De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op zoek naar…… De bijbelkenner van de Prot. Gemeente Enkhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op zoek naar…… De bijbelkenner van de Prot. Gemeente Enkhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Op zoek naar…… De bijbelkenner van de Prot. Gemeente Enkhuizen
BIJBEL-QUIZ Op zoek naar…… De bijbelkenner van de Prot. Gemeente Enkhuizen

2 Voorafje: voor iedereen
PETJE op / PETJE af De vraag is steeds: Is deze uitdrukking terug te voeren op de bijbel of niet? m.a.w. is dit een bijbelse uitdrukking????

3 spelregels We gaan allemaal staan…. Wat denkt u / wat gokt u?
Antwoord = JA, een bijbelse uitdrukking: zet uw pet op!! Antwoord = NEE, geen bijbelse uitdrukking: doe af die pet!! Verkeerde antwoord? Onverbiddelijk: ZITTEN!! En helaas: uitgeschakeld…… Goed geantwoord? Blijf maar staan en op naar de volgende vraag!

4 Deel 1 Vraag 1 De Benjamin van de familie – dat komt toch van Benjamin, de laatste zoon van Jakob, toch?

5 Antwoord 1 Ja, dus PETJE OP. Lees maar na: Genesis 35:16

6 Vraag 2 De geest geven. Dat is een typisch bijbelse manier van sterven. Of niet?

7 Antwoord 2 Ja, dus PETJE OP

8 Vraag 3 Een lust voor het oog.
Dat was hoe Eva naar de verboden vrucht keek. De zonde viel, de zin bleef bestaan.

9 Ja, dus PETJE OP Lees maar na Genesis 3:6
Antwoord 3 Ja, dus PETJE OP Lees maar na Genesis 3:6

10 Vraag 4 Er gaat mij een licht op.
Dat vindt z’n oorsprong in het licht dat God doet opgaan over de mensen. Een bijbelse uitdrukking?

11 Antwoord 4 Ja, dus PETJE OP.
Lees maar eens: Psalm 112:4 of Jesaja 9:1, of Mattheus 4:16

12 Gewogen en te licht bevonden.
Vraag 5 Gewogen en te licht bevonden. Dat gaat niet over de heksenwaag zoals in Oudewater, maar is afkomstig uit de bijbel.

13 Antwoord 5 Bij een Bachanaal in Babel verschijnt een hand die op de muur dit oordeel schrijft. Lees maar Daniël 5 Ja dus, PETJE OP.

14 Vraag 6 Hun schepen achter zich verbranden
Vraag 6 Hun schepen achter zich verbranden. Slaat op de eerste leerlingen van Jezus, die hem direct volgden toen hij hen riep.

15 PETJE AF dus, dit is geen bijbelse uitdrukking.
Antwoord 6 De bijbel meldt dat zij hun netten achterlieten. Er is dus niets verbrand. Matt 4:18-22 PETJE AF dus, dit is geen bijbelse uitdrukking.

16 Vraag 7 Iemand het mes op de keel zetten.
Komt uit de bijbel, maar heeft een andere betekenis gekregen.

17 PETJE OP, het is afkomstig uit de bijbel.
Antwoord 7 In Spreuken betekent het dat je niet te veel moet eten als je te gast bent. Je inhouden dus. Spreuken 23:2 PETJE OP, het is afkomstig uit de bijbel.

18 Vraag 0 Valt er eigenlijk ook wat te winnen, of zitten we hier als Piet S. cq Jan L. voor Joker met die petjes?

19 Antwoord 0 Ja we zitten voor Joker.
Maar er valt wel degelijk wat te winnen: Eeuwige roem!! En die petjes, die mogen jullie houden. Doorgaan dus maar….

20 Vraag 8 Iemands nieren proeven.
Is van oorsprong een goddelijke activiteit. Een bijbelse uitdrukking, of toch niet?

21 Antwoord 8 PETJE OP, dit is een bijbelse uitdrukking.
Lees maar na in Psalm 26:2; 7:10 en 2:23

22 Vraag 9 Lazarus zijn, zich het lazarus werken of schrikken.
Genoemd naar de man die door Jezus werd opgewekt uit de dood.

23 Antwoord 9 PETJE OP. Inderdaad, het is een bijbelse uitdrukking.
Zie Johannes 11:11

24 Vraag 10 Magere Hein is de bijnaam van Natanaël, de broodmagere apostel die veel nadruk legde op de dood in zijn preken.

25 Antwoord 10 PETJE AF Nee dit is geen bijbelse uitdrukking. Het komt uit de Middeleeuwen. Magere Hein verbeeldde de alles verslindende tijd. Hij werd afgebeeld als skelet met een zeis.

