De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V-ICT-OR - GIS seminarie - 21 december 2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wat kan AGIV voor de lokale overheid doen… …en omgekeerd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "V-ICT-OR - GIS seminarie - 21 december 2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wat kan AGIV voor de lokale overheid doen… …en omgekeerd?"— Transcript van de presentatie:

1 V-ICT-OR - GIS seminarie - 21 december 2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wat kan AGIV voor de lokale overheid doen… …en omgekeerd? visiedocument

2 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen2 inhoud visiedocument voorstelling AGIV – GIS-Vlaanderen wat doet AGIV nu al voor lokale overheid? toekomstvisie besluit

3 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen3 Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen GIS-Vlaanderen sinds 1995 missie het optimaal gebruik van geografische informatie binnen de Vlaamse overheid te stimuleren en te coördineren deelnemers gewest provincie lokale overheid AGIV is uitvoerend orgaan van samenwerkingsverband

4 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen4 wat doet AGIV nu al voor de lokale overheid kerntaken gericht naar deelnemers, dus ook naar gemeente GI-data referentiebestanden bv. CRAB-, GRB-product, orthofoto’s,… afbakeningen van gebieden met bepaald statuut (RO, decreet natuurbehoud, recht van voorkoop,…) verspreiding via geoloketten, cd/dvd, webservices diensten FLEPOS, Geo-Vlaanderen, SPIDI, GIRAF, KLIP, webservices,… standaarden bv. GRB-skeletbestekken voor terrestrische opmetingen, technische aanbevelingen,…

5 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen5 GIRAF, de digitale winkel van AGIV

6 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen6 wegbaan GRB- product

7 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen7 CRAB-product

8 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen8 Geo-Vlaanderen www.agiv.be

9 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen9 FLEPOS www.flepos.be

10 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen10 KLIP: ontsluiten van info omtrent kabels en leidingen www.klip.be

11 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen11 GRB-skeletbestekken: standaardbestek voor opmetingen door landmeters www.agiv.be

12 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen12 toekomstvisie 2007-2009: focussen op 2 doelstellingen deelnemers stimuleren de GRB- en CRAB-producten te gebruiken deelnemers betrekken in het in standhouden van de kwaliteit van de referentiebestanden GRB en CRAB

13 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen13 toekomstvisie 2007-2009: focussen op 2 doelstellingen deelnemers stimuleren de GRB- en CRAB-producten te gebruiken deelnemers betrekken in het in standhouden van de kwaliteit van de referentiebestanden GRB en CRAB

14 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen14 gebruik van producten aanvaardings- en gebruiksplicht GRB-producten verspreiden van technisch kader GRB-specificaties, kwaliteit van het GRB CRAB verrijken met federale adresbestanden bestaande adrestoepassingen en -databanken optimalisatie van producten feedback, enquêtes uitwisseling van ervaringen voorbeeldprojecten infosessies, publicaties …

15 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen15 er leven veel vragen… hoe gebruik ik GRB in een RUP? kan ik GRB gebruiken voor studies inzake inrichting van de openbare ruimte? kan ik patrimoniumbeheer optimaliseren dankzij GRB? welke impact heeft GRB op bestaande data en maatsoftware? wat met gebieden die nog geen GRB-gegevens hebben? Hoe ga ik daar mee om? welke gevolgen heeft de komst van CRAB op mijn databanken en processen? ik gebruik nu federale adresbestanden. Wat kan AGIV voor me doen? …

16 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen16 toekomstvisie 2007-2009: focussen op 2 doelstellingen deelnemers stimuleren de GRB- en CRAB-producten te gebruiken deelnemers betrekken in het in standhouden van de kwaliteit van de referentiebestanden GRB en CRAB uitgangspunt: streven naar basisregistraties VLAR: Vlaams Overleg inzake Authentieke Registraties VVSG vertegenwoordigd

17 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen17 basisregistraties

18 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen18 wettelijk kader art. 13 GRB-decreet: “deelnemers zullen afwijkingen melden én actuele informatie leveren aan AGIV” op wat heeft dit betrekking? (art. 6 GRB- decreet) alle GRB-gegevens inclusief adresgegevens (CRAB)

19 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen19 bijhouding op heden CRAB: via federale bronbestanden en ad hoc meldingen van lokale overheden GRB: via landmeters die de wijzigingen (veel later dan verwacht) nog eens (en dus dubbel) opmeten gevolg: kwaliteit voldoet niet altijd aan verwachtingen kost van bijhouding valt te hoog uit

20 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen20 activiteiten in 2007-2009: GRB voorbereiden van GRB-karteringen nazicht basisbestanden door gemeente straten en adressen (zie ook CRAB) melden van GRB-afwijkingen begeleiding systeemontwikkeling consensustekst recuperatie van bestaande karteringsprocessen as-built plannen van gemeente  GRB- skeletbestekken begeleiding, voorbeeldbestekken, voorbeeldbestanden, kennis GRB-specificaties kwaliteitscontrole door derden introduceren

21 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen21 activiteiten in 2007-2009: CRAB (1) omgaan met overgangssituatie bestaande adresbestanden (RR, Kadaster, KBO) eerst koppelen, dan pas vervangen kruispuntbank adressen CRAB-adres  KAD-adres KAD-adres  RR-adres KBO-adres  CRAB-adres RR-adres  CRAB-adres …

22 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen22 activiteiten in 2007-2009: CRAB (2) duurzame oplossing: recuperatie van adresgegevens uit de gemeente hoe krijgen we adresgegevens uit de gemeente bij AGIV gemeentelijke processen leren kennen transacties op CRAB definiëren vertalen in generieke services deze services implementeren in applicatie (bv. geoloket, geGIS, bestaande GIS-applicaties) uitdagingen dubbele registraties (KAD, RR, AGIV) wettelijk kader, engagement vanuit lokale overheden

23 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen23 op weg naar basisregistratie adressen nationale standaard voor adressen = BEST CRAB-compatibel STRATEGIS 3 gewesten federale instanties (NGI, AAPD, NIS, Fedict,…) VLAR-werkgroep inhoud van authentieke registratie feedback op STRATEGIS wettelijke basis voor CRAB

24 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen24 besluit gemeente is partner van AGIV AGIV voorziet partners van GIS-data, diensten en standaarden maar inspanningen nodig op vlak van kwaliteitsbewaking van gegevens actualiteit snelheid belang van lokale overheden CRAB is het speerpunt bij uitstek evolutie naar basisregistraties authenticiteit 100% betrouwbaarheid


Download ppt "V-ICT-OR - GIS seminarie - 21 december 2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen wat kan AGIV voor de lokale overheid doen… …en omgekeerd?"

Verwante presentaties


Ads door Google