De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor."— Transcript van de presentatie:

1 klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor verwerking van de resultaten

2 65Financiële kosten 6500Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden  kortlopend krediet van € ,00  looptijd 21 dagen ( jaar = 360 dagen) tegen rente 18% op jaarbasis  Bij opname van het krediet 5500 Bank R/C 430 Kredietinstelligen ,00  Bij terugbetaling en afrekening van de rente 5500 Bank R/C430 Kredietinstelligen6500 Rente … BS , ,00 BS ,00 157,50

3 65Financiële kosten 654Wisselresultaten GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X boeking van de verkoopfactuur van £ 3 000,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = £ 0, X Handelsdebiteuren vreemde munten £ 70 Verkopen £ € £ € 3 000, ,46  Op 20X ontvangst van de betaling van £ 3 000,00 via bankrekening: € 1,00=£ 0,8650

4 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55 X 0 Kredietinstelling CHF 55 Y 0 Kredietinstelling EUR CHF € € BS 9 876, , ,00  Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF

5 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55 X 0 Kredietinstelling CHF 55 Y 0 Kredietinstelling EUR CHF € € BS 9 876, , ,00 230, ,00  Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF 496 Negatieve omreken- verschillen per munt 230,64

6 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X heropening nieuwe boekjaar 55 X 0 Kredietinstelling CHF 655 (Neg.) Resultaten uit omrekening CHF € € 5 000, ,36 230,64

7 klasse 7 OPBRENGSTENREKENINGEN 70 tot en met 74 De bedrijfsopbrengsten 75 De financiële opbrengsten 76 De uitzonderlijke opbrengsten 77 De regularisering van belastingen 78 en 79 De rekeningen voor verwerking van de resultaten

8 75Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa 750Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden - coupons op vastrentende effecten - intresten op uitstaande vorderingen 751Opbrengsten uit vlottende activa - de intresten ontvangen voor uitstaande vorderingen (rekeningen 290, 291, 40 en 41) - de dividenden uit aandelenbezit als geldbelegging (rekening 51) - de rente op vastrentende effecten als geldbelegging (rekening 52) - de intresten op termijnrekeningen (rekening 53) - de intresten op zichtrekeningen bij financiële instellingen (rekeningen 55 en 56)

9 75Financiële opbrengsten 750Opbrengsten uit financiële vaste activa  De onderneming “M” ontvangt van “D” een bruto dividend van € 6 000,00 en de roerende voorheffing bedraagt 25%. 54 Te incasseren vervallen waarden 6700 Verschuldigde voorheffingen …. 750 Opbrengsten uit FVA 4 500, , ,00  Bij ontvangst van de betaling 5500 Kredietinstelling 4 500,00

10 75Financiële opbrengsten 751Opbrengsten uit vlottende activa  De onderneming “M” heeft € ,00 belegd in obligaties en ontvangt een bruto rente van € 580,00. De roerende voorheffing bedraagt 21% Kredietinstelling 6700 Verschuldigde voorheffingen …. 751 Opbrengsten uit vlottende activa 458,20121,80580,00

11 75Financiële opbrengsten 754Wisselresultaten GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X boeking van de aankoopfactuur van $ 2 700,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = $ 1, Aankopen hg440X Leveranciers in vreemde munt $ 2 061,07 $ €$ € 2 700, ,07  Op 20X uitvoering van de betaling van $ 2 700,00 via bankrekening: € 1,00 = $ 1,3500

12 75Financiële opbrengsten 755Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X verkoopfactuur van 8 000,00 SEK tegen de wisselkoers van € 1,00 = 9.10 SEK, vervaldag 20X X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK 70X Verkopen hg uitvoer SEK € € 8 000,00879,12  Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 8,950 SEK

13 75Financiële opbrengsten 755Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X heropening: 400X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK SEK € € 8 000,00 893,86 14, Positieve omreken- verschillen per munt 14,74

14 5.Eindejaarsverrichtingen 1.Proef-en saldibalans 2.Inventarisopname & waardering 3.Regularisaties of correctieboekingen 4.Proef- en saldibalans NA correctieboekingen 5.Belastingen op het resultaat 6.Bestemming van het resultaat 7.Afsluiting van de boekhouding 8.Opstelling van de jaarrekening

15 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT: kosten 67 0 X Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 67 1 X Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren REGULARISERING VAN BELASTINGEN: opbrengsten 77 1 X Belgische belastingen op het resultaat BELASTINGSVORDERINGEN 412X Terug te vorderen belastingen en voorheffingen BELASTINGSCHULDEN 168X Uitgestelde belastingen 450X Geraamd bedrag der belastingschulden 452X Te betalen belastingen en taksen

16 Werkingsjaar = belastbare periode volgend(e) boekjaar(en) = aanslag & afrekening (1) voorafbetalingen (2) afsluiting boekjaar = raming belastingen  belastingsaangifte (3)  aanslag  afrekening

17 TIJDENS boekjaar: kwartaalvoorheffingen  Kwartaalbetaling van € , Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 5500 Kredietinstelling R/C , ,00 Kan 4x per jaar.

