De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop 'van Juda en van de zonen Israëls, zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop 'van Juda en van de zonen Israëls, zijn."— Transcript van de presentatie:

1

2 Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop 'van Juda en van de zonen Israëls, zijn bondgenoot'; neem weer één boomtak en schrijf daarop 'van Jozef, de boomtak van Efraïm, en van heel het huis Israël, zijn bondgenoot'; houd ze bij elkaar, één bij één wat jou betreft, tot één boom; in jouw hand zullen ze worden tot één;zodra ze tot je zeggen,de zonen van je gemeente,- als ze zeggen:meld je ons niet wat dit alles bij jou wil?,spreek dan tot hen:zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:zie, ik ga de boomtak van Jozef nemen,die nu in de hand van Efraïm is,en de stammen van Israël, zijn bondgenoot,-en ik zal de boomtak van Juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot één boom, in mijn hand zullen ze één worden;de boomtakken waarop jij schrijft zullen voor hun ogen in jouw hand zijn;spreek dan tot hen:

3 zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie, ik ga de zonen Israëls wegnemen van tussen de volkeren waar ze heen zijn gegaan; ik zal ze vergaderen van rondom en hen doen komen op hun rode grond;ik zal hen maken tot één volk in het land, op Israëls bergen, en er zal voor hen allen één koning koning worden; zij zullen niet nog eens tot twee volkeren worden en nooit meer splijten tot twee koninkrijken; ze zullen zich nooit meer veront-reinigen met hun keutelgoden, hun afschuwelijkheden en met al hun misstappen; bevrijden zal ik hen van al hun afkeringen waarmee ze gezondigd hebben, reinigen zal ik hen en wezen zullen zij mij tot gemeente, en ik, ik zal voor hen wezen tot God;met mijn dienaar David als koning over hen zal er één herder wezen voor hen allen; volgens mijn rechtsregels zullen zij wandelen en mijn inzettingen zullen zij bewaken en ze doen;zij zullen zetelen op het land dat ik gaf aan mijn dienaar, aan Jakob,

4 waarop uw vaderen gezeteld hebben; zetelen zullen daarop zij en hun zonen, en de zonen van hun zonen tot in eeuwigheid, met mijn dienaar David als verhevene over hen voor eeuwig; smeden zal ik voor hen een verbond van vrede, een eeuwig verbond zal het met hen wezen; zegenen zal ik hen en hen talrijk maken, geven zal ik mijn heiliging in hun midden voor eeuwig;boven hen zal mijn inwoning wezen en wezen zal ik hun tot God; zij zullen mij wezen tot gemeente;weten zullen de volkeren dat ik de Ene het ben die Israël heiligt,- doordat mijn heiliging in hun midden zal wezen voor eeuwig!

5 Nogah HaReuveni - de beroemde Israëlische botanist - stelde een vraag aan zijn studenten. “Toen God Ezechiël opdroeg om een “etz echad” te nemen en daarop te schrijven “voor Juda en de kinderen van Israël en hun bondgenoten,” en daarna hetzelfde voor Jozef, wat vroeg hij hem te doen? Wat betekent “etz”? Ze antwoorden dat etz een stuk hout betekent. HaReuveni:“Jullie zijn Jesjiava studenten? Weten jullie niet dat etz in Tenach altijd staat voor boom? Wanneer het boom betekent in ons vers, hoe kan Ezechiël dan de opdracht krijgen om ze samen te voegen tot één boom? Nogah HaReuveni - de beroemde Israëlische botanist - stelde een vraag aan zijn studenten. “Toen God Ezechiël opdroeg om een “etz echad” te nemen en daarop te schrijven “voor Juda en de kinderen van Israël en hun bondgenoten,” en daarna hetzelfde voor Jozef, wat vroeg hij hem te doen? Wat betekent “etz”? Ze antwoorden dat etz een stuk hout betekent. HaReuveni:“Jullie zijn Jesjiava studenten? Weten jullie niet dat etz in Tenach altijd staat voor boom? Wanneer het boom betekent in ons vers, hoe kan Ezechiël dan de opdracht krijgen om ze samen te voegen tot één boom?

6 D dxa Je Kl-xq Mda-Nb h[av We atah ben Adam kach lecha etz echad En jij zoon van Adam neem voor jou een boom vrbx larsy ynblv hdvhyl vyle b[kv oechtov alaij li’jehoedah we’livne Jisrael chavero graveer erop: voor Juda en de zonen van Israël zijn vrienden Pfwvyl vyle bv[kv dxa Je xqlv oelkach etz echad oechtov alaj le joseef neem een boom graveer erop: voor Jozef Vrbx larsy [yb-lkv Myrfa Je etz efraïm we’kal beet Jisraël chavero de boom Efraïm en de zonen van Israël zijn vrienden D dxa Je Kl-xq Mda-Nb h[av We atah ben Adam kach lecha etz echad En jij zoon van Adam neem voor jou een boom vrbx larsy ynblv hdvhyl vyle b[kv oechtov alaij li’jehoedah we’livne Jisrael chavero graveer erop: voor Juda en de zonen van Israël zijn vrienden Pfwvyl vyle bv[kv dxa Je xqlv oelkach etz echad oechtov alaj le joseef neem een boom graveer erop: voor Jozef Vrbx larsy [yb-lkv Myrfa Je etz efraïm we’kal beet Jisraël chavero de boom Efraïm en de zonen van Israël zijn vrienden

