De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van glorie naar glorie Vya 7 juli 2013 Vorige week Preek Menno over ‘natte voeten’ De tempelrivier (Ez. 47) Oproep om ervaring op te doen met de reis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van glorie naar glorie Vya 7 juli 2013 Vorige week Preek Menno over ‘natte voeten’ De tempelrivier (Ez. 47) Oproep om ervaring op te doen met de reis."— Transcript van de presentatie:

1

2 Van glorie naar glorie Vya 7 juli 2013

3 Vorige week Preek Menno over ‘natte voeten’ De tempelrivier (Ez. 47) Oproep om ervaring op te doen met de reis in de rivier | wennen aan Gods heerlijkheid

4 Lev. 9 6 Mozes zei: ‘Dit is wat de HEER u opgedragen heeft om te doen opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen.’ Context: inwijding priesters, instelling offerdienst

5 Offers Zondoffer: verzoening voor onopzettelijke zonden, een offer van bekering Brandoffer: verzoening voor fundamentele zondige aard van mensen Spijsoffer: vorm van toewijding/overgave, verklaring van goede wil

6 Offers 2 Vredeoffer: om God eer te geven en onderlinge gemeenschap te beleven: -danken -geloften doen -met een oprecht/opgewekt hart Alle offers: spontane lofprijs

7 Kortom: Om de heerlijkheid van God te zien/ervaren: Toewijding/heiliging Bekering uit oud leven Oprechte overgave aan God Lofprijs/aanbidding

8 Valkuil Verkeerde vorm van zondebesef

9 Hebreeën 10 Voor eens en altijd volbracht met een volmaakt offer: Jezus!

10 Hebr. 10 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God;

11 Hebr. 10 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

12 Hebr. 10 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

13 toenadering Naderen in Gods heerlijkheid in 3 stappen: -Oprecht hart -Belijden waarop we hopen (getuigen!) -Elkaar helpen in het toenaderen (in een gemeenschap functioneren)

14 De rivier: enkels Tijd vrijzetten Bereid je voor op een ontmoeting met de Allerhoogste: wijd je toe -hoe kom je naar een dienst? -heb jij dagelijks ruimte in je agenda voor God?

15 De rivier: knieën Oprechtheid Zorg voor open kanalen met God Ruim obstakels uit de weg met Jezus -bespreek je zwakheden met Jezus -vraag om herstel, genezing, bevrijding

16 De rivier: heupen Getuig van wat God in je leven heeft gedaan Stel je hoop daarom op Hem voor huidige en toekomstige situaties -geef Hem dank voor deze dingen -spreek het hardop uit -spreek hierover met anderen

17 De rivier: zwemmen Plek van overgave en loslaten Laat je leiden door de Heilige Geest -neem tijd van aanbidding, ook voor jezelf thuis -vertrouw dingen aan God toe, heb daar vrede over

18 Doorgeven zowel in Lev. als in Hebr. Zegenen & samenkomsten bezoeken: Geef door wat je ontvangt Betrek anderen op je weg naar glorie

19 Bestemd voor glorie 2 Kor 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. [the message]

20 The message | 2 Kor 3 16-18 Whenever, though, they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they are—face-to-face! They suddenly recognize that God is a living, personal presence, not a piece of chiseled stone.

21 And when God is personally present, a living Spirit, that old, constricting legislation is recognized as obsolete. We’re free of it! All of us! Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face.

22 All of us! Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face. And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him.


Download ppt "Van glorie naar glorie Vya 7 juli 2013 Vorige week Preek Menno over ‘natte voeten’ De tempelrivier (Ez. 47) Oproep om ervaring op te doen met de reis."

Verwante presentaties


Ads door Google