De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne Peter van Dolen Hoofd Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne Peter van Dolen Hoofd Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne Peter van Dolen Hoofd Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie

2 Achtergrond –Praktijk wijst uit dat huidige Voramp-campagne niet in alle gevallen voldoet Burgers handelen onjuist na afgaan sirene, Soms is de afgegeven richtlijn (“ga naar binnen, sluit deuren en ramen, en zet de radio of TV aan”) onjuist –Nieuwe rampencampagne (2006) meer afstemmen op ‘burgerperspectief’ Hoe zit het met de risicoperceptie? Wat zijn de feitelijke risico’s? Wat moeten mensen weten en doen in crisissituaties? –Doel: verhogen veiligheidsbewustzijn burger informeren hoe te handelen bij een (dreigende) ramp

3 Zo oud als de weg naar Rome Keep it simple!

4 De nieuwe campagne: een vorm van risicocommunicatie Niet: risico = kans x effect Wel: risico = gevaar x perceptie Hoog feitelijk risico Laag gepercipieerd risico Laag feitelijk risico Hoog gepercipieerd risico informerenConsulteren InstruerenOvertuigen

5 Uitgangspunten nieuwe campagne Aansluiten bij fasen in crisisbeheersing, met name preparatie, respons en nazorg Dichtbij de risicoperceptie van de burger blijven, dus beginnen met: –Grote branden –Terrorisme (in nauw overleg met NCTb) –Industriële rampen –Langdurige uitval van nutsvoorzieningen –Overstromingsrisico’s Maatwerk voor gemeenten: –Burgers bewust maken van de risico’s in de eigen leefomgeving –Koppeling met risicokaarten via postcodegebieden –Brede middeleninzet, www.crisis.nl belangrijk platformwww.crisis.nl –Simpele boodschap met focus op gewenst gedrag

6 De nieuwe campagne…. Een zorgvuldig opgebouwde campagne met een einde: –Bewustwording –Voorbereiding halen –Voorbereid zijn Massamediaal met scherp schieten Campagne is een oproep tot overzichtelijke actie: –Gericht op gewenst gedrag –In verlengde van de oude campagne –Informeren en involveren

7 De nieuwe campagne…

8 Maatwerk… Voor gemeenten: –Waarom een rampencampagne? –Wat zijn de risico’s? –Hoe is de risicoperceptie bij uw inwoners? –Hoe kunt u uw inwoners voorbereiden? –Wat heeft u hiervoor nodig? Voor specifieke doelgroepen (volgende fase) –Online perskit –Internetgame / lespakket voor kinderen –Maatwerk pakket ism taskforce gehandicapten –Pakketten voor bedrijven

9 Gefaseerde uitrol… 25 september massamediale aftrap met stevig fundament voor iedereen Zoveel mogelijk maatwerk In de meest risicovolle gebieden, 1e effectevaluatie rond december Aanpassen en aanvullen Januari 2007 maatwerk waar verder mogelijk Overige ramptypen o.b.v. nader onderzoek Overige doelgroepen o.b.v. nader onderzoek 2e effectevaluatie rond juni 2007 V.a. september 2007 campagne volledig in ritme –Massamediaal –Lokaal maatwerk

10 Dank voor uw aandacht en Denk Vooruit!


Download ppt "DENK VOORUIT de nieuwe rampencampagne Peter van Dolen Hoofd Expertisecentrum Risico en Crisiscommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google