De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

klasse 6 KOSTENREKENINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "klasse 6 KOSTENREKENINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 klasse 6 KOSTENREKENINGEN
60 tot en met 64 Bedrijfskosten 65 Financiële kosten 66 Uitzonderlijke kosten 67 Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor verwerking van de resultaten

2 65 Financiële kosten 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden kortlopend krediet van € ,00 looptijd 21 dagen ( jaar = 360 dagen) tegen rente 18% op jaarbasis Bij opname van het krediet Bank R/C 430 Kredietinstelligen 15 000,00 Bij terugbetaling en afrekening van de rente Rente … BS 15 157,50 BS ,00 157,50

3 65 Financiële kosten 654 Wisselresultaten
GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten Op 20X boeking van de verkoopfactuur van £ 3 000,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = £ 0,8300 400X Handelsdebiteuren vreemde munten £ 70 Verkopen 3 000,00 3 614,46 Op 20X ontvangst van de betaling van £ 3 000,00 via bankrekening: € 1,00=£ 0,8650

4 65 Financiële kosten 655 Resultaten uit omrekening
NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten Op 20X aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55X Kredietinstelling CHF 55Y0 Kredietinstelling EUR CHF BS ,54 5 000,00 4 329,00 Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF

5 65 Financiële kosten 655 Resultaten uit omrekening
NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten Op 20X aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55X Kredietinstelling CHF 55Y0 Kredietinstelling EUR CHF BS ,54 5 000,00 4 329,00 230,64 Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF 496 Negatieve omreken- verschillen per munt

6 65 Financiële kosten 655 Resultaten uit omrekening
NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten Op 20X heropening nieuwe boekjaar 55X Kredietinstelling CHF 655 (Neg.) Resultaten uit omrekening CHF 5 000,00 4 098,36 230,64

7 klasse 7 OPBRENGSTENREKENINGEN
70 tot en met 74 De bedrijfsopbrengsten 75 De financiële opbrengsten 76 De uitzonderlijke opbrengsten 77 De regularisering van belastingen 78 en 79 De rekeningen voor verwerking van de resultaten

8 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 750 751 Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Opbrengsten uit financiële vaste activa dividenden coupons op vastrentende effecten intresten op uitstaande vorderingen Opbrengsten uit vlottende activa de intresten ontvangen voor uitstaande vorderingen (rekeningen 290, 291, 40 en 41) de dividenden uit aandelenbezit als geldbelegging (rekening 51) de rente op vastrentende effecten als geldbelegging (rekening 52) de intresten op termijnrekeningen (rekening 53) de intresten op zichtrekeningen bij financiële instellingen (rekeningen 55 en 56)

9 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa De onderneming “M” ontvangt van “D” een bruto dividend van € 6 000,00 en de roerende voorheffing bedraagt 25%. 54 Te incasseren vervallen waarden Verschuldigde voorheffingen …. 750 Opbrengsten uit FVA 4 500,00 1 500,00 6 000,00 Bij ontvangst van de betaling 5500 Kredietinstelling

10 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 751 Opbrengsten uit vlottende activa De onderneming “M” heeft € ,00 belegd in obligaties en ontvangt een bruto rente van € 580,00. De roerende voorheffing bedraagt 21%. 5500 Kredietinstelling Verschuldigde voorheffingen …. 751 Opbrengsten uit vlottende activa 458,20 121,80 580,00

11 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 754 Wisselresultaten GEREALISEERDE positieve wisselresultaten Op 20X boeking van de aankoopfactuur van $ 2 700,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = $ 1,3100 604 Aankopen hg 440X Leveranciers in vreemde munt $ 2 061,07 $ 2 700,00 Op 20X uitvoering van de betaling van $ 2 700,00 via bankrekening: € 1,00 = $ 1,3500

12 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 755 Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten Op 20X verkoopfactuur van 8 000,00 SEK tegen de wisselkoers van € 1,00 = 9.10 SEK, vervaldag 20X 400X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK 70X Verkopen hg uitvoer SEK 8 000,00 879,12 Op 20X inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 8,950 SEK

13 Financiële opbrengsten
75 Financiële opbrengsten 755 Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten Op 20X heropening: 400X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK SEK 8 000,00 893,86 14,74 497 Positieve omreken- verschillen per munt

