De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FEDERAAL PARLEMENTSLID SONJA BECQ

Verwante presentaties


Presentatie over: "FEDERAAL PARLEMENTSLID SONJA BECQ"— Transcript van de presentatie:

1 FEDERAAL PARLEMENTSLID SONJA BECQ
WAT BETEKENT DE 6DE STAATSHERVORMING VOOR DE GEZONDHEIDSZORG IN VLAANDEREN? FEDERAAL PARLEMENTSLID SONJA BECQ

2 “Vlaanderen van wieg tot rusthuis”
OVERGEHEVELDE MATERIES GEZONDHEIDSZORG “Vlaanderen van wieg tot rusthuis” Werkloze oudere? De deelstaten worden bevoegd voor de RSZ-kortingen voor oudere werkzoekenden. Bejaard? De prijsbepaling van de rusthuiskamer en de kwaliteitsnormen voor het rusthuis gaan naar de deelstaten. (Ernstig) ziek? Vlaanderen beslist zelf hoe de wachtdiensten worden georganiseerd. Ook over de kwaliteitsnormen van ziekenhuizen en hoogte ziekenhuisfactuur. Revalideren? De deelstaten beslissen autonoom waar ze revalidatiecentra oprichten. Gehandicap? Personen met handicap wordt Vlaamse bevoegdheid.

3 Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorg in Vlaanderen?
INLEIDING OVERGEHEVELDE MATERIES GEZONDHEIDSZORG Dit scherm kan hergebruikt worden door het te copiëren! OVERGEHEVELDE MATERIES OUDERENZORG OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING

4 INLEIDING Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorg in Vlaanderen?

5 6DE STAATSHERVORMING Na 540 dagen onderhandelen: Vlinderakkoord
INLEIDING 6DE STAATSHERVORMING Na 540 dagen onderhandelen: Vlinderakkoord Overdracht bevoegdheden 17 miljard euro, 4,2 miljard gezondheidszorg en hulp aan personen Ouderenzorg is heel belangrijk, meer dan de helft van het bedrag overdracht van de oudereninstellingen (2,4 miljard euro) De 6de staatshervorming bouwt – voor wat betreft gezondheidszorg – verder op de 2de staatshervorming van In 1980 werden immers Gemeenschappen opgericht die bevoegdheden kregen voor zgn ‘persoonsgebonden aangelegenheden’.

6 OVERGEHEVELDE MATERIES GEZONDHEIDSZORG
Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorg in Vlaanderen?

7 ‘HOMOGENE’ BEVOEGDHEIDSPAKKETTEN:
OVERGEHEVELDE MATERIES GEZONDHEIDSZORG ‘HOMOGENE’ BEVOEGDHEIDSPAKKETTEN: Preventie : 81,6 miljoen euro Vaccinatie, screening, voedingsplan, mondhygiëne, tabaksontwenning : 76,6 miljoen euro Verslavingsfonds : 5 miljoen euro Organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg : 44,9 miljoen euro Impulseofonds : 22,4 miljoen euro Huisartsenkringen : 3,1 miljoen euro Lokaal Multidisciplinaire netwerken (LMN) Geïntegreerde Diensten voor Thuiszorg (GDT) : 4,7 miljoen euro Palliatieve netwerken en multidisciplinaire palliatieve teams : 14,7 miljoen euro

8 ‘HOMOGENE’ BEVOEGDHEIDSPAKKETTEN:
OVERGEHEVELDE MATERIES GEZONDHEIDSZORG ‘HOMOGENE’ BEVOEGDHEIDSPAKKETTEN: Sommige aspecten van de gezondheidszorgberoepen : Erkenning van zorgverstrekkers (erkenningsvoorwaarden blijven federaal) Bepalen van subquota (binnen de specialismen) Diverse samenwerkingsakkoorden : Op te richten ‘instituut voor overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg’ E-health Nalevingsmodaliteiten van internationale verplichtingen gezondheidsbeleid Contingenteringsmodaliteiten gezondheidszorgberoepen Erkenning van zorgverstrekkers Sociale akkoorden gezondheidszorgberoepen Kenniscentrum gezondheidszorg

