De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject"— Transcript van de presentatie:

0 "Over De Digitale Drempel"
Een intensief ICT stimuleringsproject voor KMO's om de concurrentiekracht en het innovatief vermogen te vergroten Drs. Jan-Willem Janssen Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nederland

1 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

2 Introductie Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
WAT sectorinstituut voor de detailhandel WIE bestuur van werkgevers- & werknemersorganisaties ACTIVITEITEN kenniscentrum adviescentrum support WAT een door de Sociaal-Economische Raad ingesteld samenwerkings-verband / sectorinstituut voor de detailhandel (van kleine tot multinationale ondernemingen), gefinancierd via verplichte heffing bij detailhandelaars WIE bestuur van werkgevers- & werknemersorganisaties ACTIVITEITEN kenniscentrum: collectie & distributie van kennis en informatie over de detailhandel adviescentrum: stimulering van professionalisering bedrijven support voor belangenbehartigers detailhandel & voor uitvoering van overheidsbeleid

3 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

4 Aanleiding voor ICT-stimuleringsproject bij KMO's in detailhandel
PROBLEEM 2de helft jaren '90 meten Min EZ & HBD bij KMO's : dalend concurrentievermogen gebrek aan innovatief vermogen terwijl KMO's de grote meerderheid van ondernemingen uitmaken en zorgen voor een groot deel van de welvaart  een neerwaartse spiraal dreigde DOELSTELLING professionalisering van de kleine detailhandel-ondernemer STRATEGIE ICT als hefboom tot professionalisering PROBLEEM 2de helft jaren '90 meten Min EZ & HBD bij KMO's in detailhandel: dalend concurrentievermogen gebrek aan innovatief vermogen terwijl KMO's de grote meerderheid van ondernemingen uitmaken en zorgen voor een groot deel van de welvaart  een neerwaartse spiraal dreigde DOELSTELLING ombuigen van neerwaartse spiraal door professionalisering van de kleine detailhandel-ondernemer STRATEGIE ICT als hefboom tot professionalisering want gebruik van ICT is erg laag en houding tegenover ICT is afstandelijk tot negatief

5 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

6 ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer (1998)
ICT gebruik erg laag ICT aanbod onvoldoende bekend ICT attitude afstandelijk tot negatief onvoldoende bewust van mogelijkheden ICT onvoldoende toegang tot bruikbare ICT tools ICT gebruik erg laag computergebruik, internetgebruik, etc veel lager dan in totale bedrijfsleven ICT aanbod onvoldoende bekend onvoldoende op de hoogte van ICT-marktaanbod niet in staat om zelf de geschikte ICT combinatie bijeen te puzzelen ICT attitude afstandelijk tot negatief ICT is iets voor grote bedrijven of andere sectoren ICT is een kost en levert toch niets op voor hen geloven niet in productiviteitswinst d.m.v. 'centraal artikelbestand' of 'sturen op cijfers' onvoldoende bewust van mogelijkheden ICT onbewust dat ICT productkennis / klantenkennis omhoog drijft onbewust van kracht ICT in genereren van stuurinformatie onvoldoende toegang tot bruikbare ICT tools hoe kracht 'centraal artikelbeheer' ontsluiten voor KMO-er? hoe snel een schaalbare website opzetten? hoe technologie voor bruikbare 'kengetallen' inzetten?

7 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

8 ICT stimuleringsprogramma voor KMO's "Over De Digitale Drempel" (O3D) en daarna…
"Over De Digitale Drempel" BASISAUTOMATISERING "Optimaal Digitaal Ondernemen"

