De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Uitmuntend Economieonderwijs’ 29 maart, De Fabrique Maarssen

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Uitmuntend Economieonderwijs’ 29 maart, De Fabrique Maarssen"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Uitmuntend Economieonderwijs’ 29 maart, De Fabrique Maarssen
6e lustrum VECON ‘Uitmuntend Economieonderwijs’ 29 maart, De Fabrique Maarssen

2 ‘Beter rekenen’ Actieplan beter presteren Bestuursakkoord vo
Regeling Prestatiebox vo De wet referentieniveaus en de gevolgen voor het vo Pilot rekentoets 2012 en 2013 Rekenen in andere vakken (APS) Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie Tijd voor vragen

3 Actieplan beter presteren
Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Beter presteren: ‘Ik wil dat Nederland met leesvaardigheid, rekenen en ‘science’ de komende PISA-metingen (in 2015 en 2018), systematisch vooruitgang boekt. Met name gemiddelde score en de scores op de hoogste vaardigheidsniveaus’ Streven naar vooruitgang van 5 punten bij rekenen- wiskunde, 4 punten bij lezen en 2 punten bij science

4 Actieplan beter presteren
Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Meer aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen: ‘De prestaties van de 20% in potentie best presterende leerlingen in het vwo moeten omhoog’

5 Actieplan beter presteren
Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Opbrengstgericht werken: ‘Doel is dat in 2015 minstens de helft van de scholen voor vo opbrengstgericht werkt. In 2018 moet dat percentage gestegen zijn naar 90%. Nu doet circa 20% dat’

6 Actieplan beter presteren
Ambities van de minister vastgelegd in dit plan Kernpunten: Ambitieuze leercultuur: ‘Ik streef ernaar dat het percentage leerlingen dat in meer vakken examen doet dan minimaal voorgeschreven is, stijgt’

7 Bestuursakkoord vo Afspraken vormen concrete uitwerkingen van: - Actieplan Beter Presteren - Actieplan Leraar 2020 Ondersteuning van scholen door VO-raad: - Implementatieplan voor scholen - Handreiking voor scholen bestuursakkoord nu beschikbaar:

8 Regeling Prestatiebox vo
Staatscourant van 5 en 6 januari 2012 2012: bedrag van € 110,26 per leerling (en € 66,= per leerling in bovenbouw vwo) Deels bestemd voor ‘Basis op orde’ dus óók voor de kernvakken taal en rekenen Scholen hebben vrijheid om te bepalen aan welke doelen zij hoeveel geld willen besteden

9 De wet en de gevolgen Sinds 1 augustus 2010 is de wet op de referentieniveaus van kracht Aanscherping slaag- zakregeling stapsgewijs vanaf In eerste afname rekentoets Zelfde schooljaar: geijkt examen Nederlandse taal

10 Nadere uitwerking Rekentoets: - binnen twee vaste perioden  CVE - wordt onderdeel van het eindexamen: Ne + rekentoets mag va Ne + rekentoets max. één 5 - afname mag ook in voorlaatste leerjaar… - vooralsnog: één herkansing (… de Minister kan …)

11 Nadere uitwerking Rekentoets: - mag ook op het niveau van een hogere schoolsoort worden afgenomen (bev. gez.) - dan ook beoordeling op dát niveau, er komt géén omrekeningstabel - ‘opstromers’ kunnen in dat geval later vrijstelling krijgen Voorbeeld: tl-leerling die de rekentoets op 3F haalt, krijgt een vrijstelling in havo

12 Examen Nederlandse taal:
Nadere uitwerking Examen Nederlandse taal: - geijkt aan het bijbehorende referentieniveau - Is onderdeel van de kernvakkenregel*) - domeinen die niet in het ce (kunnen) worden getoetst: moeten onderdeel zijn van het se

13 Aanscherping slaag- zakregeling
Gemiddelde CE cijfers tenminste 6 (≥ 5,5) Herstel weeffout in uitslagregel: leerling kon slagen met louter onvoldoendes voor CE-onderdelen  Voorbeeld 2013: Niet meer dan één vijf voor eindcijfer Nederlands, Engels en wiskunde (havo/vwo) Bevordering doorstroom HO Vanaf 2014 telt cijfer rekentoets ook mee Normaliseren uitslagregel vmbo-bb: SE telt 1x mee (was 2x)

14 Aanscherping slaag- zakregeling
nog even op een rijtje: Vmbo-BL: se + c(sp)e tellen beiden even zwaar ce-regel: ce-cijfers gemiddeld ≥ 5,5 kernvakkenregel: va Ne, En, Wi + rekentoets samen max. één voor 2014 en 2015 overgangsrecht: kernvakken + rekentoets, twee vijven mag ! de rekentoets doet niet mee in de ce- en compensatieregel maar is een zelfstandig onderdeel naast ce en se

15 2012 en 2013: CvE-pilot rekentoets voor alle scholen
CvE houdt pilots met rekentoetsen 2F voor vmbo en 3F voor havo en vwo, gebaseerd op de rekentoetswijzers, waarvoor alle vo-scholen kunnen inschrijven Kenmerken: digitale afname, flexibel binnen aangewezen periode (twee weken met behulp van minimaal vijf varianten) Doel van de pilot: oefenen met planning, organisatie, installatie, navigatie, inhoud, niveau, normering en rapportage van de rekentoets Voor de pilot van 2012 wordt per niveau minimaal één d-versie aangeboden voor kandidaten met dyslexie Binnen de pilot van 2012 wordt onderzoek naar kandidaten met dyscalculie gedaan Na de pilot 2012 (juni): voorbeeldrekentoets beschikbaar

16 Pilot 2013 Eénmalige regeling:
Deelnemers uit het voorexamenjaar hoeven bij een voldoende in 2014 de rekentoets niet opnieuw af te leggen Cijfer blijft dan 1 jaar staan Bij onvoldoende houden zij in het examenjaar het recht op het afleggen van de rekentoets én een herkansing

17 Rekenen in andere vakken

18 Rekenen in andere vakken

19 Rekenen in andere vakken

20 Protocol ERWD voor het vo
Concept is gereed Nu raadplegingstraject experts (..) Sterk gericht op handelingsplan voor zwakke rekenaars In lijn met Protocol ERWD voor het po Definitieve versie dit najaar, samenvatting komt na de zomervakantie beschikbaar (?)

21 Tijd voor vragen ?

22 Voorbeeldleerling HAVO EM
terug Vakken SE CE Eindcijfer Nederlands 6,3 5,4 6 Engels 7,1 6,0 7 Wiskunde A 5,7 4,4 5 Economie 6,7 5,3 6 Geschiedenis 6,3 5,1 6 Aardrijkskunde 6,4 5,2 6 Gemiddeld CE-cijfer: 5,2


Download ppt "‘Uitmuntend Economieonderwijs’ 29 maart, De Fabrique Maarssen"

Verwante presentaties


Ads door Google