De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 02

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 02"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 02
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Constructief vormgeven in beton
Onderwerpen Relatie tussen moment en wapening in balk/plaatligger Voor- en nadelen, eisen, eigenschappen, veiligheid Verschil/overeenkomst balk en plaatligger Schematiseren/opleglengte/systeemlengte Schatten van de afmetingen vloeren en balken

3 Constructief vormgeven in beton

4 Constructief vormgeven in beton
Wapening Betondekking Aantasting van beton

5 Constructief vormgeven in beton
Aantasting van beton Carbonatatie Chloriden Vorst / dooi-wisselingen Chemische aantasting

6 Constructief vormgeven in beton
Beton - Indeling in Milieuklassen Geen aantasting mogelijk (geen wapening) XO Carbonatatie XC Chloriden, anders dan zeewater XD Chloriden, afkomstig uit zeewater XS Vorst / dooi al dan niet met dooizouten XF Chemische aantasting XA

7 Constructief vormgeven in beton

8 Constructief vormgeven in beton
Milieuklasse plaat, wand balk, poer, console kolom Geen risico op corrosie of aan aantasting ( X = exposure, 0 = zerorisk) XO 15 25 30 Corrosie ingeleid door carbonatatie ( C = carbonatation) XC1; XC2; XC3; XC4 35 Corrosie ingeleid door chloriden, anders dan afkomstig uit zeewater ( D = de-icingsalts) XD1; XD2; XD3 40 Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater ( S = seawater) XS1; XC2; XC3 Aantasting door vorst/dooi-wisselingen met of zonder dooizouten. (F = frost) XF1; XF2; XF3; XF4 Chemische aantasting ( A = agressive) XA1; XA2; XA3 BETONDEKKING BUITENSTE WAPENING

9 Constructief vormgeven in beton
BETONDEKKING BUITENSTE WAPENING Toeslagen in mm (onveranderd) nabehandeld oppervlak + 5 oncontroleerbaar oppervlak f’ck < 25 N/mm2 dekking op hoofdwapening: c ≥ k indienk ≤ 25 mm c ≥1,5 k indienk > 25 mm

10 Constructief vormgeven in beton
Functies wapening Hoofdwapening: wapening in overspanningsrichting Verdeelwapening: wapening loodrecht op de overspanningsrichting, verdeelt de belasting over de hoofdwapening. Bijlegwapening: voor plaatselijke belastingconcentraties en bij sparingen Krimpwapening: tegen krimpscheuren tijdens de verharding van beton.

11 Constructief vormgeven in beton
Dragende eigenschappen gewapend beton Stijfheid Brandveiligheid Bouwfysische eigenschappen

12 Constructief vormgeven in beton
Samenwerking beton en staal

13 Constructief vormgeven in beton
Betonsterkte- klasse f’ck f’b Fb Fbm E’b C 12/15 15 9 0,90 1,8 26000 C 20/25 25 1,15 2,3 28500 C 28/35 35 21 1,40 2,8 31000 C 35/45 45 27 1,65 3,3 33500 C 45/55 55 33 1,90 3,8 36000 C 53/65 65 39 2,15 4,3 38500

14 Constructief vormgeven in beton
f’ck karakteristieke kubusdruksterkte f’b;rep representieve waarde van de druksterkte 0.72f’ck f’b rekenwaarde van de druksterkte fb;rep representieve waarde van de treksterkte 0.7( f’ck) fb rekenwaarde van de treksterkte fbm gemiddelde treksterkte = 2fb fbr gemiddelde buigtreksterkte (1.6-h)fbm<fbm De sterkteklassen van beton worden in Nederland aangeduid met de let ter B ( van beton)gevolgd door een getal. Dat getal geeft de karakterist ieke waarde van de kubusdruksterkte aan. De vorm van de kubus is echter niet representat ief en moet altijd worden omgerekend; een cilindervorm geeft een betere weergave van de werkelijkheid. I n vele andere Europese landen wordt daarom gerekend met de cilinderdruksterkte. In de nieuwe Europese aanduiding van sterkteklassen van beton staan nu zowel de karakterist ieke kubusdruksterkte, als ook de karakterist ieke cilinderdruksterkte vermeld, voorafgegaan door de letter C (concrete)

