De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AARDWARMTE VOOR GORINCHEM

Verwante presentaties


Presentatie over: "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM"— Transcript van de presentatie:

1 AARDWARMTE VOOR GORINCHEM
Titelpagina Team Milieu Stichting Platform Geothermie Ecofys

2 Wat is geothermie/aardwarmte?
Natuurlijke kernenergie Temperatuurverloop naar aardoppervlak Tekstpagina met titelbalk versie 3

3 Wat kan er met geothermie? Ruimten verwarmen Proceswarmte leveren
Electriciteit opwekken Betrouwbare buffer voor weer- of tijdsafhankelijke energiebronnen Tekstpagina met titelbalk versie 3

4 Reservoirgesteente aanwezig Aquifer op gunstige diepte
Waarom Gorinchem? Reservoirgesteente aanwezig Aquifer op gunstige diepte Tekstpagina met titelbalk versie 3 Temperatuur op m diepte Voor aardwarmte geschikte gesteenten

5 Hoe ziet de ondergrond eruit? West Nederland Bekken
Dik pakket met sedimenten Breuktektoniek; horsten en slenken Gorinchem West Oost 0 m 1.000 m Tekstpagina met titelbalk versie 3 2.000 m 3.000 m 4.000 m

6 De ondergrond bestaat uit blokken,
die door breuken van elkaar worden gescheiden Tekstpagina met titelbalk versie 3

7 Onder Trias gesteentepakket
Volpriehausen Formatie: 100 meter dikke zandsteen met 20% porositeit Tekstpagina met titelbalk versie 3

8 Temperatuur in het zandsteenpakket ligt tussen de 105ºC en
Tekstpagina met titelbalk versie 3

9 Noord Oost Tekstpagina met titelbalk versie 3 MEERKERK-01 OTTOLAND-01
GORINCHEM OTTOLAND-01 BRAKEL-01 MEERKERK-01 WERKENDAM-03 Noord Oost Tekstpagina met titelbalk versie 3

10 Geothermisch doublet Gorinchem Zuid Noord 0 m 1.000 m 2.000 m 3.000 m
1 km Geothermisch doublet Tekstpagina met titelbalk versie 3

11 Projectie stratenpatroon Gorinchem op onderkant Triaspakket
Tekstpagina met titelbalk versie 3

12 Ontrekkings- en retourleiding onder Gorinchem Noord
Boorlocatie in noordoosthoek industrie- terrein Tekstpagina met titelbalk versie 3

13 ¾ jaar een boorinstallatie
Wat zit er bovengronds? ¾ jaar een boorinstallatie Tekstpagina met titelbalk versie 3

14 Daarna een bescheiden installatiegebouw met: warmtewisselaars
een Kalina cylus installatie generators warmtenet aansluiting op elektriciteitsnet Tekstpagina met titelbalk versie 3

15 Wat kost geothermie? Kosten (grove raming) Boring 1.400 euro/meter
Boring 1.400 euro/meter 2 putten slaan Gorinchem 7.000 meter Kosten doublet euro Kosten centrale Jaarlijkse onderhoudskosten Warmtenet maximaal Warmtenet minimaal Tekstpagina met titelbalk versie 3 Prijsrange: 20 tot 50 miljoen euro voor complete installatie Terugverdientijd: 5 tot 15 jaar, afhankelijk van toepassing

16 Wat levert dit op? Opbrengst temperatuur opgepompt water 120 ºC
temperatuur opgepompt water 120 ºC Debiet per uur 150 m3 per uur Opbrengst per jaar 11 Megawatt (warmte) 4.000 tot woningen 1 à 2 Megawatt (elektriciteit) Ongeveer woningen Tekstpagina met titelbalk versie 3 Besparing Aardgas in Elektriciteit CO2 in Type put/benutting mln m3 MWh ton/jaar Woningequivalenten Triasdoublet met 5 3.400 9.000 Ca warmte elektriciteitsproductie Ca elektriciteit

17 Mogelijke locatie geothermisch doublet op basis van vraag en ruimte
>2 MW 1-2 MW 0.1-1 MW 2.0MW 2.2MW 4.3MW 2.9MW 0.5MW 0.9MW 10MW 1.8 MW 0.2 MW 0.4 MW 3.1 MW 1 MW Stationsweg 0.5 MW Mogelijke locatie geothermisch doublet op basis van vraag en ruimte 3.4MW Individueel bedrijf, <2MW Individueel bedrijf, >2MW 3.4MW

18 Totaal vraag per cluster
Totaal vraag: 35MW (ca. 291 TJ/jaar) Gorinchem Noord: 10 MW (ca. 67 TJ/jr) Avelingen: 13 MW (ca. 138 TJ/jr) Gorinchem Oost: 12 MW (ca. 86 TJ/jr)

19 Conclusies Er lijkt genoeg geconcentreerde warmtevraag te zijn
Meerdere processtappen komen in aanmerking, wat betreft benodigde en beschikbare temp. range Ook is er warmte nodig voor ruimteverwarming Sommige bedrijven hebben restwarmte over, waardoor een gecombineerd systeem toegepast zou kunnen worden Invulling warmtevraag afhankelijk vraagprofiel en aanvoer temp.; nadere analyse nodig voor optimalisatie systeemconcept Gorinchem Noord biedt goed perspectief doordat energie-infrastructuur nog gebouwd moet worden

20 Inzet geologische expertise 2e fase Benaderen interessante partijen
HAALBAARHEIDSSTUDIE 1e fase Inzet geologische expertise 2e fase Benaderen interessante partijen Opzetten werkgroep Keuzes locatie/partners/techniek Opstellen investeringsplan Raadsvoorstel Realisatiefase Tekstpagina met titelbalk versie 3

21 X Tekstpagina met titelbalk versie 3 FASE 2007 2008 NOV DEC JAN FEB
MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT Raadsbesluit X Eerste fase nader onderzoek - Geologische uitwerking bestaande gegevens/reservoirstudie - Eerste vervolggesprekken met bedrijfsleven en potentiële partners - Inventarisatie vervolgonderzoeken en prijsopgaven - Opstellen kredietaanvraag tweede fase Raadsbesluit opstellen investeringsplan en krediet Tweede fase nader onderzoek; opstellen investeringsplan - Benaderen partners/opzet werkgroep - Samenstellen investeringsplan door werkgroep en externe adviseurs Raadsbesluit realisatie fase Realisatiefase (zie planning vergunningen, bijlage 4) Tekstpagina met titelbalk versie 3

22 Voorlopige planning vergunningentraject en uitvoering
maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 opstellen aanvraag ontvangst/notificatie bezwaren opsporingsvergunning mb milieuvergunning aanvraag locale vergunningen boorcontract boring 1 well test winningsvergunning boring 2 aansluiting installaties proefbedrijf Tekstpagina met titelbalk versie 3

23 Verkenningsfase (afgerond); € 30.000,- ten laste van gemeente
Projectkosten Verkenningsfase (afgerond); € ,- ten laste van gemeente Haalbaarheidsstudie 1e fase; € ,- ten laste van gemeente en zo mogelijk subsidieverleners. Haalbaarheidsstudie 2e fase; € ,- ten laste van gemeente en aan te trekken medefinanciers. Realisatiefase; € 20 tot 50 miljoen, ten laste van investeerdersconsortium Tekstpagina met titelbalk versie 3


Download ppt "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM"

Verwante presentaties


Ads door Google