De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.hbd.nl "Over De Digitale Drempel" Een intensief ICT stimuleringsproject voor KMO's om de concurrentiekracht en het innovatief vermogen te vergroten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.hbd.nl "Over De Digitale Drempel" Een intensief ICT stimuleringsproject voor KMO's om de concurrentiekracht en het innovatief vermogen te vergroten."— Transcript van de presentatie:

1 www.hbd.nl "Over De Digitale Drempel" Een intensief ICT stimuleringsproject voor KMO's om de concurrentiekracht en het innovatief vermogen te vergroten Drs. Jan-Willem Janssen Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nederland

2 www.hbd.nl 1 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

3 www.hbd.nl 2 Introductie Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)  WAT sectorinstituut voor de detailhandel  WIE bestuur van werkgevers- & werknemersorganisaties  ACTIVITEITEN kenniscentrum adviescentrum support

4 www.hbd.nl 3 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

5 www.hbd.nl 4 Aanleiding voor ICT-stimuleringsproject bij KMO's in detailhandel  PROBLEEM 2de helft jaren '90 meten Min EZ & HBD bij KMO's : odalend concurrentievermogen ogebrek aan innovatief vermogen terwijl KMO's de grote meerderheid van ondernemingen uitmaken en zorgen voor een groot deel van de welvaart  een neerwaartse spiraal dreigde  DOELSTELLING professionalisering van de kleine detailhandel- ondernemer  STRATEGIE ICT als hefboom tot professionalisering

6 www.hbd.nl 5 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

7 www.hbd.nl 6 ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer (1998)  ICT gebruik erg laag  ICT aanbod onvoldoende bekend  ICT attitude afstandelijk tot negatief  onvoldoende bewust van mogelijkheden ICT  onvoldoende toegang tot bruikbare ICT tools

8 www.hbd.nl 7 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

9 www.hbd.nl 8 ICT stimuleringsprogramma voor KMO's "Over De Digitale Drempel" (O3D) en daarna… 2000-2004 "Over De Digitale Drempel" 2006-2010 "Optimaal Digitaal Ondernemen" BASISAUTOMATISERING

10 www.hbd.nl 9 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

11 www.hbd.nl 10 Projectaanpak O3D (2000-2004)  DREMPELVERLAGEND starten met basisautomatisering via de brancheorganisaties  INTEGRAAL ICT instappakketten, ICT pilootprojecten per branche focus op randvoorwaarden  PROACTIEF krachtige projectaansturing focus op oplossen knelpunten  MEETBAAR performantiemetriek : 0-meting en 1-meting !

12 www.hbd.nl 11 Projectpartners Een breedgedragen project  DEELNEMERS UIT DOELGROEP KMO-ers uit 40 verschillende detailhandelbranches  PROJECTPARTIJEN HBD/HBA branche-organisaties Ministerie van EZ Syntens Stichting Opleidingsfonds Detailhandel  KOSTPRIJS 2000-2004: 5,4 miljoen € o50% ondersteuning branches (met name uitbouw branche pilots): o20% onderzoek en cursusontwikkeling o17% individuele begeleiding van branches door Syntens: o9% communicatie e.d.: o4% projectcoördinatie en –management: KMO-ers dienden eigen ICT investeringen te financieren

13 www.hbd.nl 12 Project bouwstenen voor KMO-ondernemers (1/2) Verschillende projectpartijen zorgden voor  continue communicatie omtrent ICT via websites, branche-magazines, gepersonaliseerde mailings, gespreksavonden, …  creatie ICT instappakketten per branche op maat gebundeld pakket met ideaal-typisch benodigde hardware / software / ondersteuning en onderhoud / randvoorwdn en hulpmiddelen / cursussen en trainingen  uitwerking van branche-specifieke pilootprojecten uitgewerkt ICT pilootproject als voorbeeld van procesinnovatie d.m.v. ICT rond een branche-specifiek knelpunt

