De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Angststoornissen 19 januari 2009 Yvonne Bijl. Angststoornissen Agenda Zelftest Presentatie Angststoornissen Verwerkingsopdracht Kijkfragment.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Angststoornissen 19 januari 2009 Yvonne Bijl. Angststoornissen Agenda Zelftest Presentatie Angststoornissen Verwerkingsopdracht Kijkfragment."— Transcript van de presentatie:

1 Angststoornissen 19 januari 2009 Yvonne Bijl

2 Angststoornissen Agenda Zelftest Presentatie Angststoornissen Verwerkingsopdracht Kijkfragment

3 Angststoornissen Zelftest

4 Angststoornissen Angst ‘Onplezierig gevoel van beklemming of spanning, gepaard gaand met motorische en fysiologische verschijnselen als reactie op gewaarwording van gevaar’ (F.C. Verhulst, 1996)

5 Angststoornissen Angststoornis ‘Een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis’ (Wikipedia)

6 Angststoornissen Angststoornissen DSM-IV 1.Paniekstoornis 2.Agorafobie 3.Enkelvoudige fobie 4.Sociale fobie 5.Obsessieve-compulsieve stoornis 6.Posttraumatische stress-stoornis 7.Accute stress-stoornis 8.Gegeneraliseerde angststoornis 9.Angststoornis NAO

7 Angststoornissen ! 1.Faalangst 2.Schoolfobie 3.Selectief mutisme 4.Hypochondrie

8 Angststoornissen DSM-IV GAS A.Buitensporige angst > 6 mnd B.Moeite om de zorg te baas te blijven C.Angst/bezorgdheid met min. 3 syptomen: 1. Rusteloosheid of opgejaagd gevoel 2. Snel vermoeid zijn 3. Concentratie problemen of leeg gevoel in ‘t hoofd 4. Prikkelbaarheid 5. Gespannen spieren 6. Slaapstoornissen D. Geen AS I stoornis E. Angst/zorg geeft lijden F. Niet gevolg van psychoactieve middelen of andere stoornis

9 Angststoornissen DSM-IV separatie- angststoornis I A.Geen leeftijdsadequate angst om van huis of hechtingsfiguur te zijn:(3) van streek wanneer geanticipeerd wordt op het weggaan van huis van diegene aan wie het kind gehecht is angst hechtingsfiguur te verliezen, of angst dat hun iets kwaads zal overkomen angst scheiding hechtingsfiguur (verdwalen, gekidnapt worden) Door SA aanhoudende tegenzin/weigering om naar school o.i.d. te gaan Angst of tegenzin om alleen thuis te zijn of niet te zijn bij hechtingsfiguur, of zonder betekenisvolle volwassenen in andere omgevingen te vertoeven tegenzin/weigering om te gaan slapen zonder hechtingsfiguur dichtbij nachtmerries over separatie klachten/lichamelijke symptomen wanneer op scheiding geanticipeerd wordt of die plaatsvindt (hoofdpijn, maagklachten, misselijkheid, braken).

10 Angststoornissen DSM-IV Separatie- angststoornis II B. Minimaal 4 weken C. < 18 jaar D. Psychisch lijden E. Geen sprake van ASS, schizofrenie of andere psychotische stoornis

11 Angststoornissen Schoolfobie Kan hoofdsymptoom SA, Of fobische reactie <1 % knd. schoolweigering (75% mogelijk SA) -separatie-angst -Specifieke fobie -Goed functionerend v.s. niet goed functionerend

12 Angststoornissen DSM-IV Sociale fobie Angst sociaal functioneren of presteren Angst blootstelling vreemden en/of kritische beoordeling anderen Bang eigen gedrag beschamend of vernederend Gegeneraliseerd vs. Specifiek Betrokkene weet angst excessief is Vermijding of doorstaan met intense angst Psychisch lijden

13 Angststoornissen DSM-IV OCS I Obsessies (dwanggedachten) -Terugkerende, aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen die beleefd worden als opgedrongen en ongepast en die angst of onlust veroorzaken -Deze gedachten, impulsen of voorstellingen zijn geen zorgen over reële problemen -Persoon poogt negeren, onderdrukken òf te neutraliseren d.m.v. andere gedachte of handeling -Persoon erkent dat obsessies product zijn van eigen geest

14 Angststoornissen DSM-IV OCS II Compulsies (dwanghandelingen) -Repetitieve gedragingen of repetitieve mentale handelingen als reactie op obsessie volgens strikte regels -Compulsie voorkomt ongemak en spanning of gevreesde afloop situatie. (buitensporig en onrealistisch)

15 Angststoornissen DSM-IV Paniekaanval Hartkloppingen of verhoogde hartslag Zweten Trillen of beven Gevoel van kortademigheid of benauwdheid Gevoel te zullen stikken Pijn of onbehaaglijk gevoel op de borst Misselijkheid of buikklachten Duizeligheid, lichtheid in het hoofd, wankel of flauw gevoel Derealisatie- of depersonalisatiegevoelens Angst voor controleverlies of om gek te worden Angst om dood te gaan Paresthesieën Koude rillingen of opvliegingen

16 Angststoornissen Criteria faalangst 1.Situatiegebonden 2.Prestaties leveren 3.Angst te falen (+gevolgen) 4.School/sociaal/motorische en competitieve taken 5.Cognitief-lichamelijk-gedragsmatig

17 Angststoornissen Diagnostiek (Kinder)psychiater Uitgebreide anamnese Testbatterij

18 Angststoornissen Comorbiditeit Stemmingsstoornissen Gedragsstoornissen ADHD ASS Gilles de la Tourette

19 Angststoornissen Prevalentie 2% tot 6% van de kinderen Schoolweigering vanwege een angststoornis: 1-2%

20 Angststoornissen Etiologie Genetische factoren Biologische factoren Omgevingsfactoren Psychologische factoren Life events

21 Angststoornissen Behandeling Psychotherapie (soms met medicatie) Gedragstherapie -Cognitieve aspect -Gedragsmatige aspect -Fysiologisch-affectieve aspect -Dappere kat - Vrienden Psychosociale methoden

22 Angststoornissen Prognose > kans op een andere angststoornis of depressieve stoornis VTO Betrokkenheid van het systeem Intelligentie Aanwezigheid van psychopathologie Aanleg, o.a. temperament

23 Angststoornissen Aanpak in de klas Erkenning & Acceptatie Veiligheid Beschermen & weerbaar maken Andere kijk op problemen ontwikkelen Gedragsveranderende technieken

24 Angststoornissen Informatie BJZ Angst, dwang –en fobiestichting www.adfstichting.nl www.bibbers.nl www.kenniscentrum-kjp.nl Kinderpoliklinieken Literatuur

25 Angststoornissen Filmfragment


Download ppt "Angststoornissen 19 januari 2009 Yvonne Bijl. Angststoornissen Agenda Zelftest Presentatie Angststoornissen Verwerkingsopdracht Kijkfragment."

Verwante presentaties


Ads door Google