De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor."— Transcript van de presentatie:

1 klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor verwerking van de resultaten

2 65Financiële kosten 6500Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden  kortlopend krediet van € 15 000,00  looptijd 21 dagen ( jaar = 360 dagen) tegen rente 18% op jaarbasis  Bij opname van het krediet 5500 Bank R/C 430 Kredietinstelligen 15 000,00  Bij terugbetaling en afrekening van de rente 5500 Bank R/C430 Kredietinstelligen6500 Rente … BS 54 321 15 157,5015 000,00 BS 15 000,00 157,50

3 65Financiële kosten 654Wisselresultaten GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X1-05-05 boeking van de verkoopfactuur van £ 3 000,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = £ 0,8300 400X Handelsdebiteuren vreemde munten £ 70 Verkopen £ € £ € 3 000,00 3 614,46  Op 20X1-06-30 ontvangst van de betaling van £ 3 000,00 via bankrekening: € 1,00=£ 0,8650

4 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X1-12-05 aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55 X 0 Kredietinstelling CHF 55 Y 0 Kredietinstelling EUR CHF € € BS 9 876,54 5 000,00 4 329,00  Op 20X1-12-31 inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF

5 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X1-12-05 aankoop van 5 000,00 CHF tegen de wisselkoers van € 1,00 = 1,1550 CHF 55 X 0 Kredietinstelling CHF 55 Y 0 Kredietinstelling EUR CHF € € BS 9 876,54 5 000,00 4 329,00 230,64 4 329,00  Op 20X1-12-31 inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 1,2200 CHF 496 Negatieve omreken- verschillen per munt 230,64

6 65Financiële kosten 655Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE negatieve wisselresultaten  Op 20X 2 -01-01 heropening nieuwe boekjaar 55 X 0 Kredietinstelling CHF 655 (Neg.) Resultaten uit omrekening CHF € € 5 000,004 098,36 230,64

7 klasse 7 OPBRENGSTENREKENINGEN 70 tot en met 74 De bedrijfsopbrengsten 75 De financiële opbrengsten 76 De uitzonderlijke opbrengsten 77 De regularisering van belastingen 78 en 79 De rekeningen voor verwerking van de resultaten

8 75Financiële opbrengsten 750 751 Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa 750Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden - coupons op vastrentende effecten - intresten op uitstaande vorderingen 751Opbrengsten uit vlottende activa - de intresten ontvangen voor uitstaande vorderingen (rekeningen 290, 291, 40 en 41) - de dividenden uit aandelenbezit als geldbelegging (rekening 51) - de rente op vastrentende effecten als geldbelegging (rekening 52) - de intresten op termijnrekeningen (rekening 53) - de intresten op zichtrekeningen bij financiële instellingen (rekeningen 55 en 56)

9 75Financiële opbrengsten 750Opbrengsten uit financiële vaste activa  De onderneming “M” ontvangt van “D” een bruto dividend van € 6 000,00 en de roerende voorheffing bedraagt 25%. 54 Te incasseren vervallen waarden 6700 Verschuldigde voorheffingen …. 750 Opbrengsten uit FVA 4 500,00 1 500,006 000,00  Bij ontvangst van de betaling 5500 Kredietinstelling 4 500,00

10 75Financiële opbrengsten 751Opbrengsten uit vlottende activa  De onderneming “M” heeft € 10 000,00 belegd in obligaties en ontvangt een bruto rente van € 580,00. De roerende voorheffing bedraagt 21%. 5500 Kredietinstelling 6700 Verschuldigde voorheffingen …. 751 Opbrengsten uit vlottende activa 458,20121,80580,00

11 75Financiële opbrengsten 754Wisselresultaten GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X1-09-27 boeking van de aankoopfactuur van $ 2 700,00 tegen de wisselkoers van € 1,00 = $ 1,3100 604 Aankopen hg440X Leveranciers in vreemde munt $ 2 061,07 $ €$ € 2 700,002 061,07  Op 20X1-10-30 uitvoering van de betaling van $ 2 700,00 via bankrekening: € 1,00 = $ 1,3500

12 75Financiële opbrengsten 755Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X1-12-15 verkoopfactuur van 8 000,00 SEK tegen de wisselkoers van € 1,00 = 9.10 SEK, vervaldag 20X2-01-31 400X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK 70X Verkopen hg uitvoer SEK € € 8 000,00879,12  Op 20X1-12-31 inventaris tegen slotkoers: € 1,00= 8,950 SEK

13 75Financiële opbrengsten 755Resultaten uit omrekening NIET- GEREALISEERDE positieve wisselresultaten  Op 20X 2 -01-01 heropening: 400X Handelsdebiteuren vreemde munt SEK SEK € € 8 000,00 893,86 14,74 497 Positieve omreken- verschillen per munt 14,74

