De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 5 Funderingen op staal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 5 Funderingen op staal."— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 5 Funderingen op staal

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Staalfunderingen Strook Plaat Poer

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeelden van poeren

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeelden van stroken

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Aanlegdiepte fundering NEN 6740 10.2Minimale Aanlegdiepte De aanlegdiepte van de fundering moet voor de muren van bouwwerken langs de perceelgrens behoudens die tussen woningen of gebouwen onderling ten minste 0,80m zijn en anders ten minste 0,60m" Toelichting: De genoemde minimale aanlegdieptes houden verband met de indringing van de vorst in de grond en met mogelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen.

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Detaillering doorgaande gewapend-betonplaat

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Toepassing grondverbetering

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekening Staalfundering Wordt beschreven in NEN 6740 / 6744 Analoog aan fundering op palen (NEN 6743): 1.Toetsing op grondmechanisch bezwijken 2.Toetsing bruikbaarheid constructie t.g.v. deformatie fundering (zettingen)

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bezwijkmechanismen Doorponsen in slappe lagen Squeezen van slappe lagen Glijvlakken

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Doorponsen (In slappe lagen) Squeezen van slappe lagen Bezwijkmechanismen Bezwijken vol- gens Prandtl

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bezwijken vlg. Prandtl ’’ dede tete BeBe AeAe

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Afmetingen bezwijkvlak Grootte invloedsgebied wordt bepaald door t e en B e Afhankelijk van de sterkte van de grondsoort: t e : 0,6 tot 2,5 * B e A e : 1 tot 8 * B e Hoe beter (sterker) de grond, hoe groter t e en A e

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Belangrijke parameters bezwijken Vanuit de grond Volumegewicht van de grond boven het funderingsoppervlak:  ’, d e Volumegewicht van de grond binnen het invloedsgebied Sterkte-eigenschappen van de grond binnen het invloedsgebied φ' en c' Zelf te kiezen Afmeting B e Gekozen diepteligging d e Grootte van de belasting

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Aanlegbreedte ( B e ) Diepteligging (d e )

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wat moet je dus niet doen: Ontgraven naast een staalfundering kan erg gevaarlijk zijn!

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Ontgraven naast Staalfundering Bijvoorbeeld oplossen door: Toepassen stijve verankerde of gestempelde wand Sleufsgewijs ontgraven en ondermetselen Grondinjectie

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Ondermetselen

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Toepassing injectie: Bouwput naast fundering op staal

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Deformaties Staalfundering Paalfundering

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Deformaties

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Glijvlak bij een fundering op staal

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Treedt een glijvlak op of niet?

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Klassiek schuifprobleem

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wrijvingsweerstand 2 stalen bakjes, open zijden tegen elkaar, gevuld met grond grond

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS FhFh FhFh FhFh Wrijvingsweerstand FhFh

26 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS FhFh FhFh FhFh Wrijvingsweerstand FhFh schuif- vlak

27 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS FnFn FnFn FhFh FhFh evenwichtsvoorwaarde: F h < f * F n Wrijvingsweerstand

28 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS FnFn FnFn FhFh FhFh evenwichtsvoorwaarde: F h < f * F n Wrijvingsweerstand analoog aan situatie met 2 blokjes

29 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS FnFn FnFn FhFh FhFh Oppervlak: A evenwichtsvoorwaarde:  < f *  n  = F h / A = schuifspanning  n = F n / A = normaalspanning Wrijvingsweerstand, uitgedrukt in spanningen

30 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS  max = f *  n nn  0 Geen bezwijken Wel bezwijken Wrijvingsweerstand, uitgedrukt in spanningen schuif- spanning normaalspanning

31 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Schuifspanningen in de grond  max = tan (  ’) *  n ’ nn  ’ hoek van inwendige wrijving In zandgrond  0

32 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS nn ’’ In cohesieve grond: cohesie c’  ’ hoek van inwendige wrijving  0  max = c’ + tan (  ’) *  n ’ Schuifspanningen in de grond

33 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Klassiek schuifprobleem FnFn FwFw G Krachten: normaalkracht F n wrijvingskracht F w gewicht G

34 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Krachtenevenwicht FnFn FwFw G G FwFw FnFn 

