De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan De Moor, voorzitter De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 1 12/06/2013 De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan De Moor, voorzitter De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 1 12/06/2013 De toekomst van de openbare woonzorgcentra."— Transcript van de presentatie:

1 Jan De Moor, voorzitter De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 1 12/06/2013 De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

2 1.Wat is DOTzorg? 2.Welke fenomenen zien we in onze omgeving? 3.Sterktes van openbare woonzorgcentra. 4.Zwaktes van openbare woonzorgcentra. 5.Toekomst? 2 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

3 Vereniging van Directeurs van Openbare Thuisvervangende zorg. Provinciale activiteiten. Vzw. 3 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

4 Wat is DOTzorg? 2. Welke fenomenen zien we in onze omgeving? 4 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

5 Algemene  “De” oudere?  Demografie  Aanbod en spreiding? Programmatie?  Wachtlijsten!  Klantgerichtheid, hospitality. 5 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

6  Alle beroepen zijn knelpuntberoepen.  Imago.  Technologische hulpmiddelen. 6 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

7 Specifieke:  Meer onafhankelijke initiatiefnemers.  Financiële krapte.  Reglementitis. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 7

8  Itinera Institute/Het Nieuwsblad : geen gespecialiseerde zorgverstrekkers.  Ministers stellen vragen bij openbaar aanbod.  Mogelijkheid tot stoppen en afstoten.  Voorzitter maakt deel uit van CBS. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 8

9 VIPA: Subsidiebeslissingen : 9 WZCLDCDVCCKV OCMWVzwOcmwvzwOcmwvzwOcmwvzw 2006 1020 2007 6103 2008 363 2009Klassiek301 Alternatief25152 1 2010Klassiek 1 Alternatief5133 21 2011Klassiek1 Alternatief1213 1 2 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

10 Wat is DOTzorg? Welke fenomenen zien we in onze omgeving? 3. Sterktes van openbare woonzorgcentra. 10 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra.

11 Art 1 OCMW wet. Marktregulator. Pluralisme. Voldoende vraag! Kwaliteit van zorg: Rapport Welzijnslijn. Rapport van de Zorginspectie 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 11

12 Administratieve ondersteuning van bewoners. Kwaliteit op vlak van animatie. Goed personeelsstatuut. RPR. Sociale rol. Opnames van financieel minder interessante ouderen. (Gemiddeld) lage dagprijs 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 12

13 Wat is DOTzorg? Welke fenomenen zien we in onze omgeving? Sterktes van openbare woonzorgcentra. 4. Zwaktes van openbare woonzorgcentra. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 13

14 Financiële performantie:  Hogere personeelskost: statutairen.  Hogere personeelskost wegens meer verlof.  Gemiddeld laagste dagprijs.  Gemeentelijke financiën.  Interne facturatie geeft soms vals beeld. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 14

15 Beperkingen op vlak van programmatie Reglementitis. Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan Hogeschool Gent Soms te weinig lange termijn visie. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 15

16 Wat is DOTzorg? Welke fenomenen zien we in onze omgeving? Sterktes van openbare woonzorgcentra. Zwaktes van openbare woonzorgcentra. 5. Toekomst? 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 16

17 De financiële krapte verengen tot de WZC’s? Stap naar verzelfstandigen, afstoten,…. Rol als marktregulator behouden. Element van woonzorgnetwerken. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 17

18 Dagprijs meer laten aansluiten bij de reële kostprijs? Verhouding licht- en zwaar verzorgingsbehoevende bewoners? /opnamebeleid Alternatieven voor licht verzorgingsbehoevende mensen. Schaalvergroting? 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 18

19 Meer bekwame besturen nodig. Meer visie nodig. Niet minder maar meer openbaar initiatief zegt VVSG. Directeur als manager. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 19

20 Financiële gelijkberechtiging:  Werkuren/medewerker: Alleen boven norm.  Derde luik: reëele telling ipv gemiddelde.  Plafonnering van anciënniteit opheffen.  Tussenkomst in opleidingskost 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 20

21 Overheveling van verantwoordelijkheden naar gewesten? Goede voorbeelden van de collega’s overnemen. (Imago) Samenwerking -Medewerkers. - Samenaankoop. -DOTzorg. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 21

22 Dank voor uw aandacht. 12/06/2013: De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 22


Download ppt "Jan De Moor, voorzitter De toekomst van de openbare woonzorgcentra. 1 12/06/2013 De toekomst van de openbare woonzorgcentra."

Verwante presentaties


Ads door Google