De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inter-& transdisciplinair onderzoek als unique selling point voor Wageningen UR Annemarie Groot (Alterra) Judith Klostermann (Alterra) Jolanda van den.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inter-& transdisciplinair onderzoek als unique selling point voor Wageningen UR Annemarie Groot (Alterra) Judith Klostermann (Alterra) Jolanda van den."— Transcript van de presentatie:

1 Inter-& transdisciplinair onderzoek als unique selling point voor Wageningen UR Annemarie Groot (Alterra) Judith Klostermann (Alterra) Jolanda van den Berg (LEI)

2 Aanleiding onderzoek Onderzoek buiten Europa levert Wageningen UR unieke positie op gebied van inter- & transdisciplinair onderzoek Hoe inter-transdisciplinair onderzoek verder te ontwikkelen als ‘unique selling point’? “ Wageningen heeft een enorme traditie in en ervaring met in participatief onderzoek en actieonderzoek en daar heeft transdisciplinair onderzoek toch zijn wortels liggen” …...

3 Presentatie Inter- & transdisciplinair onderzoek: In theorie Waarom vraagt onderzoek buiten Europa een inter- en transdisciplinair onderzoeksaanpak? Inter- & transdisciplinair onderzoek: In de praktijk Knelpunten Aanbevelingen voor KB1

4 Inter- en transdisciplinair: Theorie (de Boer et al, 2005; Regeer en Bunders, 2007; Leemans, 2007) Interdisciplinair: Samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines. De interactie kan variëren van uitwisseling tot integratie Transdisciplinair Samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines én niet-wetenschappers. Integratie van behoeften en ervaringskennis met wetenschappelijke kennis Multidisciplinair: Wetenschappers uit verschillende disciplines werken naast elkaar aan onderdelen van hetzelfde vraagstuk.

5 Waarom inter- en transdisciplinair onderzoek? Trendbreuken binnen denken over wetenschap Gevoelde noodzaak om complexe vraagstukken niet op te splitsen in deelproblemen Vernieuwing in kennis en innovatie Mono- disciplinair Multi- disciplinair Inter- disciplinair Trans- disciplinair Continuum

6 Waarom inter- en/of transdisciplinair in internationaal onderzoek? Normatieve drive Bruikbaarheid/relevantie van resultaten Werken in onbekende cultuur en context Equity “ Wetenschap en technologie bevorderen vaak ongelijkheid. …Je wilt ook naar een meer democratische, meer gelijkwaardige samenleving toe”…..” Ik houd niet van - wij zullen dat wel allemaal vertellen hoe het zit-…”.

7 Inter- en transdisciplinair: Terminologie? Transdisciplinair Bèta-gamma onderzoek Interdisciplinair Delta benadering Integrative research Collaborative research Actieonderzoek Participatory (learning and action) research Sociaal leren Integrated assessment Cross-disciplinary research Interactief onderzoek

8 Hoe wordt er over transdisciplinair gesproken? Verbijzondering van interdisciplinair onderzoek vs als fundamenteel andere vorm van kennismanagement Is een betere vorm van onderzoek vs is consultancy Goed transdisciplinair onderzoek bevat bijdragen van inter – en monodisciplinair onderzoek “ Transdisciplinariteit is kennismanagement in een nieuwe vorm. Het betreft een fundamenteel andere kijk op hoe kennis zich ontwikkelt namelijk in lerende communities bestaande uit maatschappelijke partijen en onderzoekers. Zij zijn allemaal kennisdragers en kennisleveranciers”.

9 Inter- en transdisciplinair: Samenwerking tussen onderzoekers onderling Samenwerking tussen bèta’s en gamma’s moeizaam Interactie is dominante praktijk binnen WUR - Integratie van concepten, benaderingen, methodieken nauwelijks

10 Transdisciplinair: Samenwerking tussen wetenschappers en niet-wetenschappers Role van niet–wetenschappers in formulering onderzoeksvragen is gering Financieringsstructuur Lastig voor niet-wetenschappers Niet-wetenschappers leveren specifieke kennis over cultuur, ecosysteem, politieke systeem… Leidt tot vernieuwende wet. concepten (selectief)Gebruik van het onderzoek(sresultaten)

11 State of the art van inter- en transdisciplinair onderzoek binnen Wageningen UR Onderzoek op meerdere schaalniveaus (50%) Samenwerking met overheden en andere wetenschappelijk instituten (35%) Gericht op collectief leren voor nieuwe praktijken in gebruik en beheer (75%) Gericht op ontwikkelen van nieuwe institutionele arrangementen voor duurzame ontwikkeling (60%) Source: Harms et al., 2009

12 Knelpunten Institutioneel- financieel Financiers & reviewers staan weinig open (T) Onevenwichtige positie niet-wetenschappers in projecten (T) Publicatiemogelijkheden (I&T) Competenties stakeholders Belangenpartijen, policymakers, ‘minderheden’: competenties, interesse (T) Wetenschappers: opvatting kennis(ontwikkeling); competenties (T) Geen professionele procesfacilitatie (T)

13 Knelpunten (vervolg) Kwaliteit onderzoek Geringe integratie – te weinig innovatieve kennis (I&T) Gebrek aan ondersteunende theorieën /methodieken? Of maatschappelijk relevant of wetenschappelijk sterk (T) Lastig om case specifieke kennis te ‘generaliseren’ (I &T)

14 Aanbevelingen KB1 Kwaliteit onderzoek vergroten – publiceren! Kennisintegratie Competenties stakeholders

15 Kwaliteitsverbetering: focus op kennisintegratie 1+1 > 2 Middelen voor integratie InterdisciplinairTransdisciplinair Theorie- concepten ‘Bridging concepts’ (systeemdenken, macht) + Bridge concepts als leren en onderhandelen MethodiekenModellen, scenario’s, gezamenlijke frames + Part. methoden, CoPs: integratie disciplinaire & ervaringskennis ProduktenGeïntegreerde synthese produkten definiëren Idem

16 Kwaliteitsverbetering: Competentiebevordering Niveau onderzoeker Goed op eigen discipline Over eigen grenzen heen, flexibel……… Omgaan met ‘conflicting claims’ Ontwerpende benadering Team –community niveau Grenswerkers: vertalen en verbinden van kwantitatief/modelmatig – kwalitatief Facilitator dialoog – vertrouwen Continue professionalisering in lerende communities “Ik voel mij een knowledge broker. Ik begrijp waar de sociologen het over hebben en waar de modelleurs het over hebben”

17 KB1: Kwaliteitsverbetering ook door… Van case specifieke kennis naar meer generieke kennis: multiple cases, identificeer en generaliseer lessen voor anderen Grensvlakwerk: voorbeelden Biofysische modellering koppelen aan sociaal economische modellering Koppeling van schalen Eis wet. publicaties over proces en inhoud (apart) Zoek samenwerking met universiteit

18 Dank aan: © Wageningen UR B. Annevelink; J. Broerse; F. Brouwer; P. Struik; K. Jansen; M. Hisschemöller; F. Jaspers; W. Tuinstra; R. Leemans; K. Kok; C. Kroeze; M. van Mansfeld; P. Opdam; A. van Paassen; C. Ritsema;, S. van Rooij; M. Slingerland; C. Terwisscha Van Scheltinga; S. Werner en B. Harms & P. Windmeijer


Download ppt "Inter-& transdisciplinair onderzoek als unique selling point voor Wageningen UR Annemarie Groot (Alterra) Judith Klostermann (Alterra) Jolanda van den."

Verwante presentaties


Ads door Google