De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Obesitas & Schouderdystocie Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Obesitas & Schouderdystocie Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Obesitas & Schouderdystocie Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven

2 Obesitas; een wereldwijd probleem Literatuurstudie naar de relatie tussen obesitas & schouderdystocie Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Inleiding

3 Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Heeft een ‘low risk’ obese zwangere meer kans op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas?Deelvragen 1.Wat is de definitie en incidentie van obesitas onder zwangere vrouwen in Nederland? 2.Wat is de definitie van schouderdystocie? 3.Wat is de incidentie van schouderdystocie onder obese en niet- obese zwangeren? 4.Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? 5.Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Inleiding

4 OpbouwOpbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Opbouw

5 AuteursOnderzoeksdesignPopulatieRisicomaten/ MethodenDoel onderzoek Abenhaim et al. 2006 Retrospectief observationeel onderzoek N = 19.676OR, Gedeeltelijke correctie voor confounders Onderzoek naar het verschil in zwangerschapsuitkomsten onder obese en niet-obese zwangeren. Cedergren et al. 2004 Retrospectief observationeel onderzoek N = 621.221OR, Gedeeltelijke correctie voor confounders Onderzoek naar het verschil in zwangerschapsuitkomsten onder obese en niet-obese zwangeren. Usha Kiran et al. 2005 Retrospectief observationeel onderzoek N = 8.350OR, p-waarde <0.05, Gedeeltelijke correctie voor confounders Onderzoek naar het verschil in zwangerschapsuitkomsten onder obese en niet-obese zwangeren. Mazouni et al. 2006 Retrospectief case-control onderzoek N = 276OR, p-waarde <0.05, Multipele logistieke regressie analyse. Onderzoek naar predisponerende risicofactoren voor schouderdystocie Moore et al. 2008 Retrospectief case-control onderzoek N = 5.298OR, p-waarde <0.05, Multipele logistieke regressie analyse. Onderzoek naar predisponerende risicofactoren voor schouderdystocie Robinson et al. 2003 Retrospectief case-control onderzoek N = 1.239OR, p-waarde <0.05, Multipele logistieke regressie analyse. Onderzoek naar predisponerende risicofactoren voor schouderdystocie Primaire onderzoeken

6 Literatuuranalyse Definitie volgens WHO Definitie aangehouden in dit literatuuronderzoek: “Obesitas: BMI > 30”. Incidentie obese zwangere vrouwen in Nederland: 9.6%. (van der Bos et al. 2003) Kritische noot: van der Bos et al. hebben gebruik gemaakt van primaire artikelen gebaseerd op de Engelse populatie. BMI (kg/m2) Ondergewicht< 18,5 Normaal gewicht18.5 - 24.9 Overgewicht25 - 29.9 Obesitas klasse 130 - 34.9 Obesitas klasse 235 - 39.9 Morbide obesitas> 40 Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 1. Wat is de definitie en incidentie van obesitas onder zwangere vrouwen in Nederland?

7 Literatuuranalyse 2. Wat is de definitie van schouderdystocie? In 2 reviews geoperationaliseerd. (Gottlieb et al. 2007, Jevitt 2005) Definitie gebruikt in dit literatuuronderzoek: “Wanneer bij de baring een verlengde geboortetijd ontstaat tussen hoofd en schouder (langer dan 60 seconde) en/ of noodzakelijk gebruik van obstetrische manoeuvres wordt gesproken van schouderdystocie.” Kritische noot: In de geanalyseerde primaire onderzoeken zijn verschillende definities voor schouderdystocie gebruikt. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

8 Literatuuranalyse Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 3. Wat is de incidentie van schouderdystocie onder obese en niet-obese zwangeren? In 2 retrospectieve observationele onderzoeken geanalyseerd. (Usha Kiran et al. 2005, Cedergren et al. 2004) Kritische noten: In het onderzoek van Usha Kiran et al. is geen verschil gemaakt tussen verschillende klassen obesitas. In het onderzoek van Cedergren et al. is een andere definitie gebruikt voor obesitas (BMI >29.1). Usha Kiran et al.BMI 20 - 30BMI > 30 Schouderdystocie0.5%1.5% Cedergren et al.BMI 19.8 - 29BMI 29.1 - 35BMI 35.1 - 40BMI > 40 Schouderdystocie0.1%0.3%0.4%

9 Literatuuranalyse Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? De meest genoemde predisponerende factoren in hedendaagse literatuur: Schouderdystocie i.a. Macrosomie i.a. Macrosomie in huidige zwangerschap Diabetes Obesitas Serotiniteit Kunstverlossing Multipariteit Inleiding Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap (>20 kg) Niet vorderende ontsluiting Niet vorderende uitdrijving

