De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H1 Samenhang en verscheidenheid. 1 Oriëntatie -Wat zijn de belangrijkste kenmerken van globalisering in de wereld?

Verwante presentaties


Presentatie over: "H1 Samenhang en verscheidenheid. 1 Oriëntatie -Wat zijn de belangrijkste kenmerken van globalisering in de wereld?"— Transcript van de presentatie:

1 H1 Samenhang en verscheidenheid

2 1 Oriëntatie -Wat zijn de belangrijkste kenmerken van globalisering in de wereld?

3 -Hoe heeft de wereldsamenleving zich in de loop der tijd ontwikkeld?

4 -Waarom doet niet ieder land in dezelfde mate mee met globalisering? De top tien van landen met de hoogste en de laagste omvang van buitenlandse investeringen (miljoen dollar, 2009) Top tien hoogste investeringenTop tien laagste investeringen 1 Verenigde Staten2.397.0001 Paraguay2 2 Frankrijk1.191.0002 Koeweit1.078 3 Groot-Brittannië1.032.0003 Kenia2.063 4 Duitsland1.008.0004 Macedonië3.528 5 Hongkong858.2005 Bangladesh5.617 6 België742.4006 El Salvador6.992 7 Nederland671.6007 Iran7.854 8 Spanje652.1008 Malta8.240 9 Canada494.6009 Azerbeidzjan8.316 10 China456.30010 Letland11.610

5 2 Wat is globalisering? 2.1 De definitie van globalisering Drie kenmerken: 1.Bedrijven, landen en mensen werken meer samen 2.Steeds meer grensoverschrijdende stromen van goederen, mensen en informatie 3.Bedrijven, landen en mensen oefenen steeds meer invloed op elkaar uit Internationalisering ≠ mondialisering

6 2.2 Internationale taakverdeling De interactietheorie van Ullman Ruimtelijke verplaatsingen treden op in geval van: 1.Complementariteit 2.Geen tussenliggende mogelijkheden 3.Transporteerbaarheid

7

8 2.3 Globalisering leidt tot netwerksamenlevingen -Meer netwerken door toename geografische mobiliteit -Productienetwerken -Sociale netwerken -Toeristennetwerken

9 2.4 Tijd-ruimtecompressie -Relatieve afstanden worden korter: afstandsverval -Komt door twee technologische ontwikkelingen: 1.Ontwikkeling van transporttechnologie 2. Ontwikkeling van communicatietechnologie

10 2.5 Standaardisering Standaardisering: uniformiteit in -culturele ideeën -economie -regels Standaardisering van de productie: -fordisme -toyotisme

11 3 Kolonialisme veranderde de wereld (1500-1950) 3.1 Kolonialisme vanuit Europa -Europese landen begonnen met uitbreiden van hun macht: imperialisme -> kolonialisme (europeanisering)

12 3.2 Handelskolonialisme (1500-1850) Vanaf 1500: handelskolonialisme wegens toename Europese bevolking

13 3.3 Exploitatiekolonialisme Industriële Revolutie: grondstoffen nodig Gevolg: exploitatiekolonialisme in Afrika en Azië

14 3.4 De tegenstelling centrum-periferie Centrum-periferiemodel zorgt voor: -Regionale ongelijkheid -Sociale ongelijkheid -Verschillen in ontwikkeling stad en platteland -Backwash-effects -Spread-effects

15 3.5 Ruilvoetverslechtering en schulden Economische problemen door slechte handelsbalans: ruilvoetverslechtering. Dit leidde tot schulden. Ontwikkeling staatsschuld in Afrika (1970-2008) in miljarden US-dollar.

16 4 Drie werelden in één (na 1950) 4.1 Het ontstaan van een Oost-Westtegenstelling -Koude Oorlog: strijd tussen hegemoniale staten. -Kapitalisme (vrijemarkteconomie) versus communisme (planeconomie) -Of: Eerste Wereld versus Tweede Wereld -Vanaf 1989: politieke transitie

17 4.2 Het ontstaan van een Noord-Zuidtegenstelling Na de Tweede Wereldoorlog: -Dekolonisatie: veel koloniën onafhankelijk -Neokoloniale situatie -Zwakke economische ontwikkeling -Afhankelijk van export van primaire producten -Eerste, Tweede en Derde Wereld -Noord-Zuidtegenstelling

18

19 Drie kenmerken ontwikkelingslanden: 1.Armoede 2.Zwakke economische structuur 3.Fragmentarische modernisering

20 4.3 Politieke globalisering Politieke globalisering -> intergouvernementele organisaties (IOG’s) -Verenigde Naties (VN) -Wereldhandelsorganisatie (WTO) -Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) -G20 (Groep van 20) -Millenniumdoelen: in 2015…

21 5 Economische globalisering 5.1 Global Shift Rond 1950: economische centrum in West-Europa en de VS Vanaf 1970: uitschuiving van footloose industries naar Oost- en Zuidoost-Azië (Pacific Rim) en Latijns-Amerika Nieuwe industrielanden (NIC’s): -In Azië: Tijgerlanden -Omvangrijke beroepsbevolking -Lage lonen -Aantrekkelijk voor arbeidsintensieve bedrijven -Nieuwe internationale arbeidsverdeling

22 5.2 Het triadisch netwerk -Economische driehoek waarin de meeste wereldhandel en productie plaatsvindt.

