De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

i-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "i-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 i-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven

2 Agenda Inleiding Planning en Commitment Paneldiscussie Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken Piramidediscussie Borrel

3 Inleiding: Harro Spanninga
-- Filmpje--

4 Inleiding: i-Ondersteuningsaanbod
Basisondersteuning  impactanalyse BAG-WOZ I- Nup Academy I- Versnellers I- Coaches I-Versneller BAG WOZ

5 Inleiding: opzet van deze middag
Landelijk perspectief door de Waarderingskamer en KING In- en aangevuld met gemeentelijke ervaringen Aan de slag met de koppeling BAG-WOZ:  Hoe kunt u in uw de koppeling in uw gemeente aanpakken? 3 delen vanmiddag: de waarderingskamer schetst het landelijke perspectief. Wat moet nu en wanneer en waarom? Daarna vullen we dit landelijke perspectief in met gemeentelijke ervaringen. Als derde deel van de middag nemen we deze twee inputs mee in de vraag hoe kunt u nu aan de slag gaan in uw gemeente met de BAG-WOZ? Dit doen we op een interactieve manier.

6 Dataland vergelijking
Gegevens van 369 gemeenten, vertaald naar 415 WOZ: 7,42 mln adressen; BAG: 7,49 mln adressen WOZ: 5,5% of adressen niet in BAG BAG: 6,5% of adressen in de WOZ Schrijfwijze: 3,7 % van de overeenkomende adressen wijken af. Grote spreiding in gemeenten 113 gemeenten boven het gemiddelde Verschillende aanleverdata, gemiddelde gegevens van eind mei/begin juni Niet in BAG: daarvan klassen wonen. Is 45% van de , is 2,47% van alle WOZ-adressen Niet in WOZ: daarvan gebruiksdoel wonen. Is 52% van die , is 3,35% van alle BAG-adressen. Als woningen uit de BAG niet voorkomen in de WOZ, is een conservatieve schatting dat het om €10 miljard WOZ waarde gaat, wat ca. €10 miljoen woz hefffing kan betekenen. Als woningen wel in de WOZ voorkomen maar niet in de BAG, wat betekent dat straks dan voor de uitkering uit het gemeentefonds heeft betrekking op ca €78 miljoen.

7 Dataland vergelijking
Conclusie: - Globaal beeld, zegt alleen iets over adressen, maar het helpt natuurlijk wel bij het leggen van de verbinding als de adressen al op orde zijn Voor sommige gemeenten is er nog veel te verbeteren Voor veel gemeenten valt het misschien mee

8 Uit de stoel? Harro vraagt: Wie is BAG-specialist?
Wie is WOZ-specialist? Wie is er al gestart met de koppeling? Zo ja, blijf staan? Wie is er 1 februari 2013 klaar? Wie is er nu al klaar?

9 BAG - WOZ, planning en commitment
Ruud Kathmann Waarderingskamer

10 Commitment: weten waarom
Verbeteren dienstverlening burgers Biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering Biedt mogelijkheden voor procesverbetering Eenmalig inwinnen meervoudig gebruik Voorkom dat BAG alleen extra is Verplicht vanaf 1 juli 2011

11 BAG - WOZ staat niet op zich
Stelsel van basisregistraties een overheid die: niet naar de bekende weg vraagt; klantgericht is; zich niet voor de gek laat houden; weet waar ze het over heeft; haar zaken op orde heeft; en niet meer uitgeeft dan nodig. Stelsel van basisregistraties een overheid die: niet naar de bekende weg vraagt; klantgericht is; zich niet voor de gek laat houden; weet waar ze het over heeft; haar zaken op orde heeft; en niet meer uitgeeft dan nodig.

12 Stelsel van basisregistratie
samenhang/relaties zijn essentieel stelsel zo sterk als zwakste schakel BAG staat aan basis van veel relaties BRP, NHR, BKR, WOZ WOZ heeft veel relaties BKR, BAG, BRP, NHR veel relaties "klaar" BAG - BRP, BAG - NHR, BAG - BRK

13 Burgers en bedrijven controleren
BAG Beschikking/ taxatieverslag Kadaster WOZ Terug- melding Bezwaren Handels- register GBA Gegevens

14 Samenhang BAG en WOZ

15 BAG Adressen, panden, verblijfsobjecten Gelegitimeerde werkelijkheid
Oppervlakte, bouwjaar en geometrie Bron: primair vergunning/besluit Basis keten BKR, GBA, NHR etc terugmelding aan BAG

16 BAG voor iedereen

17 WOZ WOZ-object (Basisregistratie WOZ) WOZ-deelobject (gemeente, RSGB)
Werkelijkheid: op straat ook zo in registratie Alles wat nodig is voor correcte taxatie: primaire objectkenmerken (type, bouwjaar, grootte, aanbouwen, dakkapellen, etc.) secundaire objectkenmerken (kwaliteit, onderhoud, liggingsaspecten, etc.) Gebruikt BKR, BAG, BRP, NHR terugmeldingen vanuit WOZ

