De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.unizo.be HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2008 [ 1. ]

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.unizo.be HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2008 [ 1. ]"— Transcript van de presentatie:

1 www.unizo.be HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2008 [ 1. ]

2 www.unizo.be [ 2. ] Inhoud 1.Doelstelling 2.Gegevens van het rapport 3.De KMO in cijfers 4.Financiële ratio’s van de Vlaamse ondernemingen 5.Andere financieel-economische gegevens van de Vlaamse KMO’s 6.Multiscore van de Vlaamse KMO 7.Conclusie

3 www.unizo.be [ 3. ] Doelstelling  In kaart brengen evolutie van de financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO’s van 2000 tot 2007  Cijfers belangrijk om na te gaan wat buffer is van Vlaamse KMO’s huidige crisistijden  Basis voor ondernemers om eigen bedrijf te positioneren:  Hoe doet mijn bedrijf het tov de sector?  Hoe doet mijn bedrijf en sector het tov totaal KMO’s?

4 www.unizo.be [ 4. ] Gegevens van het rapport  Databank Graydon Belgium nv  Basis = ondernemingsnummers KBO  + andere financieel-economische data (jaarrekeningen, RSZ, BTW- administratie, incassokantoren,…)  Cijfers:  afgesloten op 31/10/2008  95,8% van alle jaarrekeningen  Periode 2000 tot 2007  dus nog geen cijfers over teruglopende conjunctuur 2008!  Niet opgenomen in de cijfers:  VZW’s (aard activiteiten)  Vrije beroepen (niet-verplichte registratie in KBO)  KMO:  Eenmanszaken + KMO-vennootschappen  Tot 50 werknemers

5 www.unizo.be [ 5. ] De KMO in cijfers  Volgens gewest  Volgens leeftijdscategorieën  Volgens juridische vorm  Volgens sector  Volgens tewerkstellingsklassen

6 www.unizo.be [ 6. ] De KMO in cijfers: enkele vaststellingen voor Vlaanderen  In totaal 489.972 KMO’s (2007)  KMO-vennootschappen243.617 + 26% tov 2000  Eenmanszaken246.355 - 5% tov 2000  49% van de KMO’s zijn jonger dan 10 jaar  Juridische vormen:  Belangrijkste blijft eenmanszaak maar dalende trend (in 2000 was 57% van de KMO’s een eenmanszaak, in 2007 nog 50%)  Tweede belangrijkste is BVBA: aandeel van 24% naar 28%  Aandel NV’s zakt van 14% naar 12%

7 www.unizo.be [ 7. ] De KMO in cijfers: enkele vaststellingen voor Vlaanderen  Sectoren:  Zakelijke diensten en immobiliën16%  Industrie (inclusie agro, bos en visserij)14%  Andere (amusement, sport, recreatie,...)14%  Bouw13%  Detailhandel 11%  Tewerkstellingsklassen  412.054 KMO’s zonder personeel= 84%  50.510 KMO’s met 1 tot 4 personeelsleden= 10%  13.945 KMO’s met 5 tot 9 personeelsleden= 2,8%  7.908 KMO’s met 10 tot 19 personeelsleden = 1,6%  5.555 KMO’s met 20 tot 49 personeelsleden = 1,1%

8 www.unizo.be [ 8. ] Financiële ratio’s van de KMO-vennootschappen  Mediaanwaarden ipv gemiddelde om centrale tendens te kunnen weergeven zonder vertekening veroorzaakt door uitzonderlijke en individuele extreme waarden  Productiviteit (bruto toegevoegde waarde / personeelskosten)  Nettorendabiliteit van het EV na belastingen  Solvabiliteit  LT Graad van financiële onafhankelijkheid  Dekking VV door cash flow  Liquiditeit  FiTo®-meter

9 www.unizo.be [ 9. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: productiviteit

10 www.unizo.be [ 10. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: nettorendabiliteit EV na belastingen

11 www.unizo.be [ 11. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: solvabiliteit

12 www.unizo.be [ 12. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: LT graad financiële onafhankelijkheid

13 www.unizo.be [ 13. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: dekking VV door cash flow

14 www.unizo.be [ 14. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: liquiditeit

15 www.unizo.be [ 15. ] Financiële ratio’s van de KMO’s: FiTo®-score

16 www.unizo.be FiTo®-score per sector voor Vlaanderen FiTo®-score = 8 financiële parameters geïntegreerd in 1 score (zie volgende slide) Top 3: gezondheidszorg, communicatie & IT en zakelijke diensten & immobiliën Laatste 3: automobiel (handel en onderhoud), textielindustrie en horeca Meest positieve evolutie: financiële diensten, gezondheidszorg en ICT & elektronica Minst positieve evolutie: horeca, textielindustrie en papier- en druknijverheid [ 16. ]

17 www.unizo.be FiTo®-score per sector voor Vlaanderen [ 17. ]

18 www.unizo.be [ 18. ] Multiscore van de Vlaamse KMO’s  Multiscore = kwalitatieve analyse van Graydon  Zowel KMO-vennootschappen als eenmanszaken  3 profielen volgens score  Score 0-19: verhoogd risico op faillissement en beperkt groeipotentieel  Score 20-49: matig risico op faillissement en matig groeipotentieel  Score 50-100: weinig risico op faillissement en ruim groeipotentieel

19 www.unizo.be Multiscore van de Vlaamse KMO’s Top 3: agro, bos en visserij, financiële diensten en gezondheidszorg Laatste 3: horeca, groothandel en handelsbemiddeling % verhoogd risico dat meest positief evolueert: handelsbemiddeling, papier- en druknijverheid, zakelijke diensten en immobiliën % verhoogd risico dat minst positief evolueert: agro, bos en visserij, financiële diensten en detailhandel [ 19. ]

20 www.unizo.be [ 20. ] Multiscore van de Vlaamse KMO

21 www.unizo.be Conclusie Meeste KMO’s slagen erin financiële parameters te verbeteren en buffer op te bouwen voor magere jaren Echter ook KMO-sectoren die geen buffers hebben kunnen opbouwen, situatie meest precair voor horeca en textielindustrie Zonder opgebouwde buffers en maatregelen om financieel- economische parameters te verbeteren (bv. notionele interest)  crisistijden extra zwaar en verhoogde faillissementscijfers  jan – nov 2008: 7.663 faillissementen = +7,76% in vgl met vorig jaar  het staat nu al vast dat het vroeger jaarrecord uit 2004 (toen waren er 7.986 faillissementen) met verve zal worden gebroken. [ 21. ]

22 www.unizo.be [ 22. ] Faillissementen per sector

23 www.unizo.be [ 23. ] Vlaanderen: aantal faillissementen naar personeel

24 www.unizo.be [ 24. ] Vlaanderen: personeelsverlies door faillissement

25 www.unizo.be [ 25. ] Brussel: aantal faillissementen naar personeel

26 www.unizo.be [ 26. ] Brussel: personeelsverlies door faillissement

27 www.unizo.be Actueel Kredietverlening naar bedrijven: –Geen credit-crunch –Duurt wel langer vooraleer bedrijven krediet krijgen + duurder Kredietverzekering B2B: –Voobeeld ATRADIUS: ketting is zo sterk als zwakste schakel [ 27. ]

28 www.unizo.be


Download ppt "Www.unizo.be HET KMO-RAPPORT VLAANDEREN De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse KMO in beeld 2008 [ 1. ]"

Verwante presentaties


Ads door Google