26 Vraag 11 Men kan geen twee heren dienen.
Zo’n uitspraak moet wel uit de bijbel komen, of niet?

27 Antwoord 11 PETJE OP want dit is een bijbelse uitdrukking.
Zie Lucas 16:13

28 Vraag 12 Na regen komt zonneschijn.
Deze woorden van God aan Noach vormen het begin van de belofte dat er nooit meer zo’n zondvloed zou zijn.

29 Antwoord 12 PETJE AF. Alleen de regenboog is het teken van God aan Noach.

30 Vraag 0.1 Bent u er nog? KNAP HOOR!! Hoe lang gaat dit duren?
Tot we er nog 4 over hebben en die….

31 Antwoord 0.1 Die mogen meedoen in de echte QUIZ !!!
Op weg naar de FINALE!!! Om de BIJBELKENNER van 2013 te worden!!!

32 Vraag 13 Ten hemel schreiend.
Zegt iets over het lijden van de mensen in de bijbel.

33 Antwoord 13 PETJE OP want dit is inderdaad een bijbelse uitdrukking.
Staat in 1 Samuel 5:12 en in 2 Kronieken 28:9

34 Vraag 14 Woekeren met je talenten.
Een bijbelse uitdrukking dus, toch??

35 Antwoord 14 PETJE OP De oorsprong is de aansporing van Jezus om hard te werken met de ons gegeven mogelijkheden. Te vinden in een verhaal over drie knechten die elk een aantal talenten (=som geld) kregen om mee te handelen. Mattheus 25

36 Vraag 15 Zij die geloven haasten niet.
Klinkt mooi maar komt het uit de bijbel?

37 Antwoord 15 PETJE OP Ja dit is bijbels: Jesaja 28:16

38 Vraag 16 Zijn pappenheimers kennen.
Dit is een verbastering van Papen Queimus, uit de brief van Petrus aan de gelovigen in Rome.

39 Antwoord 16 Nee hoor, staat er niet. Dus: PETJE Af

40 Vraag 17 De aanhouder wint. Zegt de oude profeet Eli tegen Samuel als God hem al drie keer heeft geroepen.

41 Antwoord 17 PETJE AF Als God drie keer heeft geroepen, adviseert Eli aan Samuel om te zeggen “spreek Heer uw dienaar luistert” Is toch wat anders dus. Samuel 3

42 Vraag 18 Jong geleerd oud gedaan.
Dit zegt aartsvader Isac over het bedrog van Jacob tegen zijn broer Esau.

43 Antwoord 18 PETJE AF Dit is geen bijbelse uitdrukking.

44 Vraag 19 Beter laat dan nooit.
Zegt Abram die met Sara op hoge leeftijd nog een kind krijgt

45 Antwoord 19 PETJE AF. Er staat nergens dat hij dat gezegd zou hebben.
Lees maar na Genesis 18:10

46 Vraag 20 Het is een teken aan de wand.
Een geheimzinnige hand schrijft onbekende tekens op de muur. Een bijbels verhaal?

47 Antwoord 20 PETJE OP. Tijdens het bachanaal in Babel schrijft een hand het oordeel over de feestgangers op de muur. Daniël 5:26 en 27

48 Vraag 21 Blaffende honden bijten niet.
Zegt Jezus tegen de Farizeeën die hem luidkeels verwijten maken

49 Antwoord 21 Jezus kon behoorlijk tekeer gaan, maar zo heeft hij het toch nooit gezegd. Lees bijv. Matt 23:15-39 PETJE AF dus!

50 Vraag 22 Als een donderslag bij heldere hemel
Gezegde over de manier waarop God van zich laat spreken

51 Antwoord 22 Die donder wel in combinatie met het spreken van God.
Maar die heldere hemel, nee die niet PETJE AF dus.

52 Vraag 23 De appel valt niet ver van de boom,
zegt Adam verwijtend tegen Eva als Kain zijn broer Abel vermoord heeft. Een bijbelse uitdrukking dus?

53 Antwoord 23 Wie weet, maar er is niets te vinden over een dialoog op dit punt. Genesis 4:1-16 PETJE AF dus maar.

54 Vraag 24 Als in het tegenwoordige Iran destijds een wet werd aangenomen, kon deze niet meer herroepen worden. “ Een wet van Meden en Perzen” is dan ook een bijbelse uitdrukking.

55 Antwoord 24 PETJE OP !! Klopt, lees maar na in Daniel 6:9

56 Vraag 25 Als je maar genoeg geloof hebt, kun je zelfs bergen verzetten. Een bijbelse uitdrukking?

57 Antwoord 25 Jezus zei: Als je maar een beetje geloof hebt, kun je tegen een berg zeggen “ verplaats je in zee”. PETJE OP dus Matt 21:21

58 Vraag 26 Als Job hoogbejaard is, klinkt het dat hij “oud en der dagen zat” is.

59 Antwoord 26 Inderdaad, in de Statenvertaling (wie kent die nog??) is deze uitdrukking te vinden. Job 42:17 PETJE OP dus!

