De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Financiering Hoger Onderwijs Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 9 juni 2010 Luc Jansegers, administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Financiering Hoger Onderwijs Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 9 juni 2010 Luc Jansegers, administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 1 Financiering Hoger Onderwijs Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 9 juni 2010 Luc Jansegers, administrateur-generaal

2 2 Opbrengstenstructuur Hogescholen Bron: regeringscommissariaat Hogescholen

3 3 Opbrengstenstructuur Universiteiten Bron: geconsolideerd bij AHOVOS

4 4 Bron: werkingsmiddelen 2010 Bedragen in miljoen euro Sokkel onderzoek, inc. 5 mio. UGent

5 5 Financieringsvoorwaarden? Initiële bachelor- en masteropleidingen Banaba: 50% Alle andere opleidingen (vb. postgraduaten): geen financiering Student-gerelateerd:  Nationaliteitsvoorwaarden (2% - zeer ruim)  Voldoende leerkrediet (individuele rekening studievoortgang: www.studentenportaal.be)www.studentenportaal.be

6 6 Verdeling? – sokkel onderwijs Verdeeld op basis van “opgenomen studiepunten” = “studiepunten, verbonden aan opleidingsonderdelen, waarvoor een student zich heeft ingeschreven in een bepaald academiejaar. Minimum schaal = 90.000 (+/- 1.500 studenten) Degressief verdeeld:  Tot 360.000 ( 6.000 studenten): X 3  >360.000 tot 720.000 (12.000 studenten):X 2  >720.000: X 0 Logica: middelgrote instellingen niet afstraffen voor schaalvoordelen van grootste instellingen

7 7 Verdeling? – variabel onderwijs Verdeeld op basis van “financieringspunten”:  Opgenomen studiepunten (tot de eerste 60)  Verworven studiepunten (vanaf 61)  Aantal diploma’s X puntengewicht per studiegebied X boni voor studentenkenmerken (beurs-werk- functiebeperking) Logica: Studentgedreven, output gestuurd

8 8 Verdeling? – sokkel onderzoek Verdeeld op basis van:  Doctoraten  Publicaties Minimum schaal: 50 doctoraten (over 5 jaar), 1.000 publicaties (over 9 jaar) Degressief verdeeld Logica: cf. onderwijssokkel

9 9 Verdeling? – variabel onderzoek Verdeeld op basis van  Academische diploma’s associatie (24%)  Doctoraatsdiploma’s (40%)  Publicaties en citaties (30%)  Diversiteit en mobiliteit personeel (6%) Voorafname KUB: 0,23% (idem BOF) Logica: (nog) sterker output gedreven dan sokkel

10 10 Werkingsmiddelen? – “Verevening” Verdeeld op basis van parameters hierboven, maar! Gegarandeerd minimum:  Enkel als een instelling middelen uit de onderwijssokkel krijgt  Tot en met 2013  Nooit minder middelen dan in 2007 (+index) Wie? 7 hogescholen en 2 universiteiten Kost in 2010: 7,3 miljoen euro Vanaf 2014 geen jaarlijkse bijpassing, maar forfait Logica: tijdelijk beschermen voor wijzigende parameters, groeiperspectief voor iedereen vanaf 2014

11 11 Open of gesloten? - Kliksysteem Gesloten: geen aanpassing van het budget, enkel herverdeling (vroegere hogescholenenveloppe) Open: externe parameters bepalen het budget (omkadering leerplicht, m.u.v. aanwendings-%) Hoger Onderwijs: open, maar vertraagd en gespreid:  Ten minste 2% stijging of daling  Aanpassing budget met 2%  Saldo van stijgen of dalen wel meegerekend voor nieuwe aanpassingen Rekenmethode = aantal opgenomen studiepunten tot 2014

12 12 Andere financiële elementen Problematiek index Besparingen: -1,27% voor alle instellingen, ook “verevenden” (max. 16 miljoen) Ander betalingsritme hogescholen – universiteiten (AHOVOS betaalt personeelsleden in opdracht van hogescholen/univs. eigen personeelsdienst)

13 13 Herstructurering? Bijkomende financieringspunten indien:  Opleiding stopzetten met sociaal plan  Samenvoegen van dezelfde opleidingen Vb. Overname VLEKHO door HUB-Ehsal: Bijkomende punten voor handelswetenschappen, niet voor toegepaste taalkunde.

14 14 Bijzondere elementen Toelage associaties Aanmoedigingsfonds Studiecentra open hoger onderwijs (NL!) Wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen privaatrechtelijke universiteiten

15 15 Kaderelementen voor de operatie Tijd: 2 legislaturen (Koen De Backere: 3) Wijze van spreiding (activeren van middelen) Welke financieringskanalen (onderwijs/onderzoek) Welke onderwerpen:  Decretaal  Divers  Wetenschapsbeleid

16 16 Item 1 - Decreet Professionele bachelor versterken Academisering Puntengewichten ZAP HKO (rechtspositie)

17 17 Item 2 - Divers Investeringsmiddelen Sociale voorzieningen (afzonderlijk decretaal initiatief) Mobiliteitskost universiteiten

18 18 Item 3 - Wetenschapsbeleid BOF IWT FWO IOF

19 19 Bedankt Luc Jansegers, administreur-generaal


Download ppt "1 Financiering Hoger Onderwijs Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 9 juni 2010 Luc Jansegers, administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google