De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gender en duurzame energie Bettina van Hoven en Louise Meijering Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gender en duurzame energie Bettina van Hoven en Louise Meijering Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Gender en duurzame energie Bettina van Hoven en Louise Meijering Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

2 ›Intro gender ›Milleniumdoelen en energie ›Voorbeelden onderwijs

3 Sekse versus gender– wat is het verschil? › Refereert aan de sociaal geconstrueerde rollen en taken van vrouwen en mannen › Houdt in welke verwachtingen er bestaan over karakteristieken en gedrag van mannen en vrouwen › Het biologische verschil waardoor iemand in de categorie ‘vrouw’ of ‘man’ valt GenderSekse

4 DIR - F03 4

5 + Waarom is gender van belang? ›‘Ontwikkeling’ heeft verschillende gevolgen voor de levens van mannen en vrouwen ›Gender ongelijkheid is verankerd in houdingen ten opzichte van elkaar, maatschappelijke instanties en marktwerking ›Gender gelijkheid betekent niet ‘hetzelfde zijn’. Mannen en vrouwen hebben verschillende behoeftes, prioriteiten, hebben te maken met verschillende beperkingen en hebben verschillende aspiraties

6 DIR - F03 6 To secure a fair selection you all get the same exercise: You must climb the tree.

7 + Waarom is gender van belang? ›Om gender gelijkheid te realiseren is een transformatie in de verdeling van macht, kansen en uitkomsten voor mannen en vrouwen nodig ›Actoren op alle schaalniveaus moeten zich commiteren

8 + Waarom is gender van belang? ›Belangrijk in duurzame ontwikkeling : gender is niet hetzelfde als ‘vrouwen’. Het is van belang dat ontwikkeling gericht is op de onderlinge relaties tussen mensen ›Een gender perspectief erkent dat sociaal geconstrueerde ideëen over gender identiteit ook beperkingen voor mannen tot gevolg kunnen hebben- Sommige initiatieven zouden meer op de belangen van mannen moeten focusen, zoals gezondheidszorg (b.v. reproductieve gezondheid en HIV/AIDS)

9 Waarom is gender van belang? ›Rollenpatronen benadelen vrouwen relatief vaak, omdat ze bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden voor huishoudelijke taken en zorg voor kinderen.

10 Waarom is gender van belang? ›Rollenpatronen kunnen voor mannen ook problematisch zijn, bijvoorbeeld omdat ze in risicovolle beroepen werken (mijnbouw), of door clichématig gedrag (‘hardheid’) gezondheidsrisico’s oplopen.

11 + MilleniumdoelRelatie gender en energie Terugdringen van armoede en honger - Tijd en moeite besteed aan verzamelen van bijv. brandhout of brandstof uit biomassa en bereiden van eten - Gebruik van de overgebleven tijd

12 + MilleniumdoelRelatie met gender en energie Onderwijs voor jongens en meisjes- Aanwezigheid op school - Beschikbare tijd om te leren - Succes op school

13 MilleniumdoelRelatie met gender en energie Gender gelijkheid- Alfabetisme -Tijd voor ontspanning -Toegankelijkheid van informatie via media en telecommunicatie -Verandering in rollen in het huishouden -Toegankelijkheid van en controle over energie -Participatie van vrouwen - werkgelegenheid in de energiesector

14 + MilleniumdoelRelatie met gender en energie Terugdringen kindersterfte Verbeteren gezondheid kraamvrouwen -Luchtverontreiniging in huis en ziektes aan de luchtwegen door gebruik van brandstof uit biomassa - laag geboortegewicht door luchtverontreiniging en overwerk kraamvrouwen -Kwaliteit gezondheidszorg -Werkverdeling en opvang kinderen -Brandwonden -Toegankelijkheid brandstoffen, gekookt water en gekookt eten

15 + MilleniumdoelRelatie met gender en energie Terugdringen HIV/AIDS, malaria etc- Aanbevolen gezonde manier van leven voor mensen met deze ziektes (wassen, eten koken) - Zorglast voor vrouwen - Reduceren van manieren waardoor vrouwen aangestoken kunnen worden - Sterilisatie van instrumenten in ziekenhuizen

16 + MilleniumdoelRelatie gender en energie Milieu-Ontbossing en verzamelen brandstoffen - toegankelijkheid schoon water en toilet

17 + ›Clipje Florence Naduk (Uganda)

18 + ›Opdracht 1: Mileniumdoelen 2015: nog 5 jaar te gaan (materiaal beschikbaar op CD) ›Opdracht 2: Gebruik Bosatlas voor kennismaking Afrika, en specifiek Ghana en Uganda (geen materiaal beschikbaar) ›Opdracht 3: Tijd-ruimte paden Nederland en Ghana (materiaal beschikbaar op CD, inclusief apart foto bestand met extra foto’s Uganda en Malawi) ›Opdracht 4: rollenspel ‘ontwikkeling’ (materiaal beschikbaar, inclusief voorbeeld folder (Ghana) en clipje (Uganda))

19 + Opdracht: Tijd-ruimte paden


Download ppt "Gender en duurzame energie Bettina van Hoven en Louise Meijering Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google