14 5.Eindejaarsverrichtingen 1.Proef-en saldibalans 2.Inventarisopname & waardering 3.Regularisaties of correctieboekingen 4.Proef- en saldibalans NA correctieboekingen 5.Belastingen op het resultaat 6.Bestemming van het resultaat 7.Afsluiting van de boekhouding 8.Opstelling van de jaarrekening

15 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT: kosten 67 0 X Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 67 1 X Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren REGULARISERING VAN BELASTINGEN: opbrengsten 77 1 X Belgische belastingen op het resultaat BELASTINGSVORDERINGEN 412X Terug te vorderen belastingen en voorheffingen BELASTINGSCHULDEN 168X Uitgestelde belastingen 450X Geraamd bedrag der belastingschulden 452X Te betalen belastingen en taksen

16 Werkingsjaar = belastbare periode volgend(e) boekjaar(en) = aanslag & afrekening (1) voorafbetalingen (2) afsluiting boekjaar = raming belastingen  belastingsaangifte (3)  aanslag  afrekening

17 TIJDENS boekjaar: kwartaalvoorheffingen  Kwartaalbetaling van € 10 000,00 67 00 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 5500 Kredietinstelling R/C 65 432,10 10 000,00 Kan 4x per jaar.

18 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen  Drie mogelijke situaties: 1 ste Geraamde belasting = voorafbetalingen voldoende kosten geboekt op 6700 voldoende belastingen betaald 2 de Geraamde belasting > voorafbetalingen 3 de Geraamde belasting < voorafbetalingen

19 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 2 de Geraamde belasting > voorafbetalingen  Voorafbetaald =€ 10 000,00  Belastbare winst van BJ =€ 30 000,00  Belastingaanslagvoet =40%  Geraamde belasting =€ 12 000,00 DUS:  ONVOLDOENDE kosten geboekt: € 2 000,00  EXTRA belastingsschuld aan overheid van € 2 000,00 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 2 000,00

20 AFSLUITING boekjaar: geraamde belastingen 3 de Geraamde belasting < voorafbetalingen  Voorafbetaald =€ 10 000,00  Belastbare winst van BJ =€ 22 500,00  Belastingaanslagvoet =40%  Geraamde belasting =€ 9 000,00 DUS:  TEVEEL kosten geboekt: € 1 000,00  EXTRA belastingsVORDERING op overheid: € 1 000,00 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 67 01 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 000,00

21 TIJDENS VOLGEND boekjaar: definitieve aanslag NA afsluiting, dus in de loop van volgend(e) boekjaar(en):  belastingsaangifte (geen boekhoudkundige registratie)  ontvangst van de definitieve belastingsaanslag vanwege het Ministerie van Financiën  afrekening: betaling van schuld of ontvangst terugstorting 8 combinaties zijn mogelijk; 3 situatie worden hier toegelicht: voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting

22 Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting  TIJDENS BJ: voorafbetaling € 10 000,00 67 00 Verschuldigde of gestorte belastingen …. 5500 Kredietinstelling R/C 10 000,00  EINDE BJ: geraamde belasting € 10 800,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 800,00

23 Situatie 1: onderneming ALFA voorafbetaling < geraamde belasting = definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € 10 800,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 800,00 BS 800,00 800,00  Bij de betaling van het saldo € 800,00 5500 Kredietinstelling R/C 800,00

24 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  TIJDENS BJ: GEEN voorafbetaling 67 00 Verschuldigde of gestorte belastingen ….  EINDE BJ: geraamde belasting € 14 000,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 14 000,00

25 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € 15 000,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 14 000,00 BS 14 000,0015 000,00 67 1 0 Verschuldigde belastingsupplement 1 000,00

26 Situatie 2: onderneming BETHA voorafbetaling < geraamde belasting < definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € 15 000,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen 14 000,00 BS 14 000,00 15 000,00 67 1 0 Verschuldigde belastingsupplement5500 Kredietinstelling R/C 1 000,0015 000,00

27 Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting  TIJDENS BJ: voorafbetaling € 20 000,00 67 00 Verschuldigde of gestorte belastingen …. 5500 Kredietinstelling R/C 20 000,00  EINDE BJ: geraamde belasting € 18 500,00 DUS:  VOLDOENDE of TEVEEL kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 67 01 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen 1 500,00

28 Situatie 3: onderneming GAMMA voorafbetaling > geraamde belasting > definitieve belasting  VOLGEND BJ: definitieve aanslag € 17 900,00 DUS:  VOLDOENDE kosten geboekt ??  EXTRA belastingsVORDERING ?? of –SCHULD ?? 4120 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen BS 1 500,00 600,002 100,00 600,00 5500 Kredietinstelling R/C 2 100,00

29 Belastingen & resultaatsbestemming bij WINST +winst VOOR belastingen+ 1 000 000,00 -winstbelastingen- 400 000,00 40% =te bestemmen winst= 600 000,00 -toevoegen aan beschikbare reserves- 60 000,00 10% -overdracht naar volgend jaar- 120 000,00 20% -uitkering aan eigenaar(s)- 420 000,00 70% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst vóór belastingen = 1 000 000,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Winstverdeling : 10% toevoegen aan de beschikbare reserves 20% overdragen naar volgend jaar 70% uitkeren als dividend aan de eigenaars

