De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen
REGIONAAL PLATFORM ARBEIDSMARKTBELEID Schagen, 24 januari 2007 FONTYS/BAZN & ROC Kop van Noord-Holland Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen Alex Tuhuteru, regiomanager

2 ONTWIKKELINGEN LOKALE OVERHEID
Uitstroom van kennis Toenemende vergrijzing Toename in taken Veranderingen in gezagsverhoudingen Beleidsagenda’s realiseren in PPS-vormen Complexe problemen Strategische positionering t.o.v. discussie Randstad Veranderende eisen aan kennis en vaardigheden ambtenaren

3 VERANDERENDE EISEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Ambtenaar is een vak Blijkend uit bestaansrecht bestuursdienstonderwijs Bestuurspraktijkonderwijs geprofessionaliseerd

4 PROFESSIONALISERING BESTUURSDIENSTONDERWIJS
Vakopleidingen: HBDO = Hogere bestuursdienstopleiding (afstudeervarianten) BA = Bestuursambtenaar (differentiaties)

5 ACCREDITATIE & CERTIFICERING
HBDO  BPA = geaccrediteerd (CROHO) competentie-ontwikkelingsgericht curriculum BA  AJM = CREBO-gecertificeerd Resultaat = civiel effect FONTYS/BAZN diploma’s en HBO-getuigschriften

6 - Aanvullende modules van generieke aard (i.s.m. ROC KvNH):
OPLEIDING ADMINISTRATIEF JURIDISCH MEDEWERKER – OPENBAAR BESTUUR CREBO-CERTIFICERING & AANVULLENDE MODULES - Eerste jaar: Staatsrecht / gemeentelijke beleidsterreinen / Gemeenterecht en –financiën / Bestuurs- & Privaatrecht / mondelinge & schriftelijke vaardigheden / Integratiemodule - Tweede jaar: Verdieping bestuurs- en privaatrecht waaronder Europees recht / Bestuurskunde / Juridische & communicatieve vaardigheden - Aanvullende modules van generieke aard (i.s.m. ROC KvNH): Nederlands / - Engels / - ICT / - Bedrijfseconomsiche beroepsvorming (Vrijstelling mogelijk op basis van EVC) Bij uitstroom  MBO-diploma én doorstroom mogelijk naar Afstudeerjaar BA: AJZ / BZ / FIN / SoZaWe / VROM Resultaat: MBO-diploma én diploma Bestuursambtenaar met één van de differentiaties

7 CREBO-CERTIFICERING & AANVULLENDE MODULES
Samenwerking tussen ROC Kop van Noord-Holland en FONTYS / BAZN in het kader van mbo-certificering. Aanvullende modules van generieke aard: - Nederlands / - Engels / - ICT / - Bedrijfseconomsiche beroepsvorming - EVC-meting Resultaat = volwaardig MBO-diploma

8 BELANGRIJK OM TE WETEN! Combinatie BA en aanvullende modules ROC = diploma AJM = MBO-diploma Combinatie werken én leren voor een officieel erkende mbo-opleiding = Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

9 Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Werkgevers ontvangen jaarlijks een bijdrage (in evenredigheid met de aanstelling) in de kosten van de opleiding (in 2006: euro 2.500,--). Verrekening via Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting BBL-component. Voorwaarden: Werknemer studeert Arbeidsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

10 SAMENWERKING LEIDT TOT MEER
ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND & FONTYS / BAZN Dank voor uw aandacht. Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen FONTYS / BAZN Jos de Wolf, directeur ROC Kop van Noord-Holland Alex Tuhuteru, regiomanager Randstad FONTYS / BAZN

11


Download ppt "Domien Korndörffer, adviseur vakopleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google