De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkende mantelzorgers, zorgzame werkgevers: zorg, werk en organisatiekenmerken en de balans tussen arbeid en zorg Inger Plaisier Marjolein Broese van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkende mantelzorgers, zorgzame werkgevers: zorg, werk en organisatiekenmerken en de balans tussen arbeid en zorg Inger Plaisier Marjolein Broese van."— Transcript van de presentatie:

1 Werkende mantelzorgers, zorgzame werkgevers: zorg, werk en organisatiekenmerken en de balans tussen arbeid en zorg Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp

2 Mantelzorgende werknemers Een op de 8 werknemers verleent mantelzorg Een op de vijf werkende mantelzorgers voelt zich overbelast Eénvijfde van de werkende mantelzorgers werkt minder dan gewenst De behoefte aan mantelzorg neemt toe, evenals de noodzaak tot arbeidsparticipatie van potentiële mantelzorgers

3 Onderzoeksvraag In hoeverre ervaren mantelzorgers een goede balans werk en zorg? Welke kenmerken van de persoon zijn zorgsituatie, en van de werkomgeving hangen samen met een goede balans tussen arbeid en zorg?

4 Methode Data van stichting Werk&Mantelzorg Online vragenlijsten bij 50 bedrijven N=9172, waarvan 1991 (21,7%) mantelzorgers Gegevens op 2 niveaus: –Kenmerken van mantelzorgers –Kenmerken van organisaties (geaggregeerd, van niet-mantelzorgers en leidinggevenden)

5 Persoonsgebonden karakteristieken Demografisch: sekse, leeftijd Werksituatie: aantal uur, leidinggevend, werkmotivatie Zorgsituatie: aantal uur, duur, relatie tot zorgontvanger, type zorg Zorg-werk balans: ervaren hinder op het werk van de zorgsituatie

6 Organisatiekenmerken Steun aan mantelzorgers van: –Collegae –Leidinggevenden –Organisatie

7 Verschil mantelzorgers – niet mantelzorgers Mantelzorgers: –vaker vrouw, –ouder dan 46, –minder werkuren, –vaker maatschappelijke bijdrage en alternatief voor privé als werkmotivatie Niet mantelzorger: vaker economische bron en persoonlijke ontwikkeling als werkmotivatie

8 Zorg, werkbalans en werkintenties BalansIntenties Zorguren (ref. >20 uur) 1-7 uur1.85 (1.21-2.84)*0.61 (0.40-0.93)* Zorgduur (ref >5 jaar) 0-3 maanden0.46 (0.26-0.81)*0.95 (0.54-1.68) 4-12 maanden0.71 (0.50-1.02)0.85 (0.60-1.22) 1-5 jaar0.94 (0.74-1.18)0.81 (0.64-1.03) Aantal taken0.82 (0.73-0.92)*1.16 (1.03-1.31)* Zorg voor ouder0.58 (0.45-0.75)*0.90 (0.70-1.17) Zorg voor partner0.81 (0.58-1.13)1.40 (1.00 –1.95)* Werkonderbrekingen0.47 (0.39-0.57)*1.31 (1.15-1.49)*

9 Werkkenmerken, balans en werkintenties BalansIntenties Werkuren: <241.45 (1.03-2.04)*0.75 (0.53-1.05) 25-361.05 (0.76-1.46)1.11 (0.81-1.53) >=36ref Werkmotivatie economisch0.76 (0.58-1.01)1.57 (1.17-2.11)* contacten1.24 (0.89-1.74)1.10 (0.79-1.54) Impact onderbrekingen0.72 (0.63-0.82)*1.31 (1.15–1.49)* Gebruik regelingen: verlof0.81 (0.64-1.03)1.53 (1.21-1.95)* werkaanpassing1.09 (0.88-1.35)1.02 (0.82-1.27)

10 Organisatie en balans BalansIntenties Ervaren steun van: organisatie1.93 (1.56-2.38)*0.76 (0.62-0.94)* leidinggevende1.11 (1.02-1.22)*0.99 (0.91-1.07) collegae1.12 (1.04-1.21)*0.89 (0.82-0.96)* Mantelzorgvriendelijke organisatie 1.49 (1.02-2.18)*0.56 (0.40-0.78)*

11 Inzetbaarheid van mantelzorgers PositiefNegatief Minder zorguren Langdurige zorgsituatie Steun van collega’s Werken in steunende organisatie Economisch werkmotieven Zorg voor ouder Zorg voor partner Veel zorg-werk interferentie Gebruik van verlofregelingen

12 Aanbevelingen Een ondersteunende organisatiecultuur lijkt zinvol: Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun organisatie ervaren een betere balans tussen zorg en werk Mantelzorgers met veel zorguren/ veel hinder op het werk door de zorg / met recent ontwikkelde zorg / die zorgverlof gebruiken, verdienen extra aandacht

13 Discussie Zou steun vanuit de organisatie niet ook juist hulp bij het stellen van grenzen aan de zorgsituatie kunnen zijn, of helpen/adviseren de thuissituatie te verbeteren?


Download ppt "Werkende mantelzorgers, zorgzame werkgevers: zorg, werk en organisatiekenmerken en de balans tussen arbeid en zorg Inger Plaisier Marjolein Broese van."

Verwante presentaties


Ads door Google