De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering Hoger Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering Hoger Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering Hoger Onderwijs
Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 9 juni 2010 Luc Jansegers, administrateur-generaal

2 Opbrengstenstructuur Hogescholen
Bron: regeringscommissariaat Hogescholen

3 Opbrengstenstructuur Universiteiten
Bron: geconsolideerd bij AHOVOS

4 Bron: werkingsmiddelen 2010
Bedragen in miljoen euro Sokkel onderzoek, inc. 5 mio. UGent

5 Financieringsvoorwaarden?
Initiële bachelor- en masteropleidingen Banaba: 50% Alle andere opleidingen (vb. postgraduaten): geen financiering Student-gerelateerd: Nationaliteitsvoorwaarden (2% - zeer ruim) Voldoende leerkrediet (individuele rekening studievoortgang:

6 Verdeling? – sokkel onderwijs
Verdeeld op basis van “opgenomen studiepunten” = “studiepunten, verbonden aan opleidingsonderdelen, waarvoor een student zich heeft ingeschreven in een bepaald academiejaar. Minimum schaal = (+/ studenten) Degressief verdeeld: Tot ( studenten): X 3 > tot ( studenten): X 2 > : X 0 Logica: middelgrote instellingen niet afstraffen voor schaalvoordelen van grootste instellingen

7 Verdeling? – variabel onderwijs
Verdeeld op basis van “financieringspunten”: Opgenomen studiepunten (tot de eerste 60) Verworven studiepunten (vanaf 61) Aantal diploma’s X puntengewicht per studiegebied X boni voor studentenkenmerken (beurs-werk-functiebeperking) Logica: Studentgedreven, output gestuurd

8 Verdeling? – sokkel onderzoek
Verdeeld op basis van: Doctoraten Publicaties Minimum schaal: 50 doctoraten (over 5 jaar), publicaties (over 9 jaar) Degressief verdeeld Logica: cf. onderwijssokkel

9 Verdeling? – variabel onderzoek
Verdeeld op basis van Academische diploma’s associatie (24%) Doctoraatsdiploma’s (40%) Publicaties en citaties (30%) Diversiteit en mobiliteit personeel (6%) Voorafname KUB: 0,23% (idem BOF) Logica: (nog) sterker output gedreven dan sokkel

10 Werkingsmiddelen? – “Verevening”
Verdeeld op basis van parameters hierboven, maar! Gegarandeerd minimum: Enkel als een instelling middelen uit de onderwijssokkel krijgt Tot en met 2013 Nooit minder middelen dan in 2007 (+index) Wie? 7 hogescholen en 2 universiteiten Kost in 2010: 7,3 miljoen euro Vanaf 2014 geen jaarlijkse bijpassing, maar forfait Logica: tijdelijk beschermen voor wijzigende parameters, groeiperspectief voor iedereen vanaf 2014

11 Open of gesloten? - Kliksysteem
Gesloten: geen aanpassing van het budget, enkel herverdeling (vroegere hogescholenenveloppe) Open: externe parameters bepalen het budget (omkadering leerplicht, m.u.v. aanwendings-%) Hoger Onderwijs: open, maar vertraagd en gespreid: Ten minste 2% stijging of daling Aanpassing budget met 2% Saldo van stijgen of dalen wel meegerekend voor nieuwe aanpassingen Rekenmethode = aantal opgenomen studiepunten tot 2014

12 Andere financiële elementen
Problematiek index Besparingen: -1,27% voor alle instellingen, ook “verevenden” (max. 16 miljoen) Ander betalingsritme hogescholen – universiteiten (AHOVOS betaalt personeelsleden in opdracht van hogescholen/univs. eigen personeelsdienst)

13 Herstructurering? Bijkomende financieringspunten indien:
Opleiding stopzetten met sociaal plan Samenvoegen van dezelfde opleidingen Vb. Overname VLEKHO door HUB-Ehsal: Bijkomende punten voor handelswetenschappen, niet voor toegepaste taalkunde.

14 Bijzondere elementen Toelage associaties Aanmoedigingsfonds
Studiecentra open hoger onderwijs (NL!) Wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen privaatrechtelijke universiteiten

15 Kaderelementen voor de operatie
Tijd: 2 legislaturen (Koen De Backere: 3) Wijze van spreiding (activeren van middelen) Welke financieringskanalen (onderwijs/onderzoek) Welke onderwerpen: Decretaal Divers Wetenschapsbeleid

16 Item 1 - Decreet Professionele bachelor versterken Academisering
Puntengewichten ZAP HKO (rechtspositie)

17 Item 2 - Divers Investeringsmiddelen
Sociale voorzieningen (afzonderlijk decretaal initiatief) Mobiliteitskost universiteiten

18 Item 3 - Wetenschapsbeleid
BOF IWT FWO IOF

19 Luc Jansegers, administreur-generaal
Bedankt Luc Jansegers, administreur-generaal


Download ppt "Financiering Hoger Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google