De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp"— Transcript van de presentatie:

1 Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp
Werkende mantelzorgers, zorgzame werkgevers: zorg, werk en organisatiekenmerken en de balans tussen arbeid en zorg Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp

2 Mantelzorgende werknemers
Een op de 8 werknemers verleent mantelzorg Een op de vijf werkende mantelzorgers voelt zich overbelast Eénvijfde van de werkende mantelzorgers werkt minder dan gewenst De behoefte aan mantelzorg neemt toe, evenals de noodzaak tot arbeidsparticipatie van potentiële mantelzorgers

3 Onderzoeksvraag In hoeverre ervaren mantelzorgers een goede balans werk en zorg? Welke kenmerken van de persoon zijn zorgsituatie, en van de werkomgeving hangen samen met een goede balans tussen arbeid en zorg?

4 Methode Data van stichting Werk&Mantelzorg
Online vragenlijsten bij 50 bedrijven N=9172 , waarvan 1991 (21,7%) mantelzorgers Gegevens op 2 niveaus: Kenmerken van mantelzorgers Kenmerken van organisaties (geaggregeerd, van niet-mantelzorgers en leidinggevenden)

5 Persoonsgebonden karakteristieken
Demografisch: sekse, leeftijd Werksituatie: aantal uur, leidinggevend, werkmotivatie Zorgsituatie: aantal uur, duur, relatie tot zorgontvanger, type zorg Zorg-werk balans: ervaren hinder op het werk van de zorgsituatie

6 Organisatiekenmerken
Steun aan mantelzorgers van: Collegae Leidinggevenden Organisatie

7 Verschil mantelzorgers – niet mantelzorgers
vaker vrouw, ouder dan 46, minder werkuren, vaker maatschappelijke bijdrage en alternatief voor privé als werkmotivatie Niet mantelzorger: vaker economische bron en persoonlijke ontwikkeling als werkmotivatie

8 Zorg, werkbalans en werkintenties
Zorguren (ref. >20 uur) 1-7 uur 1.85 ( )* 0.61 ( )* Zorgduur (ref >5 jaar) 0-3 maanden 0.46 ( )* 0.95 ( ) 4-12 maanden 0.71 ( ) 0.85 ( ) 1-5 jaar 0.94 ( ) 0.81 ( ) Aantal taken 0.82 ( )* 1.16 ( )* Zorg voor ouder 0.58 ( )* 0.90 ( ) Zorg voor partner 0.81 ( ) 1.40 (1.00 –1.95)* Werkonderbrekingen 0.47 ( )* 1.31 ( )*

9 Werkkenmerken, balans en werkintenties
Werkuren: <24 1.45 ( )* 0.75 ( ) 25-36 1.05 ( ) 1.11 ( ) >=36 ref Werkmotivatie economisch 0.76 ( ) 1.57 ( )* contacten 1.24 ( ) 1.10 ( ) Impact onderbrekingen 0.72 ( )* 1.31 (1.15–1.49)* Gebruik regelingen: verlof 0.81 ( ) 1.53 ( )* werkaanpassing 1.09 ( ) 1.02 ( )

10 Organisatie en balans Balans Intenties Ervaren steun van: organisatie
1.93 ( )* 0.76 ( )* leidinggevende 1.11 ( )* 0.99 ( ) collegae 1.12 ( )* 0.89 ( )* Mantelzorgvriendelijke organisatie 1.49 ( )* 0.56 ( )*

11 Inzetbaarheid van mantelzorgers
Positief Negatief Minder zorguren Langdurige zorgsituatie Steun van collega’s Werken in steunende organisatie Economisch werkmotieven Zorg voor ouder Zorg voor partner Veel zorg-werk interferentie Gebruik van verlofregelingen

12 Aanbevelingen Een ondersteunende organisatiecultuur lijkt zinvol: Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun organisatie ervaren een betere balans tussen zorg en werk Mantelzorgers met veel zorguren/ veel hinder op het werk door de zorg / met recent ontwikkelde zorg / die zorgverlof gebruiken, verdienen extra aandacht

13 Discussie Zou steun vanuit de organisatie niet ook juist hulp bij het stellen van grenzen aan de zorgsituatie kunnen zijn, of helpen/adviseren de thuissituatie te verbeteren?


Download ppt "Inger Plaisier Marjolein Broese van Groenou Saskia Keuzenkamp"

Verwante presentaties


Ads door Google