9 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

10 Projectaanpak O3D (2000-2004) DREMPELVERLAGEND INTEGRAAL PROACTIEF
starten met basisautomatisering via de brancheorganisaties INTEGRAAL ICT instappakketten, ICT pilootprojecten per branche focus op randvoorwaarden PROACTIEF krachtige projectaansturing focus op oplossen knelpunten MEETBAAR performantiemetriek: 0-meting en 1-meting ! DREMPELVERLAGEND starten met basisautomatisering start niet met e-commerce / RFID / andere hypes wanneer meeste KMO-ondernemers net beginnen met elektronisch bankieren via de brancheorganisaties (d.m.v. brancheactieplannen) ideale trekkers: hebben geloofwaardigheid naar de individuele bedrijven toe doelmatig communicatiekanaal zorgen voor continuïteit en duurzaamheid INTEGRAAL integrale aanpak: creatie van allesomvattende ICT instappakketten, opzetten van specifieke ICT pilootprojecten per branche focus op randvoorwaarden: geen subsidiëring van de KMO-ondernemer, wel creatie van randvoorwaarden PROACTIEF krachtige projectaansturing boven de brancheorganisaties permanente ondersteuning focus op krachtenbundeling en kruisbestuiving tussen de branches focus op oplossen knelpunten help bij vraagarticulatie  eerste stap = probleemformulering MEETBAAR performantiemetriek: 0-meting en 1-meting !

11 Projectpartners Een breedgedragen project
DEELNEMERS UIT DOELGROEP KMO-ers uit 40 verschillende detailhandelbranches PROJECTPARTIJEN HBD/HBA branche-organisaties Ministerie van EZ Syntens Stichting Opleidingsfonds Detailhandel KOSTPRIJS : 5,4 miljoen € 50% ondersteuning branches (met name uitbouw branche pilots): 20% onderzoek en cursusontwikkeling 17% individuele begeleiding van branches door Syntens: 9% communicatie e.d.: 4% projectcoördinatie en –management: KMO-ers dienden eigen ICT investeringen te financieren DEELNEMERS UIT DOELGROEP KMO-ers uit 40 verschillende detailhandelbranches PROJECTPARTIJEN situeer tov politieke/macro-economische context HBD/HBA: projectaansturing  sectorinstituut met verplicht lidmaatschap branche-organisaties: centrale rol in gehele project  ledenorganisaties, gecentraliseerd (niet-gefragmenteerd) Ministerie van EZ: surveying, projectsubsidie en link naar Syntens Syntens: innovatienetwerk voor ondernemers gefinancierd door Min EZ (16 regionale vestigingen met 450 professionele adviseurs)  leverde pool van 20 ICT projectcoördinatoren Stichting Opleidingsfonds Detailhandel: creatie en geven van cursussen, projectsubsidie KOSTPRIJS 5,4 miljoen € communicatie e.d.: 9% projectcoördinatie en –management: 4% individuele begeleiding van branches door Syntens: 17% onderzoek en cursusontwikkeling: 20% ondersteuning branches (met name uitbouw branche pilots): 50%

12 Project bouwstenen voor KMO-ondernemers (1/2)
Verschillende projectpartijen zorgden voor continue communicatie omtrent ICT via websites, branche-magazines, gepersonaliseerde mailings, gespreksavonden, … creatie ICT instappakketten per branche op maat gebundeld pakket met ideaal-typisch benodigde hardware / software / ondersteuning en onderhoud / randvoorwdn en hulpmiddelen / cursussen en trainingen uitwerking van branche-specifieke pilootprojecten uitgewerkt ICT pilootproject als voorbeeld van procesinnovatie d.m.v. ICT rond een branche-specifiek knelpunt Verschillende projectpartijen zorgden voor continue communicatie omtrent ICT via websites, branche-magazines, gepersonaliseerde mailings, gespreksavonden, … creatie ICT instappakketten per branche op maat gebundeld pakket met ideaal-typisch benodigde hardware / software / ondersteuning en onderhoud / randvoorwdn en hulpmiddelen / cursussen en trainingen uitwerking van branche-specifieke pilootprojecten uitgewerkt ICT pilootproject als voorbeeld van procesinnovatie d.m.v. ICT rond een branche-specifiek knelpunt

13 Project bouwstenen voor KMO-ondernemers (2/2)
software benchmarking inventaris en ranking van branche-specifieke software branche-specifieke internet cursussen ondernemers bewustmaken van internet in en voor hun branche opzetten e-learning tool KMO-ondernemers verplaatsen zich niet gemakkelijk verzekeren van opleidingscontinuïteit na aflopen project cross-branche internet website project generieke set van ICT tools om branche websites op te zetten en te onderhouden (een mooi voorbeeld van kruisbestuiving)

