De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

06/01/2004data analyse1 toetsen van waterkwaliteit data analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "06/01/2004data analyse1 toetsen van waterkwaliteit data analyse."— Transcript van de presentatie:

1 06/01/2004data analyse1 toetsen van waterkwaliteit data analyse

2 06/01/2004data analyse2 SPSS, bestandsmanipulatie Interface van SPSS Testdata Select cases Split data

3 06/01/2004data analyse3 Beschrijvende statistiek Descriptive statistics tabellen Boxplot en uitbijters Histogram, normaalcurve Samengestelde staafdiagrammen

4 06/01/2004data analyse4 Crosstabs Eiland en waterkwaliteit Betekenis cellen in tabel Fosfaat en zuurstof Classificatie recode, catagorise Chi-kwadraat toets Chi kwadraat toets chlorofyl en saliniteit

5 06/01/2004data analyse5

6 06/01/2004data analyse6 Toetsen aan een norm Landelijke streefwaarde: Norm totaal fosfaat: 1 mg P/l (fictief) Compare means, one sample t-test.  P-waarde, eenzijdige, tweezijdige toets conclusie

7 06/01/2004data analyse7 Toetsen aan een norm

8 06/01/2004data analyse8 ANOVA Variantie analyse Analyses Of VAriance (afkorting ANOVA) probleemstelling: Aanname: –subpopulaties zijn normaal verdeeld of n j is groot genoeg (n j >30, vuistregel)

9 06/01/2004data analyse9 ANOVA Variantie analyse ANalyses Of VAriance (afkorting ANOVA) probleemstelling: Aanname: –subpopulaties zijn normaal verdeeld of n j is groot genoeg (n j >30) α = 0,05

10 06/01/2004data analyse10 ANOVA werkwijze Controleer of de te toetsen variabele metrisch is. (waarom?)

11 06/01/2004data analyse11 Voorbeeld ANOVA Er zijn 3 steekproeven met steekproefgemiddelden van de gewichten van wulken (gram) en standaardafwijkingen van de 3 steekproeven. De binnenvariantie: De tussenvariantie:

12 06/01/2004data analyse12 Voorbeeld ANOVA waarnemingen gewichten van wulken (gram) Normaliteit?

13 06/01/2004data analyse13 Voorbeeld ANOVA waarnemingen gewichten van wulken (gram)

14 06/01/2004data analyse14 Voorbeeld ANOVA

15 06/01/2004data analyse15 Voorbeeld ANOVA Bedenk de conclusie die hoort bij H 0 accepteren (schrijf op wat een eindconclusie in je verslag kan zijn)

16 06/01/2004data analyse16 Voorbeeld ANOVA SPSS output:

17 06/01/2004data analyse17 Praktijkvoorbeeld secchi

18 06/01/2004data analyse18 Praktijkvoorbeeld secchi SPSS output:

19 06/01/2004data analyse19 Praktijkvoorbeeld secchi SPSS output:

20 06/01/2004data analyse20 Praktijkvoorbeeld nitraat SPSS output:

21 06/01/2004data analyse21 Praktijkvoorbeeld nitraat SPSS output:

22 06/01/2004data analyse22 Nonparametrische toetsen toetsvariabele is niet normaal verdeeld en n<30

23 06/01/2004data analyse23 Toetsen van hypothesen H 0 en H 1 Significantie α = 0,05 of α = 0,02 etc H 0 wordt terecht of ten onrechte geaccepteerd kritieke gebied p waarden in SPSS

24 06/01/2004data analyse24 t - toets

25 06/01/2004data analyse25 vervolg voorbeeld Oplossing: Bereken de standaardafwijking van het gemiddelde. Bepaal kritieke gebied voor v en kijk en de z-waarde voor verschil 0 (geen verschil), ligt deze z-waarde in het kritieke gebied? H 0 accepteren of verwerpen De p-waarde en de betekenis hiervan.

26 06/01/2004data analyse26 MOGELIJK ZIJN WAARNEMINGEN NIET NORMAAL VERDEELD Non parametrische toets 2 steekproeven: Wilcoxon of Mann Withney 3 of meer steekproeven: Kruskal Wallis

27 06/01/2004data analyse27 Mann Withney bevatten de steekproeven minimaal 5 en 10 waarnemingen gegevens in volgorde plaatsen rangnummers toekennen E(T x ) en Var(T x ) uitrekenen Kijken of T x kritiek is (z-verdeling).

28 06/01/2004data analyse28 de steekproeven: n = 5 m = 10

29 06/01/2004data analyse29 Werkwijze Wilcoxon (Mann Withney) Bereken T (hypothese gelijke gemiddelden) Bereken de bijbehorendeverwachtingswaarde en variantie Kijk of waarde afwijkt van normaal verdeelde waarde.

30 06/01/2004data analyse30 ordening en berekening p: T x optellen rangnummers bij X p opzoeken in z-tabel H 0 verwerpen als p<½α

31 06/01/2004data analyse31 ordening en berekening p:

32 06/01/2004data analyse32 T is normaal verdeeld met: Bijbehorende z is uit te rekenen, daarbij hoort een p en die is dan weer al dan niet significant.

33 06/01/2004data analyse33 mann withney

34 06/01/2004data analyse34 Kruskal Wallis meer dan twee steekproeven die niet normaal verdeeld zijn. De toetsgrootheid is een χ 2 verdeling

35 06/01/2004data analyse35

36 06/01/2004data analyse36 chi-kwadraat toets toetsen van ordinale variabelen ordinaal = bijvoorbeeld waterkwaliteit Vraagstelling: H 0 : Zijn de eigenschappen zuurstofconcentrtaie en waterkwaliteit onafhankelijk? Kies een waarde voor α

37 06/01/2004data analyse37 stappen chi-kwadraat toets maak een variabele met zuurstofklassen (met categorise variables) Maak de keuze: Anlyse/decriptive statistics/crosstabs Kies bij statistics voor Chi-square In cells voor observerd en expected

38 06/01/2004data analyse38 Output chi-kwadraat

39 06/01/2004data analyse39 Output chi-kwadraat

40 06/01/2004data analyse40 interpretatie chi-kwadraat Let op: expected waarden < 5, geen conclusie mogelijk (klassen samenvoegen) Pearson Chi-Square is significant of niet?

41 06/01/2004data analyse41 Wat is de post hoc analyse Na ANOVA de conclusie detailleren. Zuurstofgemiddelde naar waterkwaliteit:

42 06/01/2004data analyse42


Download ppt "06/01/2004data analyse1 toetsen van waterkwaliteit data analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google