De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus?"— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus?

6 Lichaam en bloed van Christus?
De gedachte erachter: Jezus: “Ik ben het levensbrood” Jezus: “wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, zal eeuwig leven” Jezus: “dit is mijn lichaam” Eeuwenlange conclusie: Dat gebeurt kennelijk bij het Avondmaal

7 De Reformatie Geen verandering in lichaam en bloed
Luther houdt vast aan Jezus’ uitspraak: “Dit is mijn lichaam” Luther: “in, met, onder brood en wijn” De gereformeerden (Calvijn, Zwingli): Gaan niet met Luther mee Wat was hun antwoord op Luthers vraag?

8 In het Avondmaal hebben we wel degelijk met de aanwezigheid van Christus te maken

9 De aanwezigheid van Christus
Het is niet slechts brood en wijn Je pakt wel degelijk Christus aan Dat kan alleen in geloof Maar: geen hocus pocus Het is voedsel voor je ziel

10 Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 35
Toch vergissen wij ons niet, als wij zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij deze nuttigen, is niet met de mond, maar geestelijk, door het geloof. Zo blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader, in de hemel en deelt Hij Zichzelf toch aan ons mee door het geloof. Bij dit geestelijke feestmaal geeft Christus ons deel aan Zichzelf met al zijn schatten en gaven en doet Hij ons zowel Zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven genieten. Hij voedt, sterkt en troost onze arme, verslagen ziel door ons te eten te geven van zijn lichaam, en verkwikt en vernieuwt haar door ons te drinken te geven van zijn bloed.

11 Helemaal doordrongen van Christus
Het werk van de Heilige Geest Je wordt onderdeel van Christus’ lichaam Letterlijk ingelijfd. unio mystica = mystieke eenwording met Christus

12 Eenwording met Christus
Alsof je zelf voor je zonden geleden hebt Zijn gezindheid hebben Daar werkt de Geest aan De vraag van het HA aan jou is: Wil ik dat? Wil ik van dat levende brood eten? Eén worden met Hem?


Download ppt "Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus?"

Verwante presentaties


Ads door Google