De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juliet Droog voorzitter pre-commissie bestuurlid KNOV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juliet Droog voorzitter pre-commissie bestuurlid KNOV"— Transcript van de presentatie:

1 Juliet Droog voorzitter pre-commissie bestuurlid KNOV
Naar een Wetenschapscommissie voor Onderbouwing van de ‘Normale’ Verloskunde Juliet Droog voorzitter pre-commissie bestuurlid KNOV

2 Introductie Aanleiding Pre-commissie wetenschapscommissie
Inventarisatie en verkenning Domeinbeschrijving ‘normale’ verloskunde Aanbevelingen aanleiding Instellen precommissie door de KNOV, Werkzaamheden precommissie Normale verloskunde, fysiologische verloskunde, Midwifery. Hierna spreek ik over Verloskunde, duidend op deze ‘normale’ verloskunde

3 U ziet, ons hart gaat uit naar het natuurlijke gebied van de normale zwangerschap, baring en kraamtijd een relatief onontgonnen wetenschappelijk domein. De luchtfoto’s die u tussendoor ziet tijdens deze presentatie zijn van Yann Arthus Bertrand Afgelopen maand mei, tijdens een overleg tussen de SSOV (samenwerkende initiele opleidingen verloskunde), de KNOV en de Masteropleiding Verloskunde (AMC), vonden de drie partijen het voor de toekomst van de “normale” verloskunde èn voor de ontwikkeling van de opleidingen verloskunde zeer urgent dat er op zo kort mogelijke termijn meer onderzoek wordt opgezet naar het normale verloop van zwangerschap en bevalling. Om dit wetenschapsdomein zichtbaar neer te zetten is een passende infrastructuur nodig en samenwerking met andere onderzoeksverbanden. De vele aanpalende gebieden moeten worden in kaart gebracht, en het verloskundig wetenschappelijk profiel moet worden uitgewerkt.

4 Aanleiding tot oprichting
Ontwikkeling evidence based midwifery Bijzondere positie Nederlandse verloskunde Noodzaak wetenschappelijke onderbouwing Gezonde toekomst van de verloskunde Ontwikkeling verloskundige opleidingen Masters opleiding Verloskunde Amsterdam De ontwikkeling van evidence based midwifery in de afgelopen decennia (midwifery is een engels mooi woord voor ‘normale’ verloskunde) Bijzondere positie van de Nederlandse verloskunde in de westerse wereld, Voor een gezonde toekomst van de ‘normale’ verloskunde en de zelfstandige medische beroepsuitoefening is wetenschappelijke onderbouwing noodzakelijk Wetenschappelijke ontwikkeling is urgent voor het behoud en verder ontwikkeling van de zelfstandige verloskundige opleidingen en de Masters opleiding te Amsterdam als wetenschappelijke pijler is hierbij belangrijk. Om dit alles in kaart te brengen is de precommissie door de KNOV ingesteld, om daarna een voorstel voor verder ontwikkeling te maken voor de wetenschaps commissie KNOV.

5 Soms is een gebied vanuit de lucht zoveel inzichtelijker, dan zo’n bootje zelf.
Daarom heeft de precommissie een inventarisatie van de mogelijkheden en een verkenning van de infrastructuur gemaakt.

6 Leden pre-commissie Margreeth van der Meijde, voorzitter SSOV
Esteriek de Miranda, lid voormalige regiegroep verloskunde Pien Offerhaus, staf KNOV Juliet Droog, bestuurlid KNOV

7 Taken precommissie Opdracht wetenschapscommissie formuleren
Voorvisie op wetenschappelijk profiel Mission statement formuleren Profiel wetenschapscommissie en Raad van Advies Begroting De KNOV heeft in juni opdracht gegeven aan deze precommissie om een en ander te initieren: Formuleer de opdracht aan de wetenschapscommissie en de Raad van Advies van de commissie Maak een voorvisie op het wetenschappelijk verloskundige profiel Formuleer een mission statement voor de wetenschapscommissie Maak een voorstel voor de profielen van de bemensing van de commissie Maak een begroting.

8 Zoals u zich hierbij kunt voorstellen was het voor ons allereerst nodig om:
1. Inventarisatie van lopend onderzoek te maken 2. Strategische verkenning infrastructuur te doen 3. Notitie domein ‘fysiologische/normale’ verloskunde van de SSOV/KNOV 2005 nogmaals te bestuderen.