23 5.3 Importvervangende industrialisatie -Nieuwe industrielanden importeren meer dan ze exporteren -Deze import wordt vervangen door in eigen land vervaardigde producten (importsubstitutie) -Dit vermindert afhankelijkheid van het buitenland

24 5.4 Toyotisme bevordert de exportindustrie -Produceren is vooral goed organiseren -Clustering: bespaart kosten

25 6 Bedrijven en globalisering 6.1 Multinationale ondernemingen Kenmerken MNO’s: 1.Veel kennis en kapitaal 2. Strategisch handelen

26 6.2 De productlevenscyclus -Snelle ontwikkelingen zorgen voor een korte productlevenscyclus.

27 6.3 De staat en de vestiging van bedrijven Overheden kunnen bedrijven lokken door: 1.Belastingvoordelen, investeringssubsidies -Vrijhandelszones - Exportindustriezones 2.Goede infrastructuur 3.Niet te hoge lonen 4.Beperking vakbondsactiviteiten 5. Weinig milieueisen stellen

28 7 Globalisering en cultuur 7.1 Cultuur en identiteit Cultuur omvat twee onderdelen: 1.Geestelijke aspecten 2.Materiële aspecten Cultuurpatroon: identiteit Cultuurgebied

29 7.2 Lokalisering tegenover globalisering Tegenhanger van globalisering: lokalisering Bijvoorbeeld weerstand tegen modernisering of verwestersing Lokalisering in de politiek: regionalisme McDonalds in de wereld

30 7.3 Cultuur en de demografische transitie -Groene druk: veel jongeren -Grijze druk: veel ouderen

31 8 Globalisering en migratie 8.1 Migratie, een wereldwijd verschijnsel Internationale migratie -Economisch motief: arbeidsmigratie -Leidt tot multiculturele samenleving Binnenlandse migratie -Van platteland naar stad: urbanisatie -Percentage van de bevolking in een stedelijk gebied: urbanisatiegraad

32 8.2 Migratie verklaren of voorspellen Drie schaalniveaus om migratie te verklaren: 1.Macroniveau (wereldschaal) 2.Mesoniveau (eigen land of gebied) 3.Microniveau (eigen huishouding)

33 8.3 Transnationale identiteit -Migranten brengen nieuwe culturele kenmerken naar een gebied -Ze nemen zelf kenmerken over -Een mengcultuur ontstaat: transnationale identiteit

34 9 Samenhang en verscheidenheid 9.1 De geleding van de wereld Zes soorten landen: 1.Minst Ontwikkelde Landen (MOL) 2.Ontwikkelingslanden 3.Rijke oliestaten 4.Transitielanden 5.Nieuwe Industrielanden (NIC’s) 6.Hoogst Ontwikkelde Landen (HOL)

35

36 9.2 Indicatoren om ontwikkeling te meten Human Development Index (HDI) bestaat uit: -Educatie-index (analfabetisme) -Levensverwachting bij geboorte -Levensstandaard (inkomen, koopkracht) Andere indicatoren: -Percentage onder de armoedegrens -Binnenlandse regionale ongelijkheid

37 9.3 Eenwording of verbrokkeling? Eenwording: -Meer landen lid van WTO Verbrokkeling: -Strijd tegen islamitisch fundamentalisme -Polarisatie Tweedeling: -Fast World -Slow World

38 9.4 Waarom doen niet alle landen mee? Drie oorzaken: 1.Landen zijn te arm 2.Dictatuur of gesloten politiek systeem 3.Culturele bezwaren

39 9.5 De anders-globalisten willen het anders Anders-globalisten willen een andere manier van globalisering: -Het moet leiden tot een betere en duurzame wereld -Arme boeren, arme landen, mensenrechten, milieu en klimaat mogen niet in de knel komen -Ze vinden de WTO en de Wereldbank niet democratisch -Vrezen dat vooral MNO’s er beter van worden -Ze voeren actie bij vergaderingen van IGO’s om dit te bereiken


Download ppt "H1 Samenhang en verscheidenheid. 1 Oriëntatie -Wat zijn de belangrijkste kenmerken van globalisering in de wereld?"

Verwante presentaties


Ads door Google