De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verspreiding common law Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Probleemstelling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verspreiding common law Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Probleemstelling:"— Transcript van de presentatie:

1 Verspreiding common law Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Welk recht van toepassing ? Welk recht van toepassing ? - 1608 Case of Tanistry: recht van het land blijft gelden voor zover voldoende zeker en compatibel met de soevereinitiet van de Engelse kroon. - 1609 Calvin’s case: municipal law blijft gelden; maar de onderdanen uit de verschillende landen hebben wel enkele transnationale rechten en plichten (toepassing van het ius gentium). Welk municipal law ? Onderscheid: Welk municipal law ? Onderscheid: - settled colony - inherited/conquered Christian nations - Inherited/conquered infidel lands

2 VSA - pol.gesch. 1 Aparte « kolonies » aan de Oostkust: Aparte « kolonies » aan de Oostkust: - elk met eigen charter e.d. - elk een governor - zelfbestuur, voor zover Engels parlement niet legifereerde Onafhankelijkheidsstrijd Onafhankelijkheidsstrijd - belastingwetten v.a. 1764: taxation without representation ! - 1773 Boston Tea party - 1774 First continental congress: Articles of association (12 kolonies) - 1776 Declaration of independence van 13 kolonies (+ Vermont 1777) - Elke kolonie een eigen grondwet Confederation 1781-1787 Confederation 1781-1787 - 1777 Articles of confederation (vgl. Unie van Utrecht) - Beperkte politieke militaire en monetaire Unie + vrij verkeer - Ideeënstrijd/ Federalist papers

3 VSA - pol.gesch. 2 Begin van de « Union » Begin van de « Union » Grondwet van 1787. In plaats van een gezantencongres komen er 3 federale machten: Grondwet van 1787. In plaats van een gezantencongres komen er 3 federale machten: - President - House of representatives - Beperkte Senate - Supreme Court - Bevoegdheden: interstate commerce, maritime law, enz. Bill of Rights 1791 : 10 amendementen Bill of Rights 1791 : 10 amendementen Strijd tussen Federalists (Adams) & Republicans (Jefferson, Madison) Strijd tussen Federalists (Adams) & Republicans (Jefferson, Madison) Rechtspraak Supreme Court: Rechtspraak Supreme Court: - Marbury v. Madison: judicial review - Ruime interpretatie federale bevoegdheden

4 VSA - pol.gesch. 3 Oorzaken secessie-oorlog: Oorzaken secessie-oorlog: - Grondwet over slavernij: bevroren 1808, niet afgeschaft - Missouri Compromise 1820 - Verschillende economische evolutie Noord en Zuid - Dred Scott v. Sandford 1857 (Compromise ongrondwettig) - Lincoln 1860 verkozen: strijd tegen slavernij gaat boven grondwet Secessie-oorlog: Secessie-oorlog: - Secessie vanaf 1860 - Lincoln reageert met Emancipation Proclamation - Noorden wint militair 1865 Radical reconstruction: Civil Rights Act 1866; XIIIth Am.; Reconstruction Act Radical reconstruction: Civil Rights Act 1866; XIIIth Am.; Reconstruction Act XIVth / XVth Am.: due process & equal protection of the laws XIVth / XVth Am.: due process & equal protection of the laws -rechtspraak: wederzijdse incorporation 1877 einde Reconstruction. « Separate but equal »-doctrine van rassenscheiding 1877 einde Reconstruction. « Separate but equal »-doctrine van rassenscheiding

5 VSA - pol.gesch. 4 Judicial activism in de 20e eeuw Judicial activism in de 20e eeuw Periode 1905-1937 Periode 1905-1937 - Lochner/N.Y. 1905: ook deelstatelijke wetten getoetst aan economische vrijheid - Roosevelt’s New Deal afgeremd Switch in time 1937: basis rational test (veel lakser) Switch in time 1937: basis rational test (veel lakser) Roosevelt bouwt met federaal geld bureaucratie uit + staten afhankelijk maken Roosevelt bouwt met federaal geld bureaucratie uit + staten afhankelijk maken Warren Court: rechtspraak bouwt zelf nieuwe social rights uit: Warren Court: rechtspraak bouwt zelf nieuwe social rights uit: - Recht om religie te verdringen naar privésfeer (Everson v. Board of Education) - Recht op gelijke toegang van rassen: Brown v. Board of Education 1954 - Affirmative Action / Civil Rights Act 1964 - Recht op abortus als privacyrecht: Roe v. Wade 1973 - Strict Scrutiny van beperkingen aan social rights Vanaf 1986: matiging. President Reagan (executive order), Rehnquist Court (minder federallsit) Vanaf 1986: matiging. President Reagan (executive order), Rehnquist Court (minder federallsit) Ideeënstrijd: liberals, libertarian conservatives, originalists. Ideeënstrijd: liberals, libertarian conservatives, originalists.

