De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie intellectuele rechten Donderdag 15 november 2012 Bescherming van materiaalonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie intellectuele rechten Donderdag 15 november 2012 Bescherming van materiaalonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie intellectuele rechten Donderdag 15 november 2012 Bescherming van materiaalonderzoek

2 Agenda  Introductie : wat is IP ? Lien Geunis (TTO)  IP aan de UHasselt Lien Geunis (TTO)  Introductie : wat is materiaalonderzoek ?Ward De Ceuninck (IMO)  Octrooieerbaarheid van materialenChristophe Ego (Denkip)  Octrooistrategie van imecAndré Clerix (imec)  en rondvraagAndré Clerix (imec)

3 Wat is IP ? – kenmerken – 1)BESCHERMING VAN CREATIES  Intellectual property (IP) = “voortbrengselen van de geest”  Niet het (materiële) omhulsel van de creatie wordt beschermd, maar de (immateriële) prestatie erachter 2)EXCLUSIEF RECHT  De houder van het recht maakt de creatie openbaar en krijgt in ruil een exclusief recht op die creatie  Cruciale uitzondering op de vrijheid van kopie

4 Wat is IP ? – kenmerken – 3)IN DE TIJD BEPERKT  Intellectueel recht ontstaat steeds voor een beperkte periode  Startpunt van de bescherming verschilt 4)GEOGRAFISCH BEPERKT  Intellectueel recht ontstaat steeds voor een specifiek land / regio 5)FORMALITEITEN  Geregistreerde IP vs. niet-geregistreerde IP

5 Wat is IP ? – kenmerken – 6) SOORTEN IP  Octrooirecht  Auteursrecht  Merkenrecht  Kwekersrecht  Tekeningen - en modellenrecht  …

6 Wat is IP ? Niet alleen de uitvinding van de onderzoeker is beschermd, maar ook de Volkswagen waarmee hij rijdt, het hemd dat hij draagt, het artikel dat hij leest en de orchidee op zijn bureau.

7 Wat is IP ? – http://www.uhasselt.be/UH/techtransfer/ -

8 Wat is IP ? – Octrooirechten –  WAT ? Een exclusief recht op een (technische) vinding.  VOORWAARDEN ?  nieuw (objectief)  inventief (subjectief)  industrieel toepasbaar  DUUR ? 20 jaar  FORMALITEITEN ? Ja : procedure tot toekenning van een octrooiaanvraag. !! Octrooiendatabank = onuitputtelijke bron van gratis beschikbare technologie.

9 Wat is IP ? – Auteursrechten –  WAT ? Een exclusief recht op een werk van letterkunde of een kunstwerk.  VOORWAARDEN ?  intellectuele prestatie  met persoonlijke stempel  DUUR ? Tot en met 70 jaar na het overlijden van de auteur.  FORMALITEITEN ? Nee : het auteursrecht ontstaat automatisch.

10 Wat is IP ? – Merkenrechten –  WAT ? Een exclusief recht op een teken dat door een onderneming wordt gebruikt ter identificatie van haar producten en diensten.  VOORWAARDEN ?  vatbaar voor grafische voorstelling  onderscheidend vermogen  beschikbaar (“nieuw”)  toelaatbaar  DUUR ? 10 jaar, onbeperkt verlengbaar.  FORMALITEITEN ? Ja : depot van het merk.

11 Wat is IP ? – Kwekersrechten –  WAT ? Een exclusief recht op plantenrassen (“variëteiten”).  VOORWAARDEN ?  nieuw  onderscheidbaar  homogeen  bestendig  DUUR ? 25 of 30 jaar  FORMALITEITEN ? Ja : het aanvragen van een kwekerscertificaat.

12 Wat is IP ? – Tekeningen- & modellenrecht –  WAT ? Een exclusief recht op het uiterlijk van een voortbrengsel : een tekening (tweedimensionaal) of een model (driedimensionaal).  VOORWAARDEN ?  individueel karakter  nieuw  DUUR ? 25 jaar  FORMALITEITEN ? Ja : depot van de tekening of het model.

13 Agenda  Introductie : wat is IP ? Lien Geunis (TTO)  IP aan de UHasselt Lien Geunis (TTO)  Introductie : wat is materiaalonderzoek ?Ward De Ceuninck (IMO)  Octrooieerbaarheid van materialenChristophe Ego (Denkip)  Octrooistrategie van imecAndré Clerix (imec)  Varia en rondvraagAndré Clerix (imec)

14 IP aan de UHasselt – eigendomsrechten - Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap  Vindingen van onderzoekers komen uitsluitend toe aan de universiteit  Vindingen = “potentieel octrooieerbare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma's en databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn.”  Melding van de vinding aan TTO  Billijk aandeel voor de onderzoeker

15 IP aan de UHasselt – eigendomsrechten - Reglement inzake de valorisatie van onderzoeksresultaten “ De netto-opbrengsten zullen verdeeld worden als volgt : - 40% is bestemd voor het betreffende onderzoeksinstituut waar de uitvinder actief is. Maakt de uitvinder niet deel uit van een onderzoeksinstituut, dan gaat dit aandeel naar de onderzoeksgroep waar de uitvinder actief is. (…) - 30% is bestemd voor de uitvinder(s) persoonlijk - 15% komen toe aan de algemene middelen van de AUHL-partner - 10% van de netto-inkomsten zijn bestemd voor Tech Transfer Office - 5 % is bestemd voor het Octrooifonds”

16 IP aan de UHasselt – eigendomsrechten – IMO onderhoudt een nauwe samenwerking met imec  Raamovereenkomst : 50/50 eigendomsregeling Ook afspraken met andere partijen (contractonderzoek) :  Bedrijven  Overheid / subsidieverstrekker  … gevolgen voor eigendomsrechten en return onderzoeker

17 IP aan de UHasselt – publicaties –  Geregistreerde IP ontstaat pas na bepaalde procedure  Nieuwheid als voorwaarde tot registratie IP  Publicatie schaadt deze nieuwheid eerst nagaan of bescherming opportuun is alvorens te publiceren !

18 IP aan de UHasselt – samenwerking met externen –  Eerst nagaan of samenwerking mogelijk is  Vooraf : non disclosure agreements (“NDA”)  Opgesteld of nagelezen door Tech Transfer Office  Ondertekend door de instituutsdirecteur

19 IP aan de UHasselt – uitwisseling van materiaal –  Eerst nagaan of uitwisseling van materiaal mogelijk is  Vooraf : material transfer agreement (“MTA”)  Opgesteld of nagelezen door Tech Transfer Office  Ondertekend door de instituutsdirecteur

20 IP aan de UHasselt – praktisch – Een creatie ziet het daglicht : wat nu ?  Bespreek dit met de instituutsdirecteur  Kom steeds naar de Tech Transfer Office voor :  Aanmeldingsformulier van de creatie  Bescherming van de creatie  Valorisatie van de creatie  Samenwerking met externen

21 IP aan de UHasselt – praktisch –

22 Agenda  Introductie : wat is IP ? Lien Geunis (TTO)  IP aan de UHasselt Lien Geunis (TTO)  Introductie : wat is materiaalonderzoek ?Ward De Ceuninck (IMO)  Octrooieerbaarheid van materialenChristophe Ego (Denkip)  Octrooistrategie van imecAndré Clerix (imec)  Varia en rondvraagAndré Clerix (imec)


Download ppt "Infosessie intellectuele rechten Donderdag 15 november 2012 Bescherming van materiaalonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google