De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verspreiding common law

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verspreiding common law"— Transcript van de presentatie:

1 Verspreiding common law
Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. Welk recht van toepassing ? 1608 Case of Tanistry: recht van het land blijft gelden voor zover voldoende zeker en compatibel met de soevereinitiet van de Engelse kroon. 1609 Calvin’s case: municipal law blijft gelden; maar de onderdanen uit de verschillende landen hebben wel enkele transnationale rechten en plichten (toepassing van het ius gentium). Welk municipal law ? Onderscheid: settled colony inherited/conquered Christian nations Inherited/conquered infidel lands

2 VSA - pol.gesch. 1 Aparte « kolonies » aan de Oostkust:
elk met eigen charter e.d. elk een governor zelfbestuur, voor zover Engels parlement niet legifereerde Onafhankelijkheidsstrijd belastingwetten v.a. 1764: taxation without representation ! 1773 Boston Tea party 1774 First continental congress: Articles of association (12 kolonies) 1776 Declaration of independence van 13 kolonies (+ Vermont 1777) Elke kolonie een eigen grondwet Confederation 1777 Articles of confederation (vgl. Unie van Utrecht) Beperkte politieke militaire en monetaire Unie + vrij verkeer Ideeënstrijd/ Federalist papers

3 VSA - pol.gesch. 2 Begin van de « Union »
Grondwet van In plaats van een gezantencongres komen er 3 federale machten: President House of representatives Beperkte Senate Supreme Court Bevoegdheden: interstate commerce, maritime law, enz. Bill of Rights 1791 : 10 amendementen Strijd tussen Federalists (Adams) & Republicans (Jefferson, Madison) Rechtspraak Supreme Court: Marbury v. Madison: judicial review Ruime interpretatie federale bevoegdheden

4 VSA - pol.gesch. 3 Oorzaken secessie-oorlog:
Grondwet over slavernij: bevroren 1808, niet afgeschaft Missouri Compromise 1820 Verschillende economische evolutie Noord en Zuid Dred Scott v. Sandford 1857 (Compromise ongrondwettig) Lincoln 1860 verkozen: strijd tegen slavernij gaat boven grondwet Secessie-oorlog: Secessie vanaf 1860 Lincoln reageert met Emancipation Proclamation Noorden wint militair 1865 Radical reconstruction: Civil Rights Act 1866; XIIIth Am.; Reconstruction Act XIVth / XVth Am.: due process & equal protection of the laws - rechtspraak: wederzijdse incorporation 1877 einde Reconstruction. « Separate but equal »-doctrine van rassenscheiding

5 VSA - pol.gesch. 4 Judicial activism in de 20e eeuw Periode 1905-1937
Lochner/N.Y. 1905: ook deelstatelijke wetten getoetst aan economische vrijheid Roosevelt’s New Deal afgeremd Switch in time 1937: basis rational test (veel lakser) Roosevelt bouwt met federaal geld bureaucratie uit + staten afhankelijk maken Warren Court: rechtspraak bouwt zelf nieuwe social rights uit: Recht om religie te verdringen naar privésfeer (Everson v. Board of Education) Recht op gelijke toegang van rassen: Brown v. Board of Education 1954 Affirmative Action / Civil Rights Act 1964 Recht op abortus als privacyrecht: Roe v. Wade 1973 Strict Scrutiny van beperkingen aan social rights Vanaf 1986: matiging. President Reagan (executive order), Rehnquist Court (minder federallsit) Ideeënstrijd: liberals, libertarian conservatives, originalists.

6 VSA - gesch. privR Voor onafhankelijkheid: in beginsel Engels recht; oorspronkelijk invloed beperkt - Professionalisering: receptie common law (XVIIIe) Vanaf 1776: common law bevoegdheid van de staten; geen eenheid van rechtspraak Nieuwe staten: Louisiana: code civil 1808 Southwest: invloed Spaans recht (vnl. Familie & familiaal vermogensrecht) Codificatiestrijd: Field Code of procedure (1848) succesrijk Field civil code weinig succes; California CC 1872 als restatement common law uitgelegd Eenmaking door rechtsonderwijs: - methode van de historische school; materie uit het common law (cases) XXe eeuw: social engineering & judicial activism Uniformisatie: Uniform state laws; UCC (1958) Geen federal common law (Tompkins v Erie Railroad 1937) Restatements (common law)

7 VSA - federalisme - bevoegdheden
Residuaire bevoegdheid: deelstaten Kompetenkompetenz: grondwetswijziging (3/4 deelstaten) Gerechtelijke en economische Unie Federale bevoegdheden: enkele exclusieve bevoegdheden concurrerende bevoegdheden (mogelijkheid federal preemption) interstate commerce clause (ruim vanaf 1937) general welfare clause necessary & proper clause Inperking statelijke bevoegdheden: dormant commerce clause XIVth Amendment (zie grondrechten)

8 VSA - pol. instellingen Deelstatelijk
elk een eigen grondwet; uiteenlopende instellingen meestal grote bevoegdheid governor Federale instellingen: checks & balances: separated institutions sharing powers Congress: exclusief wetgevend initiatiefrecht President benoemt ministers (Senate). Na benoeming een non-responsible government vetorecht (tenzij overriding) Rechtspositie autochtone volkeren tot 1871 domestic dependent nations assimilatiepolitiek, maar pas vanaf 1824 allen staatsburgers 1934 Indian reorganization Act 1967/1975 autonomie enerz. ingeperkt door Civil rights act, anderz. verruimd

9 VSA - gerecht Deelstatelijk Uiteenlopende gerechtelijke instellingen
Rechters vaak verkozen Federale rechtbanken: Onder Supreme Court gaandeweg een hele federale pyramide uitgebouwd Bevoegdheidsverdeling eerste aanleg enkele exclusieve bevoegheidsgronden verder concurerrende bevoegdheid Beperkte toegang US Supreme Court Procesrecht pre-trial / trial recht op jury class actions plea bargaining (strafzaken)

10 VSA - normenhiërarchie
Internationaal recht: geen rechtstreekse werking (dualisme) Grondwet: supreme law of the land: rechtstreekse werking én voorrang Judicial review: door alle rechtbanken oorspronkelijk alleen beslissingen van politieke organen (niet common law) alleen concrete normencontrole (noch abstracte, noch prejudiciële) vereisten: controversy, standing (soms 3rd party), ripeness, mootness uitz. political questions Wetgeving: bij concurr. Bevoegdheden voorrang federale wet wet als uitzondering op common law (zie verder) Executive orders, proclamations, regulatory agencies (legaliteitsbeginsel)

11 VSA - grondrechten Tegen de Unie: - No established religion
- Free speech - Wapendracht - Jury - Due process of law - Takings Rights retained by the people Tegen de deelstaten: XIVth Am. Wederzijdse incorporation

12 VSA - rechtsbronnen Federaal:
grondwet en interpretatie daarvan (vnl. Grondrechten) wetgeving. Beperkt door beperking federale bevoegdheden in beginsel géén federal common law toch een beperkt federal customary law Deelstatelijk: deelstatelijke grondwet wetgeving: traditioneel gezien als uitzondering op common law uniform state laws (zie hoger) common law (zie hoger Restatements) Rechtspraak omvang stare decisis prospective overruling


Download ppt "Verspreiding common law"

Verwante presentaties


Ads door Google