De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 i-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven

2 Agenda Inleiding Planning en Commitment Paneldiscussie Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken Paneldiscussie Piramidediscussie Borrel

3 Inleiding: Harro Spanninga -- Filmpje--

4 Inleiding: i-Ondersteuningsaanbod Basisondersteuning  impactanalyse BAG- WOZ I- Nup Academy I- Versnellers I- Coaches I-Versneller BAG WOZ

5 Inleiding: opzet van deze middag 1.Landelijk perspectief door de Waarderingskamer en KING 2.In- en aangevuld met gemeentelijke ervaringen 3.Aan de slag met de koppeling BAG-WOZ:  Hoe kunt u in uw de koppeling in uw gemeente aanpakken?

6 Dataland vergelijking Gegevens van 369 gemeenten, vertaald naar 415 –WOZ: 7,42 mln adressen; BAG: 7,49 mln adressen –WOZ: 5,5% of 405.000 adressen niet in BAG –BAG: 6,5% of 483.500 adressen in de WOZ –Schrijfwijze: 3,7 % van de overeenkomende adressen wijken af. Grote spreiding in gemeenten 113 gemeenten boven het gemiddelde

7 Dataland vergelijking

8 Uit de stoel?

9 WAARDERINGSKAMER BAG - WOZ, planning en commitment Ruud Kathmann Waarderingskamer 9

10 WAARDERINGSKAMER Commitment: weten waarom  Verbeteren dienstverlening burgers  Biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering  Biedt mogelijkheden voor procesverbetering  Eenmalig inwinnen meervoudig gebruik  Voorkom dat BAG alleen extra is  Verplicht vanaf 1 juli 2011 10

11 WAARDERINGSKAMER BAG - WOZ staat niet op zich  Stelsel van basisregistraties  een overheid die:  niet naar de bekende weg vraagt;  klantgericht is;  zich niet voor de gek laat houden;  weet waar ze het over heeft;  haar zaken op orde heeft; en  niet meer uitgeeft dan nodig. 11

12 WAARDERINGSKAMER Stelsel van basisregistratie  samenhang/relaties zijn essentieel  stelsel zo sterk als zwakste schakel  BAG staat aan basis van veel relaties  BRP, NHR, BKR, WOZ  WOZ heeft veel relaties  BKR, BAG, BRP, NHR  veel relaties "klaar"  BAG - BRP, BAG - NHR, BAG - BRK 12

13 WAARDERINGSKAMER Burgers en bedrijven controleren WOZ Bezwaren Terug- melding BAG Kadaster Handels- register GBA Beschikking/ taxatieverslag Gegevens 13

14 WAARDERINGSKAMER Samenhang BAG en WOZ 14

15 WAARDERINGSKAMER 15 BAG  Adressen, panden, verblijfsobjecten  Gelegitimeerde werkelijkheid  Adressen  Oppervlakte, bouwjaar en geometrie  Bron: primair vergunning/besluit  Basis keten BKR, GBA, NHR etc terugmelding aan BAG

16 WAARDERINGSKAMER BAG voor iedereen 16

17 WAARDERINGSKAMER 17 WOZ  WOZ-object (Basisregistratie WOZ)  WOZ-deelobject (gemeente, RSGB)  Werkelijkheid: op straat ook zo in registratie  Alles wat nodig is voor correcte taxatie: primaire objectkenmerken –(type, bouwjaar, grootte, aanbouwen, dakkapellen, etc.) secundaire objectkenmerken –(kwaliteit, onderhoud, liggingsaspecten, etc.)  Gebruikt BKR, BAG, BRP, NHR terugmeldingen vanuit WOZ

18 WAARDERINGSKAMER WOZ voor belanghebbenden 18

19 WAARDERINGSKAMER Samenhang BAG en WOZ 19 PND 1 VBO 1 PND 2 WOZ KAD WDO 2 WDO 1 A-straat 10 BAGWOZ

20 WAARDERINGSKAMER WOZ-waarde woningen openbaar in 2014? 20

21 WAARDERINGSKAMER Wanneer is BAG-WOZ gereed 21 1.Werkprocessen aanpassen 2.Synchroon houden / terugmelden inregelen 3.BAG en WOZ adressering gelijktrekken 4.BAG-id’s objecten vastleggen 5.BAG-id’s woonadressen via GBA 6.BAG-id’s vestigingen via NHR 7.Koppelen WOZ deelobjecten aan BAG-objecten 8.Implementatie Koppelvlak BAG-WOZ 9.ICT voor binnengemeentelijk terugmelden 10.Afstemmen taxatiekenmerken met BAG 11.Presenteren BAG gegevens op taxatieverslag 12.Gebruiksoppervlakte gebruiken bij taxatie

22 WAARDERINGSKAMER 22 Planning  Doelstellingen i-NUP 2015: BAG-WOZ gereed februari 2013: alle BAG-id’s gekoppeld aan WOZ- deelobjecten 2012: op WOZ-beschikkingen BAG-conform adres  Doelstelling LV WOZ Voor aansluiting BAG-id's gekoppeld aan WOZ- (deel)objecten Aansluiten op LV WOZ in 2013  Impactanalyse KING: Uitvoerbaar!

