De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert Wissink, EBC*L International en Nederland De internationale certificaten voor Business Competence and Ondernemerschap European Business Competence*

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert Wissink, EBC*L International en Nederland De internationale certificaten voor Business Competence and Ondernemerschap European Business Competence*"— Transcript van de presentatie:

1 Bert Wissink, EBC*L International en Nederland De internationale certificaten voor Business Competence and Ondernemerschap European Business Competence* Licence

2 De internationale certificaten voor Business Competence & Ondernemerschap Wat biedt EBC*L

3 Stichting EBC*L The Netherlands verantwoordelijk voor de afname van examens en de kwaliteitscontrole op Nederlands niveau EC EC: geaccrediteerd EBC*L Examen Centrum, zoals HAVO/VWO, ROC, HBO, cursusinstituut: verzorgt de scholing en de aanmelding voor de examens EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE* LICENCE (EBC*L) Kuratorium Wirtschafts- kompetenz für Europa (Paderborn, Germany) – Council for Business Competence in Europe International Centre of EBC*L (Vienna, Austria) Organisatie EBC*L Advies- raad Redactie- raad

4 33 Landen 4 Continenten 24 Talen Wereldwijd

5 slechts 2 % van de deelnemers konden hun basis business management kennis en inzicht bewijzen, die noodzakelijk is voor:  het begrijpen van de doelen van een onderneming (voor een intrapreneur, dwz. een ondernemende medewerker)  het worden van een entrepreneur (dwz. een ondernemer)  het begrijpen van wat er in de wereld gebeurt (Globalisering, etc.) Studie: Business Competence Waarom is EBC*L gestart?

6 Hoe kunnen we dit ambitieuze doel bereiken? Business Management moet een bekend begrip worden, dat gericht is op kennis en inzicht. EBC*L Visie en Missie

7 Is een internationaal initiatief dat gestart is om de bedrijfseconomische kennis onder business managers te ontwikkelen Vaststellen van een internationaal erkende standaard voor business management competenties & entrepreneurship economiewetenschaponderwijs organisaties Het European Business Competence* initiatief

8 EBC*L Certificaat Gestandaardiseerde syllabus met leerdoelen Gestandaardiseerde examinering Eenduidig kwaliteit borgings systeem Geslaagd bij minimaal 75% van de 100 punten Waarom een Internationaal Certificaat? Biedt betere kansen op: het krijgen van een baan, carrièremogelijkheden, het verkrijgen van een krediet bij een bank

9 De relevante competenties voor iedere stap in uw carrière Startende ondernemer HAVO/VWO niveau Ondernemer van een groeiend bedrijf HBO niveau Ondernemende medewerker HAVO/VWO niveau EBC*L Niveaus: Lifelong Learning

10 NiveauHAVO/VWO Inhoud De syllabus volgt de structuur van de economische doelen van een onderneming Modules 1. Bedrijfsvorm en wetgeving 2. Kosten en Prijzen 3. Financiële administratie 4. Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Examinering- 2 uur - open vragen EBC*L Level A Basiskennis

11 HAVO/VWO De leerdoelen EBC*L niveau A zijn voor een groot deel terug te vinden in het examenprogramma M&O EBC*L Niveau A HAVO/VWO EN EBC*L BEDRIJFSVORM & WETGEVING ONDERWERPEN: JURIDISCHE VORMEN VAN BEDRIJFS- ORGANISATIES VERKOOPCONTRACT VERSCHILLENDE VORMEN VAN SAMENWERKING INSOLVENTIERECHT

12 EBC*L Niveau A HAVO/VWO EN EBC*L KOSTEN EN PRIJZEN ONDERWERPEN: TAKEN VAN DE KOSTEN BOEKHOUDING TERMINOLOGIE VAN DE KOSTEN BOEKHOUDING PRIJZEN KOSTENPLAATS GEBASEERDE BOEKHOUDING OP WINST GEBASEERDE BOEKHOUDING FINANCIËLE ADMINISTRATIE ONDERWERPEN: DOELSTELLINGEN VAN EEN JAARLIJKS FINANCIEEL MEMORANDUM STRUCTUUR EN FUNCTIE VAN EEN BALANSTOTAAL ACTIVA PASSIVA INVENTARISATIE / VOORRADEN WINST EN VERLIES REKENING (W & V) OVERLOPENDE POSTEN DEBITEUREN (= VORDERINGEN) EN CREDITEUREN (= SCHULDEISERS) VOORZIENINGEN RESERVES

