De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzichtsles hoofdstuk 14

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzichtsles hoofdstuk 14"— Transcript van de presentatie:

1 Overzichtsles hoofdstuk 14
Doornemen hoofdstuk 14 Bespreken examenopgave eiwitbepaling Extra oefenopgave

2 Elektrochemische cellen
Verzamelnaam voor batterijen en accu’s Belangrijke begrippen Halfcel Zoutbrug Verbindend elektrolyt Standaardelektrodepotentiaal Bronspanning

3 Elektrochemische cellen
Overige belangrijke begrippen Daniellcel Celdiagram Referentie-elektrode

4 Brandstofcel voor de halfreactie met de reductor geldt:
2 H2 (g) + 4 OH- → 4 H2O + 4 e- voor de halfreactie met de oxidator geldt: O2 (g) + 2 H2O + 4 e- → 4 OH- Opgeteld: 2 H2 + O2 → 2 H2O

5 Brandstofcel (vervolg)
Reforming van aardgas, productie van synthesegas: CH4 (g) + H2O (l) → CO (g) + 3 H2 (g)

6 Kwantitatieve analyse met redoxreacties
Directe titratie Indirecte titratie Terugtitratie Zie presentatie in eerdere les op clzvaklokalen:

7 Directe titraties; massaprocent H2O2
Stap 1 Wat is de juiste reactievergelijking? Stap 2 Hoeveel mmol van de stof die met het waterstofperoxide reageert is toegevoegd? Stap 3 Wat is de molverhouding tussen de stof die reageert en de stof die je wilt bepalen? Stap 4 Reken uit hoeveel mol waterstofperoxide aanwezig was en kijk na in hoeveel mL oplossing dit zat Stap 5 Kijk naar wat er gevraagd is: Concentratie Gehalte (bijvoorbeeld in gram per L / g L-1) Massaprocenten Reken om naar wat wordt gevraagd

8 Terugtitraties; sulfidegehalte
Stap 1 Wat zijn de juiste reactievergelijkingen? Stap 2 Hoeveel mmol van de stof die met het jood reageert is toegevoegd? Stap 3 Wat zijn de molverhouding tussen de stoffen die reageren en de stof die je wilt bepalen? Stap 4a Reken uit hoeveel mol jood heeft gereageerd met het thiosulfaat en kijk na hoeveel er oorspronkelijk aanwezig was Stap 4b Reken vervolgens uit hoeveel mol jood gereageerd moet hebben met het sulfide Stap 5 Kijk naar wat er gevraagd is Reken om naar wat wordt gevraagd

9 Corrosie Roesten van ijzer in vochtige omgeving onder invloed van zuurstof O2 (g) + 2 H2O (l) + 4e- → 4 OH- (aq) Fe (s) → Fe2+ (aq) + 2e-

10 Corrosie tegengaan Fosfateren en lakken Verzinken en vertinnen
Behandeling met ijzer(III)diwaterstoffosfaat zorgt voor goed sluitende laag van ijzer(III)fosfaat Verzinken en vertinnen Zink, tin en aluminium stoppen corrosie door zelf te oxideren. Het oxidelaagje is moeilijk doordringbaar Verchromen en vernikkelen Chroom vormt ook een moeilijk doordringbare laag. Is bij chroom echter heel dun, zodat het goed blijft glanzen.

11 Corrosie tegengaan (vervolg)
Gebruik van opofferingsmetalen Opofferingsmetaal (onedeler) gaat over in ionvorm in plaats bijvoorbeeld ijzer. Veel toepassing in offshore (grote tankers, booreilanden) Kathodische bescherming Veel toegepast bij metalen buizen (bijv gasleidingen) onder de grond. Door de buis een heel klein beetje negatief geladen te maken wordt (grotendeels) voorkomen dat Fe2+ kan ontstaan

12 Elektrolyse Reactie die niet spontaan verloopt
Niet alleen een ontledingsmethode Reactie die verloopt onder invloed van een externe (gelijk)spanningsbron.

13 Elektrolyse 2 Br- → Br2 + 2 e- Zn2+ + 2e- → Zn

14 Toepassingen elektrolyse
´Vrijmaken´ van metalen uit zouten Aanbrengen van dunne metaallaagjes Elektrolytisch zuiveren van koper Elektrochemische metaalbewerking

15 Bespreken examenopgave

16 Extra oefenopgave


Download ppt "Overzichtsles hoofdstuk 14"

Verwante presentaties


Ads door Google