30 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal 8 000 000,00 9 000 000,00 3 500 000,00 2 500 000,00 TOTAAL <> == kosten schulden

31 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting 400 000,00 10% naar beschikbar e reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves 60 000,00 20% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 120 000,00 70% voor eigenaars 694 Vergoeding kapitaal 489 Andere diverse schuld 420 000,00

32 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal 8 000 000,00 9 000 000,00 3 500 000,00 2 500 000,00 670X400 000,00 4500 Belastingsschulden400 000,00 6921 en 693 en 694600 000,00 480 Schuld tgv eigenaars600 000,00 TOTAAL 9 000 000,00 3 500 000,00 <> ==

33 Belastingen & resultaatsbestemming bij VERLIES -verlies - 1 000 000,00 -winstbelastingen =te bestemmen verlies= 1 000 000,00 +onttrekking aan het kapitaal+ 150 000,00 15% +onttrekken aan de reserves+ 100 000,00 10% +Overdragen naar volgend jaar+ 750 000,00 75% =0 =0,00 Voorbeeld:  Verlies van het boekjaar = 1 000 000,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Verliesbestemming : 15% onttrekken aan het kapitaal 10% onttrekken aan de reserves 75% overdragen naar volgend jaar

34 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal 7 500 000,00 6 500 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 TOTAAL >< == opbrengste n schulden

35 15% onttrekkin gkapitaal 791 Onttrekking kapitaal100 Kapitaal 150 000,00 1 000 000,00 10% onttrekkin g beschikbar e reserve 792 Onttrekking aan de beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves 100 000,00 500 000,00 saldo overdragen naar volgend jaar 793 Over te dragen verlies 140 Overgedragen verlies 750 000,00

36 RESULTATENREKENINGBALANS kostenopbrengstenactivapassiva Kapitaal Banklening Terreinen en gebouwen Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Huurwaarborg Leveranciers Bank zichtrekening Kas R/C Eigenaar Aankopen handg Telefoonkosten Verpakkingsmateriaal (kost) Verkopen handelsgoederen subtotaal 7 500 000,00 6 500 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 791 en 792 en 793 1 000 000,00 100 en 133 en 141 - 1 000 000,00 TOTAAL 7 500 000,00 2 000 000,00 >< ==

37 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN WINST +winst VOOR belastingen+ 140 000,00 -winstbelastingen- 56 000,00 40% =winst boekjaar NA belastingen= 84 000,00 + overgedragen winst van VORIG boekjaar + 12 000,00 10% =te bestemmen winst= 96 000,00 20% -toevoegen aan beschikbare reserves- 33 600,00 35% -overdracht naar volgend jaar- 62 400,00 65% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = 140 000,00  Overgedragen winst van vorig boekjaar 20X1 = 12 000,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar GEEN voorafbetalingen uitgevoerd  Winstverdeling : 35% toevoegen aan de beschikbare reserves 65% overdragen naar volgend jaar

38 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting 56 000,00 Winst overgedrage n van 20X1 790 Overgedragen winst van vorig boekjaar 140 Overgedragen winst 20X1 12 000,00 BS 12 000,00 35% naar beschikbare reserve 6921 Toevoeging aan de overige reserves 133 Beschikbare reserves 33 600,00 65% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 62 400,00

39 Belastingen & resultaatsbestemming met een OVERGDRAGEN VERLIES +winst van het boekjaar VOOR belastingen+ 195 000,00 - overgedragen VERLIES van VORIG boekjaar - 75 000,00 =winst boekjaar NA belastingen= 120 000,00 -winstbelastingen- 48 000,00 40% =te bestemmen winst= 72 000,00 -overdracht naar volgend jaar- 72 000,00 100% =0= 0,00 Voorbeeld:  Winst VOOR belastingen van boekjaar 20X2 = 195 000,00  Overgedragen verlies van vorig boekjaar 20X1 = 75 000,00  Belastingsaanslagvoet = 40% maar € 35 000,00 voorafbetalingen uitgevoerd 20X2  Winstverdeling : 100% overdragen naar volgend jaar

40 verlies overgedrage n van 20X1 690 Overgedragen verlies van vorig boekjaar 14 1 Overgedragen verlies 20X1 75 000,00 BS 75 000,00 75 000,00 40% winst- belasting 6702 Geraamde belastingen 4500 Geraamd bedrag der Belgische winstbelasting 13 000,00 100% overdragen 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 72 000,00


Download ppt "Klasse 6 KOSTENREKENINGEN 60 tot en met 64Bedrijfskosten 65Financiële kosten 66Uitzonderlijke kosten 67Belastingen op de winst 68 en 69 Rekeningen voor."

Verwante presentaties


Ads door Google