De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 3.2 De aarde verandert van buitenaf endogene krachten → veranderingen van binnenuit exogene krachten → veranderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 3.2 De aarde verandert van buitenaf endogene krachten → veranderingen van binnenuit exogene krachten → veranderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 3.2 De aarde verandert van buitenaf endogene krachten → veranderingen van binnenuit exogene krachten → veranderingen van buitenaf gesteenten stollingsgesteente → door afkoelen magma afzettingsgesteente = sedimentgesteente → los materiaal (b.v. zand, kalk) → verhard materiaal (b.v. zandsteen, kalksteen) → horizontaal gelaagd metamorfgesteente → ontstaan onder hoge druk en hoge temperatuur

2 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv verwering mechanische verwering gesteente valt uiteen in kleine stukjes komt veel voor in droge gebieden - vorst (afwisseling vorst en dooi) - instraling zon (uitzetten en krimpen) - ontstaan zoutkristallen - boomwortels chemische verwering samenstelling verandert komt veel voor in vochtige gebieden - door zuren lost kalk op karstverschijnselen - door oxidatie

3 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv rivieren rivieren vervoeren water en verweringsmateriaal transport van bovenloop naar benedenloop elders wordt materiaal neergelegd → denudatie transport in het hele stroomgebied begrensd door de waterscheiding het laagste punt is de erosiebasis

4 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv bovenloop Rhône Rhône begint als gletsjerrivier eerst vlechtende rivier dit is een rivier die soms veel afvoer heeft veel erosie stroom gaat door breed U-dal uitgeschuurd door gletsjers

5 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv massabewegingen massabewegingenverplaatsing van veel materiaal naar beneden bergstorting → losse stenen komt vaker voor door dooi permafrost aardverschuiving → verweringslaag verplaatst zich als één geheel - vooral op steile hellingen - vooral bij vochtige ondergrond modderstroom → vloeibare verwerings- laag schuift omlaag

6 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv benedenloop Rhône Dit is de rivier vanaf Lyon sedimentatie overheerst rivier wordt breder en dieper stroomsnelheid neemt af sedimentatie begint met grovere delen in de vlakte ontstaat een puinwaaier meanderende rivier

7 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv de monding van de Rhône debiet van de rivier is niet zo groot stroomsnelheid wordt afgeremd door de zee afzetting zand → hoofdrivier raakt verstopt → ontstaan van zijrivieren: → delta tussen de rivieren moerassig gebied

8 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv Colorado rivier in een woestijngebied - veel mechanische verwering waterafvoer afhankelijk van - smeltwater - onregelmatige neerslag bij hoog water veel erosie - uitslijpen Grand Canyon - V-vormig dal Veel stuwdammen

9 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv de invloed van temperatruur en neerslag op verweringsprocessen

10 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv Het stroomgebied van de Rhône

11 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

12

13

14

15


Download ppt "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv 3.2 De aarde verandert van buitenaf endogene krachten → veranderingen van binnenuit exogene krachten → veranderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google