De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie Ariana Need Niet-stemmen en sociale integratie Ariana Need.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie Ariana Need Niet-stemmen en sociale integratie Ariana Need."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie Ariana Need Niet-stemmen en sociale integratie Ariana Need

2 Sociologie Ariana Need Vandaag Uit het boek: 1.Hoofdstuk 28 en de hoofdvragen 2.Politiek-sociale tegenstellingen beschreven 3.Verklaringen voor verschillen in politiek-sociale tegenstellingen Nieuwe stof: 1.Omkering van de vraag: waarom stemmen mensen niet? 2.Niet-stemmen beschreven 3.Een toetsing van de integratietheorie voor niet-stemmen in Nederland en de Verenigde Staten

3 Sociologie Ariana Need Politiek-sociale tegenstellingen en de hoofdvragen Cohesie Ongelijkheid Politieke eensgezindheid of tegenstellingen Ongelijke machtsverhoudingen De samenhang tussen klasse en stemgedrag

4 Sociologie Ariana Need Bij overgang van akkerbouw naar industrie is zowel de trend naar grotere ongelijkheden als de trend naar meer geweld omgebogen Oorzaken volgens Lenski: 1. Hoger inkomen arbeidende klasse 2.Arbeidende klasse heeft stemrecht 3.Samenleving is ingewikkelder. Daardoor eerder ‘minnelijke’ schikkingen

5 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

6 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

7 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

8 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

9 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

10 Sociologie Ariana Need Hoe meet je politiek-sociale tegenstellingen? Het verband tussen klasse en stemgedrag in Zweden Oddsratio = (80*62)/ (20*38)=6.5

11 Sociologie Ariana Need Verschillen tussen landen LandOdds ratioLandOdds ratio Canada1,3België3,3 Italië1,9Australië3,7 Frankrijk2,1Noorwegen6,7 Nederland2,3Zweden6,8 Ierland2,4Verenigd Koninkrijk6,8 VS2,4Finland9,3 West Duitsland2,9Denemarken9,7 Oostenrijk3,0

12 Sociologie Ariana Need Verklaringen 1.Revisionisme: In landen met grotere relatieve inkomensverschillen is stemgedrag sterker aan klasse gebonden (+/-) 2.Technologisch-evolutionisme: In landen met meer sociale mobiliteit zijn de politiek-sociale tegenstellingen kleiner (+/-)

13 Sociologie Ariana Need Naarmate mensen sterker in een klasse zijn geïntegreerd conformeren ze zich meer aan de in deze groepering bestaande normen over stemmen Mensen zijn hechter in een klasse geïntegreerd wanneer ze daar van kinds af aan deel van uit maken Mensen die sociaal mobiel zijn zullen minder volgens de normen van hun eigen klasse stemmen dan mensen die niet sociaal mobiel zijn Verklaringen (3): integratietheorie

14 Sociologie Ariana Need Andere voorspellingen van de integratietheorie Sociale mobiliteit(-) Homogamie(+) Vakbondslidmaatschap(+) Kerklidmaatschap(-) Kerkgang(-) Taal(-) Ras(-)

15 Sociologie Ariana Need Trendvraag: In hoeverre is het verband tussen klasse en stemgedrag in de westerse industrielanden tussen 1950 en 1990 veranderd? Antwoord: (tabel 28.6) In bijna alle landen is dit verband over de tijd afgenomen.

16 Sociologie Ariana Need Verklaringen hiervoor van de integratietheorie: 1.Godsdienst werd belangrijker in de politiek (-) 2.Handarbeiders werden minder geïntegreerd door dalend vakbondlidmaatschap (+/-) 3.De sociale mobiliteit is toegenomen (+/-)

17 Sociologie Ariana Need Alternatieve verklaringen Nieuwe klassen (post-industriële samenlevingen) (+/-) Nieuwe belangen (postmaterialisme) (+/-)

18 Sociologie Ariana Need Tweede helft college Omkering van een vraag: Meestal: waarom stemmen mensen op een bepaalde politieke partij Vandaag: waarom stemmen mensen niet?

19 Sociologie Ariana Need Vandaag 1.Omkering van de vraag: waarom stemmen mensen niet? 2.Niet-stemmen beschreven 3.Een toetsing van de integratietheorie voor niet-stemmen in twee contexten Nederland (hoge opkomst) en de Verenigde Staten (lage opkomst)

20 Sociologie Ariana Need Niet-stemmen en de hoofdvragen Cohesie Ongelijkheid Politieke eensgezindheid of tegenstellingen Ongelijke machtsverhoudingen Verschillen in opkomst bij verkiezingen

