De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gelijk van Neturei Karta.... Na duizenden jaren ‘van de kaart’ verdwenen te zijn, is in de 20-ste eeuw een groot deel van de Oud- Testamentische wereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gelijk van Neturei Karta.... Na duizenden jaren ‘van de kaart’ verdwenen te zijn, is in de 20-ste eeuw een groot deel van de Oud- Testamentische wereld."— Transcript van de presentatie:

1 het gelijk van Neturei Karta...

2 Na duizenden jaren ‘van de kaart’ verdwenen te zijn, is in de 20-ste eeuw een groot deel van de Oud- Testamentische wereld weer tot leven gekomen. We beleven het begin van “de tijden van de herstelling van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben”.

3 EgypteLibanonSyriëJordanie IrakPalestina

4 Sinds 1948 weer een joodse staat Israël!

5 veel strijd... 1948, 1956, 1967, 1973...

6 gebouwd... bebouwd

7 onderhandeld en akkoorden getekend

8 strijd tegen de Palestijnen

9 Sinds 1967 Jeruzalem weer in Joodse handen.

10 Hallelujah???

11 een orthodoxe jood in de wijk Mea Sheariem (Jeruzalem) harediem- chasidiem

12 Neturei Karta (‘wachters der stad’), een internationaal joods-orthodoxe, anti-zionistische beweging

13 Oh nee, Zionisme zal nooit succes hebben.

14 Joods onderwijs is altijd tegen Zionisme geweest.

15 Joden, trouw aan hun geloof, zullen nooit de Zionistische bezetting in het Heilige Land erkennen.

16 Zionistische woordvoerders vertegenwoordigen NIET het wereld-Jodendom.

17 Zionisme en Jodendom zijn extreme tegenstellingen.

18 Geef terug aan de Palestijnen: hun land, huizen en eigendommen.

19 Stop de Zionistische moord en vervolging van de Palestijnen.

20 De Torah verbiedt iedere Joodse staat

21 Aan Joden is het verboden om hun eigen staat te hebben voor de komst van de Messias.

22 Deuteronomium 30 (1)... WANNEER gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, DAN zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft... heeft.

23 Deuteronomium 30 (2) Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.

24 NBG... Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. SV... en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Concordant... en Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken, waarheen u de HERE, uw God, verstrooid had. Deuteronomium 30:3

25 einde van Zionisme = vrede

26 Wij wachten op de totale vernietiging van het Zionisme.

27 Jesaja 6 (1) 10. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. >>

28 Jesaja 6 (2) 11. Toen vroeg ik: Hoelang, HERE? Hij antwoordde: TOTDAT de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, 12. en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. 13. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden...

29 Ezechiël 36 33. Zo spreekt de Here HERE: WANNEER Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden (...) 35. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. >>

30 Ezechiël 36 (2) 36. DAN zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en IK zal het doen.


Download ppt "Het gelijk van Neturei Karta.... Na duizenden jaren ‘van de kaart’ verdwenen te zijn, is in de 20-ste eeuw een groot deel van de Oud- Testamentische wereld."

Verwante presentaties


Ads door Google