De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst 1."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst 1

2 Er zijn 3 mensen nodig voor deze act

3 GOD Zoon Heilige Geest Vader

4 Schrijf op: Wie denk je dat de Heilige Geest is?
Wat denk je dat de Heilige Geest doet? Wat heb je voor vragen over de Heilige Geest?

5 Wie is de Heilige Geest?

6

7 (op de doop Reformatorische manier)
(op de doop Reformatorische manier)

8 Paraklétos Hij denkt Hij spreekt Hij leidt Hij kan bedroefd worden

9

10 De Heilige Geest wordt ook genoemd:
De Helper De Plaatsvervanger Trooster

11 Gods Geest zweefde over de aarde

12 Zijn aanwezigheid De wereld is geschapen door de Geest.
God blaast (Ruach) de mensen leven in. Hetzelfde woord betekent “Geest” maar ook ‘adem’. Hij geeft ons nieuw leven. Na de lente komt de zomer etc. Hij geeft ons ook geestelijk nieuw leven.

13 Mensen met een speciale taak
Besaleël – kreeg de Geest om creatief te zijn (bouw van tabernakel) Gideon – Leiderschap (hij is een bangerik, niet geschikt maar God gebruikt hem) Simson – Kracht (hij was met touwen gebonden maar werd bevrijdt) Jesaja – Profetie (verkondigde het goede nieuws van Jezus)

14 Jeremia 31: 33 en 34 Het lukt het volk maar niet om te luisteren naar Gods wil. De wet was een zware last voor de mensen. God gaf een nieuw verbond: “Mijn Geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”

15 Jezus (Lukas 4:16-18) Jezus las voor uit een boekrol van Jesaja: ‘De Geest van de Here rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen.” Jezus zei dat dit schriftwoord nu in vervulling is gegaan.

16 Jezus vol met de Heilige Geest
Spons vol met water Jezus vol met de Heilige Geest

17 Pinksteren De uitstorting van de Heilige Geest zorgde voor:
Nieuwe talen Nieuwe vrijmoedigheid Nieuwe kracht

18 Wat doet de Heilige Geest?

19

20

21 De geboorte en de groei Begin van een nieuw leven, een nieuwe relatie.
Door Jezus en de Geest kunnen wij bij God komen. God hoort ons bidden en ziet ons werken. De Geest helpt ons in gebed en leven. Door groei leren we begrijpen wat Hij ons wil zeggen.

22 Familietrekken

23

24 Eenheid Een groot gezin Allemaal dezelfde Vader
Dezelfde Geest woont in ieder kind van God Eenheid! Niet eensgezindheid.. De liefde is de band van het gezin

25 Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?

26 Saulus wordt Paulus Saulus is een vijand van God. Vervolgt de christenen. Saulus wordt vervuld met de Heilige Geest en krijgt de naam Paulus. Paulus predikt: ´Jezus is de Zoon van God´.

27

28 Pinksteren De eerste keer dat de Heilige Geest werd uitgestort. Er wordt gesproken over een tropische storm en van vuur. Men sprak in tongen (andere talen). Verschillende naties konden het verstaan. 3000 mensen kwamen in één keer tot geloof. De gemeente van Christus kreeg gestalte. De kerk ontstond. De Heilige Geest zorgde voor groei en voor eenheid. Bovennatuurlijke werking van de Geest God omarmt ons. Hij giet zijn liefde over ons uit. Hij ´omhelst´ ons.

29 De ervaring van de vervulling
Enthousiasme voor God Dit kan gepaard gaan met: Blijdschap, lachen, vreugde, emoties, gevoel van warmte, bewustwording van Zijn liefde. Er zijn zelfs mensen die gaan trillen en vallen. Mensen die zich helemaal vervuld voelen. Een liefdesrelatie is zaak van je hart en ziel. Het raakt je hele zijn!

30 Durf jij het aan? Zet jij de deur open?
Geef jij de Geest ruimte in alle kamers van jou leven? Hij wil je helpen!

31 Hij wacht… op jou! Je hebt nodig: Verlangen Vragen Meewerken
Vertrouwen Geloven Volhouden


Download ppt "Godsdienst 1."

Verwante presentaties


Ads door Google