60 Vraag 27 Als Noach opdracht krijgt tot het bouwen van een ark, protesteert hij: “nee Heer na mij de zondvloed”. Het mocht niet baten en dus moest hij aan de slag.

61 Antwoord 27 PETJE AF !! Men zegt dat de uitdrukking van madame de Pompadour komt. In ieder geval niet van Noach. Genesis 6:9-22

62 Vraag 28 Staan als een zoutpilaar.

63 Antwoord 28 Slaat op de vrouw van Lot die niet mocht omzien naar Sodom en Gomorra. Dus inderdaad PETJE OP Genesis 19:26

64 Vraag 29 Bouwkundig advies van Jezus:
Je moet je huis op een rots bouwen.

65 Antwoord 29 Klopt. In Matt 7:24 en 16:18 staat:
Bouw je huis niet op het zand, maar op een rots PETJE OP

66 Vraag 30 In de Apocalyps, oftewel in Openbaringen is het verdomhoekje te vinden: “In de verdomhoek terecht komen” Een bijbels hoekje dus?

67 Antwoord 30 Nee hoor, dat hoekje kent de Bijbel niet. PETJE AF dus!

68 Vraag 31 Daniel zegt tegen koning Nebukadnesar:
In het land der blinden is eenoog koning!

69 Antwoord 31 Als hij dat had durven zeggen zou hem dat ongetwijfeld de kop gekost hebben. Verstandig dat hij wat omzichtiger te werk ging. PETJE AF dus. Lees evt. Daniel 2:24-25

70 Vraag 32 Jezus vergelijkt zichzelf met een dief en dat leidt tot
Als een dief in de nacht. Een bijbelse uitdrukking.

71 Antwoord 32 Correct PETJE OP !! Matt. 24:43

72 Vraag 33 David, op weg naar Goliath, zei tegen Saul
Wie niet waagt die niet wint.

73 Antwoord 33 Misschien heeft hij dat wel gedacht, maar zijn uitspraken waren een stuk vromer. 1 Samuel 17:33-37 PETJE AF

74 Vraag 34 Na zijn overspel met Bathseba laat David haar man omkomen in de strijd. Zo kan hij haar trouwen. Een goed begin is het halve werk, heeft hij gezegd.

75 Antwoord 34 Dat zou wel erg cynisch zijn.
Nee niet te vinden in het verhaal. PETJE AF dus!

76 Vraag 35 Wie met pek om gaat wordt er mee besmet.
Een bijbelse uitdrukking of komt het van de 17e eeuwse scheepsbouw?

77 Antwoord 35 Ja dat is een lastige, want wie kent het boek Sirach? Een zgn deuterocanoniek ook wel apocrief boek met de Wijsheden van Jezus. Sirach 13:1 Dit boek werd gebruikt in het onderricht in wijsheden. Jazeker, het is een bijbelse uitdrukking. PETJE OP Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

78 Vraag 36 De bijbel suggereert dat je op je 50e “Abraham zult zien”
Klinkt erg bijbels, maar is het zo?

79 Antwoord 36 PETJE OP Omstanders zeggen tegen Jezus: “u bent nog niet eens vijftig en u zegt dat u Abraham kent” Johannes 8:57

80 Vraag 37 Als het kalf verdronken is dempt men de put.
Zo zeggen de broers als ze Jozef in de put hadden gegooid.

81 Antwoord 37 PETJE AF Die put stond trouwens droog.
Niks bijbels aan dus. Genesis 22:18-25

82 Vraag 38 De bruidegom uit Kana zei, toen bleek dat de wijn op was:
Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus.

83 Antwoord 38 In dat verhaal zegt die bruidegom helemaal niets….
Verbaasd was hij vast wel. PETJE AF dus.

84 Vraag 39 Een blauwe maandag.
De profeet voorspelt dat het koningschap van Sallum maar een maand zal duren. En blauw is de kleur van de trouw. Vandaar.

85 Antwoord 39 Zou best op die koning kunnen slaan, maar komt niet uit dat verhaal. PETJE AF

86 Vraag 40 Wie het laatst lacht, lacht het best.
Zei de engel van God tegen Sarah als die lacht om de voorspelling dat zij als hoogbejaarde een kind zal krijgen.

87 Antwoord 40 Wie weet wat die engel gedacht heeft, maar dit is niet zo vastgelegd in de bijbel. PETJE AF


Download ppt "Op zoek naar…… De bijbelkenner van de Prot. Gemeente Enkhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google