18 WOZ voor belanghebbenden

19 Samenhang BAG en WOZ BAG WOZ WOZ A-straat 10 PND 1 WDO 1 VBO 1 WDO 2
KAD

20 WOZ-waarde woningen openbaar in 2014?

21 Wanneer is BAG-WOZ gereed
Werkprocessen aanpassen Synchroon houden / terugmelden inregelen BAG en WOZ adressering gelijktrekken BAG-id’s objecten vastleggen BAG-id’s woonadressen via GBA BAG-id’s vestigingen via NHR Koppelen WOZ deelobjecten aan BAG-objecten Implementatie Koppelvlak BAG-WOZ ICT voor binnengemeentelijk terugmelden Afstemmen taxatiekenmerken met BAG Presenteren BAG gegevens op taxatieverslag Gebruiksoppervlakte gebruiken bij taxatie 1 Werkprocessen aanpassen 2 Synchroon houden / terugmelden inregelen 3 BAG en WOZ adressering gelijktrekken 4 BAG-id’s objecten vastleggen 5 BAG-id’s woonadressen via GBA 6 BAG-id’s vestigingen via NHR 7 Koppelen WOZ deelobjecten aan BAG-objecten 8 Implementatie Koppelvlak BAG-WOZ 9 ICT voor binnengemeentelijk terugmelden 10 Afstemmen taxatiekenmerken met BAG 11 Presenteren BAG gegevens op taxatieverslag 12 Gebruiksoppervlakte gebruiken bij taxatie

22 Planning Doelstellingen i-NUP Doelstelling LV WOZ
2015: BAG-WOZ gereed februari 2013: alle BAG-id’s gekoppeld aan WOZ-deelobjecten 2012: op WOZ-beschikkingen BAG-conform adres Doelstelling LV WOZ Voor aansluiting BAG-id's gekoppeld aan WOZ-(deel)objecten Aansluiten op LV WOZ in 2013 Impactanalyse KING: Uitvoerbaar!

23 Instrumenten BAG-id's in WOZ-systeem
Beoordelingsprotocol objectkenmerken Koppeling compleet: alle verblijfsobjecten aan WOZ-deelobject idem ligplaatsen en standplaatsen idem alle panden zonder verblijfsobject Gegevens consistent bouwjaar pand ≤ bouwjaar WOZ-deelobject gebruiksoppervlakte consistent grootte WOZ Koppelvlak op basis StUF bg 03.10

24 Stap voor stap Koppel objecten Organiseer beheer Organiseer ICT
gebruik slimme tool check met beoordelings- protocol (via de iSpiegel) koppel restant Organiseer beheer werkprocessen Organiseer ICT Gewoon beginnen / doen

25 Nulmeting april 2012 % van gemeenten

26 Risico’s Kwaliteit BAG Kwaliteit objectkenmerken onder druk
Procesafstemming BAG/WOZ te langzaam Te snelle overgang op taxaties met BAG-gebruiksoppervlakte heeft invloed op onderlinge waardeverhoudingen Wij/zij denken binnen één gemeente Onvoldoende rekening houden met samenwerkingsverbanden

27 Tot slot Relatie BAG WOZ invoeren is uitvoerbaar.
Tot 2015 is er nog veel te doen, om te beginnen tot februari 2013. Denk vanuit perspectief burger / bedrijf.

28 BAG-WOZ te bereiken door… ...goed samenwerken

29 Voorstellen van het panel
Gemeente Leudal De heer Pierre Brouns BsGW De heer Eric Machiels Gemeente Cranendonck De heer Rob Smans

30 Panel reageert op Ruud Kathman
15 minuten Beste panelleden, Jullie hebben al ruime ervaringen met het koppelen van de BAG-WOZ registratie. Wat maakt dat jullie al geruime tijd actief bezig zijn om de registraties te koppelen? Is het een opdracht geformuleerd door het management of hebben jullie het ‘op de werkvloer’ opgepakt? 2. Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Vraag aan de zaal/deelnemers: Bij de casus “in de stoel – uit de stoel” heeft u aangegeven al klaar te zijn met de BAG-WOZ koppeling. Nu het verhaal van Ruud gehoord hebbende……. Vindt u dan nog steeds dat u klaar bent met de BAG-WOZ koppeling? 3. Voor welke valkuil zouden jullie de deelnemers in de zaal willen behoeden? Met andere woorden, hebben jullie een gouden tip voor de deelnemers?

31 10 minuten Paneldiscussie Beste panelleden,
Klopt het verhaal van Dirk met jullie beeld? Hebben jullie al ervaringen met de i-spiegel ; zijn er deelnemers in de zaal die al ervaringen hebben met de i-spiegel voor de BAG-WOZ vergelijking? Welke controle middelen zijn toegepast om te checken of de noodzakelijke voortgang wordt gerealiseerd? Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Alles nu wetende, wat zou je anders doen / hebben gedaan in jullie project?

