De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale cohesie – ontmoeting & Diversiteit. 2 Sociale cohesie/ruimte voor ontmoeting en diversiteit 1.Context: organisatie Demografische context Socio-economische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale cohesie – ontmoeting & Diversiteit. 2 Sociale cohesie/ruimte voor ontmoeting en diversiteit 1.Context: organisatie Demografische context Socio-economische."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale cohesie – ontmoeting & Diversiteit

2 2 Sociale cohesie/ruimte voor ontmoeting en diversiteit 1.Context: organisatie Demografische context Socio-economische context 2.Sociale cohesie en ruimte voor ontmoeting Ambities Acties 3.Diversiteit Ambities acties 4.Uitdagingen

3 3 Organisatorische context -Sociale cohesie en diversiteit: overlappend -samen leven: geen monopolie -Focus op enkele speerpunten -Realisatie door diverse stadsdiensten én externe partners -Organogram samen leven

4

5 5 Demografische context 506000 Inwoners 20% = jonger dan 20 1/4 e = ouder dan 60 38% heeft allochtone roots

6 6 sociaal-economische context In Antwerpen wordt 23% geboren in kansarm gezin 16,3% niet-Belgen is werkloos 80% van niet-Belgische scholieren heeft schoolachterstand in secundair onderwijs 5% niet-Belgen doet beroep op leefloon

7 Sociale cohesie – ruimte voor ontmoeting: ambities -Iedereen ruimte voor ontmoeting  Iedere Antwerpenaar – met bijzondere aandacht voor kansengroepen - kan zich sociaal-cultureel ontplooien en levenspolitiek uiten via de beschikbare ontmoetingsinfrastructuur in de wijk en het ontmoetingsaanbod in stedelijke ontmoetingscentra. 7

8 Sociale cohesie – ruimte voor ontmoeting: ambities -sterkere maatschappelijke participatie van kansengroepen  Verenigingenbeleid: Verenigingen en bewonersgroepen worden vanuit een stedelijk steunpunt verenigingen toegerust om de maatschappelijke participatie van Antwerpenaars, in het bijzonder van kansengroepen, te versterken  Vrijwilligersbeleid: Vrijwilligers en sleutelfiguren worden vanuit een stedelijk servicepunt vrijwilligers toegerust om de maatschappelijke participatie van kansengroepen te versterken 8

9 ruimte voor ontmoeting: acties 1.Ontmoetingscentra -Oude badhuis, stadsmagazijn en merksemdok eigen aanbod en (vooral) actief receptief, lokale werking -Atlas publiekswerking informeren en sensibiliseren over diversiteit -Top hat : stedelijk ontmoetingscentrum voor senioren 2.Netwerk ontmoetingscentra 9

10 Netwerk Ontmoetingsruimte

11 ruimte voor ontmoeting: acties ontsluiten infrastructuur van stad en derden door -bemiddeling -Ondersteuning via sleuteldragers 11

12 Sociale cohesie: acties verenigingenbeleid 1.Subsidies (cijfers 2011) -11 seniorenverenigingen -37 verenigingen in de armoedebestrijding -27 verenigingen van en voor personen met een handicap -160 ecm verenigingen 2. Begeleiding 3.Vorming ism federaties van allochtone verenigingen en Antwerpen aan ‘t woord 4.Convenanten: Federaties van allochtone verenigingen en minderhedenforum 12

13 Sociale cohesie: acties verenigingenbeleid 5. Buurtsecretariaten Gedeeld secretariaat voor Verenigingen en bewoners- groepen -8 buurtsecretariaten -30 bewonersgroepen -161 verenigingen 13

14 Sociale cohesie: acties vrijwilligersbeleid -Sensibiliseren over vrijwilligerswerk -Stedelijk vrijwilligersbeleid -Bemiddelen voor vrijwilligers uit kansengroepen (ism De8, SAS en inburgering) -Inburgeringscoaches -leiderschapstrajecten 14