9 OVERGEHEVELDE MATERIES OUDERENZORG
Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorg in Vlaanderen?

10 OVERGEHEVELDE MATERIES OUDERENZORG
Rust- en VerzorgingsTehuizen (RVT), RustOorden voor Bejaarden (ROB), Centra voor DagVerzorging (CDV) en Centra voor KortVerblijf (CKV) : 2,4 miljard euro Geïsoleerde Geriatrische ziekenhuizen (G-diensten) : 45,2 miljoen euro Geïsoleerde Gespecialiseerde ziekenhuizen (Sp-diensten) : 165,8 miljoen euro

11 OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING
Wat betekent de 6de staatshervorming voor de gezondheidszorg in Vlaanderen?

12 OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING
Alle bevoegdheden worden overgedragen naar de Gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap zal dus o.m. bevoegd worden voor de oudereninstellingen op haar grondgebied. Voor Brussel gelden er echter twee uitzonderingen. Daar zal de Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie (GGC) bevoegd zijn : in de mate dat het om bicommunautaire instellingen gaat In concreto gaat het om tweetalige RVT’s, ROB’s, … voor zover de bevoegdheden – voor wat personen betreft – verplichtingen of rechten op een tegemoetkoming of toelage inhouden. In concreto gaat het om de THAB.

13 MIDDELEN (1) Algemeen principe: dotaties met overgangsmechanisme
OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING MIDDELEN (1) Algemeen principe: dotaties met overgangsmechanisme Inzake gezondheidszorg zijn er drie specifieke regelingen: Voor alle overdrachten die te maken hebben met ouderen (in concreto gaat het om de overdracht van RVT’s, ROB’s, CDV’s, CKV’s, geïsoleerde G- en Sp-diensten en THAB) gebeurt de verdeling van de middelen tussen de Gemeenschappen op basis van het aantal bejaarden ouder dan 80 jaar. Voor de evolutie van de middelen wordt rekening gehouden met drie elementen : De evolutie van het aantal bejaarden ouder dan 80 jaar De inflatie 82,5% van de reële groei van het BBP

14 OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING
Inzake gezondheidszorg zijn er drie specifieke regelingen: Ouderen … Andere bevoegdheden verdeling op basis van bevolkingssleutel. Voor de evolutie van de middelen rekening gehouden: De inflatie 82,5% van de reële groei van het BBP Specifieke regeling voor overdracht van het BFM A1 en A3. Jaarlijkse dotatie rekening houdend met: Een uitdovend deel (gedurende max. 33 jaar; zijnde de afschrijvingen) voor de reeds aangegane engagementen Een nog af te spreken bedrag voor nieuwe toekomstige en toegestane investeringen.

15 OVERHEVELING, MIDDELEN EN TIMING
Bedoeling is om teksten neer te leggen in het parlement (na verificatie van de teksten door de Raad van State) zodat dit in 2013 nog kan worden gestemd. Opgelet : het gaat hier over de overdracht zelf, en niet over de uiteindelijke uitoefening van de bevoegdheden door Vlaanderen. De Vlaamse timing staat los van de federale timing. Bevragen van de sector Opstellen van een zgn. groen boek met een aantal strategische pistes die zouden kunnen worden genomen door het toekomstig beleid. Groen boek zal eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering en daarna worden ingediend bij het Vlaams parlement, waarna een brede en transparante discussie kan plaatsvinden over de voorgelegde pistes zodat men uiteindelijk kan landen met een zgn. wit boek. Het is aan Vlaanderen om uit te maken of zij nog voor de verkiezingen van mei 2014 bepaalde zaken willen uitgewerkt zien.

16 SONJA BECQ FEDERAAL PARLEMENTSLID www.sonjabecq.be


Download ppt "FEDERAAL PARLEMENTSLID SONJA BECQ"

Verwante presentaties


Ads door Google