14 Eindejaarsverrichtingen
5. Eindejaarsverrichtingen 1. Proef-en saldibalans 2. Inventarisopname & waardering 3. Regularisaties of correctieboekingen 4. Proef- en saldibalans NA correctieboekingen Belastingen op het resultaat 6. Bestemming van het resultaat 7. Afsluiting van de boekhouding 8. Opstelling van de jaarrekening

15 REGULARISERING VAN BELASTINGEN: opbrengsten
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT: kosten 670X Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 671X Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren REGULARISERING VAN BELASTINGEN: opbrengsten 771X Belgische belastingen op het resultaat BELASTINGSVORDERINGEN 412X Terug te vorderen belastingen en voorheffingen BELASTINGSCHULDEN 168X Uitgestelde belastingen 450X Geraamd bedrag der belastingschulden 452X Te betalen belastingen en taksen

16 volgend(e) boekjaar(en)
Werkingsjaar = belastbare periode volgend(e) boekjaar(en) = aanslag & afrekening (1) voorafbetalingen (2) afsluiting boekjaar = raming belastingen belastingsaangifte (3) aanslag afrekening

17 TIJDENS boekjaar: kwartaalvoorheffingen
Kwartaalbetaling van € ,00 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 5500 Kredietinstelling R/C 65 432,10 10 000,00 Kan 4x per jaar.

18 = > < AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen
Drie mogelijke situaties: 1ste Geraamde belasting = voorafbetalingen voldoende kosten geboekt op 6700 voldoende belastingen betaald 2de > 3de <

19 > AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 2de Geraamde belasting
voorafbetalingen Voorafbetaald = € ,00 Belastbare winst van BJ = € ,00 Belastingaanslagvoet = 40% Geraamde belasting = € ,00 DUS: ONVOLDOENDE kosten geboekt: € 2 000,00 EXTRA belastingsschuld aan overheid van € 2 000,00 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 2 000,00

20 < AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 3de Geraamde belasting
voorafbetalingen Voorafbetaald = € ,00 Belastbare winst van BJ = € ,00 Belastingaanslagvoet = 40% Geraamde belasting = € 9 000,00 DUS: TEVEEL kosten geboekt: € 1 000,00 EXTRA belastingsVORDERING op overheid: € 1 000,00 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 000,00

21 definitieve belasting
TIJDENS VOLGEND boekjaar: definitieve aanslag NA afsluiting, dus in de loop van volgend(e) boekjaar(en): belastingsaangifte (geen boekhoudkundige registratie) ontvangst van de definitieve belastingsaanslag vanwege het Ministerie van Financiën afrekening: betaling van schuld of ontvangst terugstorting  8 combinaties zijn mogelijk; 3 situatie worden hier toegelicht: voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting >

22 definitieve belasting
Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting TIJDENS BJ: voorafbetaling € ,00 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen …. 5500 Kredietinstelling R/C 10 000,00 EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 800,00

23 definitieve belasting
Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 800,00 BS 800,00 Bij de betaling van het saldo € 800,00 5500 Kredietinstelling R/C

24 definitieve belasting
Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting definitieve belasting TIJDENS BJ: GEEN voorafbetaling 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen …. EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 14 000,00

25 definitieve belasting
Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting definitieve belasting VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 14 000,00 BS ,00 15 000,00 Verschuldigde belastingsupplement 1 000,00

26 definitieve belasting
Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting definitieve belasting VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 14 000,00 BS ,00 15 000,00 Verschuldigde belastingsupplement 5500 Kredietinstelling R/C 1 000,00

27 definitieve belasting
Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting definitieve belasting TIJDENS BJ: voorafbetaling € ,00 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen …. 5500 Kredietinstelling R/C 20 000,00 EINDE BJ: geraamde belasting € ,00 DUS: VOLDOENDE of TEVEEL kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 500,00

28 definitieve belasting
Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting definitieve belasting VOLGEND BJ: definitieve aanslag € ,00 DUS: VOLDOENDE kosten geboekt ?? EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen BS ,00 600,00 2 100,00 5500 Kredietinstelling R/C

