De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop inhoud en beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop inhoud en beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop inhoud en beleid
Actuele ontwikkelingen Workshop inhoud en beleid Werkconferentie Pilotexamens taal en rekenen Jetske Woudstra Rianne Reichardt

2 Workshop Terugblik pre-pilots (ochtend) Evaluatiegegevens Uitwisseling
Vooruitblik pilotexamens (middag) Periodes Doelgroep Voorbereiding + handreiking draaiboek Welke onderzoeksvraag wil je beantwoord hebben met de pilotexamens? Dit zijn de zaken waar we het in het ochtend en middaggedeelte van deze workshop over gaan hebben. Uiteindelijke doel: Hoe bereid je je voor op de pilotexamens in 2012 en 2013? In de workshop vanuit je rol als contactpersoon/beleidsmedewerker. Laatste deel van de dag samen met de andere betrokkenen vanuit je instelling. We proberen op de laatste vraag antwoord te krijgen. 2

3 Terugblik pre-pilot Evaluatie Analyse resultaten van de afname (Cito)
Verslag procedure normering en bepalen voorlopige cesuur (Cito) Enquêtes: studenten, docenten, examencoordinatoren, IT-deskundigen Evaluatiebijeenkomst met vertegenwoordigers instellingen Evaluatiegesprek met JOB (april) Evaluatie op 4 manieren: Analyse resultaten: Beleidsrapportage op basis van de gegevens die vooraf ingevuld moesten worden: Steekproeven -> gewogen gemiddels bijvoorbeeld voor: sector, bol/bbl, leeeftijd, vooropleiding, armoedecumulatiegebieden, jongen/meisje etc. Niet altijd ingevuld dus valt er nog niet veel te zeggen. Wel duidelijk dat als het goed ingevuld wordt dat dan relevante conclusies getrokken kunnen worden. Moet dus bij de pilots goed opgelet worden!!!!! Normering en cesuurbepaling: Eerst voorlopige cesuur ook omdat nog maar weinig deelnemers onderwijs hebben gehad op basis van de referentieniveaus. Procedure: Standaardsetting. Daarnaast ankeritems (items die eerder afgenomen zijn, bijv. in de diagnostische toetsen) die het mogelijk maken de daar gehanteerde cesuur te extrapoleren naar de pilotexamens. Op basis hiervan: 3 stappen Technisch normeringsadvies op basis van toets en itemanalyse en vergelijking met ‘ijkpunten’ Bespreking in vaststellingscommissie van items die mogelijk problematisch waren -> inhoudelijk normeringsadvies van de vaststellingscommissie Besluit van CvE over voorlopige cesuur. Voorlopig want het is een éérste bod. Daarnaast is er een vaardigheidsschaal opgesteld die het mogelijk maakt om beide versies van het pre-pilotexamen te equivaleren. Enquetes – volgende sheets 3

4 Terugblik pre-pilot Enquête deelnemers taal
Deelnemers over taal Lezen van teksten op scherm nogal lastig 43% liever examen op papier Examen is te doen, niet moeilijk en niet makkelijk Lessen Nederlands sluiten niet aan bij het examen Wens: mogelijkheid om teksten te vergroten Technische onvolkomenheden: knipperende balk bij scrollen Klachten over afnamecondities op school Valt verder niet veel over te zeggen. Ruim 800 deelnemers hebben enquête ingevuld. Waar mogelijk aangeven wat er eventueel meegedaan wordt. (Met Jetske overleggen) 4

5 Terugblik pre-pilot Enquête deelnemers rekenen
Deelnemers over rekenen 43% vond niet kunnen terugbladeren vervelend, 27% heel vervelend Men vond het leeswerk niet te veel Woordgebruik niet te moeilijk 45% liever een toets rekenen op papier Grote meerderheid geen lessen rekenen gehad als voorbereiding op het examen; rekenen is/was geen expliciet onderdeel van de opleiding. Idem als bij taal 5

6 Terugblik pre-pilot Enquête docenten
Docenten over pre-pilot examens 56% denkt dat deelnemers moeite hebben met het digitale karakter 55% denkt dat deelnemers bij rekenen moeite hadden met het niet kunnen terugbladeren 44% vindt dat deelnemers niet genoeg tijd hadden Toelichting op gebruik correctiemodule niet duidelijk Niet meer dan 5 minuten nodig voor correctie per kandidaat Haperingen bij de filmpjes (luistervaardigheid) Traagheid van de rekenmachine Tja, wat valt er nog meer over te zeggen….. 6

7 Terugblik pre-pilot Uitwisselen ervaringen Rol contactpersonen
Samenwerking betrokkenen Voorbereiding deelnemers Beschikbare hulpmiddelen Evaluatie Ervaringen deelnemers Ervaringen docenten Leerpunten/tips Jetske het lijkt me dat jij het hier over gaat pakken. Eerst kijken of de mensen die er zitten met ervaring zich herkennen in wat wij nu hebben besproken. Dan kom ik na de pauze weer met de volgende sheet. Of denk jij er anders over nav ons telefoongesprek net? 7

8 Vooruitblik pilotexamens
Spreiding periodes Deelnemers pilotexamens 3F Condities en opschaling Deelnemers pre-pilot 2F Voorbereiding op (pre-)pilots Na de pauze begin ik hier weer mee. 8

9 wanneer 1e periode: 2e periode: Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Pre-pilot 2F Rekenen 3F Taal 3F 2e periode: Week 23 en 24 (vanaf t/m 16-06): rekenen 3F Week 24 en 25 (vanaf t/m 23-06): Nederlandse taal 3F

10 Wie (pilots) mbo-4 studenten gestart na 01-08-10
in laatste of voorlaatste jaar van opleiding (1e pilotjaar, mbo-4) (2e pilotjaar, mbo-4) = generale repetitie! Let op opschaling (zie planningsinstrument) Cohort 2010 Cohort 2011 2e jaars (2+3-jarig) 1e jaars (1+2-jarig) Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 3e jaars (3+4-jarig) 2e jaars (2+3-jarig) 1e jaars (1+2-jarig)

11 hoe Condities: 1e pilotjaar: kandidaat doet taal en rekenen, geen herkansing 2e pilotjaar: kandidaat doet taal en/of rekenen in 1 periode, mogelijkheid tot herkansing Opschaling: Geen beperking aan aantallen deelnemers 2e pilotjaar is generale repetitie ook qua verwacht aantal te examineren kandidaten

12 Wie pre-pilot 2F Studenten mbo 2 en mbo 3 in hun laatste opleidingsjaar Nog geen aanpassingen voor dyslexie! Geen beperking aan aantallen wel steekproef (dus gegevens over kandidaten invullen!!)

13 Vooruitblik pilotexamens
Waarom meedoen? Voorbereiding via: Voorbeeldexamens Handreiking draaiboek – usb-stick Bij waarom meedoen benadrukken dat als er serieus aan deelgenomen wordt: 1 je beter voorbereid bent als het straks om het echie is. 2 je krijgt zich op waar je als school staat; hoe doen jullie studenten het? 3 het voor het ministerie mogelijk is om beleid te maken op de definitieve invoering, bijv. rond zorggroepen (bbl, niveau 1, handicaps). Voorbeeld examens zijn nu beschikbaar. In mei/juni evaluatiebijeenkomsten. Handreiking draaiboek – usb-stick. Laten zien. Eventueel doorlopen met de deelnemers. Ja wordt uitgereikt, maar we moeten het erover hebben wat ze daarmee kunnen doen. Jan Paul zal hier ont 13


Download ppt "Workshop inhoud en beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google