13 EBC*L Niveau A HAVO/VWO EN EBC*L BEDRIJFSDOELSTELLINGEN & KENGETALLEN ONDERWERPEN: WINSTGEVENDHEID RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN RETURN ON INVESTMENT (ROI) LIQUIDITEIT EQUITY RATIO, HEFBOOMWERKING CASH FLOW PRODUCTIVITEIT FINANCIËLE ADMINISTRATIE WINST EN VERLIES REKENING (W & V) OVERLOPENDE POSTEN DEBITEUREN (= VORDERINGEN) EN CREDITEUREN (= SCHULDEISERS) VOORZIENINGEN RESERVES AFSCHRIJVINGEN KAPITAALUITGAVEN STAPPEN VAN DE W & V ANALYSE VAN DE W & V ANALYSE VAN DE FINANCIËLE VERKLARINGEN

14 Realisatie: Maximaal 30 studielasturen Examinering op afroep, afname door EBC*L Beoordeling door EBC*L examinatoren Geslaagd bij >75% van de 100 punten Internationaal Certificaat vanuit Wenen HAVO/VWO EN EBC*L

15 Realisatie: Lesmateriaal in ordnermap M&O docenten kunnen worden getraind en gecertificeerd School heeft minimaal één gecertificeerde projectleider HAVO/VWO EN EBC*L

16 Realisatie: Scholen worden geaccrediteerd door EBC*L Pilots zijn vanaf nu mogelijk HAVO/VWO EN EBC*L

17 Kosten: Projectleidersworkshop (1 dagdeel) kost tussen: € 100 (vanaf 12 deelnemers) en € 200 (van 6 tot 12 deelnemers) per deelnemer (ex. 19% BTW) Het EBC*L A examen kost € 96 per kandidaat (geen BTW) HAVO/VWO EN EBC*L

18 Kosten: Docententraining ( 1 dag): afhankelijk van de groepsgrootte tussen: € 415 (vanaf 6 tot 9 deelnemers) en € 315 (vanaf 9 tot 12 deelnemers) per deelnemer (ex. 19 % BTW) HAVO/VWO EN EBC*L

19 NiveauHAVO/VWO Inhoud De syllabus volgt de structuur van een Business Plan Modules - Business Plan - Marketing & verkoop - Project Management - Investeringsanalyse - Financiering en Budgettering Examinering- 3 uur - open vragen EBC*L Level B Business Planning

20 EBC*L Middenstandsdiploma

21 VECON Businessschool EBC*L is een keuze mogelijkheid bij de verwerving van het certificaat VECON Business school HAVO/VWO EN EBC*L

22 Twickel College Hengelo is de eerste VECON Businessschool die EBC*L aan de leerlingen aanbiedt! HAVO/VWO EN EBC*L

23 NiveauHBO Inhoud De syllabus volgt de structuur van de benodigde economische en personele management instrumenten Modules - Human resource management - Organiseren en structureren - Actuele management instrumenten - Leiding geven Examinering- 3 uur - open vragen EBC*L Level C Kennis van bedrijfsstrategieën

24 School in Nederland Universiteit in Oostenrijk Cursus in Italië Level A, B en C Mobiliteit en Lifelong Learning

25 EBC*L biedt u de volgende hulpmiddelen om Ondernemerschap vorm te geven en te verspreiden Internationale Certificaten Training Concepten Champions League Ondernemerschap

26 EBC*L in Bedrijven, Universiteiten, Scholen and Trainingsorganisaties

27 Trainingcentra, VET Scholen als HAVO/VWO, AOC, ROC en HBO Universiteiten Representative offices in 33 landen Ministeries Kamers van Koophandel Werkvoorziening 40.000 EBC*L gecertificeerden Pader- born, Germany Internationaal EBC*L Netwerk International, Wenen Bedrijven U kunt zich nu bij de EBC*L Visie, Missie en het Netwerk aansluiten!

28 Goed Ondernemerschap stimuleert u met: Champions League 2010

29 NIEUW: VMBO Scholen gaan EBC*L JUNIOR uitvoeren in de Theoretische Leerweg VMBO EN EBC*L

30 Dank u voor uw aandacht! Bert Wissink Victor Mihalic CEO EBC*L Int. mihalic@ebcl.eu www.ebcl.eu 0043-1-813 99 77 EBC*L European Business Competence* Licence EBC*L International Vienna, Austria Heeft u vragen? Bert Wissink Voorzitter EBC*L NL bert.wissink@ebcl.nl www.ebcl.nl 0031-6-47759417


Download ppt "Bert Wissink, EBC*L International en Nederland De internationale certificaten voor Business Competence and Ondernemerschap European Business Competence*"

Verwante presentaties


Ads door Google