achterhaal je door gesloten vragen... Onderwerp 2 achterhaal je door open vragen... Nummer 3 observeert en telt het aantal open vragen, gesloten vragen en suggestieve vragen. Na 5 minuten gesprek is er tijd voor 2 minuten feedback. Na het gesprek en de evaluatie draai je de rollen om. Tot slot bespreken we met de klas de bevindingen.

32 Je bent wel erg ambitieus, is het niet?
Oefening uitleg Een open vraag is een vraag die begint met een vraag­woord (hoe, waar, waarom, wat etc.). Bijvoorbeeld: Wat vond je van het boek? Een gesloten vraag begint niet met een vraagwoord: op die vragen kun je alleen met ja of nee antwoorden. Bijvoorbeeld: Vond je het boek leuk? (Ja/Nee) Een suggestieve vraag wordt zo gesteld dat het antwoord er eigenlijk al in besloten ligt Zoals: Je bent wel erg ambitieus, is het niet?

33 Huiswerkopdracht lezen Kotler
In deze les zijn we aan de slag gegaan met de hoofdstukken 3 en 4 uit Kotler Lees deze hoofdstukken voor het volgende hoorcollege op donderdag 17 september En lees hoofdstuk 7 voor het volgende werkcollege

34 Vragen? Deze presentatie is te downloaden via;
/ weet / colleges LET OP OPDRACHT 1B INLEVEREN over 2 weken Succes! 34

35 Vragen? Succes!


Download ppt "MEDMAR Werkcollege 2, jaar 1, Herfst"

Verwante presentaties


Ads door Google