7 dxa Jel Kl dxa-la dxa M[a brqv We karav otam echad el echad lecha le’etz echad En voeg samen één tot één tot één boom Kdyb Mydxal vyhv we’hajoe la’achadiem be’jadecha en het wordt tot één in je hand. dxa Jel Kl dxa-la dxa M[a brqv We karav otam echad el echad lecha le’etz echad En voeg samen één tot één tot één boom Kdyb Mydxal vyhv we’hajoe la’achadiem be’jadecha en het wordt tot één in je hand.

8 Juda Jozef

9 6 dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. 7 Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. Juda Jozef

10 De Malbim legde dit vers als volgt uit: A. “Voor Juda en voor het huis van Israël, zijn bondgenoten en zij die vanuit andere stammen, zoals Benjamin, Levi en de rest van mensen die zich hadden verbonden met Juda.” B. “Voor Jozef, de stok van Efraïm, en voor heel het huis van Israël, zijn bondgenoten. De stok voor Jozef representeert Jozef, de stamvader van Efraïm. Vanuit Jozef ontwikkelde het Koninkrijk van Efraïm zich dat begon met Jerobeam en daarom heet de stok van Jozef ook de stok van Efraïm.” De Malbim legde dit vers als volgt uit: A. “Voor Juda en voor het huis van Israël, zijn bondgenoten en zij die vanuit andere stammen, zoals Benjamin, Levi en de rest van mensen die zich hadden verbonden met Juda.” B. “Voor Jozef, de stok van Efraïm, en voor heel het huis van Israël, zijn bondgenoten. De stok voor Jozef representeert Jozef, de stamvader van Efraïm. Vanuit Jozef ontwikkelde het Koninkrijk van Efraïm zich dat begon met Jerobeam en daarom heet de stok van Jozef ook de stok van Efraïm.” de Malbim Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michel. (1809-1879) de Malbim Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michel. (1809-1879)

11 ik zal de boomtak van Juda plaats geven tegen hem aan en hen maken tot één boom, JozefJuda

12 Gen. 44:18 “Dan treedt Juda naderbij tot hem.” Juda  Jozef Gen. 44:18 “Dan treedt Juda naderbij tot hem.” Juda  Jozef

13 De Malbim legt dit uit als volgt: De stok van Juda wordt op de stok van Josef gelegd. Dus Judah voegt zich a.h.w. naar Jozef. De Malbim legt dit uit als volgt: De stok van Juda wordt op de stok van Josef gelegd. Dus Judah voegt zich a.h.w. naar Jozef. de Malbim Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michel. (1809-1879) de Malbim Rabbi Meir Leibush ben Yechiel Michel. (1809-1879)

14 Gen.45:4 Dan zegt Jozef tot zijn broeders: treedt nader tot mij!, en zij treden nader; hij zegt: ik ben Jozef, de broeder van jullie die mij naar Egypte verkocht hebben; JozefJuda gyv la an-vsg Gesjoena elaw jigasj Eenwording/naderen gyv la an-vsg Gesjoena elaw jigasj Eenwording/naderen

15 Samengestelde eenheid Eenheid in het Woord Eenheid in het licht van zijn zijn aangezicht Samengestelde eenheid Eenheid in het Woord Eenheid in het licht van zijn zijn aangezicht

16 Gen.2:24 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw, worden zullen ze dan tot één vlees. (le’basar echad) Ezechiël 37:17 Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. (le’etz echad) Deut.6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (JHWH echad) Gen.2:24 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw, worden zullen ze dan tot één vlees. (le’basar echad) Ezechiël 37:17 Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. (le’etz echad) Deut.6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! (JHWH echad)

17 Joodse geloofsbelijdenis Sj’ma Jisraël Adonai Elohenoe Adonai Echad Joodse geloofsbelijdenis Sj’ma Jisraël Adonai Elohenoe Adonai Echad HINT! Elohiem = meervoud HINT! Elohiem = meervoud Samengestelde éénheid Als ‘etz echad’ en’basar echad’ Samengestelde éénheid Als ‘etz echad’ en’basar echad’

