De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenstelling SEL Oververtegenwoordiging door 1 beroepscategorie: vermijden door aantal vertegenwoordigers per beroepscategorie op voorhand te bepalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenstelling SEL Oververtegenwoordiging door 1 beroepscategorie: vermijden door aantal vertegenwoordigers per beroepscategorie op voorhand te bepalen."— Transcript van de presentatie:

1 Samenstelling SEL Oververtegenwoordiging door 1 beroepscategorie: vermijden door aantal vertegenwoordigers per beroepscategorie op voorhand te bepalen ook bepalen bij gebrek aan vereniging; mogelijke oplossing door stemgerechtige leden. Minimale vertegenwoordiging raad van bestuur: av moet rvbestuur kiezen; voor- of ondervoorzitter: huisarts; geen bepalingen in SEL-besluit

2 Zorgplannen Nu: SIT en GDT- zorgplannen; Toekomst: GDT-zorgplannen en niet GDT-zorgplannen; SEL beslist over criteria niet GDT-zorgplannen; Interessant om evolutie hierin te volgen; Nagaan welke zorgplannen blijven zonder subsidiëring door overheid; Betaling zorgbemiddeling: indien kadert in overleg binnen SEL-regelgeving, kan SEL een vergoeding voorzien.

3 Multidisciplinair overleg (MO) – zorgplan: organiseren, bewaken, faciliteren Vergoeding: subsidiëring uitvoering taken en opdrachten, GDT-zorgplan: RIZIV-vergoeding deelname, eventueel vergoeding door SEL voor organisatie, facilitatie en bewaken van overleg, maar niet deelname aan overleg; Verschil coördinatie – organisatie MO: term woonzorgdecreet: coördinatie overleg, niet zorgcoördinatie Criteria overleg: bepaald in GDT-regelgeving.

4 e-zorgplan Project om e-zorgplan uit te rollen over de provincies; Provincie kan zelf programma maken maar compatibiliteit met andere e-zorgplannen is essentieel; Verschillen tussen e-zorgplan Vl-Brabant en Limburg; Agentschap volgt uitvoering project, problemen bij uitrol zullen dan besproken worden.

5 Voorzitter-ondervoorzitterschap door huisarts Vraag: Wat als er niemand gevonden wordt? Antw: kan niet, is een verplichting Vraag: vergoeding? Antw: vzw moet voldoen aan vzw-regelgeving; afspraken maken in statuten; deelname aan bestuursvergaderingen kan via subsidiëring SEL.

6 Paritair comité SEL Nu: verschillende pc’s voor SIT’s; Vroeger meestal; PC 305; Sociaal secr. geeft aan dat SIT’s onder PC 331 vallen, is PC voor de Vlaamse Welzijn-en Gezondheidssector; Hoe PC kennen: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx ?id=511. http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx ?id=511


Download ppt "Samenstelling SEL Oververtegenwoordiging door 1 beroepscategorie: vermijden door aantal vertegenwoordigers per beroepscategorie op voorhand te bepalen."

Verwante presentaties


Ads door Google