6 VSA - gesch. privR Voor onafhankelijkheid: in beginsel Engels recht; oorspronkelijk invloed beperkt Voor onafhankelijkheid: in beginsel Engels recht; oorspronkelijk invloed beperkt -Professionalisering: receptie common law (XVIIIe) Vanaf 1776: common law bevoegdheid van de staten; geen eenheid van rechtspraak Vanaf 1776: common law bevoegdheid van de staten; geen eenheid van rechtspraak Nieuwe staten: Nieuwe staten: - Louisiana: code civil 1808 - Southwest: invloed Spaans recht (vnl. Familie & familiaal vermogensrecht) Codificatiestrijd: Codificatiestrijd: - Field Code of procedure (1848) succesrijk - Field civil code weinig succes; California CC 1872 als restatement common law uitgelegd Eenmaking door rechtsonderwijs: Eenmaking door rechtsonderwijs: -methode van de historische school; materie uit het common law (cases) XXe eeuw: social engineering & judicial activism XXe eeuw: social engineering & judicial activism Uniformisatie: Uniformisatie: - Uniform state laws; UCC (1958) - Geen federal common law (Tompkins v Erie Railroad 1937) - Restatements (common law)

7 VSA - federalisme - bevoegdheden Residuaire bevoegdheid: deelstaten Residuaire bevoegdheid: deelstaten Kompetenkompetenz: grondwetswijziging (3/4 deelstaten) Kompetenkompetenz: grondwetswijziging (3/4 deelstaten) Gerechtelijke en economische Unie Gerechtelijke en economische Unie Federale bevoegdheden: Federale bevoegdheden: - enkele exclusieve bevoegdheden - concurrerende bevoegdheden (mogelijkheid federal preemption) - interstate commerce clause (ruim vanaf 1937) - general welfare clause - necessary & proper clause Inperking statelijke bevoegdheden: Inperking statelijke bevoegdheden: - dormant commerce clause - XIVth Amendment (zie grondrechten)

8 VSA - pol. instellingen Deelstatelijk Deelstatelijk - elk een eigen grondwet; uiteenlopende instellingen - meestal grote bevoegdheid governor Federale instellingen: Federale instellingen: - checks & balances: separated institutions sharing powers Congress: exclusief wetgevend initiatiefrecht Congress: exclusief wetgevend initiatiefrecht President President - benoemt ministers (Senate). Na benoeming een non-responsible government - vetorecht (tenzij overriding) Rechtspositie autochtone volkeren Rechtspositie autochtone volkeren - tot 1871 domestic dependent nations - assimilatiepolitiek, maar pas vanaf 1824 allen staatsburgers - 1934 Indian reorganization Act - 1967/1975 autonomie enerz. ingeperkt door Civil rights act, anderz. verruimd

9 VSA - gerecht Deelstatelijk Deelstatelijk - Uiteenlopende gerechtelijke instellingen - Rechters vaak verkozen Federale rechtbanken: Federale rechtbanken: - Onder Supreme Court gaandeweg een hele federale pyramide uitgebouwd Bevoegdheidsverdeling eerste aanleg Bevoegdheidsverdeling eerste aanleg - enkele exclusieve bevoegheidsgronden - verder concurerrende bevoegdheid Beperkte toegang US Supreme Court Beperkte toegang US Supreme Court Procesrecht Procesrecht - pre-trial / trial - recht op jury - class actions - plea bargaining (strafzaken)

10 VSA - normenhiërarchie Internationaal recht: geen rechtstreekse werking (dualisme) Internationaal recht: geen rechtstreekse werking (dualisme) Grondwet: supreme law of the land: rechtstreekse werking én voorrang Grondwet: supreme law of the land: rechtstreekse werking én voorrang Judicial review: Judicial review: - door alle rechtbanken - oorspronkelijk alleen beslissingen van politieke organen (niet common law) - alleen concrete normencontrole (noch abstracte, noch prejudiciële) - vereisten: controversy, standing (soms 3rd party), ripeness, mootness - uitz. political questions Wetgeving: Wetgeving: - bij concurr. Bevoegdheden voorrang federale wet - wet als uitzondering op common law (zie verder) Executive orders, proclamations, regulatory agencies (legaliteitsbeginsel) Executive orders, proclamations, regulatory agencies (legaliteitsbeginsel)

11 VSA - grondrechten Tegen de Unie: Tegen de Unie: -No established religion -Free speech -Wapendracht -Jury -Due process of law -Takings - Rights retained by the people - … Tegen de deelstaten: XIVth Am. Tegen de deelstaten: XIVth Am. Wederzijdse incorporation Wederzijdse incorporation

12 VSA - rechtsbronnen Federaal: Federaal: - grondwet en interpretatie daarvan (vnl. Grondrechten) - wetgeving. Beperkt door beperking federale bevoegdheden - in beginsel géén federal common law - toch een beperkt federal customary law Deelstatelijk: Deelstatelijk: - deelstatelijke grondwet - wetgeving: traditioneel gezien als uitzondering op common law - uniform state laws (zie hoger) - common law (zie hoger Restatements) Rechtspraak Rechtspraak - omvang stare decisis - prospective overruling


Download ppt "Verspreiding common law Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Probleemstelling:"

Verwante presentaties


Ads door Google