14 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

15 De concrete aanpak van de ICT-knelpunten
laag ICT gebruik ontwikkeling & uitrol ICT instappakketten per branche voorlichting (brochures, seminars, Kamer van Koophandel-avonden, branchedagen, vakbladen, e.d.) ICT aanbod niet gekend software benchmarking (per branche), ICT instappakketten voorlichting: o.m. via en en via vakbladen negatieve ICT attitude nutbewijs leveren via branche pilootprojecten communicatie resultaten van 'trekkers' helpen met vraagarticulatie  nut wordt zichtbaar Eén voorbeeld toelichten onbewust over mogelijkheden ICT uitwerken en communiceren branche pilootprojecten training en cursussen als onderdeel instappakketten internet workshops / e-learning onvoldoende toegang tot bruikbare ICT tools procesbegeleiding (stakeholder analyses, bemiddelen tussen diverse ‘spelers’) cross-branche internet website project praktijkexperimenten

16 Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject
ICT knelpunten bij de KMO-ondernemer ICT stimuleringsprogramma voor KMO's Project: aanpak / partners / bouwstenen De concrete aanpak van de knelpunten Resultaten en belangrijkste succesfactoren

17 Resultaten (1/2) achterstand basisautomatisering grotendeels ingehaald
ICT hoog op de branches-agenda + de benodigde expertise en faciliteiten zijn aanwezig KMO-ers weten dat ze voor ICT kunnen aankloppen bij hun brancheorganisaties breed scala aan cursussen, individuele adviezen, hulpmiddelen, voorbeeldbedrijven en andere faciliteiten beschikbaar voor KMO-ondernemers er zijn kanalen gecreëerd om KMO-ers omtrent ICT effectief te bereiken markttransparantie van het ICT-aanbod is sterk toegenomen en er zijn goede contacten gelegd met leveranciers om dit verder te gaan uitbouwen

18 Resultaten (2/2)

19 Belangrijkste succesfactoren
focus op creatie van alle randvoorwaarden en het ter beschikking stellen van alle uitvoerende middelen i.p.v. subsidies aan KMO-ondernemer een krachtige projectaansturing met intensieve communicatie begin met de basisautomatisering stuur op cijfers en denk op termijn begrijp dat ICT-knelpunten van KMO-er doorgaans latent zijn: werken aan vraagarticulatie is cruciaal aanpak: drempelverlagend, integraal en proactief gebruik de branches als projectpartner stuur op cijfers: investeer in periodieke metingen begin met de basisautomatisering, niet de hype focus op creatie van alle randvoorwaarden i.p.v. subsidies aan KMO-ondernemer zorg voor een krachtige projectaansturing voorzie in brede steun: werkgevers, werknemers, brancheorganisatie, de overheid, ICT-leveranciers, adviseurs, onderwijs, etc.

20 Maar vergeet niet… voorzie in brede steun: werkgevers, werknemers, brancheorganisatie, de overheid, ICT-leveranciers, adviseurs, onderwijs, etc. werken aan vraagarticulatie is cruciaal werk op branche-niveau kies representatieve branches met de juiste motivatie begrijp dat ICT-knelpunten van KMO-er doorgaans latent zijn: werken aan vraagarticulatie is cruciaal aanpak: drempelverlagend, integraal en proactief gebruik de branches als projectpartner stuur op cijfers: investeer in periodieke metingen begin met de basisautomatisering, niet de hype focus op creatie van alle randvoorwaarden i.p.v. subsidies aan KMO-ondernemer zorg voor een krachtige projectaansturing voorzie in brede steun: werkgevers, werknemers, brancheorganisatie, de overheid, ICT-leveranciers, adviseurs, onderwijs, etc.

21 Enkele testimonials Bron:

22 Enkele testimonials Bron:

23 Enkele testimonials Bron:

24 Enkele testimonials Bron:

25 Enkele testimonials Bron:


Download ppt "Agenda Introductie HBD Aanleiding ICT-stimuleringsproject"

Verwante presentaties


Ads door Google