De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AARDWARMTE VOOR GORINCHEM

Verwante presentaties


Presentatie over: "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM"— Transcript van de presentatie:

1 AARDWARMTE VOOR GORINCHEM
Vorderingen geologische haalbaarheidsstudie Nieuwe inzichten De weg vooruit Titelpagina Team Milieu Stichting Platform Geothermie IF Technology

2 INHOUD Resultaten geologische haalbaarheidsstudie
Nieuwe concepten voor aardwarmtewinning Benodigde budgetten Aangepaste planning Tekstpagina met titelbalk versie 3

3 TARGET: BUNTSANDSTEIN

4 WAT KAN NIET? Water van hoge temperatuur (> 100ºC) in voldoende mate produceren Electriciteit opwekken Procesindustrie bedienen 10 a 11 MW energie produceren

5 OPTIES VOOR AARDWARMTE
Nieuwerkerk Formatie Buntsandstein Boven Rotliegend Limburg Groep

6 NIEUWERKERK FORMATIE Rivierafzettingen Zand in klei 0 tot > 1000 meter dik Zanden hebben zeer goede porositeit (25 tot 35 % is vastgesteld) Tussen de 700 meter en meter diepte Watertemperaturen tussen 30 en 75 ºC

7 BASIS NIEUWERKERK FORMATIE

8 UITGEWERKTE VARIANTEN
Voor Noord: twee gescheiden verticale putten voor injectie en winning Voor Avelingen-Oost: verticale injectieput en winningsput van zelfde locatie die ver naar het zuiden “uitgetakt” is

9 KAARTBEELD CONCEPTEN Noord: Avelingen-Oost:
Putten op hoeken industrieterrein; Beide verticaal tot ongeveer 1.300 meter diepte Avelingen-Oost: Verticale injectieput (1.600 meter diep) Winning vanaf zelfde punt, water komt van grote afstand (2,5 of 3,3 km, op ongeveer meter diepte)

10 Warmtewinning op Noord/Groote Haar:
150 of 200 m3/uur Water 47ºC aan oppervlakte Verder ophogen met warmtepomp tot 70ºC Retourtemperatuur 35ºC Warmtelevering TeraJoule, vermogen 6-8 MegaWatt Aandeel warmtepomp in energielevering 69% Kostprijs warmte 9,95 tot 11,09 €/GigaJoule (uitgaande van vollasturen per jaar) Tekstpagina met titelbalk versie 3 GAS: 12,68 €/GigaJoule

11 Warmtewinning op Avelingen-Oost
150 of 200 m3/uur Water 64 of 66ºC aan oppervlakte Zo toepassen of verder ophogen met warmtepomp tot 70ºC of verlaging infiltratietemperatuur met warmtepomp Retourtemperatuur 35ºC Warmtelevering TeraJoule, vermogen 4-8 MegaWatt Aandeel warmtepomp in energielevering 0 tot 17% Kostprijs warmte 7,26 tot 12,44 €/GigaJoule (uitgaande van vollasturen per jaar) Tekstpagina met titelbalk versie 3 GAS: 12,68 €/GigaJoule

12 WAT KOST DAT? Noord: Investering bronnenpaar: 6 tot 6,5 miljoen € (exclusief grondprijs) Investering warmtepomp: 1,9 tot 2,5 miljoen € Onderhoud/beheer per jaar: tot € Toe te voegen energie (warmtepomp) per jaar: tot € Financieringskosten per jaar: tot €

13 WAT KOST DAT? Avelingen-Oost:
Investering bronnenpaar: 7,1 tot 9,2 miljoen € (exclusief grondprijs) Investering warmtepomp: 0 tot 1,3 miljoen € Onderhoud/beheer per jaar: tot € Toe te voegen energie (warmtepomp) per jaar: tot € Financieringskosten per jaar: tot €

14 WORDT DIT WAT? Ja, mits: Gunstige uitkomsten geofysisch onderzoek
Afname van energie geconcentreerd op kleine oppervlakte Zo mogelijk combinatie met stookketel derden voor procesverwarming Zo continu mogelijke vraag Ook inzet lage temperatuurtoepassingen Inzet subsidies (EIA, EG, Garantiefonds EZ) Keep it simple

15 PARTNERS Deelname energiebedrijf zeer wenselijk
Bedrijven: zuidelijke strook gemeente meest gunstig, maar Noord niet uit de race Groeninvesteerders Ook levering aan huishoudens?

16 HAALBAARHEIDSSTUDIE 1e fase Inzet geologische expertise 2e fase
Benaderen interessante partijen Opzetten werkgroep Keuzes locatie/partners/techniek Vervolgstudie geofysica Opstellen investeringsplan Raadsvoorstel Realisatiefase AFGEROND Tekstpagina met titelbalk versie 3

17 PLANNING 2E FASE Tekstpagina met titelbalk versie 3 2008 2009 SEP OKT
2008 2009 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG Raadsbesluit X Tweede fase nader onderzoek; opstellen investeringsplan - Benaderen partners/opzet werkgroep - Geofysisch onderzoek, putontwerp en eerste ontwerp installatie - Samenstellen investeringsplan door werkgroep en externe adviseurs Raadsbesluit realisatie fase Realisatiefase (zie planning vergunningen, bijlage 4) Tekstpagina met titelbalk versie 3

18 Voorlopige planning vergunningentraject en uitvoering
maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 opstellen aanvraag ontvangst/notificatie bezwaren opsporingsvergunning mb milieuvergunning aanvraag locale vergunningen boorcontract boring 1 well test winningsvergunning boring 2 aansluiting installaties proefbedrijf Tekstpagina met titelbalk versie 3

19 BUDGETAANVRAAG 2E FASE € 167.000,- voor:
Helft kosten geofysische studie € ,- (excl. BTW) Een kwart van de kosten van een project/businessplan € ,- (excl. BTW) Interne uren € ,- Organisatie/onvoorzien € ,- Tekstpagina met titelbalk versie 3

20 KENGETALLEN AARDWARMTEPROJECT
Levering uit Nieuwerkerk Formatie, T = 47, 62 of 64 ºC Opties zonder en met warmtepomp (voor levering op 70 ºC) Debiet 150 of 200 m3/uur Onderhoud en beheer 1,5% COP (Coefficient of Performance) geothermie systeem 20 COP warmtepomp 5,7-6,0 Aantal vollast uren 4000 Retourtemperatuur 35 ºC Looptijd 30 jaar Levensduur warmtepomp 15 jaar Energiekosten (elektriciteit) 0,10 €/kWhe Energie-inhoud aardgas 31,65 MJ/m³ Aardgas prijs 0,40 €/m³ Rendementseis 6 % Inflatie 2 % Indexering 2 %


Download ppt "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM"

Verwante presentaties


Ads door Google