21 Sociologie Ariana Need Opkomst bij nationale verkiezingen in 23 landen rond 2000 Australië96Spanje71 België91Frankrijk68 Luxemburg87Ierland66 Denemarken87Finland65 IJsland84Japan63 Duitsland82Canada63 Zweden81Israël62 Italië81Groot-Brittannië60 Nederland Noorwegen 79 75 Portugal51 Griekenland75Verenigde Staten50 Oostenrijk74Zwitserland43

22 Sociologie Ariana Need Opkomst bij nationale verkiezingen in Nederland en de Verenigde Staten, 1964-2003 NederlandVerenigde Staten 196794.9196461.9 197179.1196860.9 197283.5197255.2 197788.0197653.1 198187.0198054.0 198287.0198453.1 198685.5198850.1 198980.3199255.0 199478.4199649.1 199873.2200050.4 200278.8 200379.9

23 Sociologie Ariana Need Vergelijking opkomst met enquêtes in Nederland en de Verenigde Staten, 1972-1994 (enquête-gegevens tussen haakjes) NederlandVerenigde Staten 197283.5 (89.4)197255.2 (73.1) 197788.0 (91.1)197653.1 (70.3) 198187.0 (93.5)198054.0 (67.1) 198287.0 (89.0)198453.1 (70.7) 198685.5 (93.3)198850.1 (68.5) 198980.3 (92.6)199255.0 (67.9) 199478.4 (92.2)

24 Sociologie Ariana Need Twee institutionele hypothesen 1.In de Verenigde Staten heeft opleiding – van alle factoren – de grootste invloed op niet-stemmen 2.Het negatieve effect van opleiding is in de Verenigde Staten groter dan in Nederland

25 Sociologie Ariana Need (77) Mensen zijn hechter in een samenleving geïntegreerd wanneer ze daar langer deel van uitmaken. (76) Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in de intermediaire groeperingen van Westerse industrielanden, leven ze de normen van deze groeperingen over al dan niet gaan stemmen sterker na. (78) Ouderen houden zich meer aan de norm over het al dan niet behoren te stemmen dan jongeren. Durkheims integratiehypothese over niet stemmen

26 Sociologie Ariana Need Hypothesen op een rijtje: Bij verkiezingen hebben: Ongehuwden een grotere kans niet te stemmen dan gehuwden/samenwonenden Onkerkelijken een grotere kans om niet te stemmen dan kerkleden Niet-vakbondsleden een grotere kans om niet te stemmen dan vakbondsleden Jongeren een grotere kans om niet te gaan stemmen dan ouderen Ouderen een grotere kans om niet te gaan stemmen dan mensen van middelbare leeftijd

27 Sociologie Ariana Need % niet-stemmers: verbanden in Nederland en de Verenigde Staten NederlandVerenigde Staten Opleiding laag11.136.9 Opleiding hoog5.929.3 Verband opleiding(11.1*94.1)/(5.9*88.9)=2(36.9*70.7)/(29.3*63.1)=1.4 Jong14.558.2 Middelbaar9.031.9 Oud6.519.5 Verband jong vs middelbaar(14.5*91)/(9*85.5)=1.7(58.2*68.1)/(31.9*41.8)=3 Verband jong vs oud(14.5*93.5)/6.5*85.5)=2.4(58.2*80.5)/(19.5*41.8)=5.7

28 Sociologie Ariana Need Een evaluatie Integratiehypothesen konden de toetsing goed doorstaan –Hoe sterker de integratie hoe vaker men stemt Institutionele hypothesen werden weerlegd –Effect opleiding is in Nederland (iets) sterker –In Verenigde Staten heeft leeftijd een sterker effect dan opleiding Maar: ik gebruik wel erg grove indelingen

29 Sociologie Ariana Need Toegift In Nederland gaat het niet om klasse bij stemmen, religie is veel belangrijker

30 Sociologie Ariana Need The Kindred Vote (1997)

31 Sociologie Ariana Need Samenhang volgens odds-ratio’s tussen al dan niet kerklid zijn en al dan niet stemmen op religieuze partij

32 Sociologie Ariana Need Samenhang volgens odds-ratio’s tussen al dan niet kerklid zijn en al dan niet stemmen op religieuze partij

33 Sociologie Ariana Need Samenhang volgens log odds-ratio’s tussen al dan niet kerklid zijn en al dan niet stemmen op religieuze partij

34 Sociologie Ariana Need Samenhang volgens log odds-ratio’s tussen al dan niet kerklid zijn en al dan niet stemmen op religieuze partij

35 Sociologie Ariana Need Hypothesen Welke hypothesen zou je met de integratietheorie kunnen afleiden over 1.Het afnemende verband tussen religie en stemgedrag? 2.Het (hier niet getoonde) verband tussen kerkgang en stemgedrag?

36 Sociologie Ariana Need Tot de volgende keer!


Download ppt "Sociologie Ariana Need Niet-stemmen en sociale integratie Ariana Need."

Verwante presentaties


Ads door Google