9 Inventarisatie lopend onderzoek
Nog weinig onderzoek ‘normale’ verloskunde Nog weinig verloskundigen als hoofdonderzoeker Meer coördinatie gewenst Inventarisatie van lopend onderzoek Er is nog weinig onderzoek, en nog weinig verloskundigen als hoofdonderzoeker Bovendien is het lopende onderzoek geen onderdeel van een samenhangend programma. Het is lastig om onderzoek van de grond te krijgen, lopende onderzoeksprogramma’s financieren vooral verloskundig onderzoek dat uitgaat van obstetrie/pathologie (ZonMW). Bv. het verloskundig consortium

10 De infrastructuur waarin onderzoek naar Verloskunde kan gedijen is er nog niet.
De KNOV neemt hierin initiatief door in 2007 een wetenschapscommissie in te stellen en de start van deze commissie – gedurende twee jaar - financieel mogelijk te maken. De Algemene Leden Vergadering van de KNOV heeft hiermee ingestemd tijdens de vergadering van november 2006

11 Strategische verkenning
Inventarisatie infrastructuur bij aanpalende beroepsgroepen Het wetenschapsdomein verloskunde Wetenschapsagenda opstellen Zichbaar zijn bij relevante partijen Tijdens de strategische verkenning is er bij aanpalende eerstelijns beroepsgroepen gekeken naar hun wetenschappelijke ontwikkeling, ik noem met name de Fysiotherapie, huisartsgeneeskunde. Hieraan zijn ook de de ons beoogde ambities en de haalbaarheid getoetst. Denk aan: Het Opstellen van een wetenschapsagenda voor de komende 5 jaar Bij Relevante partijen, VWS, zorgen dat verloskunde op de agenda komt bij deRaad voor Gezondheids Onderzoek

12 Domein beschrijving Voorlopige beschrijving voorgelegd aan hoogleraren verloskunde Internationale beschrijvingen Zichtbaarheid Daarnaast heeft de precommissie een voorlopige beschrijving van het wetenschapsdomein verloskunde , een notitie KNOV/SSOV uit 2005, voorgelegd aan alle hoogleraren verloskunde in Nederland voor commentaar. Een voorzichtige conclusie van deze commentaren is dat er zeker draagvlak is voor de ‘verloskunde’ als wetenschappelijke discipline. Internationale beschrijvingen domein verloskunde zijn naast de Nederlandse notitie gelegd.

13 De notitie van het domein en de commentaren vormen een handvat voor de wetenschapcommissie om tot omschrijving van het onderzoeksdomein te komen. Zichtbaarheid is hierbij van het grootste belang, dit kan vorm krijgen door het benoemen van hoogleraren, starten van onderzoekslijnen en publicaties. De wetenschapscommissie kan met deze gegevens op korte termijn het domein ‘normale’ verloskunde aan de RGO voorleggen.

14 Kern Mission Statement
Infrastructuur organiseren Domein zichtbaar maken en verankeren

15 Het initiëren, ontwikkelen, organiseren en implementeren van het onderzoeksdomein verloskunde binnen academische setting.

16 Voorvisie op het wetenschappelijk profiel verloskundige
Te komen tot structurele inbedding van het onderzoeksdomein ‘normale’ verloskunde in de academische setting, waarbij op korte termijn successen geboekt moeten worden teneinde het onderzoeksdomein fysiologische verloskunde in Nederland zichtbaar te maken. Voorvisie op het wetenschappelijk profiel verloskundige Op vruchtbare bodem groeien gewassen snel.

17 Aanbevelingen 4 onderzoeksplaatsen Meerjaren beleidsplan
Het “verloskundig platform” Inpassing van de verloskunde in het wetenschappelijk gebeuren Ontwikkeling toekomstvisie wetenschap door KNOV Als in 2007 een hoogleraar fysiologische verloskunde benoemd wordt, zijn voor 2008 de volgende ambities geformuleerd: Vier onderzoeksplaatsen beschikbaar binnen bestaande centra en binnen uitgezette onderzoekslijnen Een meerjaren beleidsplan van de netwerkorganisatie Nederlands verloskundig onderzoek Het “verloskundig platform” voor onderzoekers draait vanaf 2007 Een duidelijk plan voor inpassing van de fysiologische verloskunde in het wetenschappelijk gebeuren (procedures, lobby, onderzoeksaanvragen, etc.) De Wetenschapscommissie zal de opdracht krijgen een infrastructuur te realiseren voor het wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de “normale” verloskunde. Onderdelen van deze opdracht zijn, het: vaststellen van het wetenschapsdomein en deze op de agenda krijgen van relevante organisaties als VWS en Raad van Gezondheidszorg Onderzoek; vaststellen van een wetenschapsagenda ; verbinden van onderzoeksactiviteiten op het gebied van de normale verloskunde, bijvoorbeeld door een virtuele onderzoeksschool te starten; uitzetten van onderzoekslijnen met de bijbehorende hoogleraren, promovendi; realiseren van snelle successen waarbij de “normale” verloskunde zichtbaar gemaakt wordt; realiseren van structurele financiering als vervolg op de startfinanciering door de KNOV.

18 Oprichting wetenschapscie 2007 Contacten Organisatie
Netwerkorganisatie Nationaal Internationaal Wetenschapscie KNOV Domeinontwikkeling Infrastructuur Jaaragenda Prioritering Contacten Organisatie Geldstroom Pre-Cie KNOV Wetenschap Oprichting wetenschapscie 2007 Contacten Organisatie Dutch Midwifery Institute, een virtuele onderzoeksomgeving waarin onderwijs en onderzoek samenkomen.


Download ppt "Juliet Droog voorzitter pre-commissie bestuurlid KNOV"

Verwante presentaties


Ads door Google