De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde Prof. dr. Maas Jan Heineman – UvA/AMC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde Prof. dr. Maas Jan Heineman – UvA/AMC."— Transcript van de presentatie:

1 Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde Prof. dr. Maas Jan Heineman – UvA/AMC

2 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies _________________________________________________________

3 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies_________________________________________________________

4 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde Een verkenning van het wetenschappelijke domein binnen de fysiologische verloskunde (september 2006) Marianne Nieuwenhuijze (VVS, Maastricht) Birgit van der Goes (SROV, Rotterdam) Pien Offerhaus (KNOV, Bilthoven)

5 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde _______________________________________________________Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Fysiologische verloskunde als wetenschapsdomein 2.1Ontwikkelingen in de verloskunde 2.2Ontwikkelingen bij de opleidingen 2.3Maatschappelijk belang 2.4Conclusies en implicaties 3.Doelen 4.Verkenning van het domein 5.Onderzoeksrichtingen 6.Conclusie 7.Hoe verder Referenties_______________________________________________________

6 Wetenschapsdomein fysiologische verloskunde _______________________________________________________________ ‘Verloskundigen moeten kunnen terugvallen op een wetenschappelijk gefundeerde ‘body of knowledge’ ‘Daarvoor is onderzoek gericht op een populatie met een laagrisico profiel een belangrijk speerpunt’ ‘Verloskundigen moeten zelf onderzoek kunnen initiëren, beoordelen en implementeren’ ‘Verloskundigen hebben onderzoeksgegevens nodig om goede keuzes in hun handelen te kunnen maken’ ‘Veel onderzoek is niet toegespitst op laagrisico populaties’ ‘Diversiteit in demografische kenmerken en medische voorgeschiedenis vraagt om meer onderzoek in de fysiologische verloskunde, dat rekening houdt met deze differentiatie in karakteristieken’ _______________________________________________________________

7 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies_________________________________________________________

8 Wetenschapsdomeinen__________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode en Fysiologische verloskunde __________________________________________________

9 Wetenschapsdomeinen__________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode: - fundamenteel onderzoek - biomedische omgeving - specifieke infrastructuur - resulteert in nieuwe inzichten - genereert nieuwe vragen en hypothesen __________________________________________________

10 Wetenschapsdomeinen__________________________________________________ Fysiologische verloskunde - toepassingsgericht onderzoek / cliënt georiënteerd - gedragswetenschappelijk en epidemiologisch georiënteerde omgeving georiënteerde omgeving - onderzoek van verloskundige fenomenen / van zorg - valideren / toepassen van nieuwe methoden - resulteert in evidence based handelen - resulteert in verbetering kwaliteit van zorg __________________________________________________

11 Wetenschapsdomeinen_________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang? Fysiologische verloskunde Welke zorg draagt bij aan het spontaan op gang komen van de baring?_________________________________________________________

12 Wetenschapsdomeinen_________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?_________________________________________________________

13 Wetenschapsdomeinen_________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?_________________________________________________________

14 Wetenschapsdomeinen_________________________________________________________ Fysiologie van zwangerschap, bevalling en kraamperiode Hoe komt de baring op gang?_________________________________________________________

15 Wetenschapsdomeinen_________________________________________________________ Fysiologische verloskunde Welke zorg draagt bij aan het spontaan op gang komen van de baring?_________________________________________________________

16 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies_________________________________________________________

17 Onderzoekslijnen verloskunde ____________________________________________________________ - Fundamenteel onderzoek:- biomedisch onderzoek - gedragswetenschappelijk onderzoek - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - Kwaliteit van het zorgsysteem ____________________________________________________________

18 Onderzoekslijnen verloskunde ______________________________________________________________ - Fundamenteel onderzoek:- biomedisch onderzoek - gedragswetenschappelijk onderzoek - grens fysiologie – pathologie - determinanten / aangrijpingspunten om normale proces te bevorderen bevorderen - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ______________________________________________________________

19 Onderzoekslijnen verloskunde ____________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen - begeleiding van de vrouw en haar partner in reprofase - gezondheidsbevordering en preventie - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg - innovatie en implementatie in de verloskundige zorg ____________________________________________________________

20 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies_________________________________________________________

21 Samenwerking_______________________________________________________ Doel:- expertise inzetten en verder ontwikkelen - capaciteit benutten (grote studies worden mogelijk) - eenheid richting subsidiegevers - versterken (inter)nationale positie Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde (VPG) - Amsterdam AMC:infertiliteit man - Maastricht:endometriose / PGD - Groningen:IVF in de spontane cyclus - Nijmegen:VPG implementatieonderzoek _______________________________________________________

22 DUTCH MIDWIFERY RESEARCH NETWORK Consortium van de initiële opleidingen met o.a. UMC’s en TNO PreCieKNOV Weten- schap WetenschapscieKNOV  Domein-ontwikkeling  Infrastructuur  Jaaragenda  Prioritering  Contacten  Organisatie  Geldstroom AV-M UM UMCM VAR EU EMC VAA UvA AMC VAG RUG UMCG Onderzoek: onderwijs / fysiologie Onderzoek: epidemiologie van verloskundige fenomenen / EBM eerstelijns handelen Internationaal Onderzoekslijnen: ? Nationaal Instituten Universiteiten Onderzoekslijnen: EBM eerstelijns handelen Pre commissie: tijdelijk ingesteld, eindrapportage aan KNOV december 2006 Wetenschapscie KNOV: structureel opgestart in 2007 Netwerkorganisatie DMRN: structureel opstarten in 2007 Dutch Midwifery Research Network (DMRN) AV-M = Academie Verloskunde Maastricht VAR = Verloskunde Academie Rotterdam VAA = Verloskunde Academie Amsterdam (KVV) VAG = Verloskunde Academie Groningen (KVV) Onderzoek: preconceptie counseling Toekomstmodel

23 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde _________________________________________________________ - Introductie - Wetenschapsdomeinen - Spraakverwarring? - Onderzoekslijnen - Voorstel en uitwerking - Samenwerking - Praktijkvoorbeelden uit de Voortplantingsgeneeskunde - Toekomstmodel - Conclusies _________________________________________________________

24 Wetenschappelijke onderzoekslijnen verloskunde ____________________________________________________________Conclusies: - Wetenschapsdomeinen:zorgen voor eenheid van opvatting - Onderzoekslijnen:heldere keuzes maken - Samenwerking:Dutch Midwifery Research Network ____________________________________________________________

25

26 € 200.000,-

27 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde ________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ________________________________________________________________

28 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde ________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ________________________________________________________________

29 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde ________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ________________________________________________________________

30 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde ________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ________________________________________________________________

31 Prioriteit onderzoek eerstelijns verloskunde ________________________________________________________________ - Kwaliteit van de cliëntenzorg (patiënt gerelateerd onderzoek) - effectiviteit en doelmatigheid verloskundig handelen (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) (voorbereidingen RCT eerstelijns zorg thuis versus ziekenhuis) - Kwaliteit van het zorgsysteem - organisatie van verloskundige zorg (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) (voorbereidingen analyse verloskundige zorg op maat) - Epidemiologisch onderzoek naar verloskundige fenomenen - incidentie verloskundige verschijnselen / ziektebeelden / alledaagse klachten in een laagrisico populatie alledaagse klachten in een laagrisico populatie - diagnostiek van deze verschijnselen - onderzoek naar samenhang met andere factoren ________________________________________________________________


Download ppt "Vormgeving wetenschappelijke onderzoekslijnen voor verloskunde Prof. dr. Maas Jan Heineman – UvA/AMC."

Verwante presentaties


Ads door Google