De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrints Goedele Januari 2013 Agriflanders RENTABILITEITSANALYSE - VLEESVEE -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrints Goedele Januari 2013 Agriflanders RENTABILITEITSANALYSE - VLEESVEE -"— Transcript van de presentatie:

1 Vrints Goedele Januari 2013 Agriflanders RENTABILITEITSANALYSE - VLEESVEE -

2 22 INHOUD 1. Selectie bedrijven en methodologie 2. Resultaten Kengetallen Economische resultaten Aandeel kostenposten Spreiding technische en economische resultaten 3. Conclusies

3 33 1. Selectie bedrijven en methodologie  Selectie bedrijven  bedrijfstak vleesvee  zoogkoeien, mannelijk jongvee (stieren), vrouwelijk jongvee (vaarzen)  gesloten vleesveebedrijven  minder dan 25% kalveren aangekocht / verkocht  minimum 20 zoogkoeien per bedrijf en > 90% van de zoogkoeien behoort tot Belgisch Witblauw

4 44 2. Technische en economische kengetallen 2010 Leeftijd bij eerste kalving (maanden)30,7 Tussenkalftijd (dagen)422 Vervangingspercentage zoogkoeien (%)38,7 Sterftepercentage stieren (%)7,03 Jaargroei per afgekalfde zoogkoe (kg / jaar)553 Groei stieren (gram / dag)952 Gemiddeld krachtvoerverbruik stieren (kg / dag)2,31 Prijs van krachtvoeder stieren (euro / 100 kg)29,3 Leeftijd stieren bij verkoop (maanden)20,2 Gewicht stieren bij verkoop (kg / dier)667 Prijs stieren bij verkoop (euro / kg)3,18

5 55 2. Economische resultaten in euro per zoogkoe Totaal 2010 Aantal bedrijven71 Aantal zoogkoeien48 Totale opbrengsten 1 1.879 omzet en aanwas1.699 zoogkoeienpremie179 Totale variabele kosten 2 1.090 Bruto saldo 3 = 1 - 2 789 Totale vaste kosten 4 888 Familiaal Arbeidsinkomen 5 = 3-4 -99 Eigen arbeid 6 757 Netto bedrijfsresultaat 7 = 5 - 6 -856  Familiaal arbeidsinkomen (FAI) negatief, indien inclusief subsidies bedrijfstoeslag (221 euro / zoogkoe) dan FAI positief

6 66 2. Aandeel kostenposten  groot aandeel voederkosten: 27% ruwvoeder 47,5% van totale kosten  groot aandeel fictieve intresten: 5% intrest op levend, dood en omlopend kapitaal, en op gebouwen waarvan 7% eigen arbeid ruwvoeder

7 77 2. Spreiding technische kengetallen in euro per zoogkoe Laag BS Hoog BS Tussenkalftijd (dagen)426417 Sterftepercentage stieren (%)8,814,98 Jaargroei per afgekalfde zoogkoe (kg / jaar)531578 Groei stieren (gram / dag)924985 Gemiddeld krachtvoerverbruik stieren (kg / dag)2,592,00 Leeftijd stieren bij verkoop (maanden)20,519,8 Gewicht stieren bij verkoop (kg / dier)667668 Prijs stieren bij verkoop (euro / kg)3,143,22  50% bedrijven met het hoogste bruto saldo betere kengetallen:  een lagere tussenkalftijd, een lager sterftepercentage, een lager krachtvoederverbruik, een betere jaargroei per zoogkoe en groei stieren, en een hogere verkoopsprijs per kg vlees

8 88 2. Spreiding economische resultaten in euro per zoogkoe, volgens Bruto saldo Laag BSHoog BS Aantal bedrijven3536 Aantal zoogkoeien5244 Totale opbrengsten 1 1.6482.142 omzet en aanwas1.4891.940 zoogkoeienpremie159203 Totale variabele kosten 2 1.1441.028 Bruto saldo 3 = 1 - 2 5041.114 Totale vaste kosten 4 839944 Familiaal Arbeidsinkomen 5 = 3-4 -335170  zeer grote spreiding in BS als gevolg van hogere opbrengsten (+30%) en lagere variabele kosten (-10%)  bedrijven hoogste BS halen betere technische en economische kengetallen, en FAI is licht positief

9 99 3. Conclusies  Lage rentabiliteit vleesveesector!  familiaal arbeidsinkomen (FAI) negatief (-99 euro / zoogkoe) maar …  inclusief bedrijfstoeslag is FAI positief, zij het nog steeds (te) laag  hoog aandeel fictieve intresten in de totale kosten  En … zeer grote spreiding tussen bedrijven in bruto saldo (BS) en familiaal arbeidsinkomen (FAI)  ≠ in BS door hogere opbrengsten (+30%) en lagere variabele kosten (-10%)  bedrijven met hoger BS hebben betere technische en economische kengetallen,  … en een (licht) positief FAI  Afhankelijkheid subsidies: zoogkoeienpremie en bedrijfstoeslag!

10 10 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Vrints Goedele Januari 2013 Agriflanders RENTABILITEITSANALYSE - VLEESVEE -"

Verwante presentaties


Ads door Google