De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie IF Technology 9-9-2008 • Vorderingen geologische haalbaarheidsstudie • Nieuwe inzichten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie IF Technology 9-9-2008 • Vorderingen geologische haalbaarheidsstudie • Nieuwe inzichten."— Transcript van de presentatie:

1 AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie IF Technology 9-9-2008 • Vorderingen geologische haalbaarheidsstudie • Nieuwe inzichten • De weg vooruit

2 INHOUD •Resultaten geologische haalbaarheidsstudie •Nieuwe concepten voor aardwarmtewinning •Benodigde budgetten •Aangepaste planning

3 TARGET: BUNTSANDSTEIN

4 WAT KAN NIET? • Water van hoge temperatuur (> 100ºC) in voldoende mate produceren • Electriciteit opwekken • Procesindustrie bedienen • 10 a 11 MW energie produceren

5 OPTIES VOOR AARDWARMTE Nieuwerkerk Formatie Buntsandstein Boven Rotliegend Limburg Groep

6 NIEUWERKERK FORMATIE • Rivierafzettingen • Zand in klei • 0 tot > 1000 meter dik • Zanden hebben zeer goede porositeit (25 tot 35 % is vastgesteld) • Tussen de 700 meter en 2.200 meter diepte • Watertemperaturen tussen 30 en 75 ºC

7 BASIS NIEUWERKERK FORMATIE

8 UITGEWERKTE VARIANTEN •Voor Noord: twee gescheiden verticale putten voor injectie en winning •Voor Avelingen-Oost: verticale injectieput en winningsput van zelfde locatie die ver naar het zuiden “uitgetakt” is

9 KAARTBEELD CONCEPTEN •Noord: –Putten op hoeken industrieterrein; –Beide verticaal tot ongeveer 1.300 meter diepte Avelingen-Oost: –Verticale injectieput (1.600 meter diep) –Winning vanaf zelfde punt, water komt van grote afstand (2,5 of 3,3 km, op ongeveer 2.000 meter diepte)

10 Warmtewinning op Noord/Groote Haar: –150 of 200 m 3 /uur –Water 47ºC aan oppervlakte –Verder ophogen met warmtepomp tot 70ºC –Retourtemperatuur 35ºC –Warmtelevering 87-115 TeraJoule, vermogen 6-8 MegaWatt –Aandeel warmtepomp in energielevering 69% –Kostprijs warmte 9,95 tot 11,09 €/GigaJoule (uitgaande van 4.000 vollasturen per jaar) GAS: 12,68 €/GigaJoule

11 Warmtewinning op Avelingen-Oost –150 of 200 m 3 /uur –Water 64 of 66ºC aan oppervlakte –Zo toepassen of verder ophogen met warmtepomp tot 70ºC of verlaging infiltratietemperatuur met warmtepomp –Retourtemperatuur 35ºC –Warmtelevering 58-129 TeraJoule, vermogen 4-8 MegaWatt –Aandeel warmtepomp in energielevering 0 tot 17% –Kostprijs warmte 7,26 tot 12,44 €/GigaJoule (uitgaande van 4.000 vollasturen per jaar) GAS: 12,68 €/GigaJoule

12 WAT KOST DAT? •Noord: –Investering bronnenpaar: 6 tot 6,5 miljoen € (exclusief grondprijs) –Investering warmtepomp: 1,9 tot 2,5 miljoen € –Onderhoud/beheer per jaar: 132.000 tot 149.000 € –Toe te voegen energie (warmtepomp) per jaar: 317.000 tot 423.000 € –Financieringskosten per jaar: 480.000 tot 540.000 €

13 WAT KOST DAT? •Avelingen-Oost: –Investering bronnenpaar: 7,1 tot 9,2 miljoen € (exclusief grondprijs) –Investering warmtepomp: 0 tot 1,3 miljoen € –Onderhoud/beheer per jaar: 113.000 tot 143.000 € –Toe te voegen energie (warmtepomp) per jaar: 100.000 tot 293.000 € –Financieringskosten per jaar: 504.000 tot 552.000 €

14 WORDT DIT WAT? Ja, mits: –Gunstige uitkomsten geofysisch onderzoek –Afname van energie geconcentreerd op kleine oppervlakte –Zo mogelijk combinatie met stookketel derden voor procesverwarming –Zo continu mogelijke vraag –Ook inzet lage temperatuurtoepassingen –Inzet subsidies (EIA, EG, Garantiefonds EZ) –Keep it simple

15 PARTNERS •Deelname energiebedrijf zeer wenselijk •Bedrijven: zuidelijke strook gemeente meest gunstig, maar Noord niet uit de race •Groeninvesteerders •Ook levering aan huishoudens?

16 HAALBAARHEIDSSTUDIE 1e fase • Inzet geologische expertise 2e fase • Benaderen interessante partijen • Opzetten werkgroep • Keuzes locatie/partners/techniek • Vervolgstudie geofysica • Opstellen investeringsplan • Raadsvoorstel Realisatiefase AFGEROND

17 2008 2009 SEPOKTNOVDECJANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEP RaadsbesluitX Tweede fase nader onderzoek; opstellen investeringsplan - Benaderen partners/opzet werkgroep - Geofysisch onderzoek, putontwerp en eerste ontwerp installatie - Samenstellen investeringsplan door werkgroep en externe adviseurs Raadsbesluit realisatie fase X Realisatiefase (zie planning vergunningen, bijlage 4) PLANNING 2E FASE

18 Voorlopige planning vergunningentraject en uitvoering Planning vergunningen maand 123456789101112131415161718192021222324 opstellen aanvraag ontvangst/notificatie bezwaren opsporingsvergunning mb milieuvergunning aanvraag locale vergunningen boorcontract boring 1 well test winningsvergunning boring 2 aansluiting installaties proefbedrijf

19 BUDGETAANVRAAG 2E FASE € 167.000,- voor: • Helft kosten geofysische studie€ 46.100,- (excl. BTW) • Een kwart van de kosten van een project/businessplan€ 180.000,- (excl. BTW) • Interne uren€ 64.000,- • Organisatie/onvoorzien€ 35.000,-

20 KENGETALLEN AARDWARMTEPROJECT •Levering uit Nieuwerkerk Formatie, T = 47, 62 of 64 ºC •Opties zonder en met warmtepomp (voor levering op 70 ºC) •Debiet 150 of 200 m 3 /uur •Onderhoud en beheer 1,5% •COP (Coefficient of Performance) geothermie systeem 20 •COP warmtepomp 5,7-6,0 •Aantal vollast uren 4000 •Retourtemperatuur 35 ºC •Looptijd 30 jaar •Levensduur warmtepomp 15 jaar •Energiekosten (elektriciteit) 0,10 €/kWhe •Energie-inhoud aardgas 31,65 MJ/m³ •Aardgas prijs 0,40 €/m³ •Rendementseis 6 % •Inflatie 2 % •Indexering 2 %


Download ppt "AARDWARMTE VOOR GORINCHEM Team Milieu Stichting Platform Geothermie IF Technology 9-9-2008 • Vorderingen geologische haalbaarheidsstudie • Nieuwe inzichten."

Verwante presentaties


Ads door Google