De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterzuivering als Energiefabriek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterzuivering als Energiefabriek"— Transcript van de presentatie:

1 Waterzuivering als Energiefabriek
Patrick Blom Waterzuivering als Energiefabriek

2 Samenwerking tussen publieke en private partijen

3 Unieke gelegenheid

4 Resultaat: een bijzonder Project

5 Uitgangspunten Ambitie 2020 Apeldoorn energie-neutraal
Ontwikkelt woonwijk Zuidbroek met een beoogde EPL van 9,9 De EPL voor Zuidbroek komt met het warmtenet op 8,6 ( aanvullende maatregelen nodig) EPL is Energie Prestatie op Locatie. Instrument om besparingen op fossiele brandstof te realiseren. EPL kent schaal van 0-10, waarbij geldt 10 staat voor de situatie waarin geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. energieneutraal dus

6 Uitgangspunten Heeft overeenkomst met gemeente Apeldoorn voor leveren warmte aan 2500 woningen Heeft EPL doelstelling afgesproken met de gemeente Heeft om te voldoen aan de duurzaamheidsnormen contact gezocht met Waterschap Veluwe voor de levering van warmte uit (riool)slib Essent heeft een cotract met de gemeente Apeldroon om warmte te leveren aan 2500 woningen in de nieuwbouwwijken Mozaïen en het Rooster (zuidbroek) In dit contract spreken partijen zich uit voor het behalen van duurzaamheidsnormen. Om invulling te geven aan de duurzaamheidsnormen heeft Essent gezocht naar een partner en deze gevonden in waterschap Veluwe. EPL is Energie Prestatie op Locatie. Instrument om besparingen op fossiele brandstof te realiseren. EPL kent schaal van 0-10, waarbij geldt 10 staat voor de situatie waarin geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. energieneutraal dus

7 Uitgangspunten/Aanleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Stijging elektriciteitsverbruik van de rwzi’s Stijging van de prijs van elektriciteit Eigen opwekking elektrische energie m.b.v. WKK’s optimaliseren van c.a. 30% in 2005 50% in 2011 Warmte die niet ten goede komt aan eigen bedrijfsvoering wordt “weggekoeld” GJ ( 2 vergisters) GJ ( 3 vergisters) Duurzame Energie als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het energieverbruik van rzwi ‘s neemt toe ( kWh in  in 2011) t.g.v: het gebruik van geavanceerde zuiverings technieken toename van de belasting ( meer inwoners) Realisatie slibverwerking op rwzi Apeldoorn Realisatie 3e gisting Realisatie automatic backwasch filter op rwzi Harderwijk Deel eigen opwekking zal toenemen door: Realisatie ontvangstbuffers externe afvalstromen waarmee gisting beter belast wordt Vervanging oude WKK’s Realisatie extra gisting voor externe afvalstromen met bijbehorende WKK’s Eigen bedrijfsvoering heeft warmte nodig voor verwarming van de gisting en gebouwen verwarming. Rwzi Apeldoorn: i.e. 2 vergisters 4500 m3 2 nieuwe gasmotoren 600 kW elektrisch met rendement 40% 3e gisting betekent verdubbeling van de capaciteit EPL van 8,6 ipv de vereiste 8  CO2 reductie 65% i.p.v. 50%

8 Jaarduurkromme van Zuidbroek

9 Het Project

10 Van Intentie naar Realisatie
2005 februari Samenwerkingsovereenkomst 2005 juli Overeenkomst warmte en locatie Projectvoorbereiding 2007 Start Realisatie Afronding & Start Optimalisaties 2010 Optimalisatie realiseren

11 Doortrekken Vergisten  Verwarmen
Werking van systeem Vergister Hulp Ketel Biogas warmwater 70 grd retourwater 40 grd Drinkwater Effluent Cradle to Cradle: Slib wordt na vergisting ontwatert en afgevoerd naar Duitsland. Verstookt in Kolendroog centrales As verwerkt in asfalt Moderne goed geïsoleerde woningen  max warmtevermogen 5kW per woning 30% wordt gebruikt voor tapwater. Temperatuur bij de woning 70 gr Celsius Rioolwater Doortrekken Vergisten  Verwarmen

12 Waterschap Veluwe Vervangt de verouderde WKK

13 Waterschap Veluwe Realiseert een gisting voor externe afvalstromen

14 Essent Realiseert een ketelhuis op het terrein van de rwzi

15 Essent Realiseert het warmtetransport en distributienet voor 2500 woningen. Gestuurde boring van 250 meter onder kanaal en weg. Watervoerende leiding 300 mm

16 Subsidies Europese subsidie Programma is Concerto
Sorcer bestaat uit Partijen uit o.a.Nederland, Denemarken, Polen en Bulgarije

17 Vergunningen Verwerking van vloeibare afvalstromen betekent o.a.:
Milieuvergunning IPPC Acceptatie en Verwerkingsbeleid Voedsel en Warenautoriteit Sanitatie

18 Productie Warmte en Elektriciteit
rwzi Apeldoorn m3 biogas per jaar PRODUCTIE EIGEN GEBRUIK ELEKTRISCH kWh/jaar kWh/jaar THERMISCH GJ GJ

19 TEGENVALLERS !!! Nieuwe deelstroom Demon heeft aanzienlijke warmtevraag Afschaf van de Mep- subsidie in 2007 Resultaat aanzienlijk minder warmte “over”…..

20 Optimalisaties Verduurzaming ketelhuis Essent door :
het plaatsen houtchips-of palletketels Gasketel modificeren tot bio-olieketel

21 Optimalisaties Optimalisatie vergistingsproces
Optimalisatie warmtehuishouding door: Isolatie tanks en buffers Efficiënter gebruik laagwaardige warmte Cascade: Essent graden Sanitatie gr Gisting gr Deelstroom 30 gr Warmte in Filtraat van Demon (c.a. 30 gr) hergebruiken voor bijvoorbeeld verwarming Waterschapshuis Efficiënt gebruik laagwaardige warmte: - bijvoorbeeld verwarming kantoor niet met effluent ( 10 gr C maar met water van 30 gr C)

22 Wat doet Waterschap Veluwe nog meer…
Kantoor verwarmen met warmte uit effluent m.b.v. van een warmtepomp

23 Wat doet Waterschap Veluwe nog meer…
Energie serieus meewegen bij de beoordeling van offertes voor projecten. (EMVI) Automatic Backwash Filter (ABWF)

24 Wat doet Waterschap Veluwe nog meer…
Realisatie van een Nereda installatie op de rwzi Epe -/- 30% !!!

25 Rwzi als energiefabriek = Realiteit


Download ppt "Waterzuivering als Energiefabriek"

Verwante presentaties


Ads door Google