14 www.hbd.nl 13 Project bouwstenen voor KMO-ondernemers (2/2)  software benchmarking inventaris en ranking van branche-specifieke software  branche-specifieke internet cursussen ondernemers bewustmaken van internet in en voor hun branche  opzetten e-learning tool KMO-ondernemers verplaatsen zich niet gemakkelijk verzekeren van opleidingscontinuïteit na aflopen project  cross-branche internet website project generieke set van ICT tools om branche websites op te zetten en te onderhouden (een mooi voorbeeld van kruisbestuiving)

15 www.hbd.nl 14 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

16 www.hbd.nl 15 De concrete aanpak van de ICT-knelpunten laag ICT gebruik ICT aanbod niet gekend negatieve ICT attitude onbewust over mogelijkheden ICT onvoldoende toegang tot bruikbare ICT tools ontwikkeling & uitrol ICT instappakketten per branche voorlichting (brochures, seminars, Kamer van Koophandel-avonden, branchedagen, vakbladen, e.d.) software benchmarking (per branche), ICT instappakketten voorlichting: o.m. via www.optimaaldigitaal.nl en www.betaalterminal.nl, en via vakbladen nutbewijs leveren via branche pilootprojecten communicatie resultaten van 'trekkers' helpen met vraagarticulatie  nut wordt zichtbaar uitwerken en communiceren branche pilootprojecten training en cursussen als onderdeel instappakketten internet workshops / e-learning procesbegeleiding (stakeholder analyses, bemiddelen tussen diverse ‘spelers’) cross-branche internet website project praktijkexperimenten

17 www.hbd.nl 16 Agenda  Introductie HBD  Aanleiding ICT-stimuleringsproject  ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer  ICT stimuleringsprogramma voor KMO's  Project: aanpak / partners / bouwstenen  De concrete aanpak van de knelpunten  Resultaten en belangrijkste succesfactoren

18 www.hbd.nl 17 Resultaten (1/2) 1.achterstand basisautomatisering grotendeels ingehaald 2.ICT hoog op de branches-agenda + de benodigde expertise en faciliteiten zijn aanwezig 3.KMO-ers weten dat ze voor ICT kunnen aankloppen bij hun brancheorganisaties 4.breed scala aan cursussen, individuele adviezen, hulpmiddelen, voorbeeldbedrijven en andere faciliteiten beschikbaar voor KMO-ondernemers 5.er zijn kanalen gecreëerd om KMO-ers omtrent ICT effectief te bereiken 6.markttransparantie van het ICT-aanbod is sterk toegenomen en er zijn goede contacten gelegd met leveranciers om dit verder te gaan uitbouwen

19 www.hbd.nl 18 Resultaten (2/2)

20 www.hbd.nl 19 Belangrijkste succesfactoren  focus op creatie van alle randvoorwaarden en het ter beschikking stellen van alle uitvoerende middelen i.p.v. subsidies aan KMO-ondernemer  een krachtige projectaansturing met intensieve communicatie  begin met de basisautomatisering  stuur op cijfers en denk op termijn

21 www.hbd.nl 20 Maar vergeet niet…  voorzie in brede steun: werkgevers, werknemers, brancheorganisatie, de overheid, ICT-leveranciers, adviseurs, onderwijs, etc.  werken aan vraagarticulatie is cruciaal  werk op branche-niveau  kies representatieve branches met de juiste motivatie

22 www.hbd.nl 21 Enkele testimonials Bron: www.optimaaldigitaal.nl

23 www.hbd.nl 22 Enkele testimonials Bron: www.optimaaldigitaal.nl

24 www.hbd.nl 23 Enkele testimonials Bron: www.optimaaldigitaal.nl

25 www.hbd.nl 24 Enkele testimonials Bron: www.optimaaldigitaal.nl

26 www.hbd.nl 25 Enkele testimonials Bron: www.optimaaldigitaal.nl


Download ppt "Www.hbd.nl "Over De Digitale Drempel" Een intensief ICT stimuleringsproject voor KMO's om de concurrentiekracht en het innovatief vermogen te vergroten."

Verwante presentaties


Ads door Google