De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opmaak van PIP (LA & Projectteam) Bijsturing van Beleidsoptie of Regelgeving ? Betrokken entiteit Functioneel Bevoegd Minister Interne validatie van PIP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opmaak van PIP (LA & Projectteam) Bijsturing van Beleidsoptie of Regelgeving ? Betrokken entiteit Functioneel Bevoegd Minister Interne validatie van PIP."— Transcript van de presentatie:

1 Opmaak van PIP (LA & Projectteam) Bijsturing van Beleidsoptie of Regelgeving ? Betrokken entiteit Functioneel Bevoegd Minister Interne validatie van PIP (DR) Ja Neen Gevalideerd PIP Voorstel van PIP Neen Ja Regelgevend initiatief 2 1 START Formeel akkoord Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (1 van 5) Beheersovereenkomst Missie / Opdracht... Regelgeving Akkoord ? Minister van Bestuurszaken Ter info Toelichting : Het is evident dat de functioneel bevoegde minister niet zomaar vrijblijvend “akkoord” kan gaan. Enerzijds valideert het formeel akkoord het PIP, anderzijds impliceert het de bijsturing van een beleidsoptie en / of de regelgeving en dus het nemen van de daartoe nodige initiatieven Toelichting : Onder “gevalideerd” wordt verstaan het gedragen worden van het opzet door de direct betrokken actoren Traject Procesplanning Leidend Ambtenaar en eventueel functioneel bevoegd minister

2 Opmaak van PEP (Projectteam) Betrokken entiteit (Gevalideerd PIP) Functioneel Bevoegd Minister Interne validatie van PEP (LA) PEP binnen personeelsbudget ? Ja Gevalideerd en uitvoerbaar PIP-PEP Ontwerp van PEP Neen Syndicaal overleg (BOC) Voorstel van PEP Interne validatie van PEP (DR) Ja Formeel akkoord 1 2 Ja 3 Neen 5 Herschikking perso- neelsmiddelen binnen eigen domein Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (2 van 5) Traject Personeelsplanning “binnen budget” Leidend Ambtenaar en eventueel functioneel bevoegd minister Minister van Bestuurszaken Ter info Verschuiving binnen eigen personeelsmiddelen haalbaar ? Toelichting : Onder “budget” wordt verstaan de wedderefertekredieten zoals zij voor de departementen werden vastgelegd. De verdeling ervan over de administraties behoort tot de bevoegdheden van de departementale directieraden. Toelichting : Het is evident dat de functioneel bevoegde minister niet zomaar vrijblijvend “akkoord” kan gaan. Enerzijds valideert het formeel akkoord het PEP, anderzijds impliceert het een budget-verschuiving / herallocatie van personeelsmiddelen binnen het eigen domein van deze minister en dus het nemen van de daartoe nodige initiatieven OF het elders vinden van de benodigde extra middelen Akkoord met voorgesteld PEP ?

3 Functioneel Bevoegd Minister Minister van Bestuurszaken Minister van Begroting Vlaamse Regering Budget gevonden ? Neen Ja 2 3 Finalisering van definitief dossier PIP-PEP Vragen van extra personeelsmiddelen Betrokken entiteit Budget gevonden ? Definitieve goedkeuring van PIP-PEP door functioneel bevoegd minister Voorstel tot toekennen van benodigd extra budget NeenJa Toekennen van benodigde extra personeelsmiddelen 4a Kennisgeving aan LA Definitieve afwijzing van PIP-PEP door functioneel bevoegd minister Kennisname van niet-akkoord PIP-PEP Kennisgeving aan LA START Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (3 van 5) Traject Personeelsplanning “buiten budget” Functioneel bevoegd minister, minister van Begroting en minister van Bestuurszaken, eventueel Vlaamse Regering Neen Ja Akkoord ? Administratie van Bestuurszaken

