De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Indoorvoetbal INITIATOR INDOORVOETBAL Inleiding opleiding Indoorvoetbal 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Indoorvoetbal INITIATOR INDOORVOETBAL Inleiding opleiding Indoorvoetbal 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Indoorvoetbal INITIATOR INDOORVOETBAL Inleiding opleiding Indoorvoetbal 2009

2 Initiator Indoorvoetbal Inleiding : Situering Initiator Indoorvoetbal Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Initiator Indoorvoetbal Initiator Indoorvoetbal Instructeur B (Getuigschrift B) Instructeur B (Getuigschrift B) Trainer B (UEFA-B)UEFA-B Futsal Trainer B (UEFA-B)UEFA-B Futsal Trainersopleidingen op niveau A

3 Initiator Indoorvoetbal Inleiding : doelstellingen Initiator Indoorvoetbal Initiatie in verschillende indoorvarianten voetbal (zaalvoetbal/futsal & minivoetbal) Initiatie in verschillende indoorvarianten voetbal (zaalvoetbal/futsal & minivoetbal) Kennis accentverschuivingen bij Indoorvoetbal t.o.v. veldvoetbal Kennis accentverschuivingen bij Indoorvoetbal t.o.v. veldvoetbal Inzicht in complementariteit Indoorvoetbal & veldvoetbal Inzicht in complementariteit Indoorvoetbal & veldvoetbal Indoorvoetbal op didactisch verantwoorde en veilige manier kunnen initiëren Indoorvoetbal op didactisch verantwoorde en veilige manier kunnen initiëren

4 Initiator Indoorvoetbal Organisatie : Opleidingsstramien Indoorvoetbal 1 module van 16 uren (3 vakken) 1 module van 16 uren (3 vakken) 1) Diversiteit Indoorvoetbal en veldvoetbal (2u theorie + 4u praktijk) 1) Diversiteit Indoorvoetbal en veldvoetbal (2u theorie + 4u praktijk) 2) Basismotorische vaardigheden Indoorvoetbal (4u theorie) 2) Basismotorische vaardigheden Indoorvoetbal (4u theorie) 3) Specifieke didactische oefeningen Indoorvoetbal (6u praktijk) 3) Specifieke didactische oefeningen Indoorvoetbal (6u praktijk)

5 Initiator Indoorvoetbal Organisatie : evaluatie Initiator Indoor Voetbal Theorie-examen: Open vragen - Diversiteit indoorvoetbal - Basismotorische vaardigheden indoorvoetbal Praktijkexamen: - Trainingsonderdeel in praktijk

6 Initiator Indoorvoetbal Organisatie : evaluatie Initiator Indoor Voetbal ABCD-principe (cfr. Examenreglement VTS) A : de cursist kent/beheerst de stof zeer goed B : de cursist kent/beheerst de stof voldoende en hoeft onder om het even welke omstandigheid dit vak niet meer af te leggen C : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende, maar indien de andere vakken voldoende gekend zijn, kan hij slagen D : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende en moet een herexamen afleggen

7 Initiator Indoorvoetbal Organisatie : Informatie Initiator Indoor Voetbal website : http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/website : http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/ sportak : voetbal – niveau : initiator – zoeksportak : voetbal – niveau : initiator – zoek locatie selecteren bij ‘openen’locatie selecteren bij ‘openen’

8 Initiator Indoorvoetbal Organisatie : lessenrooster DagDatumVanTotVakPT za 05/09 8:008:30 Aanmelding, introductie en praktische afspraken0 0,5 8:3010:30 Diversiteit indoorvoetbal02 10:3012:30 Basismotorische vaardigheden in indoor voetbal02 za 12/09 8:309:30 Basismotorische vaardigheden in indoor voetbal01 9:3012:30 Diversiteit indoorvoetbal30 za 19/09 8:309:30 Diversiteit indoorvoetbal10 9:3011:30 Didactische Oefeningen Indoorvoetbal20 11:3012:30 Basismotorische vaardigheden in indoor voetbal01 za 26/09 8:3012:30 Didactische Oefeningen Indoorvoetbal10 106

9 Initiator Indoorvoetbal Lesinhouden en administratie ‘1ste les’ 1.Verwelkoming – voorstelling lesgever(s) 2.Controle administratieve gegevens 1.naam + voornaam 2.geboortedatum 3.adres 4.datum betaling (geen betalingsbewijs = geen cursusmateriaal) ter plaatse geen opleidingscheques (VDAB) of cash aanvaarden 5.telefoonnummer, gsm, e-mail 6.aangesloten bij een club  tabel laten rondgaan en aanpassingen door kandidaten 3.Klasverantwoordelijke en adjunct(en) aanduiden 4.Telefoonpiramide opstellen 5.Uitwisselen van informatie via email via klasverantwoordelijke(n)

10 Initiator Indoorvoetbal 6.Lesmateriaal 7.Aanwezigheden per uur bij te houden  minstens 80% 8.Interne afspraken per centrum 9.Alle info : www.footbel.com (rubriek trainers) en www.bloso.be/vts (rubriek word trainer) Wijzigingen : www.bloso.be/vts (rubriek word trainer) 10. Opleidingscheques (VDAB) : http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp Lesinhouden en administratie ‘1ste les’

11 Initiator Indoorvoetbal Varia - Voorzie steeds kledij en schoenen voor indoor activiteiten


Download ppt "Initiator Indoorvoetbal INITIATOR INDOORVOETBAL Inleiding opleiding Indoorvoetbal 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google