De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedegraadsfuncties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedegraadsfuncties"— Transcript van de presentatie:

1 Tweedegraadsfuncties

2 Groepsuitstap (1) Minimum 20 deelnemers Kosten gids: 122 euro
Bij 20 deelnemers: 80 euro pp Voor elke extra persoon: voor iedereen (ook eerste 20) vermindering van telkens 2 euro per persoon extra Totale ontvangsten agentschap bij 6 personen extra? totale ontvangsten = (20 + 6)  (80  2  6) = 1890

3 Van de vorm y = ax² + bx + c: TWEEDEGRAADSFUNCTIE!
Groepsuitstap (2) Minimum 20 deelnemers Kosten gids: 122 euro Bij 20 deelnemers: 80 euro pp Voor elke extra persoon: voor iedereen (ook eerste 20) vermindering van telkens 2 euro per persoon extra Totale ontvangsten y agentschap bij x personen extra? y = (20 + x)(80  2x) =  2x² + 40x Van de vorm y = ax² + bx + c: TWEEDEGRAADSFUNCTIE!

4 Drie manieren om die functie weer te geven
Vergelijking: Grafiek: Tabel: x y 1722 1 1760 2 1794 Niet alle punten zinvol!

5 Maximale ontvangsten? In dit geval kan het b.v. via een tabel:
Dus bij 10 extra personen (30 deelnemers). Kan BEREKEND worden: algemene studie tweedegraadsfuncties!

6 Ontvangsten gelijk aan 1872?
 2x² + 40x = 1872 2x² + 40x  1872 = 0 2x² + 40x  150 = 0 De vergelijking  2x² + 40x  150 = 0 moet dus opgelost worden. OPLOSSINGEN of WORTELS zoeken van een vergelijking van de vorm ax² + bx + c = 0 TWEEDEGRAADSVERGELIJKING.

7 Tweedegraadsfuncties: definities
Functie f (“MACHINE”!) met een voorschrift van de vorm f(x) = ax² + bx + c waarbij a  0. Of: functie met expliciete vergelijking van de vorm y = ax² + bx + c waarbij a  0. Discriminant: d = b²  4ac

8 Vergelijkingen van de tweede graad
Vergelijkingen die herleidbaar zijn tot de vorm ax² + bx + c = 0 met a  0. Oplossingen: als discriminant d > 0: twee oplossingen als discriminant d = 0: één oplossing als discriminant d < 0: geen oplossingen Groepsuitstap:

9 Tweedegraadsfuncties: grafiek is PARABOOL
teken van de discriminant bepaalt het aantal snijpunten met de horizontale as teken van de coëfficiënt van x2 bepaalt de oriëntatie van de holle zijde

10 Tweedegraadsfuncties: TOP van de parabool
x-coördinaat van de top van de parabool: de top geeft de minimale/maximale functiewaarde aan Groepsuitstap:

11 Oefeningen Oefening 1 (f1 en f5) Oefening 2 (a) en (b)
Oefening 2 (c): ONGELIJKHEID!

12 Ongelijkheden van de tweede graad
ongelijkheden die te herleiden zijn tot de vorm ... en bepaal de gemeenschappelijke punten met de X-as door de VERGELIJKING op te lossen

13 Oefeningen Oefening 2 (e), (f) Oefening 4 Oefening 6 Figuur

14 De stelling van PYTHAGORAS
In een RECHTHOEKIGE DRIEHOEK geldt:

15 Afstand tussen twee punten
Algemeen: afstand d tussen punten (x1, y1) en (x2, y2):

16 Vergelijking van een cirkel (1)
Alle punten liggen op afstand 5 van m(3, 2) dus … Algemeen: vergelijking cirkel C met middelpunt (x0, y0) en straal r:

17 Vergelijking van een cirkel (2)
Bijzonder geval: middelpunt is het punt (0, 0): Vergelijking cirkel C met middelpunt (0, 0) en straal r:

18 Vergelijking van een cirkel (3)
Stelt de vergelijking een cirkel voor? Van de vorm (x  x0)² + (y  y0)² = r² dus cirkel! Middelpunt (2, 3) en straal ½.

19 Oefeningen Stellen volgende vergelijkingen een cirkel voor? Neen Ja Ja

20 Relatie versus functie (1)
x² + y² = 25 stelt een cirkel voor met middelpunt (0, 0) en straal 5. Oneindig veel mogelijkheden voor x en y maar NIET ALLE mogelijkheden! Verband, RELATIE tussen x en y. De vergelijking x² + y² = 25 is een IMPLICIETE vergelijking van de relatie.

21 Relatie versus functie (2)
x² + y² = 25 stelt een cirkel voor met middelpunt (0, 0) en straal 5. EXPLICIETE vergelijking: Verband niet eenduidig: bij één x-waarde hoort vaak meer dan één y-waarde. RELATIE maar GEEN FUNCTIE!

22 Relatie versus functie (3)
De woorden functie en relatie zijn geen synoniemen. Een functie is een speciale relatie, namelijk: een functie is een relatie waarbij de afhankelijke veranderlijke op een eenduidige manier van de onafhankelijke veranderlijke afhangt, d.w.z. dat met één waarde van de onafhankelijke nooit meer dan één waarde van de afhankelijke veranderlijke overeenstemt.

23 Oefeningen WISKUNDE LEREN = ZELF VEEL
OEFENINGEN MAKEN, FOUTEN BEGRIJPEN EN DE OEFENINGEN CORRECT OPNIEUW MAKEN

24 Oefening 6 Terug


Download ppt "Tweedegraadsfuncties"

Verwante presentaties


Ads door Google