29 Belastingen & resultaatsbestemming bij WINST
+ winst VOOR belastingen ,00 - winstbelastingen ,00 40% = te bestemmen winst ,00 toevoegen aan beschikbare reserves 60 000,00 10% overdracht naar volgend jaar ,00 20% uitkering aan eigenaar(s) ,00 70% 0,00 Voorbeeld: Winst vóór belastingen = ,00 Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd Winstverdeling : 10% toevoegen aan de beschikbare reserves 20% overdragen naar volgend jaar 70% uitkeren als dividend aan de eigenaars

30 < > = = kosten schulden 8 000 000,00 9 000 000,00 3 500 000,00
RESULTATENREKENING BALANS kosten opbrengsten activa passiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal ,00 ,00 ,00 ,00 TOTAAL < > kosten schulden = =

31 Belgische winstbelasting
40% winst-belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting ,00 10% naar beschikbare reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves 60 000,00 20% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst ,00 70% voor eigenaars 694 Vergoeding kapitaal 489 Andere diverse schuld ,00

32 RESULTATENREKENING BALANS kosten opbrengsten activa passiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal ,00 ,00 ,00 ,00 670X ,00 4500 Belastingsschulden 6921 en 693 en 694 ,00 480 Schuld tgv eigenaars TOTAAL < > = =

33 Belastingen & resultaatsbestemming bij VERLIES
- verlies ,00 winstbelastingen = te bestemmen verlies + onttrekking aan het kapitaal ,00 15% onttrekken aan de reserves ,00 10% Overdragen naar volgend jaar ,00 75% 0,00 Voorbeeld: Verlies van het boekjaar = ,00 Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd Verliesbestemming : 15% onttrekken aan het kapitaal 10% onttrekken aan de reserves 75% overdragen naar volgend jaar

34 > < = = opbrengsten schulden 7 500 000,00 6 500 000,00
RESULTATENREKENING BALANS kosten opbrengsten activa passiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal ,00 ,00 ,00 ,00 TOTAAL > < opbrengsten schulden = =

35 15% onttrekkingkapitaal 791 Onttrekking kapitaal Kapitaal ,00 ,00 10% onttrekking beschikbare reserve 792 Onttrekking aan de beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves ,00 ,00 saldo overdragen naar volgend jaar 793 Over te dragen verlies 140 Overgedragen verlies ,00

36 RESULTATENREKENING BALANS kosten opbrengsten activa passiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal ,00 ,00 ,00 ,00 791 en 792 en 793 ,00 100 en 133 en 141 ,00 TOTAAL > < = =

37 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN WINST
+ winst VOOR belastingen ,00 - winstbelastingen 56 000,00 40% = winst boekjaar NA belastingen 84 000,00 overgedragen winst van VORIG boekjaar 12 000,00 10% te bestemmen winst 96 000,00 20% toevoegen aan beschikbare reserves 33 600,00 35% overdracht naar volgend jaar 62 400,00 65% 0,00 Voorbeeld: Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = Overgedragen winst van vorig boekjaar 20X1 = Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd Winstverdeling : 35% toevoegen aan de beschikbare reserves 65% overdragen naar volgend jaar

38 Belgische winstbelasting
40% winst-belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting 56 000,00 Winst overgedragen van 20X1 790 Overgedragen winst van vorig boekjaar 140 Overgedragen winst 20X1 12 000,00 BS ,00 35% naar beschikbare reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves 33 600,00 65% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 62 400,00

39 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN VERLIES
+ winst van het boekjaar VOOR belastingen ,00 - overgedragen VERLIES van VORIG boekjaar 75 000,00 = winst boekjaar NA belastingen ,00 winstbelastingen 48 000,00 40% te bestemmen winst 72 000,00 overdracht naar volgend jaar 100% 0,00 Voorbeeld: Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = Overgedragen verlies van vorig boekjaar 20X1 = Belastingsaanslagvoet = 40% maar € ,00 voorafbetalingen uitgevoerd 20X2 Winstverdeling : 100% overdragen naar volgend jaar

40 Belgische winstbelasting
verlies overgedragen van 20X1 690 Overgedragen verlies van vorig boekjaar 141 Overgedragen verlies 20X1 75 000,00 BS ,00 40% winst-belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting 13 000,00 100% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 72 000,00


Download ppt "klasse 6 KOSTENREKENINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google