15 Sociale cohesie: andere acties -Opsinjoren -Buurtbemiddeling en burenbemiddeling -Buurtsport en antwerpen europese sporthoofdstad -Ontwikkelingssamenwerking -Beleid levensbeschouwingen -… + Talrijke acties verenigingsleven

16 Diversiteitsbeleid 2011 – 2012 -Stadsbreed diversiteitsbeleid (Facilitaire doelstelling) -Ondersteuning inclusief beleid -Categoriale acties (cfr. sociale cohesie) 16

17 Diversiteitsbeleid 2011 – 2012 Inclusief diversiteitsbeleid Rol bureau voor diversiteitsmanagement? -Advies op vraag -Vorming omgaan met diversteit -Begeleiding op de werkvloer Divers HR-beleid: opdracht van PM. 17

18 Diversiteitsbeleid 2011 – 2012 3 nieuwe ambities 1.We doen talenten van Antwerpse minderheden groeien. 2.We versterken het wij-gevoel van Antwerpenaren. 3.We helpen Antwerpse minderheden om grondrechten in hun gezin te garanderen. Vertaald in 18 speerpuntacties 18

19 19 18 acties 1.weekendschool Antwerpen; 2.ambassadeurs van A; 3.100 jongeren maken het; 4.50 talenten doen groeien; 5.leiderschapstrajecten; 6.opzetten van dialoog tussen jongeren via verschillende media. Geïnspireerd op ‘Vraag het aan een Marokkaan’; 7.inburgeringscoaches; 8.verwelkomen van nieuwe Antwerpenaars; 9.feesten van diverse gemeenschappen - 'Wij vieren feest, jij bent welkom'; 10.week van de diversiteit; 11.‘Reuzenjaar’ Borgerhout: feest van en voor alle Borgerhoutenaars; 12.communicatie voor iedereen; 13.evenementen voor iedereen; 14.sociaal adviseurs; 15.de 8 vzw - Roma bemiddeling; 16.VOEM vzw - intrafamilaal geweld; 17.interculturele bemiddelaars bij OCMW; 18.allochtone ouderen en ouderenzorgvoorzieningen; 19.Mamma‘care.

20 We doen talenten van Antwerpse minderheden groeien Weekendschool Antwerpen  Weekendaanbod voor jongeren van 10-14 jaar  Verschillende maatschappelijke thema’s  Gastdocenten  Versterken van positie van kinderen uit achterstandswijken 20

21 We doen talenten van Antwerpse minderheden groeien 100 jongeren maken het  Gericht op jongeren van 2 de en 3 de graad  Slaagkansen en doorstroom binnen onderwijs vergroten  26 coaches begeleiden evenveel scholieren  Ism JAC (CAW) 21

22 We helpen Antwerpse minderheden om grondrechten in hun gezin te garanderen. Sociale adviseurs.  Vrijwilligers uit verschillende allochtone gemeenschappen.  Homeparties  Thema’s: onderwijs, opvoeding, gezondheid, vrije tijd, energie, ouder worden,…  Kwetsbare groepen informeren  Jaarlijks begeleiden opgeleide soc.adviseurs 360 homeparties (167 in eerste drie maanden 2012) 22

23 23 Vier maatschappelijke uitdagingen 1.Maatschappelijk vertrouwen en polarisatie? 2.Allochtone onderklasse of sociale klimmers? 3.Druk op dichtbevolkte wijken & managen van samenleven buiten ring 4.Meer sharing > kans voor meer sociale cohesie

24 24 Vier organisatorische uitdagingen 1.Categoriaal vs. inclusief -Inclusiever (netwerk) -Experimenteerruimte (proeftuinen) 2.Middenveld, gesubsidieerde organisaties, hogere overheden, stad, districten en ocmw -Samen, vanuit gedeelde analyse -Rolverdeling 3.Plaats voor eigen kracht, rol eigen netwerk (VOEM!) 4.Nood aan sociale precisie


Download ppt "Sociale cohesie – ontmoeting & Diversiteit. 2 Sociale cohesie/ruimte voor ontmoeting en diversiteit 1.Context: organisatie Demografische context Socio-economische."

Verwante presentaties


Ads door Google