De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term fair play. Globaal kunnen we het fair play-beginsel omschrijven als 'het hanteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term fair play. Globaal kunnen we het fair play-beginsel omschrijven als 'het hanteren."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term fair play. Globaal kunnen we het fair play-beginsel omschrijven als 'het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden'. Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Beperking van blessures voorkomt persoonlijk leed en levert ook nogal wat financiële besparingen op. Te denken valt in dit kader aan medische kosten en die van arbeidsongeschiktheid. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen. Ook dienen we de regels zonodig aan te passen om het spel plezier te vergroten (kwaliteitsaspect). Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals de media, sponsors en de toeschouwers.

2 Welkom op de TOV! Fair play avond

3 Bidden

4 TOV! Fair play

5 TOV! Fair play

6 Hoe speel jij je spel ? 3 stellingen
Sportief Eerlijk Bewegen das niets voor mij

7 Spreuken 21:21-25 21 Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden. 22 De wijze beklimt de stad der geweldigen, en werpt de sterkte huns vertrouwens neder. 23 Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. 24 Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter; hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk. 25 De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

8 Vers 23 en 24 NBV 23 Wie zijn tong in toom houdt,
bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. 24 Een spotter is verwaand en onbeschoft, hij is grenzeloos hooghartig. Sportief Eerlijk Hoe ga ik met anderen om Christen zijn en winnen Wat zegt de Bijbel mij hierover

9 Romeinen 14 8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.

10 Zingen Psalm 108 vers 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken En met gezang mijn God genaken

11 Zingen Psalm 108 vers 2 Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heemlen uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

12 TOV! Fair play Ook vanavond… Ook morgen… En Overmorgen…


Download ppt "Vrijwel iedereen die aan sport doet, of heeft gedaan, kent wel de term fair play. Globaal kunnen we het fair play-beginsel omschrijven als 'het hanteren."

Verwante presentaties


Ads door Google