18

19 Rabbi Maimonides Dertien artikelen van het geloof Rabbi Maimonides Dertien artikelen van het geloof

20 kruistochten kruistochten Shoa 6.000.000  Shoa 6.000.000  Getto’s Getto’s Verboden voor Joden Verboden voor Joden laster laster uitsluiting uitsluiting Verwoesting Jeruzalem 1.100.000  Verwoesting Jeruzalem 1.100.000  Pogrom in York Pogrom in York Geweerd uit de gilden Geweerd uit de gilden Anti- semitische uitingen Anti- semitische uitingen Christus moordenaars Christus moordenaars Malmö 700 Joden geschoffeerd door 50.000 moslims Malmö 700 Joden geschoffeerd door 50.000 moslims Aanvallen op rituele slacht Aanvallen op rituele slacht Aanvallen op besnijdenis Aanvallen op besnijdenis Gedwongen bekeringen Gedwongen bekeringen Boek verbrandingen Boek verbrandingen verbanning verbanning zondag zondag Andere Feestdagen Andere Feestdagen varkensvlees varkensvlees Maria verering Maria verering Heiligen verering Heiligen verering Joden haat Joden haat Haman Haman Luther Luther

21 ZOHAR “Kom en zie het mysterie van het woord JHWH: er zijn drie stappen, elk bestaande op zichzelf, desondanks zijn ze Één en zo verbonden, dat de een niet kan worden gescheiden van de ander. De Heilige Oude van dagen wordt geopenbaard met drie hoofden, die verenigd zijn in één en dat hoofd is drie verheven. De Oude van dagen wordt beschreven als zijnde drie: omdat de andere lichten, die voortkomen uit Hem, in de drie zijn ingesloten. Maar hoe kunnen drie namen één zijn? Hoe drie één kan zijn, kan alleen gekend worden door openbaring van de Heilige Geest.” Zohar Vol.III, 288; Vol. II, 43, Hebreeuwse editie. Zie ook Soncino Press editie, Vol III, 134.) ZOHAR “Kom en zie het mysterie van het woord JHWH: er zijn drie stappen, elk bestaande op zichzelf, desondanks zijn ze Één en zo verbonden, dat de een niet kan worden gescheiden van de ander. De Heilige Oude van dagen wordt geopenbaard met drie hoofden, die verenigd zijn in één en dat hoofd is drie verheven. De Oude van dagen wordt beschreven als zijnde drie: omdat de andere lichten, die voortkomen uit Hem, in de drie zijn ingesloten. Maar hoe kunnen drie namen één zijn? Hoe drie één kan zijn, kan alleen gekend worden door openbaring van de Heilige Geest.” Zohar Vol.III, 288; Vol. II, 43, Hebreeuwse editie. Zie ook Soncino Press editie, Vol III, 134.) ZOHAR Verzameling van boeken uit de Joodse mystiek 2 e eeuw na Chr. ZOHAR Verzameling van boeken uit de Joodse mystiek 2 e eeuw na Chr.

22 Jeremia 23: 5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “JHWH is onze gerechtigheid”. Jeremia 23: 5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “JHWH is onze gerechtigheid”. Joodse verklaring “Wanneer de koning genoemd wordt ‘JHWH tzidekenoe’, dan moet hij goddelijk zijn. Het probleem is dat dit een misvertaling is.” Joodse verklaring “Wanneer de koning genoemd wordt ‘JHWH tzidekenoe’, dan moet hij goddelijk zijn. Het probleem is dat dit een misvertaling is.”

23 Ma’amar – rmam – woord, bevel Psalm 33:6 Door het woord van de Ene zijn de hémelen gemáakt, door zijn mond, zijn géestesadem, héel hun héirschaar! En God zei (amar - rma ) Ma’amar – rmam – woord, bevel Psalm 33:6 Door het woord van de Ene zijn de hémelen gemáakt, door zijn mond, zijn géestesadem, héel hun héirschaar! En God zei (amar - rma )

24 Gen.1:27 “God schiep de mens” Targoem Jonathan: “Het Woord van God schiep de mens” Gen.6:6 Het berouwde de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, Targoem: het berouwde de HERE door het Woord Gen.9:12 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u Targoem: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen mijn Woord en u. Gen.1:27 “God schiep de mens” Targoem Jonathan: “Het Woord van God schiep de mens” Gen.6:6 Het berouwde de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, Targoem: het berouwde de HERE door het Woord Gen.9:12 En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u Targoem: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen mijn Woord en u.

25 Johannes 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Johannes 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. De Jood Jochanan vertaalde het hebreeuwse concept memra in het Griekse logos.

26 God is Geest. Memra: de zichtbare verschijning van JHWH God is Geest. Memra: de zichtbare verschijning van JHWH

27 Jacobus 4:8 ”Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.” Zach.1:3 Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten. Mal.3: Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik naar jullie terugkeren; 2 Kron.15:Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Jacobus 4:8 ”Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.” Zach.1:3 Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten. Mal.3: Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik naar jullie terugkeren; 2 Kron.15:Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

28 Ef.4:1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Ef.4:1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. 7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. 8 Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

29 Ef.4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Ef.4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.


Download ppt "Dan geschiedt het woord van de Ene aan mij en zegt: en jij, mensenzoon, neem je één boomtak en schrijf daarop 'van Juda en van de zonen Israëls, zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google