32 5 minuten Paneldiscussie Beste panelleden,
Klopt het verhaal van Dirk met jullie beeld? Hebben jullie al ervaringen met de i-spiegel ; zijn er deelnemers in de zaal die al ervaringen hebben met de i-spiegel voor de BAG-WOZ vergelijking? Welke controle middelen zijn toegepast om te checken of de noodzakelijke voortgang wordt gerealiseerd? Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Alles nu wetende, wat zou je anders doen / hebben gedaan in jullie project?

33 Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken: Dirk Moree
Varianten koppeling Beschikbare software en diensten Stand van zaken koppelvlak iSpiegel tooling

34 BAG-WOZ varianten koppeling
applicatie koppeling “Taxatiesysteem”, Excel/Access oid “WOZ-administratie” initieel 1 2 3 bijhouding Tip: Praat eens met je GBA-collega over hoe die de BAG-mutaties bijhoudt als nog niet “alles” geautomatiseerd gaat

35 Beschikbare software

36 Beschikbare diensten Helirama's Secureinair

37 Stand van zaken koppelvlak
Werken aan betere proces- en ICT integratie Aanscherpen standaarden Sturen op juiste inbouw van standaarden: compliancy Standaarden voor BAG-WOZ koppeling reeds beschikbaar: berichtcatalogus BAG Gebaseerd op gebeurtenissen uit processenhandboek BAG Nu ook standaard-testset BAG-WOZ 37

38 Daardoor nog betere controles
iSpiegel tooling BAG WOZ vergelijking: nu beschikbaar voor adresvergelijking woningen; doorontwikkeling niet-woningen bijna klaar vergelijken op objectniveau bijna klaar Daardoor nog betere controles

39 Panel reageert op Dirk Moree
15 minuten Beste panelleden, Klopt het verhaal van Dirk met jullie beeld? Hebben jullie al ervaringen met de i-spiegel ; zijn er deelnemers in de zaal die al ervaringen hebben met de i-spiegel voor de BAG-WOZ vergelijking? Welke controle middelen zijn toegepast om te checken of de noodzakelijke voortgang wordt gerealiseerd? Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Alles nu wetende, wat zou je anders doen / hebben gedaan in jullie project?

40 10 minuten Paneldiscussie Beste panelleden,
Klopt het verhaal van Dirk met jullie beeld? Hebben jullie al ervaringen met de i-spiegel ; zijn er deelnemers in de zaal die al ervaringen hebben met de i-spiegel voor de BAG-WOZ vergelijking? Welke controle middelen zijn toegepast om te checken of de noodzakelijke voortgang wordt gerealiseerd? Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Alles nu wetende, wat zou je anders doen / hebben gedaan in jullie project?

41 5 minuten Paneldiscussie Beste panelleden,
Klopt het verhaal van Dirk met jullie beeld? Hebben jullie al ervaringen met de i-spiegel ; zijn er deelnemers in de zaal die al ervaringen hebben met de i-spiegel voor de BAG-WOZ vergelijking? Welke controle middelen zijn toegepast om te checken of de noodzakelijke voortgang wordt gerealiseerd? Hebben jullie gebruik gemaakt van het stappenplan zoals aangereikt door de Waarderingskamer? Alles nu wetende, wat zou je anders doen / hebben gedaan in jullie project?

42 Pauze

43 Piramidediscussie: Josien de Reuver
Met de koppeling BAG-WOZ komt veel op gemeenten af… Hoe gaat elke gemeente hiermee aan de slag?

44 Uitleg piramidediscussie
Vorm een trio met twee andere aanwezigen die je nog niet kent Discussieer 10 min. over de vraag en schrijf de antwoorden beknopt op de kaart. Na teken fuseren met andere groep. Drie rondes, drie keer fuseren

45 = = = 24  5 groepen Laatste groep schrijft antwoorden op de flip-over.

46 Centrale actievraag: Met wie, maak ik morgen, welke afspraak om samen de BAG-WOZ koppeling te realiseren? En waarom die afspraak?

47 Terugkoppeling piramidediscussie:
Afspraken worden meegenomen door i-coach Vooral uitdaging voor jullie om mee door te gaan! Als coach staan wij ‘langs de lijn’ om trainingen te verzorgen, jullie aan te moedigen en vooral resultaten te behalen die je zelf alleen niet voor mogelijk hebt gehouden. Jullie doen het uiteindelijk echt zelf!

48 Afsluiting: Vervolg i-Versneller BAG WOZ
Communicatie met bestuur 4 regionale gespecialiseerde iCoaches i-Spiegel Regionale verdiepingssessies BAG WOZ Leveranciersmanagement Projectsite:

49 Afsluiting Veel succes! U hoort van ons… maar zeker van mij. Wacht niet af, bij concrete vragen contact de i-coach: M E


Download ppt "i-Versneller BAG WOZ Regionale sessie 19 september - Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google