10 Literatuuranalyse Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? In 3 retrospectieve case-controle onderzoeken onderzocht. (Mazouni et al. 2006, Moore et al. 2008, Robinson et al. 2003) Predisponerende factorenMazouni et al. OR (95% CI) Moore et al. OR (95% CI) Robinson et al. OR (95% CI) Schouder- dystocie i.a. 2.5 (1.2-3.2) p < 0.05 Macrosomie i.a. > 4000 gram 3.7 (3.0-4.6)3.8 (1.0-13.9) Macrosomie > 4000 gram > 4500 gram 6.1 (2.9-12.8) p < 0.001 3.4 (2.7-4.2) 3.3 (2.4-4.5) 9.0 (6.5-12.6) 39.5 (19.1-81.4) p < 0.001 Diabetes8.6 (1.1-72.3) p 0.04 1.5 (1.2-2.0) p < 0.05 3.5 (1.7-6.9)

11 Literatuuranalyse Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? Kritische noten: In de onderzoeken worden niet dezelfde predisponerende factoren onderzocht. Mazouni et al. - onderzoekspopulatie - definities Moore et al. - multiparae Robinson et al.- definitie obesitas een gewicht > 91 kg. - confounders (bij serotiniteit en kunstverlossing) Definitie schouderdystocie. Niet predisponerende factoren Mazouni et al. OR (95% CI) Moore et al. OR (95% CI) Robinson et al. OR (95% CI) Serotiniteit1.2 (0.7-2.1) P 0.03 1.1 (1.0-1.3)1.4 (2.6-6.4) Obesitas2.7 (1.5-5.1) P < 0.001 1.1 (0.9-1.4)0.9 (0.5-1.6) Kunstverlossing1.6 (0.7-3.8) P 0.30 0.9 (0.7-1.1)1.7 (1.1-2.5)

12 Literatuuranalyse Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? 4. Wat zijn predisponerende factoren voor schouderdystocie? Schouderdystocie i.a. Macrosomie i.a. Predisponerend Macrosomie in huidige zwangerschap Diabetes ObesitasNiet Serotiniteitpredisponerend Kunstverlossing Multipariteit InleidingGeen Excessieve gewichtstoename consensus in de zwangerschap (>20 kg) Niet vorderende ontsluitingOnvoldoende Niet vorderende uitdrijvingonderzocht

13 Literatuuranalyse 5. Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? In 3 retrospectieve observationele onderzoeken onderzocht. (Usha Kiran et al. 2005, Cedergren et al. 2004, Abenhaim et al. 2006) Schouderdystocie OR (95% CI) Macrosomie OR (95% CI) Diabetes OR (95% CI) Usha Kiran et al. BMI > 30 2.90 (1.4-5.8)2.10 (1.6-2.6)- Cedergren et al. BMI 29.1 – 35 BMI 35.1 – 40 BMI > 40 2.14 (1.83-2.49) 2.82 (2.22-2.42) 3.14 (1.86-5.31) 2.20 (2.14-2.26) 3.11 (2.96-2.27) 3.82 (3.50-4.16) ------ Abenhaim et al. BMI 30 – 39.9 BMI > 40 1.89 (1.65-2.16) 2.60 (0.92-7.21) 2.32 (1.58-3.41) 2.10 (0.64-6.86) 3.22 (2.68-3.87) 4.71 (2.89-7.67) Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

14 Literatuuranalyse 5. Welk effect heeft obesitas bij een ‘low risk’ zwangere op het voorkomen van schouderdystocie? Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Kritische noten Niet gecorrigeerd voor confounders als macrosomie en diabetes. Geen ‘low risk’ populatie. In het artikel van Cedergren et al. is de definitie van obesitas gesteld op BMI > 29.1 Conclusie Obese zwangeren hebben a priori een verhoogd risico op schouderdystocie.

15 Literatuuranalyse Samenvatting Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Incidentie obesitas stijgt -> In Nederland 9,6% obese zwangeren. A Priori heeft een obese zwangere een verhoogd risico op schouderdystocie. ‘Low risk’ obese zwangere heeft á terme geen verhoogd risico op schouderdystocie.

16 Beschouwing Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Wisselende definities voor obesitas. Geen onderscheid tussen ‘low risk’ en ‘high risk’ zwangere. Vertekening door confounders. Buitenlandse studies. Retrospectief onderzoeksdesign. Kritische beschouwing op de literatuur

17 Eigen visie Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen? Preconceptiespreekuur Echoscopische groeivervolging rond 32 en 36 weken. (van der Bos et al.) Glucosecontrole aan het begin van de zwangerschap en >24 weken amenorroeduur. (Gottlieb et al., Jevitt) De praktijk/ Aanbevelingen

18 Eindconclusie Onderzoeksvraag Heeft een ‘low risk’ obese zwangere meer kans op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas? Obese zwangeren hebben een verhoogd risico op schouderdystocie, dit verhoogd risico hangt hoogstwaarschijnlijk samen met macrosomie en diabetes. Er kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat ‘low risk’ obese zwangeren á terme géén verhoogd risico hebben op schouderdystocie. ‘NEE’ Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

19 Vragen? Bedankt voor uw aandacht. Inleiding Opbouw Literatuuranalyse Beschouwing Eindconclusie Vragen?

20


Download ppt "Obesitas & Schouderdystocie Kennispoort, 10 december 2009 I. van Veldhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google