18 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen  Drie mogelijke situaties: 1 ste Geraamde belasting = voorafbetalingen voldoende kosten geboekt op 6700 voldoende belastingen betaald 2 de Geraamde belasting > voorafbetalingen 3 de Geraamde belasting < voorafbetalingen

19 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 2 de Geraamde belasting > voorafbetalingen  Voorafbetaald =€ ,00  Belastbare winst van BJ =€ ,00  Belastingaanslagvoet =40%  Geraamde belasting =€ ,00 DUS:  ONVOLDOENDE kosten geboekt: € 2 000,00  EXTRA belastingsschuld aan overheid van € 2 000, Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 2 000,00

20 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 3 de Geraamde belasting < voorafbetalingen  Voorafbetaald =€ ,00  Belastbare winst van BJ =€ ,00  Belastingaanslagvoet =40%  Geraamde belasting =€ 9 000,00 DUS:  TEVEEL kosten geboekt: € 1 000,00  EXTRA belastingsVORDERING op overheid: € 1 000, Terug te vorderen Belgische winstbelastingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 000,00

21 TIJDENS VOLGEND boekjaar: definitieve aanslag NA afsluiting, dus in de loop van volgend(e) boekjaar(en):  belastingsaangifte (geen boekhoudkundige registratie)  ontvangst van de definitieve belastingsaanslag vanwege het Ministerie van Financiën  afrekening: betaling van schuld of ontvangst terugstorting 8 combinaties zijn mogelijk; 3 situatie worden hier toegelicht: voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting

22 Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting  TIJDENS BJ: voorafbetaling € , Verschuldigde of gestorte belastingen … Kredietinstelling R/C ,00  EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 800,00

23 Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 800,00 BS 800,00 800,00  Bij de betaling van het saldo € 800, Kredietinstelling R/C 800,00

24 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  TIJDENS BJ: GEEN voorafbetaling Verschuldigde of gestorte belastingen ….  EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen ,00

25 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen ,00 BS , , Verschuldigde belastingsupplement 1 000,00

26 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen ,00 BS , , Verschuldigde belastingsupplement5500 Kredietinstelling R/C 1 000, ,00

27 Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting  TIJDENS BJ: voorafbetaling € , Verschuldigde of gestorte belastingen … Kredietinstelling R/C ,00  EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS:  VOLDOENDE of TEVEEL kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 500,00

28 Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen BS 1 500,00 600, ,00 600, Kredietinstelling R/C 2 100,00

29 Belastingen & resultaatsbestemming bij WINST +winst VOOR belastingen ,00 -winstbelastingen ,00 40% =te bestemmen winst= ,00 -toevoegen aan beschikbare reserves ,00 10% -overdracht naar volgend jaar ,00 20% -uitkering aan eigenaar(s) ,00 70% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst vóór belastingen = ,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Winstverdeling : 10% toevoegen aan de beschikbare reserves 20% overdragen naar volgend jaar 70% uitkeren als dividend aan de eigenaars

30 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal , , , ,00 TOTAAL <> == kosten schulden

31 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting ,00 10% naar beschikbar e reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves ,00 20% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst ,00 70% voor eigenaars 694 Vergoeding kapitaal 489 Andere diverse schuld ,00

32 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal , , , ,00 670X , Belastingsschulden , en 693 en , Schuld tgv eigenaars ,00 TOTAAL , ,00 <> ==

33 Belastingen & resultaatsbestemming bij VERLIES -verlies ,00 -winstbelastingen =te bestemmen verlies= ,00 +onttrekking aan het kapitaal ,00 15% +onttrekken aan de reserves ,00 10% +Overdragen naar volgend jaar ,00 75% =0 =0,00 Voorbeeld:  Verlies van het boekjaar = ,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Verliesbestemming : 15% onttrekken aan het kapitaal 10% onttrekken aan de reserves 75% overdragen naar volgend jaar

34 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal , , , ,00 TOTAAL >< == opbrengste n schulden

35 15% onttrekkin gkapitaal 791 Onttrekking kapitaal100 Kapitaal , ,00 10% onttrekkin g beschikbar e reserve 792 Onttrekking aan de beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves , ,00 saldo overdragen naar volgend jaar 793 Over te dragen verlies 140 Overgedragen verlies ,00

36 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal , , , , en 792 en , en 133 en ,00 TOTAAL , ,00 >< ==

37 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN WINST +winst VOOR belastingen ,00 -winstbelastingen ,00 40% =winst boekjaar NA belastingen= ,00 + overgedragen winst van VORIG boekjaar ,00 10% =te bestemmen winst= ,00 20% -toevoegen aan beschikbare reserves ,00 35% -overdracht naar volgend jaar ,00 65% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = ,00  Overgedragen winst van vorig boekjaar 20X1 = ,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Winstverdeling : 35% toevoegen aan de beschikbare reserves 65% overdragen naar volgend jaar

38 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting ,00 Winst overgedrage n van 20X1 790 Overgedragen winst van vorig boekjaar 140 Overgedragen winst 20X ,00 BS ,00 35% naar beschikbare reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves ,00 65% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst ,00

39 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN VERLIES +winst van het boekjaar VOOR belastingen ,00 - overgedragen VERLIES van VORIG boekjaar ,00 =winst boekjaar NA belastingen= ,00 -winstbelastingen ,00 40% =te bestemmen winst= ,00 -overdracht naar volgend jaar ,00 100% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = ,00  Overgedragen verlies van vorig boekjaar 20X1 = ,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar € ,00 voorafbetalingen uitgevoerd 20X2  Winstverdeling : 100% overdragen naar volgend jaar

40 verlies overgedrage n van 20X1 690 Overgedragen verlies van vorig boekjaar 14 1 Overgedragen verlies 20X ,00 BS , ,00 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting ,00 100% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst ,00


Download ppt "Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor."

Verwante presentaties


Ads door Google