4 Functioneel Bevoegd Minister Minister van Bestuurszaken Gevalideerd en uitvoerbaar PIP-PEP Neen Ja 4a Kennisname van afwijzing PIP-PEP Gefinaliseerd dossier PIP-PEP Administratie van Bestuurszaken Betrokken entiteit doorgaans via... Ja Methodologisch onderzoek 3 (Definitief goed- gekeurde PIP-PEP) (soms via, soms niet) Vraag om goedkeuringVraag om advies 5 Toelichting : Basis = de reëel betaalde salariskosten (+...) ? in de betrokken entiteit in SEP 04. Definitieve afwijzing van PIP-PEP door mini- ster van Bestuurszaken Is bijkomend personeelsbudget vereist ? Neen Is externe werving vereist ? Ongunstig advies Adviesverlening methodologische PIP- en PEP- aspecten Toelichting “wervingsstop” : Basis = het reëel aantal personeelsleden in de betrokken entiteit in SEP 04. Gunstig advies STOP (= Status Quo) Kennisgeving aan LA START ? Kennisname van akkoord PIP-PEP Definitieve goedkeuring van PIP-PEP door mini- ster van Bestuurszaken Kennisgeving aan LA Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (4a van 5) Traject methodologische adviesverlening Leidend Ambtenaar ?, functioneel bevoegd minister ?, minister van Bestuurszaken, APO Voorwaarde : eveneens gunstig advies IF zie 4b !

5 Functioneel Bevoegd Minister Inspectie van Financiën 4b Gefinaliseerd dossier PIP-PEP Betrokken entiteit 3 (Definitief goed- gekeurde PIP-PEP) Soms... Financieel onderzoek Advies over FIN aspecten ? Ja Gunstig ? Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (4b van 5) Traject financiële adviesverlening Leidend ambtenaar ?, functioneel bevoegd minister ? minister van Begroting ?, Inspectie van Financiën Vraag om advies 4 of Minister van Begroting Opmerking : Onafhankelijk van een gunstig methodologisch advies is ook een gunstig advies van IF vereist. Procesmatig zit hier geen constante in. Er ligt ook geen verband vast tussen 4a en 4b. Soms... Vraag om advies Neen “Groen licht” door 4a en 4b samen Soms... “Rood licht” indien 4a en 4b niet samen

6 5 PIP-PEP wordt geactualiseerd “Actualiseren” van PIP-PEP (LA) Betrokken entiteit Nood aan bijwerken van PIP-PEP ? “Publiceren” van PIP-PEP (LA) Neen Ja 43 of Proces- en Personeelsplanning MVG (na 04JUN04 & wervingsstop) (5 van 5) Gevalideerd en uitvoerbaar PIP-PEP Toelichting : Het actuele proces- en personeelsplan wordt op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld voor de belanghebbenden, minimaal op het intranet van de entiteit, in begrijpelijke taal voor alle medewerkers en belanghebbenden Toelichting (voorstel): LA signaleert aan de functioneel bevoegde minister en aan de minister van Bestuurszaken dat het bestaande PIP-PEP volgens hem / haar niet langer voldoet, en neemt het initiatief tot herziening ervan. of PIP-PEP blijft gevalideerd en uitvoerbaar voor de termijn van 1 begrotingsjaar (Status Quo) Toelichting (voorstel): LA bevestigt jaarlijks met eenvoudige verklaring (zonder onderbouwing daarvan) aan de functioneel bevoegde minister en aan de minister van Bestuurszaken de doelmatigheid (3E) en de geldigheid van het PIP-PEP voor het komende jaar, 1 START Functioneel Bevoegd Minister Minister van Bestuurszaken Jaarlijkse info Traject Publiceren Traject Actualiseren Leidend Ambtenaar


Download ppt "Opmaak van PIP (LA & Projectteam) Bijsturing van Beleidsoptie of Regelgeving ? Betrokken entiteit Functioneel Bevoegd Minister Interne validatie van PIP."

Verwante presentaties


Ads door Google