15 Constructief vormgeven in beton

16 Constructief vormgeven in beton

17 Constructief vormgeven in beton

18 Constructief vormgeven in beton

19 Constructief vormgeven in beton

20 Constructief vormgeven in beton

21 Constructief vormgeven in beton
Schematiseren

22 Constructief vormgeven in beton

23 Constructief vormgeven in beton

24 Constructief vormgeven in beton

25 Constructief vormgeven in beton
Voorbeeld viaduct

26 Constructief vormgeven in beton
Opleggingen

27 Constructief vormgeven in beton

28 Constructief vormgeven in beton

29 Constructief vormgeven in beton

30 Constructief vormgeven in beton
Randvoorwaarden balken De randvoorwaarden zijn voorwaarden waaraan de balk ter plaatse van de oplegging (rand) moet voldoen. De buigstijfheid van de oplegging De balk kan bij de oplegging al dan niet verdraaien. De veerstijfheid van de oplegging De oplegging kan al dan niet doorbuigen (veren).

31 Constructief vormgeven in beton
We maken onderscheidt in: vrije oplegging volledige oplegging gedeeltelijke oplegging toevallige inklemming.

32 Constructief vormgeven in beton
Vrije oplegging Vrije oplegging kolom balk onbelast belast

33 Constructief vormgeven in beton
Volledige inklemming Volledige inklemming wand balk onbelast belast

34 Constructief vormgeven in beton
Gedeeltelijke inklemming Gedeeltelijke inklemming balk vloer onbelast belast

35 Constructief vormgeven in beton
Toevallige inklemming Toevallig inklemming wand balk onbelast belast

36 Constructief vormgeven in beton
Veerstijfheid (mate van ondersteuning) Statisch bepaalde constructies Statisch onbepaalde constructies

37 Constructief vormgeven in beton
Onderverdeling veerstijfheid Starre ondersteuning Als de balk uit een wand, muur of kolom bestaat Verende ondersteuning Als de ondersteuning tgv een oplegreactie vervormt. Geen ondersteuning Een uitkragende balk met aan één zijde geen ondersteuning.

38 Constructief vormgeven in beton
Randvoorwaarden vloeren De randvoorwaarden hebben betrekking op; de wringstijfheid van de randen tpv de oplegging de veerstijfheid van de randen tpv de oplegging.

39 Constructief vormgeven in beton
Vaststelling randvoorwaarden vloeren vrije oplegging volledige oplegging gedeeltelijke oplegging toevallige oplegging.

40 Constructief vormgeven in beton
Om de verhouding van de buigstijfheden aan te geven tussen de balk en vloer is de coefficient ρ ingevoerd. ρ = EIbalk / EIvloer

41 Constructief vormgeven in beton
Mate van ondersteuning Starre ondersteuning Indien de vloer wordt ondersteund door; Wand indien de vloer wordt ondersteund door een balk, waarvoor geldt; ρ ≥ 8

42 Constructief vormgeven in beton

43 Constructief vormgeven in beton
Verende ondersteuning Indien de vloer wordt ondersteund door een balk, waarvoor geldt; 1/8 < ρ < 8

44 Constructief vormgeven in beton

45 Constructief vormgeven in beton
Geen ondersteuning Indien de vloer aan de randen wordt ondersteund door balken, waarvoor geldt; ρ ≤ 1/8

46 Constructief vormgeven in beton

47 Constructief vormgeven in beton
Veerstijfheid vloeren

48 Constructief vormgeven in beton
Oplegging vloeren

49 Constructief vormgeven in beton

50 Constructief vormgeven in beton
Schatten balkafmetingen l / h 10 12,5 15 h l

51 Constructief vormgeven in beton
Schatten vloerafmetingen (starre oplegging, in één richting dragend) nuttige hoogte d l

52 Constructief vormgeven in beton
Betonafmetingen

53 Constructief vormgeven in beton

54 Einde Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 02"

Verwante presentaties


Ads door Google