35 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Krachtenevenwicht FxFx FyFy FnFn FwFw G wordt ontbonden in: F x = G*cos(  F y = G*sin(   G schuifkracht, de kracht die het blok laat schuiven F y =

36 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wrijvingsweerstand FnFn FwFw G Evenwichtsvoorwaarde: F w ≤ F w ; max met:F w ; max = f * F n f = wrijvingsfactor

37 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wrijvingsweerstand F w ; max = f * F n FnFn F y oftewel: F schuif 0 Geen bezwijken Wel bezwijken

38 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Opgave Men wil een zo steil mogelijk talud maken van droge grond. Welke helling  blijft precies liggen?  ? Gegeven: hoek van inwendige wrijving  ’ cohesie c’ = 0

39 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Beschouw een zandkorreltje dat nog net blijft liggen op de helling: FxFx FyFy FnFn FwFw G wordt ontbonden in: F x = G*cos(  F y = G*sin(  F w;max = F x * tan(φ’) Dus: F y ≤F w;max G * sin(  ) ≤ G * cos(  ) * tan( φ ’) tan (  ≤  tan( φ ’) ≤φ’≤φ’  G schuifkracht, de kracht die de korrel laat schuiven

40 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Doorponsen (In slappe lagen) Squeezen van slappe lagen Bezwijkmechanismen Bezwijken vol- gens Prandtl

41 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bezwijken vlg. Prandtl ’’ dede tete BeBe AeAe

42 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Belangrijke parameters bezwijken Vanuit de grond Volumegewicht van de grond boven het funderingsoppervlak:  ’, d e Volumegewicht van de grond binnen het invloedsgebied Sterkte-eigenschappen van de grond binnen het invloedsgebied Zelf te kiezen Afmeting B e Gekozen diepteligging d e Grootte van de belasting

43 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bezwijken vlg. Prandtl v’v’ dede tete B ef aeae

44 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Grootte invloedsgebied hangt af van de sterkte van de grond

45 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Draagkracht gedraineerde geval F v =  max ’ * A ef met: F v Vertikale belasting bij bezwijken  max ’Vertikale spanning onder de funderingsvoet bij bezwijken A ef Effectief funderingsoppervlak A ef = B ef * L ef L ef effectieve lengte funderingsoppervlak, met L ef > B ef

46 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Excentrische belasting B ef B ef /2 B ef B ef /2

47 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Draagkracht gedraineerde geval F v =  max ’ * A ef met:  max ’ = c e ’ * N c * s c * i c +  v ’ * N q * s q * i q + 0,5*  e ‘ * B ef * N  * s  * i  met:NDraagkrachtfactoren afhankelijk van  e ’ sVormfactoren, afhankelijk van B ef / L ef iReductiefactoren, indien er ook een horizontale belasting is c e ’ Gewogen gemiddelde cohesie binnen invloedsgebied  v ’ Korrelspanning t.h.v. de funderingsvoet  e ‘ Gewogen gemiddelde effectieve volumegewicht binnen invloedsgebied

48 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Draagkrachtfactoren

49 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Vormfactoren s  = 1 - 0,3 * B ef / L ef lange strook: => 1 vierkante poer: => 0,7 s q = 1 + (B ef / L ef ) * sin(  e ’)lange strook: => 1 vierkante poer: => ca. 1,5 s c = (s q * N q - 1) / ( N q - 1) lange strook: => 1 vierkante poer: => 1,5 tot 2

50 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeldopgave Een centrisch belaste poer in droge zandgrond met:  droog =18 kN/m 3  ’= 30 graden Afmetingen poer 0,8 m x 0,8 m, 1 m gronddekking Gevraagd: Bezwijkdraagvermogen

51 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Aandachtspunten Het behandelde mechanisme is vaak maatgevend. Er dienen er echter meer te worden bekeken: In geval van cohesieve lagen ook doorponsen en squeezing In geval van horizontale belastingen of excentriciteit kantelstabiliteit en schuifweerstand. Controle op deformaties. Zie NEN 6744, ook voor veiligheidsfilosofie.


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Funderen van een bouwwerk les 5 Funderingen op staal."

Verwante presentaties


Ads door Google