De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5.2 de aarde verandert van buitenaf

Verwante presentaties


Presentatie over: "5.2 de aarde verandert van buitenaf"— Transcript van de presentatie:

1 5.2 de aarde verandert van buitenaf
exogene krachten zorgen voor afbraak gesteente • mechanische verwering: gesteente valt uiteen samenstelling blijft gelijk • chemische verwering de samenstelling verandert • transport • sedimentatie Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

2 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
verwering • mechanische verwering: vorstverwering - instraling van de zon temperatuurverschillen samenstelling gesteente kleur gesteente - wortels van planten - zoutkristallen • chemische verwering - oplossing (b.v. door zuren in het water) - roestvorming Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

3 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
transport • klimaat heeft invloed op - soort verwering snelheid verwering - transport • transport van gesteente en sedimentatie gebeurt door - zwaartekracht - gletsjers - rivieren - zee - wind Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

4 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
stroomgebied Rhône • stroomgebied: gebied waar alle neerslag naar één rivier stroomt • waterscheiding: grens van twee stroomgebieden • bovenloop Rhône - grote hoogteverschillen - veel verwering en erosie puinhelling - Rhône begint als vlechtende rivier tijdelijk veel afvoer - massabewegingen - gletsjers Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

5 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
massabewegingen • puinhelling • aardverschuivingen - verplaatsing als geheel - vooral op steile hellingen - vooral bij natte verweringslagen gletsjers • zeer veel kracht voor erosie en transport • er ontstaat een U-dal • morenen Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

6 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
benedenloop Rhône • sedimentatie neemt toe eerst grovere delen • de rivier wordt breder en dieper • meanderen - door kleine verschillen in debiet - erosie in buitenbocht • bij zee veel sedimentatie - hoofdrivier raakt verstopt - er ontstaan zijrivieren - delta - moerassen Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

7 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Colorado • mechanische verwering sterker dan chemische • debiet wisselt sterk • veel erosie bij grote waterafvoer • uitschuren Grand Canyon → V-dal • in benedenloop veel stuwdammen • veel water voor irrigatie Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

8 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
De invloed van temperatuur en neerslag op de verwering Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

9 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Het stroomgebied van een rivier Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

10 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Het stroomgebied van de Rhône Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

11 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
Massabeweging: een aardverschuiving Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

12 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

13 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

14 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

15 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

16 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv


Download ppt "5.2 de aarde verandert van buitenaf"

Verwante presentaties


Ads door Google