De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNOV WETENSCHAPSCOMMISSIE VERLOSKUNDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNOV WETENSCHAPSCOMMISSIE VERLOSKUNDE"— Transcript van de presentatie:

1 KNOV WETENSCHAPSCOMMISSIE VERLOSKUNDE
STAND VAN ZAKEN PER 10 DECEMBER 2009

2 KNOV wetenschapscommissie Verloskunde
AANLEIDING Behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing en academisering van eerstelijns verloskunde: Toenemende (maatschappelijke) kritiek op de eerstelijns verloskunde Nederlandse verloskunde scoort op belangrijke indicatoren internationaal relatief minder goed Besef bij KNOV dat hierin verandering moet komen KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

3 SAMENSTELLING COMMISSIE
Dhr. prof. dr. ir. J. Brug (voorzitter) Dhr. J.M. Becker Hoff (waarnemer vanuit KNOV) Mevr. M. Croon, verloskundige Mevr. Drs. S.J.M. Homsma, internist Dhr. prof. dr. J. Klein Mevr. M.J. Nieuwenhuijze, verloskundige, MPH Dhr. prof. dr. J.J.M. van Roosmalen Dhr. prof. dr. J van der Velden Mevr. drs. G.A.M. Vermeulen Mevr. dr. H. Wijnen, verloskundige Dhr. A.H. Rijsemus, arts, MPH (coördinator) KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

4 WETENSCHAPSCOMMISSIE ONDERDEEL KWALITEITSBELEID KNOV
Voorbeelden van andere kwaliteitsinitiatieven: Verloskundig beroepsprofiel (2005) Kwaliteitsregister voor verloskundigen (2006) Accreditatiesysteem voor verloskundige praktijken (2009) KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

5 OPDRACHT WETENSCHAPSCOMMISSIE
Het wetenschapsdomein fysiologische verloskunde initiëren, ontwikkelen en organiseren, en de implementatie ervan voorbereiden, om zodoende te komen tot een structurele inbedding van het wetenschapsdomein in de academische setting. KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

6 KNOV wetenschapscommissie Verloskunde
DRIE DEELPROJECTEN Deelproject 1: Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde Deelproject 2: Leerstoel midwifery research Deelproject 3: Wetenschappelijk netwerk verloskundigen KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

7 DEELPROJECT 1: WETENSCHAPSDOMEIN FYSIOLOGISCHE VERLOSKUNDE (1)
Tweeledig doel: Opstellen onderzoeksagenda fysiologische verloskunde Verkennen van financieringingsmogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

8 DEELPROJECT 1: WETENSCHAPSDOMEIN FYSIOLOGISCHE VERLOSKUNDE (2)
Aanpak opstellen onderzoeksagenda: Verkennende discussies binnen WCie Kwalitatieve literatuurverkenning Schriftelijke raadpleging 84 deskundigen (respons 37 %) Invitational conference (48 deelnemers, o.a. verloskundigen, onderzoekers en medisch specialisten) KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

9 DEELPROJECT 1: WETENSCHAPSDOMEIN FYSIOLOGISCHE VERLOSKUNDE (3)
Resultaat: Onderzoeksagenda met drie hoofdthema’s die leidend zijn voor onderzoek in komende jaren: Gezondheidsbevorderende interventies Risicoselectie Toegankelijkheid en organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg Hoofdthema’s zijn nader uitgewerkt en beschreven KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

10 DEELPROJECT 1: WETENSCHAPSDOMEIN FYSIOLOGISCHE VERLOSKUNDE (4)
Aanpak ontwikkelen van plan voor de financiering wetenschappelijk onderzoek: Aanpak is gericht op het instellen van een promotiefonds voor het financieren eerstelijns verloskundig onderzoek Dit onderdeel van het project loopt nog. Contacten geweest met Gezondheidsraad, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; gesprekken gepland met ZonMw KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

11 DEELPROJECT 2: LEERSTOELEN MIDWIFERY RESEARCH
Oorspronkelijk doel: Bevorderen van de vestiging van leerstoelen midwifery research Ingehaald door de feiten: Vestiging KNOV leerstoel Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg aan UvA/AMC Opleidingen Verloskunde in Amsterdam/Groningen + VUmc, Maastricht en Rotterdam werken ook aan de vestiging van leerstoelen midwifery research KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

12 DEELPROJECT 3: WETENSCHAPPELIJK NETWERK VERLOSKUNDIGEN (1)
Doel: Maken van een voorstel voor een netwerkorganisatie voor het verrichten van eerstelijns verloskundig onderzoek Daarbij verkennen of de organisatiestructuur en werkwijze van het Onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie en Urogynaecologie wellicht ook geschikt zijn voor eerstelijns onderzoek KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

13 DEELPROJECT 3: WETENSCHAPPELIJK NETWERK VERLOSKUNDIGEN (2)
Aanpak: Werkgroep ingesteld bestaande uit 9 leden afkomstig uit . Wetenschapscommissie, de KNOV, de drie initiële opleidingen en de Opleiding Master of Science Verloskunde; vz. Henny Wijnen Startnotities van de Wetenschapscommissie en de initiële opleidingen vormden het vertrekpunt. Vier maal bijeen geweest en advies opgesteld met aanbevelingen voor de oprichting van het Midwifery Research Network Nederland (MRNN). KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

14 DEELPROJECT 3: WETENSCHAPPELIJK NETWERK VERLOSKUNDIGEN (3)
Belangrijkste kenmerken MRNN: Vrijwillig samenwerkingsverband (netwerk)van verloskundige (onderzoeks)praktijken, onderzoekers en onderzoeksinstellingen Doel is het stimuleren, initiëren en faciliteren van (grootschalig) eerstelijns verloskundig onderzoek Binnen het MRNN vindt afstemming plaats over (de organisatie van) uit te voeren onderzoek, procedures voor dataverwerking enz. Er komt een werkbare bestuurs- en overlegstructuur, waarin in ieder geval de verloskundige opleidingen en onderzoekspraktijken zijn vertegenwoordigd, eventueel aangevuld met onderzoekers en vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten De structuur en werkwijze van het Verloskundig Consortium kan als voorbeeld dienen voor het MRNN KNOV wetenschapscommissie Verloskunde

15 KNOV wetenschapscommissie Verloskunde
HOE VERDER ? Afronding werkzaamheden WCie en uitbrengen advies aan KNOV: eind december 2009 KNOV, opleidingen verloskunde, verloskundige praktijken en onderzoekers zullen vervolgens actie moeten ondernemen om adviezen om te zetten in daden Samenwerking tussen betrokken partijen is daarbij van wezenlijk belang voor het behalen van duurzame resultaten KNOV wetenschapscommissie Verloskunde


Download ppt "KNOV WETENSCHAPSCOMMISSIE VERLOSKUNDE"

Verwante presentaties


Ads door Google