23 WAARDERINGSKAMER Instrumenten  BAG-id's in WOZ-systeem  Beoordelingsprotocol objectkenmerken Koppeling compleet: –alle verblijfsobjecten aan WOZ-deelobject –idem ligplaatsen en standplaatsen –idem alle panden zonder verblijfsobject Gegevens consistent –bouwjaar pand ≤ bouwjaar WOZ-deelobject –gebruiksoppervlakte consistent grootte WOZ  Koppelvlak op basis StUF bg 03.10 23

24 WAARDERINGSKAMER 24 Stap voor stap  Koppel objecten gebruik slimme tool check met beoordelings- protocol (via de iSpiegel) koppel restant  Organiseer beheer werkprocessen  Organiseer ICT  Gewoon beginnen / doen

25 WAARDERINGSKAMER Nulmeting april 2012 25 % van gemeenten

26 WAARDERINGSKAMER Risico’s  Kwaliteit BAG  Kwaliteit objectkenmerken onder druk  Procesafstemming BAG/WOZ te langzaam  Te snelle overgang op taxaties met BAG- gebruiksoppervlakte heeft invloed op onderlinge waardeverhoudingen  Wij/zij denken binnen één gemeente  Onvoldoende rekening houden met samenwerkingsverbanden 26

27 WAARDERINGSKAMER Tot slot  Relatie BAG WOZ invoeren is uitvoerbaar.  Tot 2015 is er nog veel te doen, om te beginnen tot februari 2013.  Denk vanuit perspectief burger / bedrijf. 27

28 WAARDERINGSKAMER BAG-WOZ te bereiken door…...goed samenwerken 28

29 Voorstellen van het panel Gemeente Leudal De heer Pierre Brouns BsGW De heer Eric Machiels Gemeente Cranendonck De heer Rob Smans

30 Panel reageert op Ruud Kathman 15 minuten

31 Paneldiscussie 10 minuten

32 Paneldiscussie 5 minuten

33 Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken: Dirk Moree Varianten koppeling Beschikbare software en diensten Stand van zaken koppelvlak iSpiegel tooling

34 BAG-WOZ varianten koppeling applicatie koppeling “Taxatiesysteem”, Excel/Access oid “WOZ- administratie” initieel 1212 3 bijhouding 12323  Tip: Praat eens met je GBA-collega over hoe die de BAG-mutaties bijhoudt als nog niet “alles” geautomatiseerd gaat

35 Beschikbare software

36 Beschikbare diensten  Helirama's Secureinair

37 Stand van zaken koppelvlak Werken aan betere proces- en ICT integratie –Aanscherpen standaarden –Sturen op juiste inbouw van standaarden: compliancy Standaarden voor BAG-WOZ koppeling reeds beschikbaar: berichtcatalogus BAG –Gebaseerd op gebeurtenissen uit processenhandboek BAG Nu ook standaard-testset BAG-WOZ

38 iSpiegel tooling BAG WOZ vergelijking: –nu beschikbaar voor adresvergelijking woningen; –doorontwikkeling niet-woningen bijna klaar –vergelijken op objectniveau bijna klaar Daardoor nog betere controles

39 Panel reageert op Dirk Moree 15 minuten

40 Paneldiscussie 10 minuten

41 Paneldiscussie 5 minuten

42 Pauze

43 Piramidediscussie: Josien de Reuver Met de koppeling BAG-WOZ komt veel op gemeenten af… Hoe gaat elke gemeente hiermee aan de slag?

44 Uitleg piramidediscussie Vorm een trio met twee andere aanwezigen die je nog niet kent Discussieer 10 min. over de vraag en schrijf de antwoorden beknopt op de kaart. Na teken fuseren met andere groep. Drie rondes, drie keer fuseren

45 3 3 + 3 = 6 6 + 6 = 12 12 + 12 = 24  5 groepen

46 Centrale actievraag: Met wie, maak ik morgen, welke afspraak om samen de BAG-WOZ koppeling te realiseren? En waarom die afspraak?

47 Terugkoppeling piramidediscussie: Afspraken worden meegenomen door i-coach Vooral uitdaging voor jullie om mee door te gaan! Als coach staan wij ‘langs de lijn’ om trainingen te verzorgen, jullie aan te moedigen en vooral resultaten te behalen die je zelf alleen niet voor mogelijk hebt gehouden. Jullie doen het uiteindelijk echt zelf!

48 Afsluiting: Vervolg i-Versneller BAG WOZ Communicatie met bestuur 4 regionale gespecialiseerde iCoaches i-Spiegel Regionale verdiepingssessies BAG WOZ Leveranciersmanagement Projectsite: http://new.kinggemeenten.nl/operatie- nup/i-versneller-bag-woz

49 Afsluiting Veel succes! U hoort van ons… maar zeker van mij. Wacht niet af, bij concrete vragen contact de i-coach: M 06-49924759 E Mieke.vanschaik@KINGGEMEENTEN.nl


Download ppt "I-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google