De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+

2 Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Vs 17: Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

3 Programma Algemene informatie:dhr. R.S.J. Siebert Keuze informatie:dhr. A. R. Dekker Maatschappelijke Stage:dhr. A. Dijkman

4 Algemeen  Humakaart  Huiswerk op school  Leerplichtwet  Overgangsregels naar klas 3  Klas 3/4 TL+

5 Overgangsregels  1. Gemiddelde  2. Overgangstabel  3. Examenvakken

6 1. Gemiddelde *Eindcijfer is het gemiddelde van alle cijfers van het gehele schooljaar.  Minimaal 6,0 gemiddeld in alle vakken op het eindrapport.*

7 2. Overgangstabel  Min. Onv.  1 2345 1 OOO 2OODZ 3DZZ 4ZZ Voorbeeld: Ne 5 Fa 5 Wi 4

8 3. Examenvakken  Minimaal 36 punten behalen in de examenvakken die worden meegenomen naar klas 3. (Ne, En, Wi + 3 gekozen examenvakken)  Maximaal 2 minpunten.

9 Klas 3/4 TL+  Iedereen 6 theorievakken + technologie  Ne, En, Wi en TGL verplicht voor iedereen  In de aan het eind van klas 2 gekozen vakken wordt ook examen gedaan  In klas 3 begint het schoolexamen

10 Keuze informatie

11 Structuur van het vmbo Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg + EconomieTechniekZorg & Welzijn

12 Klas1 & 2 Basisvorming M.B.O. 4 sectoren niveau 3/4 BOL/BBL Klas 4 TL+ HAVO 4 Klas 3 TL + Leerroute

13 VMBO Voorbereiding op mbo

14 Extra mogelijkheid: HAVO - Neem contact op met de decaan - Kom op de spreekavond in februari (uitnodiging volgt)

15 Klas 3 VMBO 1 sector kiezen + 1 keuzevak. Geen definitieve sectorkeus. (bij twijfel over de sector slim kiezen)

16 Keuzeformulier Kies sectorVerplichtKeuzevak  Economie economie  biologie  Duits of  Frans  natuurkunde (nog kiezen!)  Zorg&Welzijn biologie  Duits maatschappijleer 2  Frans  economie  natuurkunde  scheikunde  Techniek natuurkunde  Duits economie  biologie  scheikunde

17 Uw zoon/dochter hoeft nog niet te weten wat hij/zij gaat doen, maar…

18 Informatie ? Mentoruur (Optie / Optietraject) Beroepeninteressetest Internet Open dagen MBO-scholen Studiebeurs Decanengesprek Voorlichtingsavonden leerjaar 3 en 4 Stage leerjaar 3 Beroependag

19 verzoek: motiveer uw zoon/dochter

20 Maatschappelijke Stage

21 Waarom Maatschappelijke Stage? Overheid Bewustwording Bijdrage aan de samenleving

22 Nuborgh College en de MaS Omvang stage: 48 uur in twee jaren De MaS wordt verricht in een niet-commerciële organisatie. De stage is verplicht! Vermelding op rapport / getuigschrift Uren worden bijgehouden

23 Voorbeelden van Mas Sportvereniging Collecteren Kerk (oppassen crèche, kinderbijbelweek) Boswachter / natuur Verzorgingstehuis

24 Hoe vindt mijn kind een stageplaats ? Website ‘www.mas4you.nl’ Netwerk ouder(s)/ verzorger(s). Aangeboden MaS klussen op school.

25 Welke rol heeft u? Helpen bij het vinden van een stageplek. Betrokkenheid bij en begeleiding van de stage van uw kind.

26 We moeten het samen doen ! De school! U als ouder(s) / verzorger(s)!!! De leerling!

27 Tot slot Stagemarkt: 28 september - vrijwilligersorganisaties

28 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond leerjaar 2 TL+. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels."

Verwante presentaties


Ads door Google