De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie Ecofys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie Ecofys."— Transcript van de presentatie:

1 AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie Ecofys

2 Wat is geothermie/aardwarmte? Natuurlijke kernenergie Temperatuurverloop naar aardoppervlak

3 Wat kan er met geothermie? Ruimten verwarmen Proceswarmte leveren Electriciteit opwekken Betrouwbare buffer voor weer- of tijdsafhankelijke energiebronnen

4 Waarom Gorinchem? Reservoirgesteente aanwezig Aquifer op gunstige diepte Temperatuur op m diepte Voor aardwarmte geschikte gesteenten

5 Hoe ziet de ondergrond eruit? West Nederland Bekken Dik pakket met sedimenten Breuktektoniek; horsten en slenken OostWest Gorinchem 0 m m m m m

6 De ondergrond bestaat uit blokken, die door breuken van elkaar worden gescheiden

7 Onder Trias gesteentepakket Volpriehausen Formatie: 100 meter dikke zandsteen met 20% porositeit

8 Temperatuur in het zandsteenpakket ligt tussen de 105ºC en 120ºC

9 GORINCHEM OTTOLAND-01 BRAKEL-01 MEERKERK-01 WERKENDAM-03 Noord Oost

10 Zuid Noord Gorinchem 0 m m m m m 1 km Geothermisch doublet

11 Projectie stratenpatroon Gorinchem op onderkant Triaspakket

12 Ontrekkings- en retourleiding onder Gorinchem Noord Boorlocatie in noordoosthoek industrie- terrein

13 Wat zit er bovengronds? ¾ jaar een boorinstallatie

14 Daarna een bescheiden installatiegebouw met: warmtewisselaars een Kalina cylus installatie generators warmtenet aansluiting op elektriciteitsnet

15 Wat kost geothermie? Kosten (grove raming) Boring1.400euro/meter 2 putten slaan Gorinchem7.000meter Kosten doublet euro Kosten centrale euro Jaarlijkse onderhoudskosten euro Warmtenet maximaal euro Warmtenet minimaal0euro Prijsrange: 20 tot 50 miljoen euro voor complete installatie Terugverdientijd: 5 tot 15 jaar, afhankelijk van toepassing

16 Wat levert dit op? Opbrengst temperatuur opgepompt water120ºC Debiet per uur150m 3 per uur Opbrengst per jaar11Megawatt (warmte) tot woningen 1 à 2Megawatt (elektriciteit) Ongeveer woningen BesparingAardgas inElektriciteit CO2 in Type put/benuttingmln m3MWhton/jaarWoningequivalenten Triasdoublet met Ca warmte elektriciteitsproductie Ca elektriciteit

17 Energiescan Gorinchem - eindrapportage 3.4MW >2 MW 1-2 MW MW 2.0MW 2.2MW 4.3MW 2.9MW 0.5MW 2.0MW 0.9MW 10MW 1.8 MW 0.2 MW 0.4 MW 3.1 MW 1 MW Stationsweg 0.5 MW Mogelijke locatie geothermisch doublet op basis van vraag en ruimte 3.4MW Individueel bedrijf, <2MW Individueel bedrijf, >2MW

18 Energiescan Gorinchem - eindrapportage Totaal vraag per cluster Totaal vraag: 35MW (ca. 291 TJ/jaar) 1.Gorinchem Noord: 10 MW (ca. 67 TJ/jr) 2.Avelingen: 13 MW (ca. 138 TJ/jr) 3.Gorinchem Oost: 12 MW (ca. 86 TJ/jr)

19 Energiescan Gorinchem - eindrapportage Conclusies Er lijkt genoeg geconcentreerde warmtevraag te zijn Meerdere processtappen komen in aanmerking, wat betreft benodigde en beschikbare temp. range Ook is er warmte nodig voor ruimteverwarming Sommige bedrijven hebben restwarmte over, waardoor een gecombineerd systeem toegepast zou kunnen worden Invulling warmtevraag afhankelijk vraagprofiel en aanvoer temp.; nadere analyse nodig voor optimalisatie systeemconcept Gorinchem Noord biedt goed perspectief doordat energie- infrastructuur nog gebouwd moet worden

20 HAALBAARHEIDSSTUDIE 1e fase Inzet geologische expertise 2e fase Benaderen interessante partijen Opzetten werkgroep Keuzes locatie/partners/techniek Opstellen investeringsplan Raadsvoorstel Realisatiefase

21 FASE NOVDECJANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOV Raadsbesluit X Eerste fase nader onderzoek - Geologische uitwerking bestaande gegevens/reservoirstudie - Eerste vervolggesprekken met bedrijfsleven en potentiële partners - Inventarisatie vervolgonderzoeken en prijsopgaven - Opstellen kredietaanvraag tweede fase Raadsbesluit opstellen investeringsplan en krediet X Tweede fase nader onderzoek; opstellen investeringsplan - Benaderen partners/opzet werkgroep - Samenstellen investeringsplan door werkgroep en externe adviseurs Raadsbesluit realisatie fase X Realisatiefase (zie planning vergunningen, bijlage 4)

22 Voorlopige planning vergunningentraject en uitvoering Planning vergunningen maand opstellen aanvraag ontvangst/notificatie bezwaren opsporingsvergunning mb milieuvergunning aanvraag locale vergunningen boorcontract boring 1 well test winningsvergunning boring 2 aansluiting installaties proefbedrijf

23 Projectkosten 1.Verkenningsfase (afgerond); € ,- ten laste van gemeente 2.Haalbaarheidsstudie 1e fase; € ,- ten laste van gemeente en zo mogelijk subsidieverleners. 3.Haalbaarheidsstudie 2e fase; € ,- ten laste van gemeente en aan te trekken medefinanciers. 4.Realisatiefase; € 20 tot 50 miljoen, ten laste van investeerdersconsortium


Download ppt "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie Ecofys."

Verwante presentaties


Ads door Google