De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Smart Energy Mix Congres Donderdag 12 oktober 2006 Hogeschool Windesheim Zwolle KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Smart Energy Mix Congres Donderdag 12 oktober 2006 Hogeschool Windesheim Zwolle KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Smart Energy Mix Congres Donderdag 12 oktober 2006 Hogeschool Windesheim Zwolle KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.

2 Efficiency in de industrie “Do’s & Don’ts” in energiebesparing Ing. C. de Greef Consultant Energiesystemen

3 Ing. C. (Kees) de Greef HTS Scheepswerktuigkunde C 8 jaar scheepswerktuigkundige grote vaart 11 jaar inspecteur / adviseur stoominstallaties Sinds 2002 Energy Technology Services Advies over stoom- en condensaatsystemen Opleverings- en statusinspecties Aankoopbegeleiding stoominstallaties Voorlichting en opleidingen

4 Agenda Stoom in Nederland Aandachtspunt 1: Gebruik en onderhoud Aandachtspunt 2: Interne organisatie Aandachtspunt 3: Financiële onderbouwing Voorbeelden

5 Gasverbruik in NL

6 Stoom is een grootverbruiker

7 Stoom wordt breed toegepast Bijna 3000 stoomketels in NL Opgesteld in vele industrietakken o.a. Voeding, Textiel, Papier, (Petro)chemie Gebruik stoomketels: Ca. 2500 voor thermische opwekking Ca. 500 voor elektriciteitsopwekking 40-50% van alle elektriciteitsopwekking via stoom(turbines)

8 Aandachtspunt in termen van kosten en milieu Kosten thermische opwekking stoom = ca. 15% van totale gasverbruik NL = ca. 40% totale gasverbruik industrie = ca. € 2 miljard aan gaskosten Aanzienlijke uitstoot CO 2 en NO x

9 Stelling 1: met stoom zit ‘t goed In stoomtechniek is in principe niets veranderd in de laatste 50-60 jaar Dus zijn kennis en inzicht wijdverbreid. Dus zijn installaties optimaal geëngineerd. Dus zijn de installatie-rendementen maximaal.

10 Stelling 2: er valt nog veel te halen Binnen stoominstallaties is gemiddeld 7% aan energieverbruik te besparen: 2-3% in het opwekkingstraject 5-8% in het distributienet en de verbruikers Aanzienlijke reductie CO 2 en NO x Ca. 1% van het landelijk aardgasverbruik, oftewel € 140 miljoen

11 Wat gaat er dan mis? Verouderde installaties Gebrekkige interne organisatie Onjuiste investeringscriteria

12 Agenda Stoom in Nederland Aandachtspunt 1: Gebruik en onderhoud Aandachtspunt 2: Interne organisatie Aandachtspunt 3: Financiële onderbouwing Voorbeelden

13 Gebruik sluit niet aan bij opzet Veel installaties gebouwd in jaren 50 en 60 Energie-installaties kennen lange levensduur Verandering van: Verandering van:Productievolumes Energieverbruik per productie-eenheid Productie-uren per jaar Brandstofkosten Opzet past niet bij huidig gebruik Resultaat: onnodige kosten

14 Brandstofkosten worden steeds belangrijker Totale kosten per ton stoom € 25-50 Op jaarbasis € 200 duizend - 20 miljoen 1970 : ca. 70% brandstofkosten 2006 : ca. 90% brandstofkosten Stijging aandeel brandstof: Door stijging brandstofkosten > inflatie Daling kosten personeel door automatisering

15 Onderhoud is een zaak van allen Stoominstallaties hebben vele onderdelen Faalt één schakel staat mogelijk alles stil Kleine technische defecten kunnen grote verliezen veroorzaken Onderhoud Opleiding en ervaring Inspecties en controles Betrokkenheid hoger management Doel: goed huisvaderschap

16 Agenda Stoom in Nederland Aandachtspunt 1: Gebruik en onderhoud Aandachtspunt 2: Interne organisatie Aandachtspunt 3: Financiële onderbouwing Voorbeelden

17 Afdelingen werken niet samen Aankoop / projectbureau Maximum budget Hoeft niet te onderhouden Hoeft de gasrekening niet te betalen Onderhoud /TD Onderhoud en verhelpen storingen Vaak niet betrokken bij aankoop Hoeft de gasrekening niet te betalen Energie manager Vaak niet betrokken bij beslissingen rond aankoop en onderhoud

18 Management moet zorgen voor samenhang Samenhang tussen: InvesteringBeschikbaarheidOnderhoudskostenGrondstoffenverbruik Totale kosten Hoger management stelt prioriteiten

19 Agenda Stoom in Nederland Aandachtspunt 1: Gebruik en onderhoud Aandachtspunt 2: Interne organisatie Aandachtspunt 3: Financiële onderbouwing Voorbeelden

20 Rendementseisen vaak onredelijk Terugverdientijd = investering / besparing Veel bedrijven eisen < 2 jaar Implicatie: Financieel rendement 50% ! Terugverdientijd is alleen indicatie Reële waarde : 3-5 jaar

21 Maak reële financiële afweging Maak een kosten-baten analyse: Investering Brandstof en overige grondstoffen Onderhoud en toezicht Afschrijfperiode en kosten vermogenswerving Financieel rendement op investering moet overeenkomen met bedrijfsrendement

22 Agenda Stoom in Nederland Aandachtspunt 1: Gebruik en onderhoud Aandachtspunt 2: Interne organisatie Aandachtspunt 3: Financiële onderbouwing Voorbeelden

23 Er valt te besparen op bestaande installaties Optimalisatie rendement stoomketel(s) Beperking lekverliezen condensaatpotten Warmteterugwinning uit condensaatstromen Maximalisering hoeveelheid retourcondensaat Isolatie distributiesystemen Bedrijfsvoering stand by systemen Peak shaving

24 … en ook op nieuwe installaties Optimalisatie rendement stoomketel(s) Opzet stoom & condensaatnet Standaardisatie engineering Peak shaving Noodzakelijkheid stand by systemen

25 Misser uit de praktijk Papierfabriek met 80t/h stoomverbruik Gaskosten € 16 miljoen per jaar Project luchtverhitters Besparing € 40.000 per jaar Twee keer per jaar 40 afsluiters open/dicht Kosten nihil (8uur) Reactie: moeilijk Wie het kleine niet eert…

26 Do’s en Don’ts Don’t: Korte termijn politiek bedrijven Terugverdientijd hanteren Hokjesgeest rond energiesystemen Do: Opleiding, kennis en interesse stimuleren Kosten en baten analyse uitvoeren Energievriendelijk ontwerpen En…………….. Bespaar 6-8 % op uw kosten

27 Vragen ? Aan de slag!!!!  www.energy-technology-services.nl

28 Discussieer mee op www.DeIngenieurs.nl KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.


Download ppt "Smart Energy Mix Congres Donderdag 12 oktober 2006 Hogeschool Windesheim Zwolle KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google