De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde
Prof. dr. Maas Jan Heineman – UvA/AMC

2 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

3 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

4 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde
Een verkenning van het wetenschappelijke domein binnen de fysiologische verloskunde (september 2006) Marianne Nieuwenhuijze (VVS, Maastricht) Birgit van der Goes (SROV, Rotterdam) Pien Offerhaus (KNOV, Bilthoven)

5 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde
_______________________________________________________ Inhoudsopgave Inleiding Fysiologische verloskunde als wetenschapsdomein 2.1 Ontwikkelingen in de verloskunde 2.2 Ontwikkelingen bij de opleidingen 2.3 Maatschappelijk belang 2.4 Conclusies en implicaties Doelen Verkenning van het domein Onderzoeksrichtingen Conclusie Hoe verder Referenties

6 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde
_______________________________________________________________ ‘Verloskundigen moeten kunnen terugvallen op een wetenschappelijk gefundeerde ‘body of knowledge’ ‘Daarvoor is onderzoek gericht op een populatie met een laagrisico profiel een belangrijk speerpunt’ ‘Verloskundigen moeten zelf onderzoek kunnen initiëren, beoordelen en implementeren’ ‘Verloskundigen hebben onderzoeksgegevens nodig om goede keuzes in hun handelen te kunnen maken’ ‘Veel onderzoek is niet toegespitst op laagrisico populaties’ ‘Diversiteit in demografische kenmerken en medische voorgeschiedenis vraagt om meer onderzoek in de fysiologische verloskunde, dat rekening houdt met deze differentiatie in karakteristieken’

7 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

8 Wetenschapsdomeinen __________________________________________________
Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode en Fysiologische verloskunde

9 Wetenschapsdomeinen __________________________________________________
Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode: - fundamenteel onderzoek - biomedische omgeving - specifieke infrastructuur - resulteert in nieuwe inzichten - genereert nieuwe vragen en hypothesen

10 Wetenschapsdomeinen __________________________________________________
Fysiologische verloskunde - toepassingsgericht onderzoek / cliënt georiënteerd - gedragswetenschappelijk en epidemiologisch georiënteerde omgeving - onderzoek van verloskundige fenomenen / van zorg - valideren / toepassen van nieuwe methoden - resulteert in evidence based handelen - resulteert in verbetering kwaliteit van zorg

11 Wetenschapsdomeinen _________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang? Fysiologische verloskunde Welke zorg draagt bij aan het spontaan op gang komen van de baring?

12 Wetenschapsdomeinen _________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?

13 Wetenschapsdomeinen _________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?

14 Wetenschapsdomeinen _________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?

15 Wetenschapsdomeinen _________________________________________________________ Fysiologische verloskunde Welke zorg draagt bij aan het spontaan op gang komen van de baring?

16 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

17 Onderzoekslijnen verloskunde
____________________________________________________________ - Fundamenteel onderzoek: - biomedisch onderzoek - gedragswetenschappelijk onderzoek - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - Kwaliteit van het zorgsysteem

18 Onderzoekslijnen verloskunde
______________________________________________________________ - Fundamenteel onderzoek: - biomedisch onderzoek - gedragswetenschappelijk onderzoek - grens fysiologie – pathologie - determinanten / aangrijpingspunten om normale proces te bevorderen - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren

19 Onderzoekslijnen verloskunde
____________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen - begeleiding van de vrouw en haar partner in reprofase - gezondheidsbevordering en preventie - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg - innovatie en implementatie in de verloskundige zorg

20 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

21 Samenwerking _______________________________________________________
Doel: - expertise inzetten en verder ontwikkelen - capaciteit benutten (grote studies worden mogelijk) - eenheid richting subsidiegevers - versterken (inter)nationale positie Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde (VPG) - Amsterdam AMC: infertiliteit man - Maastricht: endometriose / PGD - Groningen: IVF in de spontane cyclus - Nijmegen: VPG implementatieonderzoek

22 Toekomstmodel DUTCH MIDWIFERY RESEARCH NETWORK Consortium van de initiële opleidingen met o.a. UMC’s en TNO AV-M UM UMCM Onderzoek: onderwijs / fysiologie VAR EU EMC Onderzoek: preconceptie counseling Wetenschapscie KNOV Domein-ontwikkeling Infrastructuur Jaaragenda Prioritering Contacten Organisatie Geldstroom VAA UvA AMC Pre Cie KNOV Weten-schap Onderzoek: epidemiologie van verloskundige fenomenen / EBM eerstelijns handelen VAG RUG UMCG Onderzoek: epidemiologie van verloskundige fenomenen / EBM eerstelijns handelen Nationaal Instituten Universiteiten Onderzoekslijnen: EBM eerstelijns handelen Pre commissie: tijdelijk ingesteld, eindrapportage aan KNOV december 2006 Wetenschapscie KNOV: structureel opgestart in 2007 Netwerkorganisatie DMRN: structureel opstarten in 2007 Dutch Midwifery Research Network (DMRN) AV-M = Academie Verloskunde Maastricht VAR = Verloskunde Academie Rotterdam VAA = Verloskunde Academie Amsterdam (KVV) VAG = Verloskunde Academie Groningen (KVV) Internationaal Onderzoekslijnen: ?

23 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
_________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies

24 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde
____________________________________________________________ Conclusies: - Wetenschapsdomeinen: zorgen voor eenheid van opvatting - Onderzoekslijnen: heldere keuzes maken - Samenwerking: Dutch Midwifery Research Network

25

26 € ,-

27 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde
________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren

28 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde
________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren

29 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde
________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren

30 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde
________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren

31 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde
________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren


Download ppt "Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google